Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Grevskabet Christianssæde

Hartkorn: 5 tønder, 1 skæppe, 3 fjerdingkar, 2½ album.  Areal 52½ tønderland

Matrikel nr. 10a,  St. Lindet, Dalbyvej 15, 4953 Vesterborg

 

Glirevang har haft 4 fæstere og 7 gårdejere siden 1776. Den der har været længst på gården er Hans Jørgen Stub der frikøbte gården i 1899 og havde den indtil sin død i 1939. Glirevang er i dag revet ned og jorden er lagt ind under Slettemark.

 

1776: Hans Pallesen fæster den gård som han hele tiden har fæstet og som han i forvejen forvalter. Hans Pallesen, f. 1736 var gift med Kirsten Kristensdatter, f. 1735. De fik 5 børn:

 

1) Christen Hansen Pallesen, f. 1766

2. Anne Hansdatter, f. 1768

3) Rasmus Hansen (Pallesen), f. 1773 - Senere gårdfæster på Slotsgård i Birket.

4) Zidsel Hansdatter, f. 1777

5) Karen Hansdatter, f. 1780

 

1794 - Oprindelig lå Glirevang i Store Lindet By, men blev udflyttet til sin nuværende plads på Dalbyvej ved udskiftningstiden omkring 1794. De gårde der blev udflyttet var bl.a. Glirevang, Vester Kongstedgård, Øster Kongstedgård og Ludvigslund, som lå på en stribe langs vejen mellem Hejringe og Vesterborg. De enkelte gårde havde mange små stykker fordelt over et stort område i de omliggende bymarker. Det betød at gårdene blev revet ned og genopbygget. Da de var fæstegårde og ejet af Pederstrup Gods, måtte de bekoste disse udflytninger.

 

1801 - Folketælling: Hans Pallesen, f. 1736, gårdmand, gift, Kirsten Kristensdatter, f. 1735, hans kone, Christen Hansen, f. 1766, deres søn, Zidsel Hansdatter, f. 1777,  Karen Hansdatter, f. 1780

 

1811: Hans Pallesen dør og sønnen Christen Hansen Pallesen overtager fæstet af Glirevang ifølge fæsteprotokollen den 24. september 1811. Christen Hansen Pallesen blev gift 3 gange. De to første var med søstrene Inger (1786-1811)   og Ane Thomasdatter Degn (1789-2.9 1816) fra Ludvigslund. Tredje gang blev han gift den 26 oktober 1816 i Birket Kirke med Zindel Jørgensdatter, f. 20.10 1782 i Landet Sogn, datter af Jørgen Hansen, f. 1755 og Zindel Hansdatter, f. 1758. (I kirkebogen er Zindel også stavet Sinnel)

 

Børn med Inger Thomasdatter Degn (1786-1811):

 

1) Kirsten Christensdatter, f. 21.1 1810 (Gift første gang med Boe Boesen (1771-1835) og blev derefter gift  den 11 marts 1837 med Jørgen Nielsen Borre, f. 25.12 1809– d. 14.9 1888, søn af Niels Jensen Borre og Sidsel Rasmusdatter, Birket

 

2) Hans Christensen Pallesen, f. 1.11 1811 (Hans blev gift med Ane Marie Elisabeth Hansdatter, f. 28.3 1818, datter af Hans Marquardsen og Maren Clausdatter)

 

Børn med Ane Thomasdatter Degn (1789 - 4. september 1816, 26 år gammel):

 

1) Rasmus Christensen Pallesen, f. 4.5 1815 - d. 26.5 1815

2) Ane Margrethe Christensdatter, f. 26.8 1816

 

Børn med Zindel Jørgensdatter (20.10 1792 - 10.3 1848, 66 år gammel)

 

1) Rasmus Christensen, f. 25.8 1819

2) Søren Christensen, f. 11.6 1822 - Gift med Ane Kirstine Larsdatter

3) Inger Christensdatter, f. 31.1 1825

 

1829 - Christen Hansen Pallesen dør den 10. marts og begravet i Birket Kirke den 17. marts, 63 år gammel. Zindel Jørgensdatter gift i Birket Kirke den 5. december med Christen Jensen Stub fra Torriggården. Han er født  1800 og  søn af Jens Jørgensen Stub, f. 1765 og  Maren Christensdatter, f. 1765.

 

1834 - Ved folketællingen ses Christen og Zindel med hendes tre børn, Rasmus, 15 år, Søren, 12 år og Inger, 10 år + Jørgen Rasmussen, 22 år, hendes søn fra første ægteskab Rasmus Nielsen.

 

1848 - Zindel Jørgensdatter dør den 3. marts og begravet i Birket Kirke den 10 marts, 66½ år gammel. Christen Jensen Stub bliver gift i Birket Kirke den 24. juni samme år med Mette Kirstine Hansdatter (Hansen) f. 6.11 1826 i Vesterborg, datter af Hans Larsen og Ane Kirstine Christensdatter, Toftegård.

Christen og ”Mette Stine” får 5 børn:

 

1) Jens Christensen Stub, f. 24.1 1849, - Senere gift med Karen Krogh (en søster til Jørgen Christensen Krog, Kroghsminde) og gårdejer af Toftegård.

 

2) Sinnel Christensen, f. 6.5 1851 - Gift med Rasmus Hansen Klinke, Nygård (2. hustru)

 

3) Maren Christensen, f. 29.7 1854 - Gift med en gårdejer i Barmninge

 

4) Anna Stine Christensen, f. 10.11 1856 - Gift med sognefoged Peder Jensen, Graverdal i Branderslev

 

5) Hans Jørgen Christensen Stub, f. 15.11 1860 (Navneændring ifølge kirkebogen til Stub den 5. juni 1905)

 

 

6) Dorthea Christensen, f. 1.8 1863 - Gift med redaktør Fønns, Stubbekøbing Avis.

 

1867 - Christen Jensen Stub dør den 24.6 og begravet i Birket Kirke den 29. juni, 67 1/4 år gammel.

 

1868 - Mette Kirstine Hansdatter og udlagt barnefader Ole Pedersen, Kældernæs får en søn Rasmus Kristian Stub, f. 20.9 1868. Han er søn af udlagt barnefader Ole Pedersen, Kældernæs. Rasmus Kristian Stub bliver senere gårdejer af Gadetoftegård og gift med blev gift Anna Sofie Stryhn Margrethe, f. 24.3 1871. Datter af gårdejer af Fuglsang Peder Hansen Stryhn (8.2 1832-21.2 1915)  og Christiane Rasmine Christensdatter (5.4 1837-27.3 1877).

 

1880 - Folketælling: Mette Kirstine Hansen, 53 år, gårdmandsenke, Anna Stine Christensen, 23 år, hendes datter, Hans Jørgen Christensen, 19 år, hendes søn, Dorthea Christensen, 16 år, hendes datter, Rasmus Christian Larsen, 11 år, hendes søn. Glirevang bliver bestyret af Søren Nielsen, f. 1834 i Vesterborg og hans hustru, Trine Margrethe Andersdatter, f. 1820.

 

1899 - Hans Jørgen Christensen Stub bliver i Birket Kirke den 7. oktober gift med Johanne Jensine Stryhn, f. 9.9 1870, datter af Rasmus Andersen Stryhn, f. 10.6, Ladegård og Ellen Christine Jensen Klinke, f. 22.8 1836 på Agerspris.

Samme år frikøber Hans Jørgen Christensen Stub gården til fri ejendom af Pederstrup.

 

1900 - Ellen Christine og Hans Jørgen Stub får en datter:

 

Else Christensen Stub, f. 29.12 1900. 

 

1901 - Ved Folketællingen i 1901 er Else Stub endnu ikke døbt. Mette Stine Hansdatter er gået på aftægt. De har to tjenestefolk: Rasmus Kristian Ziersen, f. 21.3 1882 i Birket og Elin Gustavsson, f. 20.10 1847 i Sverige.

 

1910 - Mette Kirstine Hansdatter dør den 5. oktober og begravet i Birket Kirke den 11.10, 83 år gammel af en blodprop i hjertet.

 

1916 - Folketælling: Hans Jørgen Stub, 56 år, gårdejer, gift, Johanne Jensine Stryhn, 46 år, hans kone, Else Stub, 16 år, deres datter, Magna Elisabeth Stryhn, 21 år, ung pige i huset, Ester Mary Hansen, 15 år, husgerning og landbrug. Hans Jørgen Stub havde en indkomst på kr. 2.800,- og en formue på 23.000,- kr.

 

1920 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nummer 10a med flere af Store Lindet. Areal 52½ tønderland, deraf 34 ager, 8 mose, 5 hede, have og gårdsplads 1½ tønderland, samt sandholme 4 tønderland. Ejendomsskyld kr. 33.000,-, brandassurance for bygningerne: kr. 14.500. Jorden drives en 6 marks drift: Havre, bælgsæd, byg, roer, byg og 1 års græs. Mosen og sandholmene drives i en 4 marks drift. Jordens bonitet er hovedsageligt lermuldet. Der holdes 12 køer, 6 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 1 plag og 7 får. Sidste år solgtes 28 fedesvin.”

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Glirevang 10a: 58 tønderland ca. 5 tønder hartkorn. 55,000 kr. Ejendomsskyld og 43.000 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Hans Jørgen Stub, 60 år, gårdejer, gift, Johanne Stryhn, 50 år, hans kone, Else Stub, 30 år, deres datter, Helmer Hansson, 25 år, forvalter, Sverige + tre andre tjenestefolk.

 

1936 - Else Stub bliver gift den 9. august i Birket Kirke med forvalteren på Glirevang Helmer Hansson, f. 17. januar 1907 i Sølversborg, Blekinge, Sverige. Søn af brygger Oluf Hansson og Hanne, Sølversborg.

 

1937 - Johanne Jensine Stryhn dør den 30. juli og begravet i Birket Kirke den 3. august, 66 år gammel.

 

1939 - Hans Jørgen Christensen Stub dør den 10. december og begravet 5 dage efter i Birket Kirke, 79 år af mavekræft. Datteren og svigersønnen overtager Glirevang.

 

Robert Skytte skrev dette om H.J. Stub i sin beretning om St. Lindet:

 

 ”H.J. Stub kunne godt være lidt af en filur. Det er mange år siden nu, men det begyndte at svinde i brændebeholdningen, og Stub tog så et stykke brænde og bore hul i det, og kom så lidt krudt i og proppedet det så til igen, og lagde det så et sted foran bunken, og så bar han selv brænde ind i de følgende dag, efter nogle dag rygtedes så at der var ”en” nede i Uglemosen, som havde fået sprængt sin kakkelovn.”

 

1945 - Helmer Hansson dør den 22. september efter et forsøg på at redde sin tjenestekarl Kaj Villy Due Jørgensen, f. 1. marts 1926 i Vesterborg, som faldt ned i en algebeholder på Glirevang, hvorved begge omkom. Helmer blev begravet i Birket Kirke den 27. september, 38 år gammel.  Kaj Villy blev begravet dagen efter og blev 19 år. Efter Else Stubs mands død i 1945 bliver gården forpagtet ud og hun tog sygeplejerskeeksamen. Helmer og Else fik ingen børn.

 

1948 - Forpagter på Glirevang Jeppe Madsen, f. 21.5 1916 i Malt Sogn i Ribe Amt blev gift den 14. maj i Birket Kirke med Rita Sofie Thomsen, f. 12.2 1926 på Egelund. Jeppe Madsen var søn af gårdejer Anton Madsen og Cecilie Kathrine Iversen, Malt Sogn. Rita Sofie Thomsens far proprietær Hans Jacob Niels  Thomsen er født på Mageltvinggården, mens det var hendes mor Elna Kofoeds forældre, der i begyndelsen af 1900 tallet købte Egelund. 

 

Rita og Jeppe Madsen fik 3 børn:

 

1) Kirsten Grue Madsen, f. 31. marts 1949

 

2) Susanne Grue Madsen, f. 15. april 1952 - Gift med godsejer Claus Jørgensen, Søllestedgård

 

3) Thomas Anton Grue Madsen, f. 15. april 1952 - 19.9 2010.  Guitaristen Thomas Grue har spillet med utallige prominente musikere i især 1970'erne og 1980'erne, hvor han var en stor del af musikmiljøet på Christianshavn i København.

Han er måske bedst kendt for sit lange samarbejde med sangskjalden Kim Larsen, som han spillede side om side med fra Kim Larsens solodebut "Værsgo" fra 1973, til og med albummet "Forklædt Som Voksen" fra 1986. Thomas Grue var ligeledes den første guitarist i Kim Larsens orkester Bellami, selvom samarbejdet sluttede samme år.

 

1950`erne -  Rita & Jeppe Madsen køber Glirevang i begyndelse af 50`erne. Else Stub bliver boede på Glirevang

 

1988 - Rita og Jeppe Madsen sælger gården til datteren Susanne Grue Madsen ifølge skøde af 21. juni 1988 til en købspris på kr. 1.790.000,-

 

1991 - Jeppe Madsen dør 27. februar 1991, 75 år gammel. Rita bliver boede indtil ____, hvor hun flytter til Rosningevej 16, 4953 Vesterborg. I 2016 bor Rita stadig på samme ejendom i Vesterborg. 

 

2004Svend Åage Christensen, f. 11.3 1944 købte Glirevang af Susanne Grue Madsen og matriklen bliver lagt ind under Slettemark

 

2016 -  Sønnen Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark ifølge skøde af 29. april 2016 til en købspris på  kr. 8.925.000,-. Der er 58 hektar inklusiv  Glirevang og  Bønnekegård.

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre:

 

1) Katja f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence. Henrik er foruden landbruget også underdirektør i DLG øst, Maribo. Henrik Christensen ejer i dag disse gårde i Birket Sogn:

 

1) Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar inklusiv  Glirevang og Bønnekegård)

2) Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

3) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

4) Toftegård (pr. 4.3 2013 - 23 hektar)

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

 

 

 

 

Glirevang

Hans Jørgen Christensen Stub var nr. 5 og han overtog i 1899, samme år som han blev gift med Johanne Jensine Stryhn, Glirevang.

Else Stub blev gift med Helmer Hansson fra Sverige. Han døde i 1945. De fik ingen børn

Helmer Hansson var friheds-kæmper under 2. verdenskrig.

Helmer Hansson lænende ud af vinduet på Glirevang. Stående hans svigermor Johanne Stryhn.

1957

Rita Thomsen fra Birket Revyen

Thomas Grue er nok det største musiknavn vi har haft i Birket….

Rita Madsen fra vores portræt-udstilling i 2011

Susanne Grue Jørgensen, gift med Claus Jørgensen, overtog Glirevang i 1988 og havde den indtil 2004

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Kaffeselskab i haven på Glirevang. Fra venstre Valdemar Skytte, Johanne Stub, Helmer Hansson, Else Hansson, Agnes Skytte, Hans Jørgen  Stub, Marie Stryhn, Sofie Stryhn, Robert Skytte og Inge Skytte

Ane & Magnus Villadsen, malkekone og landarbejder på Glirevang.

1949

1939

1957

Rita Madsen har ledet gymnastik hele livet og i 1992 blev det påskyndet, da hun fik Ravnsborgs lederpris.

Fæstere & gårdejere på

Glirevang

fra 1785 til nu:

Fæster

? -

1811

Hans

Pallesen  (+35  år)

f. 1736 - d. 1811

Fæster

1811-1829

Christen Hansen

Pallesen  (18 år)

f. 1766 - d. 1829

Søn

Fæster

1848-1867

Christen Jensen

Stub (19 år)

f. 1800 - d. 1867

Gift med enken

Fæster

1867-

1899

Mette Kirstine

Hansdatter (32 år)

f . 1826.  - d. 1910

Enken

Gårdejer

1899-1939

Hans Jørgen

Stub (40 år)

f. 1860 - d. 1939

Søn

Gårdejer

1939-1945

Helmer

Hansson (6 år)

f. 1907– d. 1945

Svigersøn

Gårdejer

1945-

19?

Else

  Stub (?)

 f. 1900  - d.

Enken

Gårdejer

19?-

1988

Jeppe

Madsen ( år)

f. 1916 - d. 1991

Gårdejer

1988-

2004

Susanne Grue

Madsen (16 år)

f. 1872 - d.

Gårdejer

2004-

2016

Svend Åge

Christensen (12 år)

f. 11.3 1944

Gårdejer

2016-

?

Henrik

Christensen  (?)

f. 1968

Søn

Gårde i Store Lindet

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt