Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv               Artikler:         Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Vognmand Martin Henningsen var en af initiativtagerne til borgerforeningen i 1953. Henningsen var grundlægger af Birket Autotransport…..

Avis udklip fra 1953, der beviser at borgerforeningen også dengang tænkte på landsbyens forskønnelse…….

Af Per Hovmand Knudsen, dec. 2008

Ligesom der var forsamlingshus på det sted, hvor Signe Stub Sognegård nu ligger (- og  i 30`erne Birket Boldklub  - den nuværende er fra 1985) har der også  været en borgerforening langt tilbage i tiden. Edel Kristoffersen fortæller at i begyndelsen af 50`ene  var der en borgerforening, som havde sit mål at få udvidet gadebelysningen igennem Birket. Der blev den 14. oktober 1953 valgt et arbejdsudvalg på et møde på Kragenæs Kro.

 

Ni mand blev valgt: Albert Thomsen, Brunmosegården blev formand og købmand Borgvald Koch blev kasserer. Øvrige medlemmer var bl.a. vognmand Martin Henningsen, chauffør Rasmus Hansen og vognmand Nordahl Funch   Udvalget skulle forsøge at hverve medlemmer til foreningen: Kontingent: Aktive kr. 4,- og passive 2 kr. årligt. Det blev besluttet at udvalget skulle komme med forslag til den stiftende generalforsamling og at i hvert fald 5 af udvalgets medlemmer skulle afgå. På et møde den 19. november 1953 mellem repræsentanter fra Handels–, Håndværker og Industriforeningen i Birket og Birket og Omegns Borgerforening fik borgerforeningen overdraget gadebelysningen, som førstnævnte fik opsat. Der skulle i borgerforeningens vedtægter fremgå at gadebelysningen ikke måtte sælges, men skulle overdrages til anden forening. I en avisartikel fra december 1953 stod der således i overskriften: Allerede 150 medlemmer i Birket Borgerforening. I artiklen stod der ligeledes: ”For at skabe så stor interesse for den kommende generalforsamling som muligt, arrangeres i forbindelse med denne forskellig underholdning og kaffebord. Jule træer - Opstillingen af et juletræ i Birket og et i Kragenæs er imidlertid for længst vedtaget, således at Birket nu er et af de sogne, der hygger for de besøgende”.

 

Den 20. januar 1954 blev der afholdt stiftende generalforsamling i forsamlingshuset. Sognefoged Sofus Knudsen blev valgt til dirigent og  vedtægter og love blev vedtaget. Blandt de 9 medlemmer i arbejdsudvalget blev fire valgt ved lodtrækning til den nye bestyrelse: A. Thomsen, vognmand  Henningsen, Købmand Koch og Murer Skovgaard fra Lindet. 7 navne skulle kæmpe om de sidste tre pladser og her fik skovfoged Kranker flest med 30 stemmer. Nummer to med 28 stemmer blev Funch Jensen og nr. 3 med 20 stemmer blev Axel Johansen

 

Den 7. februar blev hold konstituerede møde og her blev Albert Thomsen valgt til Birket & Omegns Borgerforenings første formand. Næstformand blev murer Skovgaard fra Lindet og Borgvald Koch blev kasserer. I vedtægter står der under paragraf 2 at: Foreningens formål er: Vedligeholdelse af gadebelysning i kommunen, samt evt. udvidelse, - ligesom den skal virke som almen interesse, f.eks. Som forskønnelsesforening, og i det hele taget så vidt muligt udføre hvad medlemmer har af ideer.

 

Birket & Omegns Borgerforening holdt til 1962 og kun Albert Thomsen var med i bestyrelsen i alle årene.

Skovfoged Holger Kranker fik flest stemmer, da der skulle stemmes 3 personer ind i borgerforeningen, blandt de 7 kandidater…...

Albert Thomsen fra Brunmosegård var den eneste formand i den forrige borgerforenings 9 år lange levetid…...

Birket & Omegns BorgerforeningBorgerforening i Birket - første borgerforening blev stiftet i 1953

Senere sognerådsformand Borgvald Koch var kasserer i den første borgerforenings bestyrelse. En post han besad i 8 år…..

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

 

Foreninger

 

Birket & Omegns

Borgerforening

Historie

Birket Bordtennisklubs

Historie

 

 

Birket Boldklubs

Historie

Birket Gymnastikforenings

historie