Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matr. 12a med flere  Birket, Bandholmvej 76, 4943 Torrig

Se også Skude Slægten

 

1779 -  Rasmus Boesen stammede fra Torrig og han ses i fæsteprotokollen, hvor han er landsoldat. Her fæstede han et hus i Torrig den 9.5 1774 og han blev gift med enken. I 1779 fæstede han den gård som Mads Pedersen godvilligt har forladt. Gården i Birket var tidligere under Pederstrup Gods, men er nu under Juellinge. I 1782 genfæster han gården efter ny matrikulering, hvilket gør at han får flere tønder hartkorn.

 

1787 -  Rasmus Boesen, f. 1745 var gift med Martha Hansdatter, f. 1754. (Ved FT i 1801 hedder hun Marie Kirstine Hansdatter, og det er Rasmus Boesen andet ægteskab ligesom i 1787, så vi må gå ud fra at det er samme person) De havde ingen børn ved folketællingen i 1787, men  havde en tjenestepige Maren Madsdatter, 16 år og en tjenestedreng Rasmus Jacobsen, 14 år.

 

1797 - Jacob Jørgensen fra Hejringe fæster den gård i Birket som Rasmus Boesen hidtil havde i fæste og beboede. Rasmus Boesen fæster derefter Strandgården i Hejringe. Han døde i 1803, 56 år gammel. Jacob Jørgensen, f. 1757 var gift med Karen Poulsdatter, f. 1757. De havde en datter.

 

1) Birthe Jacobsdatter, f. 1796

 

Karen Poulsdatter var først gift med gårdmand Rasmus Nielsen i Hejringe og fik to børn: Kirsten Rasmusdatter, f. 1786 og Poul Rasmussen, f. 1792.

 

1801 - Jacob Jørgensen døde og begravet i Birket Kirke den 3. juni, 44 år gammel.

1801 - Peder Holgersen af Østofte Sogn blev gift den 1. august 1801 med Jacob Jørgensens enke Karen Poulsdatter., f. 1757.

 

1808 - Peder Holgersens hustru Karen Poulsdatter dør og begravet i Birket Kirke den 16. oktober 1808, 52 år gammel.

 

1809 - Peder Holgersen blev gift i Birket Kirke den 4. februar 1809 med Maren Rasmusdatter, f. 1880 i Stokkemarke. Hun var datter af Rasmus Olufsen (1745-1792) og Maren Rasmusdatter, f. 1757. (Bonde og gårdbeboer på Kældernæs Hovvej 7matr. 10a Kældernæs Mosero Gård) Maren og Peder fik 6 børn:

 

1) Karen Pedersdatter, f. 1812

2 Maren Johanne Pedersdatter, f. 26. september 1813 - Gift med husmand Jørgen Andersen, f. 8.5 1813 i Halsted

3) Ane Pedersdatter, f. 24. april 1816

4) Rasmus Holger Pedersen, f. 3.2 1818 - d. 18.7 1853

5) Grethe Pedersdatter, f. 9. oktober 1820

6) Birthe Pedersdatter, f. 19. marts 1823

 

1834 - Folketælling: Peder Holgersen, 70 år, gårdmand, gift, Maren Rasmusdatter, 53 år, hans kone, Ane Pedersdatter, 18 år, ugift, deres barn, Rasmus ”Holger” Pedersen, 16 år, ugift, deres søn, Grethe Pedersdatter, 14 år, deres datter, Birthe Pedersdatter, 11 år, deres datter (bliver gift med væver Thomas Henningsen i Hejringe)

1844 -  Peder Holgersen er fæster på Brunmosegård ifølge fæsteprotokollen Matriklen 1844

 

1845 - Peder Holgersen dør den 3. marts 1845 og begravet den 11. marts, 80½ år gammel.

 

1850 - Folketælling:  Den ældste søn Rasmus ”Holger” Pedersen efterfugte som fæster efter sin far. Han er født Rasmus Holgersen den 3. februar 1817 og døbt 19. marts. Rasmus Pedersen Holger (Hans navn ifølge kirkebogen til vielsen) bliver gift den 7. november 1840 med Ane Johanne Hansen, 17. juni 1821, datter af gårdmand i Birket Hans Rasmussen Holse, f. 1780-14.8 1856 og Dorthe Kirstine Christensdatter, f. 1793 i Løjtofte. De får følgende børn:

 

1) Hans Rasmussen, 17.6 1841,

2) Maren Kirstine Rasmusdatter, f. 27.11 1842,

3) Peder Holger Rasmussen, f. 10.8 1845,

4) Christen Raahauge Rasmussen, f. 14.11 1850.

 

1853 - Rasmus Holger Pedersen dør den 18. juli og begraves den 23. juli 36 år gammel. Hans enke Ane Johanne Hansen bliver allerede den 12. november gift med Svend Christiansen, 29 år, født i Stokkemarke og han fortsætter som gårdmand på Brunmosegård.  Svend er født den 1. november 1824, søn af  gårdmand Christian Svendsen og Ane Jacobsdatter, Stokkemarke. Ane Johanne og Svend får en søn Christian Svendsen,  født den 3. april 1855.

 

1854 - Enke efter Peder Holgersen Maren Rasmusdatter dør den 21. februar og begraves i Birket Kirke, 74 år gammel. Da boede hun i Birket hos sin søn gårdmand Rasmus Holger Pedersen, 33 år.

 

1854 - Enke efter Peder Holgersen Maren Rasmusdatter dør den 21. februar og begraves i Birket Kirke, 74 år gammel. Da boede hun i Birket hos sin søn gårdmand Rasmus Holger Pedersen, 33 år.

 

1860 - Folketælling: Svend Christiansen, 35 år, gårdmand, husfader, f. i Stokkemarke, Ane Hanne Hansen, 39 år, hans kone, Hans Rasmussen, 19 år, hendes søn, Maren Kirstine Rasmussen, 17 år, hendes datter, Christian Svendsen, 5 år, deres søn.

 

1773 - Svend Christiansen dør den 16. september og bliver begravet den 24.9 i Birket Kirke, 48 år gammel. I kirkebogen er han nævnt som gårdejer i Birket.

 

1874 -  1. maj 1874 køber Morten Christoffer Hansen (29. august 1811-30.4 1898) gården fri af Halsted Kloster. Vi ved at Morten Christopher Hansen er opført på folketællingen i 1770 i Majbølle, Tillitse Sogn, så om han nogen sinde har fæstet Brunmosegård er tvivlsomt. Morten Christoffer Hansen blev gift tre gange, første gang med Karen Jørgensdatter (1779-20.10 1838) den 7.7 1832 (ingen børn). Gift anden gang med Else Nielsdatter (9.6 1802-25.4 1846) den 25.2 1839. De fik en søn:

1) Rasmus Mortensen Skude (13.11 1843-4.7 1914) - Senere Glentehøjgård

Gift tre gang den 25. februar 1846 med Kirsten Rasmusdatter (4.10 1822-1896). De fik 6 børn:

1) Dødfødt pige, f. 28.10 1847

2) Ane Cathrine  Mortensen Skude, f. 28.8 1849 - Senere gift med Kristen Jensen

3) Hans Peter Mortensen Skude, f. 21.10 1851 - Senere Bakkegård og Slettemark

4) Nielsine Marie Mortensen Skude, f. 26.10 1854 - 1881)

5) Christian Mortensen Skude, f. 15.5 1857 - Senere gift med Olivia Marie Pedersen og gårdejer af Bakkegård  i Birket

6) Niels Carl Mortensen Skude, f. 19.6 1860 - 18.2 1902 - Senere gift med 1) Fanny Mathilde Jørgensen, 2) Christine Johanne Nygaard og gårdejer af Brunmosegård

1880 - sønnen Niels Carl Mortensen Skude (19. juni 1860, død 18.2 1902) køber gården. (Niels Carl Mortensens mor er Morten Christopher Hansens tredje hustru Kirsten Rasmusdatter,  4.10 1822 i Østofte - 4.9 1896). Ved Folketællingen i februar 1880 bor Niels Carl Mortensen på Brunmosegård og har endnu ikke købt.

 

1883 - gift den 2. december med 16-årige Fanny Mathilde Mortensen (7. februar 1867-26.11 1897).

 

1897 - Fanny Mathilde Mortensen dør den 26. november i 1897 kun 30 år gammel.

 

1900 - Niels Skude bliver gift i Vesterborg Kirke den 14.9 med Christine Johanne Nygaard (f. 30.4 1865 i Rise, Åbenrå)

 

1902 - Niels Carl Mortensen Skude dør den 18.2 1902, 42 år gammel og kontrolassistent  Poul Harald Peder Stryhn (født  9.7 1872 og søn af tidligere sognerådsformand Peder Hansen Stryhn, Fuglsang)  ansættes som bestyrer. Enken Christine Johanne Nygaard og Niels Carls umyndige datter Karen Mortensen Skude arver gården, der ifølge skifteprotokollen var vurderet til kr. 33.000,-.  Christine bliver i 1903 gift med sin svoger  Hans Peder Mortensen Skude og flytter fra landsdelen.

 

1906 - Poul Harald Peder Stryhn dør den 10. november og ejeren af nabogården Christian Pedersen, Brunshøj (27.8 1846-30.1 1908) køber gården ifølge skøde af den 4. september for kr. 46.000,-,  men allerede samme år videresælger han gården  til sognefoged Niels Anton Klinke, født på Nygård i Lindet  (19. maj 1871 - 1938 og søn af tidligere sognerådsformand Rasmus Klinke) og gift med Anna Mathilde Larsen (født på Sildebjerggård den 9. maj 1871).  Niels Anton Klinke var sognefoged fra 1918-1937. Se mere om Niels Anton Klinke under Nygård.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Brunsmosegård 12a med 55 tønderland, 6 1/4 tønder hartkorn, 77.000 Kr. Ejendomsskyld og 56.300 Kr. Jordværdi.

 

1929 - sønnen Knud Ingemann Klinke (f. 24.2 1897– 10.11 1949)  køber Brunmosegård. Ingemann blev gift med Anna Marie Larsen, født 22.2 1905 i Assens på Fyn. De får en søn

1) Kurt Anton Klinke, f. 16.1 1939

1949 - Efter Knud Ingemann Klinkes død i 1949 sælges Brunmosegård til Tomas Albert Tomsen, født den 18. august 1902 i Utterslev  (Søn af høker i Lille Utterslev Tomas Peter Tomsen, f. 26.9 1874 i Tirsted og Johanne Sofie Jensen, f. 8.3 1876 i Bostofte, Langeland). Gift den 17.9 1926 i Købelev Kirke med Sigrid Sørine Hansen, f. 13.7 1900 i Rolykke. Albert var tidligere formand for Birket Borgerforening.

 

1962 - Albert Tomsen sælger Brunmosegård til vognmand Ove Martin Henningsen, Birket Autotransport (født 12.2 1912 i Svinsbjerg - død 8.4 1978 - Søn af parcellist Henning Alfred Henningsen, (f. 14.12 1879 i Torrig - 25.6 1947) og Johanne Ottosen, (f. 2.6 1882 i Svinsbjerg)  Albert Tomsen køber den 9.8 1961 Lynbækgården på Spurvevej, men solgte den videre til Frede Nielsen i 1965. Albert Tomsen købte derefter huset på Bandholmvej 69 i Birket. Albert Tomsen blev begravet i Birket Kirke omkring 1981-82.

Se Martin Henningsens portræt

 

1978 -  Martin Henningsen dør og enken Ella Johanne Jørgensen (f. 25.1 1916 i Keldernæs -  Datter af parcellist Anton Georg Valdemar Jørgensen, f. 1874 og Hanne Marie Nielsen, f. 1876)  overtager gården. Martin og Ella blev gift i Stokkemarke Kirke den 23.1 1938. De fik to børn:

 

1) Torben Helge Henningsen, f. 19.2 1946 - Senere Lyngmosegård

2) Alice Henningsen, f.12.7 1948 - Senere gift med Ole Elnegaard Pedersen og de overtog Lyngmosegård efter storbroderen Torben i 1984.

 

1989 - blev  gården revet ned og jorden blev lagt ind under Borresminde, som Ella Henningsen også ejede. Borresminde blev for en halv snes år siden solgt til Jørgen Thomsen, Egelund.

 

Se også Skude Slægten

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Morten Christopher Hansen og hans tredje hustru Kirsten Rasmusdatter.

Poul Harald Peder Stryhn var bestyrer fra 1902 og til hans død den 10.11 1906 (34 år gammel).

Tomas Albert Tomsen (herunder t.v.) der købte gården i 1949 og den sidste vognmand Ove Martin Henningsen (herunder t.h.) i 1962. Martin Henningsens hustru Ella Johanne Jørgensen ejede gården fra Martin Henningsens død i 1978 til gården blev revet ned i 1989.

Morten Christopher Hansen & Kirsten Rasmusdatters søn Niels Carl Mortensen Skude købte   Brunmosegård allerede 6 år efter at hans far frikøbte gården fra Halsted Kloster. Efter Niels Carls død i 1902 ansættes  Poul Harald Stryhn som bestyrer og enken Christine flytter til Menstrup.  I 1903 bliver Christine  gift med Hans Peter Mortensen Skude (Niels Carls bror).  I 1906 dør Harald Stryhn og Brunmosegård bliver solgt til Christian Pedersen, Bruunshøj.

 

Herunder ejerskabet af Brunmosegård

fra 1850 og til 1989.

De to første ejere af Brunmosegård var Morten Christopher Hansen og sønnen Niels Carl Mortensen, efter at den havde været fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

Sognefoged Niels Anton Klinke (1871-1938), herover,  gårdejer af Brunmosegård fra 1906-1929 og herunder sønnen Knud Ingemann Klinke, der havde gården fra 1929 til sin død i 1948 kun 51 år gammel.

Knud Ingemann Klinke og hustru Anna Marie Larsen, Brunmosegård

Af Per Hovmand Knudsen, 2017

Brunmosegård

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Maleri af Brunmosegård af  Ellen Møllenbach

(g) Niels Carl Mortensen Skude (1860-1902) og hans 1. hustru Fanny Mathilde Jørgensen, Brunmosegård med deres eneste datter Karen Mortensen Skude (1890-1966). Indsat er det Niels Carls anden hustru Christine Johanne Nygaard.

Brunmosegård, Birket Sogn

beskrevet således i 1906:

 

Gården ligger ca. 19 km fra Nakskov.

 

Brunmosegaard var tidligere fæste under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster). Den ældst kendte ejer er Morten Hansen Skude (29. august 1811-30.4 1898) som i 1880`erne overdrog gården til sin søn Niels Mortensen Skude (19. juni 1860, død 18.2 1902). Denne solgte den i 1903 til Harald Stryhn, der solgte den i 1906 til Christian Pedersen, Brunshøj (27.8 1846-30.1 1908), af hvem den nuværende ejer har købt.

 

Gården ligger på sin gamle plads, hyggelig omgiven af den store kønne have, som den østligste gård i Birket By. Hovedbygningen, der ligger i sydsiden af gårdspladsen er bygget i 1870`erne i bindingsværk med stråtag. Avlsbygningerne er opført i bindingsværk med stråtage med undtagelse af en i 1907 opført stor træ lade og et grundmuret hønsehus. Der er indlagt elektrisk lys og kraft.

Markerne ligger samlede øst og vest for gården. Fra disse er der herlig udsigt over stranden med småøerne.

 

Nuværende ejer Niels Anton Klinke, som overtog gården 30. september 1906, er født på Nygaard i Lindet 19. maj 1871 og gift med Anna Mathilde Larsen, født på Sildebjerggaard i Lindet 9. maj 1871.

 

Matrikel nr. 12a med flere af Birket.

Hartkorn 6, Tdr. 2, Skpr. 3, Fdkr. 2 1/4 Alb.  Ejendomsskyld: 40.000 kr. Brandassurance for hovedbygning. 4.114 kr. for Avlsbygninger 11.794 kr. Et lejehus 1.800 kr.  Gårdens samlede areal er 55 tønder land, deraf ager 52, eng 1½, have og gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 6 marksdrift med sukkerroer, hvede,  kløver og byg, ½ sukkerroer ½ staldfoder og vintersæd.

 

Jordens bonitet er god muld på ler underlag. Der holdes 20 malkekøer, 6 stkr. Ungkvæg og kalve og en tyr af rød dansk race, 5 heste samt 1 plag. Sidste år solgtes ca. 25 fedesvin.

1893

Ca. 1910

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig