Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv               Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Af Per Hovmand Knudsen, maj 2017

I 1735 var fæsteren Rasmus Nielsen Ploug, født i Vesterborg omkring 1700, søn af Niels Ploug. Gårdene i Torrig var fæstegårde tilhørende Halsted Kloster. Rasmus Nielsen Plougs første hustru kendes ikke, men der var 4 børn i ægteskabet, de 2 af børnene var Maren (født i 1738) og Niels (født i 1751) (se også Rasmus Nielsen Plougs portræt på agerspris.dk)

 

I 1770 døde hans første hustru og Rasmus Nielsen Ploug blev gift med Else Carlsdatter fra Kragenæs. Hun var født i 1746, datter af gårdmand på Borregård i Kragenæs Carl Nielsen fra Halsted og  Maren Rasmusdatter. Der var 2 børn i deres ægteskab, det andet barn var en søn Peter Rasmussen Plaug, som Rasmus Nielsen Ploug fik da han var 83 år.

 

1795 dør (24. november) Rasmus Nielsen Ploug døde den 24. november 1795, 95 år gammel.  Gårdene i Torrig var nu blevet udskiftet, således at jorden var samlet ved bygningerne.

 

1797 - Enken Else Carlsdatter blev i 1797 gift med Lars Erichsen (født den 7. april 1755, søn af gårdmand i Nøbbet Erich Hansen, f. 1708 i  Nakskov, f. 1766 og Abelone Larsdatter, f. 9.6 1720 i Nøbbet, d. 7.8 1798), og han fæstede gården. Lars Erichsen, der havde arbejdet på Hauggård i Horslunde i mange år, tager desuden navnet Ploug til sit efternavn. Gården bliver derfor i mange år kaldt for ”Ploug-Gården”. Se mere om Lars Erichsen under portrætter. Der er ingen børn i ægteskabet.

 

1812 - Den 11. august 1812 døde Else Carlsdatter, hvorefter Lars Erichsen Ploug giftede sig med Birthe Sophie Mortensdatter (25/7 1792 - 29/1 1873) fra Vesterborg. Hun var datter af fæstegårdmand i Vesterborg Morten Pedersen Skafte (1764 - 1803)  og Ellen Pedersdatters (1773 - 1855) (Morten Pedersen Skafte var bror til Claus Pedersen Skafte, som er stamfader til flere i vores sogn, bl.a. Hilda Skafte, gift med Christian Hvid, Lyngmosegård og Karl Skafte, Anne & John Bo Larsens morfar)

 

1) Else Larsdatter, født 1. oktober 1813 - opkaldt efter Lars Erichsen Plougs første kone.

2) Erich Nakskov Larsen, født  3.1 1822 - Blev gift i Horslunde og fik en stor efterslægt der.

 

1831 - Den 31. august 1831 døde Lars Erichsen (Se en udførlig beskrivelse af hans liv, skrevet af hans hustru efter hans død:  Lars Erichsen personalie) hvorefter enken drev gården videre indtil datteren Else Larsdatter i 1834 blev gift med Jens Pedersen Klinke fra Nordlunde, som var tjenestekarl under Lars Erichsen. Jens Pedersen Klinke viser sig  at være i familie med Else Larsdatter, idet hendes mor Birthe Sophie Mortensdatter og Jens Pedersen Klinke er fætter og kusine. Jens Pedersen Klinkes far Peder Hansen Klinke var sognefoged, lægdsmand og gårdmand i Nordlunde Sogn. Peder Hansen Klinke var først gift med Kirsten Larsdatter med hvem han fik 5 børn med. Da hun døde blev han gift med Anne Sophie Pedersdatter og de fik 4 børn, hvoraf den yngste var Jens Pedersen Klinke. Jens Pedersen Klinkes mormor Birthe Sophie Sigvardsdatter fik 7 børn, hvoraf Jens Pedersen Klinkes mor var nr. 6 Anna Sophie Pedersdatter (født 1772 i Vesterborg) og nr. 4 var  Morten Pedersen Skafte (Birthe Sophie Mortensdatters far Birthe Sofie Mortensdatter bliver den 30.8 1834 gift med Knud Rasmussen  (1767 - 22/7 1835) fra Horslunde og da han døde  blev  hun et par efter gift (22/8 1837) med Claus Christensen Vibolt, (1812 - 1880). 

 

Jens Pedersen Klinke indtræder nu som fæster på gården (Juellinge Fæsteprotokol den 24. august 1834: Jens Pedersen Klinke fra Nordlunde fæster den gård som enken efter Lars Erichsen Ploug godvillig til ham afstår”. De får 7 børn:

 

1) Anne Sofie Jensen (19.11 1834 - 21.3 1867) -Blev den 9. januar 1863 gift med Rasmus Andersen Stryhn, Ladegård.

 

2) Ellen Marie Jensen (22.8 1836)  -  gift med sin tidligere svoger Rasmus Andersen Stryhn. De får 5 børn, hvoraf de ene Johanne Jensine Stryhn bliver gift med Hans Jørgen Stub. De får en datter Else Stub, der senere bliver gift med Helmer Hansson, der stammede fra Sverige, Glirevang. Else Hansson er derfor Hans Knudsens halvkusine.

 

3) Lars Jensen (f. 19.9 1838),

4) Hans Jensen (f. 1840)

5) Marie Johanne Jensen (f. 24.9 1841)

6) Petrine Jensen (f. 15.8 1843)

7) Marie Jensen (f. 1.10 1845).

 

1847 - Jens Pedersen Klinke driver gården i 13 år indtil sin død den 14. september 1847

 

1849 - Den 5. oktober 1849 giftede enken Else Larsdatter sig med Hans Rasmussen Møller (f. 22.7 1820) fra Ravnsby (Søn af Rasmus Jørgensen Møller og Johanne Jørgensdatter, Ladegård i Ravnsby), der herefter drev gården videre.

 

Else og Hans Rasmussen Møller fik en datter:

 

1) Inger Hansen, f. 8. november 1850

 

Ved folketællingerne i 1850 var der opført 3 tjenestemænd og 1 tjenestepige.

 

1888 - Inger Hansen giftede sig i en alder af 38 år med 43-årige Jens Frederik Knudsen Rasmussen, ældste søn af Rasmus Hovmand Knudsen og Bodil Olesdatter fra nabogården Solgården. Ligeledes det år bliver Agerspris frikøbt af Hans Rasmussen Møller fra Halsted Kloster.

 

1889 - Hans Rasmussen Møller døde og Jens Frederik Knudsen Rasmussen og Inger Hansen arver gården. Se mere om Hans Rasmussen Møller.  Inger og Jens Frederik fik to børn:

 

1) Hans Knudsen Rasmussen, født 13. december 1889

 

2) Sofus Knudsen Rasmussen født 23.12 1891 - Senere gårdejer af Solgården 1917-1964. Gift med Ottense Pedersen (søn af bagermester Hans Pedersen). De fik 4 børn: Else Knudsen (8.51918-2012, Advokatsekretær og gift med Hilmar Ponsbach Pedersen), Erik Knudsen (8.5 1920-28.1998 - Højskolelærer i Uldum), Inger Knudsen (14.3 1925-21.3 2009, Sygeplejerske, gift med repræsentant Knud Fredskild) og Poul Henning Knudsen  (f. 18.2 1935, direktør i Landbrugsrådet, gift med korrespondent Birtha Vestergård).  Alle født Rasmussen, men fik siden navneændring, hvor det blev slettet.

 

1901 - Jens Frederik Knudsen Rasmussen  og hans enke Inger Knudsen Rasmussen drev gården videre frem til 1916. Se mere om Jens Frederik Knudsen Rasmussen

 

1915 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 6a Torrig. Hartkorn: 6 tønder, 2 skæpper og ½ album. Ejendomsskyld 49.000, brandassurance 13.500. Areal 49½ tønderland. Ager marken drives i en 8 marks drift: Byg, benyttet brak, hvede, roer, byg, og havre, roer, byg og græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 15 køer, 15 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 1 plag. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin. Jorderne ligger samlede mod nord. Bygningerne står i bindingsværk med stråtage undtagen en trælade opført i 1904, der er tækket med pap. Der er indlagt elektricitet”.

 

1916 - Hans Knudsen Rasmussen ventede hjem efter at have været soldat og han blev  gift i Søllested Kirke den 4. november med Helene Margrethe Hansen, født 11. juni 1892 på Fejø, datter at fattighjems bestyrer,  først på Fejø og siden Nybølle, Peter Hansen og Karen Emilie Rasmussen. Hans Knudsen Rasmussen forpagtede Agerspris. De får 5 børn:

 

1) Jens Otto Knudsen Rasmussen, f. 3. maj 1917 - Uddannet kontorist, gift med Kütte Vibolt Frederiksen. De fik to døtre: Bente Vibolt Knudsen, f. 1945 og Vibeke Wibolt Knudsen, f. 1949

 

2) Asta Knudsen Rasmussen, f. 19. december 1919 - Gift med karetmager Edmund Jørgensen, Nøbbet. De fik en datter: Gitte Jørgensen

 

3) Poul Knudsen Rasmussen, 1926-1926

 

4) Ingemann Knudsen Rasmussen, f. 20. februar 1927 - Uddannet dyrlæge  med praksis i Løsning mellem Vejle og Horsens, gift med Else Jensen. De fik tre børn: Annette Knudsen, f. 1951, Jørgen Ingemann Knudsen, f. 1953 og Bo Ingemann Knudsen, f. 13.3 1961

 

5) Knud Aage Knudsen , f. 22. februar 1929

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Agerspris 6a med flere: 49 ½ tønderland. 6 ½ tønder hartkorn, 67.000 kr. Ejendomsskyld, 51.000 kr. jordværdi.

 

1927 - Inger Knudsen Rasmussen døde den 27.3 1927 og begravet i Birket Kirke den.

Hans Knudsen Rasmussen overtog gården, samme år som Ingemann Knudsen Rasmussen blev født (20/2). Samtidig blev den gamle gård, på nær stuehuset revet ned og nogle nye bygget. (Bygget uden om de gamle bygninger)

 

1945 - Da Kütte og Jens Otto Knudsen Rasmussens ældste datter Bente Wibolt Knudsen skal døbes, ønskes Rasmussen sløjfes, således at familien herefter kun hedder Knudsen. Godkendelsen kommer dog først officielt den 3. april 1946.

 

1955 - Den 5. november 1955 giftede Knud Aage Knudsen sig med Anna Lise Marna Marie Hansen (28.2-16.3 2016), datter af Valdemar & Kristine Hansen, Ludvigshøj i Sandby. Samtidig flytter Lise & Knud Aage Knudsen hjem og arbejder på gården. De fik fire sønner:

 

1) Lars Hovmand Knudsen f. 22. marts 1956 - Mellemnavnet er efter Rasmus Hovmand Knudsen - Hans tipoldefar.

 

2) Claus Hovmand Knudsen, 4. september 1957 - Uddannet arkitekt, samlevende med arkitekt Sally Kragh Jespersen. De har en datter Louise Kragh Knudsen, 16.2 1992. Bor i Lyngby (2017)

 

3) Per Hovmand Knudsen, 13. august 1959 - Uddannet lagerekspedient, har en søn fra tidligere forhold Jais Hovmand Hansen, f. 11.2 1997. Bor i Nakskov (2017)

 

4) Kim Hovmand Knudsen, 19. marts 1964, - Uddannet svagstrømsingeniør,  i dag projektleder hos P.C.H. Engereering i Hørsholm, gift med sygeplejerske Tina Thornbeck Jensen, f. 1960 på Bornbolm. Kim har fra tidligere forhold en datter Ditte Hovmand Vejlstrup, f. 3.6 1994. Bor i København. (2017)

 

1964 - Knud Aage Knudsen forpagtede Agerspris, hvis navn er givet af Hans Knudsen.

 

1972 - Den 23. december 1972 døde Hans Knudsen døde den 23. december 1972 efter længere tids sygdom og begravet i Birket Kirke den 23. december 1972, 82 år gammel. Samme år havde Hans Knudsen solgt gården til den yngste søn Knud Aage Knudsen gården. Købspris ifølge skøde af 21.12 1972: Kr. 450.000,- . Se mere om Hans Knudsen

 

1976 - Helene Margrethe  Hansen døde i 25. januar og begravet i Birket Kirke. Se mere om Margrethe Hansen

 

1981 - Den 24. januar 1981 døde Knud Aage Knudsen, efter kort tids sygdom af cancer og hans ældste søn Lars Hovmand Knudsen overtog gården ifølge skøde af den 7.4 1982, købspris: kr. 1.435.000,-. Se mere om Knud Aage Knudsen

 

1987 - Den 5. juni 1987 bliver Lars Hovmand Knudsen gift med Marianne Møller, datter af Valdemar og Kirsten Møller. Lise Knudsen flyttede derefter til Lindet og boede til leje på Kongstedgård og siden til Lyngmosevej 12, inden hun i 2003 flyttede op på Birketlunden.

 

1) Janni Knudsen, f. 27. marts 1987 - Uddannet ekspedient inden for sko branchen. Arbejder i København, Magasin, Bor i Næstved.

 

1998 - I april 1998 solgte Lars & Marianne Knudsen gården til Poul Theil, Bruunshøj i Birket købspris ifølge skøde af 6.10 1998: Kr. 2.700.000,-.. Poul Theil satte bygninger til salg i sommeren 2000. Marianne & Lars Hovmand Knudsen købte Bandbolmvej nr. 1 i Torrig. Marianne Møller døde den 11. januar 2014 på Næstved Sygehus af lungecancer, 63 år gammel og begravet på familiegravstedet i Birket.

 

2001 - Poul Theil sælger bygninger til Ole Jørgensen pr. 1. august for 450.000 kr.

 

2006 - I Sommeren 2006 brændte den gamle stuebygning på Agerspris. Derefter blev gården sat til salg og efterkommere kunne erhverve de gamle bygninger for den nette sum af kr. 2.000.000, men så fik man også mulighed for at bygge for næsten 3,6 millioner.

 

2016 - Annalise Knudsen døde den 16. marts  på Birketlunden og begravet i Birket Kirke den 21. marts 2016, 86 år gammel af lungecancer. Se nekrolog

 

2016 - I dag er ejerne Elsebeth Tejlgaard og Kim Thøstesen.  Der er bygget nyt ”stuehus”.  Kostald og halmlade blev revet ned, og kun maskin-laden tilbage. Ejendomsværdien er 1.300.000,-. Poul Theil ejer stadig jorden, som nu er matrikel nr. 6d og jorden lagt ind under Brunshøj i Birket.  I 2016 har han også købt nabogården Vennerslund

 

Se også agerspris.dk

AgersprisTidligere fæstegård under Halsted KlosterMatr. nr. 6 - TorrigAreal: 49,5 tønderland - Hartkorn: 5 tønder - 2 skæpper - 1/2 AlbumNæste

I 1967 væltede det meste af stuehuset under oktoberstormen.  Billedet er fra sidst i halvfjerdserne…..

Agerspris fra begyndelsen af 30`erne

Den ældste bygning var stuehuset, som var fra 1735. De gamle staldbygninger blev revet ned i 1927 og der blev bygget nye bygninger uden om de gamle.

Jens Frederik Knudsen er den første Knudsen på Agerspris. Han kom fra nabogården Solgården, hvor hans farfar Knud Rasmussen Hovmand giftede sig med Maren Michelsdatter. Jens Frederik Knudsen dør og hans enke Inger Hansen driver gården med hjælp fra bestyrere. I 1916 forpagtes gården af sønnen Hans Knudsen. Han køber gården i 1927, da Inger Hansen dør.

Hans Knudsen forpagtede Agerspris i 1916 og han blev gift med Helene Margrethe Hansen fra Fejø samme år, og efter sin mors død i 1927 købte han gården. Hans far dødede da han kun var 11 år.  Det var Hans Knudsen der fandt på navnet Agerspris, dengang han overtog gården…..

Hans Knudsen har netop hentet køerne på marken…...

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Knud Aage Knudsen blev den fæster/gårdejer der havde gården i kortest tid. Knud Aage overtog gården pr. 1.1 1973 og han døde den 24. januar 1981 af cancer kun 51 år gammel.

Marianne & Lars havde gården fra 31.12 1981 og frem til april 1998.

Lise & Knud Åge Knudsen ca. 1980. Knud Åge var gårdejer fra 1972-1981 og efter hans død havde Lise gården indtil 1982 da sønnen Lars overtog…..

Til højre nok det sidste billede af Agerspris med det gamle stuehus,  inden det brændte i sommeren 2006…...

Torrig Skov

Solgården

Vennerslund

Agerspris

Hans Knudsen & Knud Aage Knudsen

Poul & Birgitte Theil

Gårdejer fra 1998

Lars Hovmand Knudsen overtog Agerspris i 1982  kun 26 år gammel og han solgte den i 1998 til Poul Theil fra Brunshøj. Tiden var løbet af de små landbrug. I alle årene arbejdede Lars fuldtid ved siden af (DLG Qvade)…...

Fæstere & gårdejere på

Agerspris fra 1735 til nu:

Fæster

1735 -

1795

Rasmus Nielsen

Ploug  (60  år)

f. 1700 - d. 1795

Fæster

1795-1831

Lars

Erichsen (36 år)

f. 1755 - d. 1831

Gift med enken

Fæster

1831-1834

Birthe Sofie (3 år)

Mortensdatter

f. 1792 - d. 1873

Enken

Fæster

1834-

1847

Jens Pedersen (13 år)

Klinke

f. 1803 - d. 1847

Svigersøn

Fæster Gårdejer

1847-1849

Else (2 år)

Larsdatter

f. 1813 - d. 1887

Enken

Gårdejer

1849-1888

Hans Rasmussen  

 Møller (39 år)

f. 1820 - d. 1889

Ægtemand

Gårdejer

1888-

1901

J. F. Knudsen

Rasmussen  (13 år)

 f. 1845  - d. 1901

Svigersønnen

Gårdejer

1901-

1927

Inger

Hansen (26 år)

f. 1850 - d. 1927

Hustruen

Gårdejer

1925-

1964

Hans

Knudsen (37 år)

f. 1989 - d. 1972

Sønnen

Gårdejer

1972-

1981

Knud Åge (8 år)

Knudsen

f. 1929 - d. 1981

Sønnen

Gårdejer

1981-

1982

Annalise

Hansen (1 år)

f. 1930 - d. 2016

Hustruen

Gårdejer

1982-

1998

Lars Hovmand

Knudsen (16 år)

f. 7.12 1949

Sønnen

Gårdejer

1998-

?

Poul Erik

Theil

f. 10.3 1962

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Bakkegård - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Gademosegård/Borresminde - Henningshåb/Boesgård - Lyngmosegård - Slotsgård -

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - Kollinggård/PlougengårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - KraghsmindeMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård -

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Matrikel nr. 12a - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig