Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Glentegård (Glentehøjgård)

 

Matrikel nr. 1, Møllelungsvej 8, Ravnsby

45 td. Agerjord, 5 td. Landmose, 5td skov

Tidligere fæstegård under Halsted Kloster

 

Se også Helge Skudes Aner

 

1796 - Fæster Christoffer Rasmussen, (født 1765) 31 år, hans hustru Grethe Rasmusdatter, (født 1760) 36 år. Deres børn: Rasmus Christoffersen, f. 1786, Christen Christoffersen, f. 1782, Anna Christoffersdatter, f. 1790 og Maren Christoffersdatter, (født 1799)  Christoffer Rasmussen er søn af gårdmand Rasmus Christoffersen, f. 1727 og Maren Hansdatter, f. 1729. Hans søster Birthe Rasmusdatter, f. 1773. Det vides ikke om forældrene også har været på Glentegård, men er dog højst sandsynligt. (Folketælling 1787)

 

1819 -  Christoffer Rasmussen bliver enkemand og han bliver gift med Ane Kristine Rasmusdatter, (født 1796) 23 år.

 

Ane Kristine og Christoffer får 3 børn:

 

1) Rasmus Christoffersen (f. 1821

2) Grethe Christoffersdatter (født 1822)

3) Stine Christoffersdatter (født 1824)

 

1824 Ane Kristine Rasmusdatter bliver enke og så bliver hun gift med Hans Pedersen Friis (født 1798) fra Horslunde, som bliver ny fæster af Glentegård.

 

Ane og Hans Pedersen Friis får fem børn:

 

1) Maren Lisbeth Hansen (født 1828)

2) Peder Christoffer Friis (født 1832) 

3) Peder Christoffersen Hansen (født 1833)

4) Niels Hansen (født 1837)

5) Hans Peder Hansen (født 1839)

 

1834 - Folketælling: Hans Pedersen Friis, f. 1799, gårdmand, Ane Kristine Rasmusdatter, f. 1798, hans kone, Rasmus Christoffersen, f. 1821, hendes søn, Grethe Christoffersdatter, f. 1822, hendes datter, Stine Christoffersdatter, f. 1824, hendes datter, Maren Lisbet Hansdatter, f. 1828, deres datter, Peder Christoffer Friis, f. 1832, deres søn, Hans Jensen, f. 1813, tjenestekarl, Ane Hansdatter, f. 1813, tjenestepige.

 

1835 - Hans Pedersen Friis bliver sognefoged.

 

1853 - Ane Kristine Rasmusdatter dør og Hans Pedersen Friis bliver gift i Gurreby Kirke den 7.3 1851  med Karen Josiasdatter, født 7.marts 1825 i Gurreby. (Datter af gårdmand i Gurreby Josias Pedersen, f. 1800 i Sandby og Kirsten Pedersdatter, f. 1806)

 

Karen & Hans Friis fik 2 børn:

 

1) Anna Oline Frederikke Hansen, 12.3 1853 - 27.9 1860

2) Julie Sophie Else Hansen, 20.11 1855 -  12.12 1865. 

 

1866 - Hans Pedersen Friis dør den 22. august og hans enke Karen Josiasdatter frikøber Glentegård fra Halsted Kloster for 8000 rigsdaler.

 

1867 - Den 24. maj 1867 bliver Karen Josiasdatter gift med ungkarl Rasmus Mortensen Skude fra Majbølle, Tillitse Sogn (f. 13. november 1843 - søn af Morten Christoffer Hansen & Else Nielsdatter)

 

1870 -  Den 16. marts føder Karen et dødfødt barn og få uger efter den 2. april dør moderen Karen Josiasdatter 45 år gammel. Karen blev begravet i Birket Kirke den 8. april 1870.

 

1870 - Rasmus Mortensen Skude bliver gift i Østofte Kirke den 9. december med sin ungdomskæreste Karen Trine Hovmand Jørgensen (født 13.6 1843 - datter af Jørgen Rasmussen Hovmand og Kirstine Nielsdatter, Pårup, Østofte Sogn).

 

Rasmus og Karen Trine få 7 børn:

 

1) Carl Johan Mortensen Skude (29.9 1871 - 15.1 1934)  Gårdejer af Bakkegård i Øster Karleby. Gift 24.2 1902 med Anna Rasmussen Kuld (f. 25/9 1880, d. 26.5 1958) fra Klinkehøjgård i Ravnsby. De fik 8 børn.

 

2) Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude (10.7 1873-2.5 1927) Gårdejer af Hejringegård. Gift den 8. marts 1912 i Birket  med Ingeborg Dorthea Eriksen f. 17.11 1886 i Tillitse. Død 30.6 1960. De fik 8 børn.

 

3) Agnes Kristine Elsa Mortensen Skude (f. 3.11 1875) - gift den 9. oktober 1896 i Birket Kirke med gårdejer af Bjørnseje i Ravnsby  Kristen Jens Frederik Kristensen Bjørn, f. 23.9 1868 i Ravnsby. Søn af Rasmus Christensen, f. 1835 og hustru Ane Marie Pedersen, f. 1849. 

 

4) Nancy Betty Mortensen Skude (16.1 1878-2.3 1919) Gift den 25.4 1901 i Birket Kirke med møller og bager Christian Andersen, f. 12.7 1869 (søn af møller og gårdmand Jens Andersen og Karen Trine Kristiansen, Keldernæs). 

 

5) Rejnholdt Mortensen Skude (18.9 1880-18.3 1949) Gårdejer af Lindesholm. Gift med Anne Johanne Marie Nielsen, (født den 22.5 1886 i Keldernæs), den 23.9 1911 i Birket Birke. Rejnholt Mortensen Skude købte i 1910 en gård på Birketvej 185, matrikel nr. 14a i Blans. Den solgte han i 1916, hvorefter han købte Lindeholm, Skovhusevej 24, 4953 Vesterborg. 

 

6) Jørgen Martin Mortensen Skude (8.1 1883-11.5 1963)

 

7) Niels Severin Mortensen Skude (5.6 1885-26.1 1956) Skovfoged  først i Ugleholt, Stokkemarke og sidenhen i  Merretskov, Bandholm,  inden han kom til Skåningshave Skov, Østofte, hvor han sluttede af som skovfoged. Gift første gang med  Ellen Margrethe Christensen, (født 5. april 1893, død 31.1 1921) den 27. september 1912.  Ellen Margrethe var datter af sognefoged i Sørup Hans Christensen og hustru Hansine Marie Jørgensen. Ellen Margrethe døde 28 år gammel og begravet i Østofte Kirke den 31.1 1922.

 

1914 - Rasmus Mortensen Skude dør den 3. juli 1914, 70 år gammel og bliver begravet i Birket Kirke den 8. juli. Sønnen Jørgen Martin Mortensen Skude driver gården for sin mor Karen Trine Mortensen Skude.

 

1922 - Nytårsaften dør Karen Trine Mortensen Skude, 79 år gammel og begravet i Birket Kirke den 6. januar 1923.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Glentehøjgård: 52 tønderland, 5 tønder hartkorn, 70.000 kr. Ejendomsskyld og 55.200 kr. jordværdi.

 

1923 - Sønnen Jørgen Martin Mortensen Skude køber gården pr. 1. januar dagen efter sin mors død. Jørgen Martin er født 8. januar 1883 og  gift 18. september 1918 på Askø med Marie Rasmussen (27.2 1886 - 22.2 1954), (datter af Gårdejer Anders Laurids Rasmussen, f. 14.12 1853 og Emma Georgine Hansen, f. 16.2 1864 på Askø).

Marie & Jørgen Martin får fem børn:

 

1) Betty Johanne Skude (f. 18.11 1918)

2) Helge Skude (17.8 1920-25.5 2014)

3) Frode Laurits Skude (30.11 1921 - 27.7 2007)

4) Ella Emma Skude (f. 11.6 1924)

5) Aase Elise Skude (20.7 1927-21.10 2008)

 

1954 - Marie Rasmussen dør den 22.2 1954, 67 år gammel

 

1955 - Helge Skude, født den 17.8 1920  køber Glentegård af sin far. Helge Skude er ugift og får ingen børn.

 

1963 - Jørgen Martin Mortensen Skude dør den 11. maj, 80 år gammel  og bliver begravet i Birket Kirke den 15. maj.

 

Helge Skude forblev ugift, men i mange år boede han sammen med sin ungdomskæreste Jenny Husum Rasmussen (datter af gartner Husum på Pederstrup). Jenny og hendes afdøde mand havde været skolelærere på Viemose Skole på Sydsjælland. Hun beholdt deres hus på Sydsjælland. Også Helge bror Frode flyttede tilbage til Glentegård, da han blev pensioneret fra jobbet som mejerist. Frode døde i 2007.

 

2000 - Glentegård blev forpagtet ud  til godsejer Johs. Nielsen, f. 13.11 1959, Pederstrup Avlsgård. Johs. Nielsen har siden 1987 ejet Klinkeskovgård i Kragenæs.

 

2010 - Gården bliver solgt til Johs. Nielsen efter at have været i Skude slægten i 3 generationer og over 100 år. Skøde af 1.1 2010: Areal: 26,7 hektar, Pris: Kr. 3.925.884,00.

Johs. Nielsen er søn af  Hans W. Nielsen, (6. juni 1935 - 30.3 1990) og Bente Grove Vejlstrup, (25.6 1935 - 19.10 2009).  Johs. er gift med Hanne Bruun, f. 20.7 1963 i Nakskov. Hanne & Johs.  har tre børn:

 

1) Malene Bruun Nielsen, f. 28.9 1991 - uddannet Jurist. Fuldmægtig i Skatteankestyrelsen

2) Thomas Bruun Nielsen, 7.9 1992 - Uddannet cand. agro. Arbejder på Pederstrup.

3) Peter Bruun Nielsen, f. 25.3 1995 -  læser cand. agro. Færdig i 201

 

2014 - Helge Skude dør den 25. maj, 93 år gammel.

 

2016 - Glentegård blev revet ned. Ejendomsvurdering pr. 1.10 2016: Kr. 5.750,000,-.

 

2017 - Johs. Nielsen ejer stadig gården, inklusiv Klinkeskovgård & Pederstrup Avlsgård.

 

 

Se også Helge Skudes Aner

Jørgen Martin Skude og Marie Rasmussen med tre af deres børn: Betty, Helge & Frode. Indsat: Jørgen Martin Skude på et højskolebillede fra 1903: Jørgen Martin.

Glentegård

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Karen Josiasdatter frikøbte Glentegård fra Baroniet Juellinge i 1866 og blev gift i 1867 med Rasmus Mortensen Skude, som var gårdejer af Glentegård fra 1867-1914

Gårdejer af Glentegård

Helge Skude

1955-2014

Rasmus Mortensen og Karen Trine Hovmand Jørgensen

Jørgen Martin Skude og Marie Rasmussen  havde Glentegård fra 1923 til 1955

Johs. Nielsen købte i 1987 Klinkeskovgård  i Kragenæs. Efter sin fars død i 1990, hvor han og hans tre søskende arvede gården, frikøbte  han  Pederstrup Avlsgård i 1998. Johs. er barnebarn af Johannes Emil Nielsen, der i 1934 købte Avlsgården af Reventlow. Til venstre sønnen Peter Bruun Nielsen, der også er uddannet landmand.

Glentehøjgård 1988

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 

Fæstere & gårdejere på Glentehøjgård

fra 1796 til nu:

 

Fæster

1796 -

1824

Christoffer 

 Rasmussen (28  år)

f. 1765  - d. 1824

Fæster

1824-1866

Hans Pedersen

Friis  (42 år)

f.  1799 - d. 1866

 

Gårdejer

1866-1867

Karen (1 år)

 Josiasdatter

f. 1825  - d. 1870

Enken

Gårdejer

1867-

1914

Rasmus Mortensen  

Skude (47 år)

f. 1843 - d. 1914

Enkemand

Gårdejer

1914-1922

Karen Trine

 Hovmand Jørgensen  (12 år)

f. 1843 - d. 31.12 1922

Enken

Gårdejer

1923-1955

Jørgen Martin

Mortensen Skude   

  (32 år)

f. 1883 - d. 1963

Søn

Gårdejer

1955-

2010

Helge Mortensen

Skude (55 år)

 f. 1920 - d. 2014

Søn

Gårdejer

2010-

?

Johs. E.

Nielsen (35 år)

f. 1888 - d. 1952

Søn