Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Agerspris, TorrigNæste

Matrikel nr. 5a Ravnsby,  Ravnsborgvej 14, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

 

Bjørnseje er oprindelig en fæstegård under Baroniet Juellinge og har 63 tønder land deraf 50 tønder ager, 7 tønder land eng, 5 tønder land mose, have og gårdsplads 1. Hartkorn 5 tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Jordens bonitet er letmuldet. De bakkede jorder ligger i flere afdelinger i nor og syd for gården. Den flyttes nærmere Kragenæs da den nedbrænder i 1926.  Gården blev frikøbt af Baroniet Juellinge (Halsted Kloster) i 1867 af Rasmus Christensen Bjørn (1834-1896)

 

1787 -  Fæster af matr. 5, Ravnsby Hans Nielsen Bjørn, døbt 7.4 1743 i Birket - død november 1802 begravet den 1. december 1802 i Birket. ”Onsdagen den 1. dec begr Hans Nielsen af Raunsbye  Gammel 60 år og 8 maaneder”, gift med Margrethe Jensdatter, f. november 1751 i Birket, døbt den 21.11 1751 - død april 1810, begravet den 24.4 1810. Datter af Jens Jørgensen, 1719-1751 og Anna Espensdatter 1715-1787, gift den 12.4 1739. De fik 6 børn:

 

1) Johanne Hansdatter, 1778-20.5 1816,

2) Niels Hansen Bjørn 1781-16.3 1820,

3) Maren Hansdatter, f. 1783,

4) Jørgen Hansen Bjørn, 1786-10.2 1856,

5) Anna Elisabeth Hansdatter 1789-7.12 1840

6) Jens Hansen Bjørn, f. 1794

 

1796 - samles jordparcellerne på 58 tønder land (deraf 14 tønder land ved Ravnsborg, 5 tønder land skov i Hestehaven og 5 tønder land Mose.

 

1812 - overtager sønnen Niels Hansen Bjørn  fæstegården, gift med Anna Marie Thorsdatter, f. 1794, Ærøskøbing -24. november 1856, begravet den 1. december 1856 i Birket Kirke. De fik 2 børn:

 

1) Ulrik Miner Nielsen, 12.5 1816

2) Niels Nielsen Bjørn, 15.3 1920

 

1820 - Niels Hansen Bjørn dør den 16. marts (dagen efter sin yngste søn Niels` fødsel) og bliver begravet den 25. marts i Birket Kirke, 40 år gammel. og enken ægter Christen Larsen (Bjørn), f. 28.2 1794, døbt 6.5 1794 fra Utterslev Søn af Lars Nielsen, f. 1771 og Birthe Hansdatter. Deres 5 børn:

 

1) Birthe Sophie Christensen, født 9.4 1822,

2) Thor Christensen, f. 4.11 1825 - Gift første gang i Døllefjelde Kirke med Maren Christensdatter den 19.11 1851 og gift anden gang den 12.3 1865 i Godsted Kirke med Ane Knudsdatter.

3) Ane Margrethe Christensen f. 2.6 1830,

4) Kathrine Christensen, f. 23.2 1832

5) Rasmus Christensen Bjørn, f 28.4 og døbt den 22.6 1834 i Birket Kirke med Maren Lisbeth Christensen, f. 3.7 1837.

 

1867 - Christen Larsen (Bjørn) dør den 11. april og bliver begravet i Birket Kirke den 20. april 1867, 73 år gammel.

 

1869 - Den yngste søn Rasmus Christensen Bjørn frikøber gården af Halsted Kloster for 7950 rigsdaler. Han blev gift den 13.12 1867 med Anne Marie Pedersdatter (27.12 1849 - 16.1 1889). Hun var datter af gårdmand Peder Jensen og Margrethe Pedersdatter, Højreby.  Deres 7 børn:

 

1) Kristen Jens Frederik Kristensen Bjørn, f. 23.9 1868 -  d. 2.6 1939,

2) Ane Marie Thora Kristensen, 5.2 1872-12.8 1872,

3) Ane Marie Thora Kristensen, 21. juni 1873 - 23.4 1956 - Gift med Christian Petersen,

4) Jens Peder Kristensen Bjørn, f. 1.3 1876,

5) Dorthea Elisabeth Kristensen, f. 12.6 1878,

6) Johanne Mathilde Aleksandra Kristensen, f. 18.3 1882

7) Ane Margrethe Karoline Sofie Kristensen, f. 7.12 1884. 

 

1889 - Anne Marie Pedersdatter dør den 16.1 1889 lungesvindsot (tuberkulose)  og begravet i Birket Kirke den 23. januar.

 

1894 - Rasmus Christensen dør den 14. februar 1894, 59 år gammel af hjertesygdom og  Kristen Jens Frederik Kristensen Bjørn (23.9 1868-2.6 1939)  overtager gården. Kristen var  gift med Agnes Kristine Elsa Mortensen, (3/11 1875 - 4. april 1927, begravet i Birket kirke den 12. april). Kristine og Kristen Bjørn fik 10 børn:

 

1) Agnes Marie Christensen Bjørn, født 11 dec. 1897,  døde 31 jul. 1959 på Amtssygehuset i Århus. Hun blev 14.04.1921 i Birket gift med sognepræst Kristen Bøker Kristensen Hillgaard (24.09.1893-27.03.1984) - de får 6 børn

2) Elsa Katrine Kristensen Bjørn, født 12 feb. 1899,  Hun dør (iflg. familien) i 1974 i København - bliver 03.04.1920 i Birket gift med Carl Johan Valdemar Schmølker (22.02.1897-23.07.1993) - de får 2 børn

3) Ragnhild Hansine Kristensen Bjørn, født 26 apr. 1900, Hun bliver iflg. familien gift med Kresten Clausen. 

4) Ester Kristine Kristensen Bjørn, født 25 apr. 1902,  

5) Jørgen Rasmus Kristensen Bjørn, født 30 okt. 1904.  I 1940 er han Brandmand i København

6) Niels Eskild Kristensen Bjørn, født 15 sep. 1908, 

7) Poul Erik Christensen Bjørn, født 11 apr. 1911,

8) Kirsten Margrethe Kristensen Bjørn, født 3 jun. 1913, døde 26 sep. 1973, Haslev. Hun bliver gift med Arne Brems (19.01.1904-22.03.1990) - lektor i Haslev iflg. KTAS telefonbog 1960

9) Karl Kristensen Bjørn, født 21 maj 1915, 

10) Jens Peter Kristensen Bjørn, født 16 mar. 1919. Udlært mekaniker, senere indehaver af ESSO-stationen i Solrød. Dør 40 år gammel 10.12.1959 på Rigshospitalet og begraves 15.12.1959 Solrød Kirkegaard. Han bliver gift med omkring 1941 med Rigmor Sofie Kristine Larsen (01.12.1914-23-01-1995) - og de får 2 piger og 1 dreng, hvoraf Kirsten født 1942 bliver gift med Henri Batting (1941), som har 2 drenge og 1 pige, født i årene 1965, 1969 og 1970.

 

I ca. 1915 beskrives gården således: ”Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Roer, Byg Roer, Byg og græs. Der holdes 14 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 5 Heste, 2 Plage og 2 Faar. Sidste Aar solgtes ca. 30 Fedesvin og ca. 130 Maanedsgrise. Bygningerne staar dels i bindingsværk og dels i Grundmur og tækkede med Rør og Pap. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt”.

 

Efter Kirstines død i 1927 bliver Kristen gift den 23. december 1828 i Osted Kirke med lærerinde Emilie Charlotte Rasmine Petersen, født 15.1 1883 i Stokkemarke og død 2. januar 1968 på Sundby Hospital, København.  I 1905 fik han navneændring således at han fremover kom til at hedde: Christen Jens Frederik Christensen Bjørn. I 1937 ses Christen som gårdejer i Osted Sogn, Roskilde. Christen Bjørn døde den 2. juni 1939 på Roskilde Sygehus af dobbeltside lungebetændelse. Han blev begravet i Birket Kirke af sognepræst Chresten B. Hillgaard som var gift med hans ældste datter Agnes Marie Christensen. 

 

1914 - Christen Bjørn bygger på en 16 tønder land stor parcel en sommerpavillon ”Ravnsborg” syd for gården, der var et yndet udflugtssted for Beboere fra alle egne af Lolland og hvorfra der var en storslået udsigt over havet mod nordøst.

 

1922 - Christen Bjørn sælger gården til Hans Christian Clausen, f. 16.7 1890 i Horslunde (søn af gårdejer Christen Clausen og Anna Clausen, Svinsbjerg) gift med Ebba Hansen, f. 7.8 1896 på Fejø. (Datter af købmand Christen Hansen og Anna Sofie Rasmussen, Vesterby, Fejø). De fik to børn:

 

1) Ivar Clausen, f. 3.6 1920,

2) Anna Margrethe Clausen, f. 31.1 1925.

 

Efter salget af Bjørnseje købte Hans Christian Clausen en mindre landejendom i Svinsbjerg og han begyndte med at sælge heste.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Bjørnseje: 52 tønderland 4 ½ tønder hartkorn, 60.000 kr. Ejendomsskyld og 41.300 Kr. jordværdi.

 

1926 - brænder gården og genopføres nærmere Kragenæs.

 

1927 - Den 27. september købes gården af Hans Thomas Børge Christiansen, f. 15.2 1904 - Søn af gårdejer Niels Peter Christiansen, 19.7 1871-26.1 1949 og Oline Marie Andersen 11.11 1872-26.1 1959, Thomasminde, gift med Ellen  Rigmor  Margrethe  Hudlebush, f. 10.6 1905 på Frederiksberg (Datter af hotelejer Hans Jørgen Theodor Hudlebush, 25.12 1875-13.12 1939 og Margretha Johanne Henriette Andersen,  9.3 1873-26.2 1951, Kragenæs Kro), Ved folketællingen i 1930 har de en søn

 

Peder Christiansen,  født den 27.9 1927

 

Hans Thomas Børge Christiansen købte efter Bjørnseje en større gård, Mindebo på Mosegårdsvej i Nordlunde.

 

1938 - af Hans Ulrik Krogh, f. 11.4 1903 i Horslunde (søn af Anders Martin Krogh, f. 18.6 1879 i Horslunde og Olivia Johansen, f. 6. maj 1881 i Vesterborg) Gift med Aase Clausen, f.11.8 1907-3.4 1980 og begravet i Nøbbet -  (datter af Hans Edvard Rasmus Klavsen, f. 19.4 1880 i Horslunde og Margrethe Bruun, f. 24.4 1880). Aase og Hans Ulrik Krogh fik to børn:

 

Peer Krogh, f. 24.2 1936 (Elinstallatør i Nakskov)

Bente Krogh, 18.11 1932-30.5 1991. Pris ifølge tinglyst skøde af 5.5 1938: Kr. 67.000,-

 

1940 - Rasmus Hansen (født 19.2 1909 i Købelev - Søn af gårdejer Rasmus Hansen og Betty Marie Olsen, Rolykke) køber Bjørnseje pr. 1. december 1940 til en pris af kr. 82.000,- Rasmus Hansen er gift med Karen Sofie Kragh, født 19.9 1914 i Birket (Datter af gårdejer Alfred Kragh og Sigrid Sørine Kranker, Kraghsminde,  Magletving) . De fik seks børn:

 

1) Grethe Sigrid Hansen, f.   27.7 1937,

2) Hans Krag Hansen, f. 2.8 1939,

3) Anita Kragh Hansen og trillingerne

4) Susanne Kragh Hansen, 4.12 1957

5) Vibeke Kragh Hansen, f. 4.12 1957

6) Dødfødt, f. 4.12 1957 

 

Efter salget af Bjørnseje, købte de TATOL (som var åbnet som Tatol i 1938), af Nordahl Funch,  som Karen bestyrede, mens Rasmus arbejdede hos vognmand Henningsen som chauffør.

 

1943 - Erik Larsen Kamper er ny ejer,  da han overtager gården efter Rasmus Hansen for kr. 105.000,-  den 20.12 1943. Erik Larsen Kamper, født i Hillested den 24.12 1909 og døde den 15.11 1988 i Rødby. Han blev  gift den 19.11 1943 med Ellen Kathrine Skude, født den 26.12 1919 (datter af Rejnholt Mortensen Skude, f. 18.9 1880 i Birket - d. 18.3 1949 i Vesterborg og Anne Johanne Marie Nielsen, født den 22.5 1886 i Kældernæs.  Forældrene blev gift i Birket Kirke den 23.9 1911. I deres ægteskab var der flg. børn:

 

1) Sven Aage Kamper, f. 1. maj 1944,

2) Niels Erik Kamper, f. 22.12 1945,

3) Anne Lise Kamper, f. 7.6 1953.

 

Efter salget af Bjørnseje købte de en gård i Tjennemarke, Stokkemarke.

 

1950 - Joachim Heinrich Christian Busch-Petersen (26.4 1923 i Fuglsbølle Sogn - søn af gårdejer August Busch-Petersen og Sara Elisabeth Hansen, Egeskovgaard, Longelse, f. 9.1 1883) køber Bjørnseje den 2.3 1950 for kr. 150.000,- Christian Busch-Petersen var gift i Hellerup Kirke  den 22.2 1949 med Kirsten Saugmann Jensen, født i Anna Sogn, København, datter af Direktør Otto Julius Jensen, f. 11.1 1885 og Margrethe Bjerregaard Saugmann, f. 15.5 1891. De fik 5 børn som er døbt i Birket Kirke:

 

Hanne Busch-Petersen, f. 9.7 1950,

Erik Busch-Petersen, født den 2.8 1951,

Lars Busch-Petersen, 31.1 1954 og tvillingerne

Tove Busch-Petersen, 9.12 1955

Jytte Busch-Petersen, f. 9.12 1955.

 

1957 - Brænder stald og lade, men genopføres samme sted.

 

1960 - Køber urmager Jørgen Ib Friis-Christensen  gården den 4.3 1960 for et beløb af kr. 247.000,- og ombygger stuehuset. Gården hedder nu Ravnsbygård.  Ib Friis-Christensen er født i Nakskov den 2.5 1924, hvor hans forældre urmagermester Jørgen Friis Christensen, f. 8.6 1887 og Ellen Sofie Rasmine Schelde, f. 27.10 1899 havde en urmagerforretning i Søndergade 19 under navnet Friis-Christensen. I dag laver han stadig ure (92 år i 2016) og han har i mange  år haft sin egen forretning i Gedser. Hans barnebarn Rune Friis-Christensen er også urmager.

 

1967 - Pr. 24.4 1967 køber  Otto Frederik Aage greve  Danneskiold-Samsøe, f. 2.2 1947 (søn af Niels Frederik Kjeld Viggo greve Danneskiold-Samsøe, 3.8 1916-1994 og Lykke Wilhelm,  26.10 1918-10.9 1998, Ravnsbygård (Kr. 550.000,- ) og Slotgård (Kr. 300.000), hvis bygninger frasælges til sommerbeboelse.

 

1974 - Den 6.11 bliver Ravnsbygård overdraget til moderen Lykke Wilhelm som særeje for kr. 1.500.000,-  (Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe bliver  til gengæld ny ejer af Øllingesøgård, som han har indtil 2011, hvor sønnen Helge greve Danneskiold-Samsøe, f. 23.5 1981, overtager Øllingesøgård)

 

1994 - Efter Niels Frederik Kjeld Viggo greve Danneskiold-Samsøe død i 1994 overgår Ravnsbygård til aktieselskab: Ravnsbygård A/S: Skøde af 17.8 1994, købesum Kr. 3.000.000,-.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Hans Thomas Børge Christiansen stammede fra Thomasminde i Saltvig. Børge ejede gården Bjørnseje fra 1927-1938. Herunder ses Børge med sine forældre og storesøster.

Kristine og Christen Bjørn ejede Bjørnseje fra 1894 og til 1922.

Christen Bjørn byggede sommer-pavillonen Ravnsborg i 1914.

Hans Ulrik Krogh havde Bjørnseje fra 1938-1940. Her er et skolebillede fra 1914.

Rasmus Hansen og Karen Sofie Kragh havde Bjørnseje fra 1940-1943 og derefter havde de Tatol i en årrække i Birket. Her ses Karen med sine to tvillinger Susanne og Vibeke og ? foran forretningen

Adelslægten Danneskiold-Samsøe er de foreløbige sidste reelle ejere af Ravnsbygård, selvom det nu er et aktieselskab…...

Se kort nederst på siden

Bjørnseje/Ravnsbygård

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Hans Ulrik Krogh - Tvede Skole 1914

Ravnsbygård 1989

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn