Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv               Artikler:         Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Af Per Hovmand Knudsen, maj 2017

1764 -  Peder Rasmussen Svendsen fra Hellinge fæstede gården efter afdøde Niels Jørgensen, hvis enke han giftede sig med.

 

1771 - Som ny fæster på gården kom Jørgen Pedersen Skytte, f. 1742 fra Højfjelde. Han var søn af gårdmand Peder Hansen Schytte (1793 -  8.12 1752) og Maren Hansdatter (d. 1774) Højfjelde. Jørgen Pedersen Skytte var en lillebror til Jacob Pedersen Skytte, som var fæster på Søgård i Kragenæs. .  Jørgen Pedersen Skytte blev gift med Bodil Svendsdatter (født (1753). Der var to børn i ægteskabet:

 

1) Peter Jørgensen (født 1771)

2) Svend Jørgensen (født 1778).

 

1778 -  Jørgen Pedersen Skytte døde og hans enke Bodil Svendsdatter blev gift med Rasmus Olsen fra Horslunde (født 1757). Rasmus blev nu fæster på gården. I deres ægteskab var der 3 børn:

 

1) Jørgen Rasmussen (født 1780)

2) Maren Rasmussen (født 1784)

3) Rasmus Rasmussen (født 1786)

 

1787 - Folketælling: Rasmus Olesen, 30 år, gårdmand, gift, Bodil Svensdatter, 31 år, hans kone, Peder Jørgensen, 16 år, hendes søn, Svend Jørgensen, 9 år, hendes søn, Maren Rasmusdatter, 7 år, deres datter, Jørgen Rasmussen, 3 år, deres søn, Rasmus Rasmussen, 1 år, deres søn, Ane Jørgensdatter, 18 år, tjenestepige

 

1798 -  Bodil Svendsdatter døde og Rasmus Olesen blev samme år gift med Maren Michelsdatter (født 1772), datter at Michel Nielsen fra Bønnekegård i Lindet. Rasmus & Maren fik 3 børn:

 

1) Ole Rasmussen (født 13.3 1800)

2) Maren Rasmusdatter (født 25.4 1802)

3) Christen Rasmussen (født den 19.2 1803) - Senere Bakkemosegård i Ravnsby

 

1801 - Folketælling - Rasmus Ol(e)sen, 52 år, gårdmand, gift, Maren Mikkelsdatter, 28 år, hans kone, Jørgen Rasmussen, 19 år, hans søn, Rasmus Rasmussen, 15 år, hans søn, Maren Rasmusdatter, 16 år, hans datter, Ole Rasmussen, 2 år, deres søn.

 

1804 -  I Januar døde Rasmus Olsen og Maren Michelsdatter blev den 23.6 1804 gift med Knud Rasmussen Hovmand (født 1778), søn af Rasmus Olesen Hovmand, som var fæster på Kringelborg i Lille Lindet. Knud Rasmussen Hovmand blev nu fæster på gården i Torrig. Samtidig fik børnene Ole, Maren og Christen, som Maren fik med Rasmus Olesen, ifølge kirkebogen tilnavnet: Hovmand. Jørgen og Peter Hovmand fra Ravnsby stammer fra Christen Rasmussen Hovmand og dermed har vores familier den samme tipoldemor - nemlig Maren Michelsdatter.

 

1805 -  Knud Rasmussen Hovmand & Maren Michelsdatter  fik 3 børn: 

 

1) Maren Hovmand Knudsdatter,  født 15. april 1805 1809

2) Rasmus Hovmand Knudsen født den 25. april 1809

3) Jens Hovmand Knudsen den 26. april 1814.

 

1834 -  Folketælling: Knud Rasmussen, 54 år, gårdmand, Maren Mikkelsdatter, 61 år, hans kone, Rasmus Knudsen, 24 år, deres søn, Marie Christensdatter, 21 år, tjenestepige og Peder Jacobsen, 21 år, tjenestekarl.

 

1836 -  Den 3. august døde Knud Rasmussen Hovmand, 57 år gammel og hans søn Rasmus Hovmand Knudsen bestyrede nu gården for sin mor.

 

1843 -  Rasmus Hovmand Knudsen blev nu fæster på gården, og han blev gift med Bodil Olesdatter, født i 1819 i Horslunde Sogn (Datter af Ole Rasmussen, født 1790). Senere bliver Olesdatter ændret til Olsen, da datter bliver erstattet af ”sen”. De får 5 børn:

 

1) Jens Frederik Knudsen Rasmussen (født den 2.3 1845 - 1901) - senere gift med Inger Hansen, Agerspris

 

2) Marie Mathilde Knudsen Rasmussen (født den 4/9 1847 - 2. februar 1937)

 

3) Ulrik Knud Knudsen Rasmussen (født 4/8)

 

4) Niels Peder Knudsen Rasmussen (født den 30/8 1851)

 

5) Carl Julius Rasmussen (født i 1855 - 20. juli 1938)

 

De bliver ikke døbt Hovmand og navnet dukker først op i 1956, da Lars Hovmand Knudsen bliver døbt. Maren Michelsdatter figurerede på folketællingerne fra 1845, men i 1850, til gengæld var Bodil Olesdatters far Ole Rasmussen flyttet ind på Solgården, hvor han som der står blev forsørget. Se portrættet om Bodil Olesdatter på agerspris.dk

 

1850 - Maren Mikkelsdatter dør den 2. april og bliver begravet i Birket Kirke den 8. april, 78 år gammel.

 

1867- Bodil Olsen (Olesdatter) blev enke, da Rasmus Hovmand Knudsen døde den 1. februar og begravet i Birket Kirke den 9. februar. Sammen med sine sønner drev Bodil Olsen gården.

 

1873Bodil Olsen frikøbte Solgården fra Halsted Kloster.

 

1888 -  Den ældste søn Jens Frederik Knudsen blev gift med Inger Hansen fra nabogården Agerspris.

 

1900 - Bodil Olsen døde af lungebetændelse den 7. marts og blev begravet i Birket Kirke den 14. marts 81 år gammel. Carl Julius Knudsen Rasmussen overtog Solgården efter sin mor Bodil Olsen.  Hans søster Marie Mathilde Knudsen Rasmussen blev også boende på gården, da de begge var ugifte.

 

1915 -  Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ” Matrikel nr. 5a med flere af Torrig. Hartkorn: 6 tønder, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og ½ album. Ejendomsskyld kr. 35.000, brandassurance kr. 15.500. Areal 46 tønderland deraf ager 45½ og have og gårdsplads 1. Ager marken drives i en 6 marks drift: Byg, benyttet brak, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 9 køer, 1 slagteungkvæg, 1 tyr af rød dansk race, 3 heste. Sidste år solgtes 2 fedesvin. Jorderne ligger samlet ved gården og strækker sig mod nord. De ældre bygninger er alle af bindingsværk”.

 

1917 - Sofus Knudsen Rasmussen blev gift med Ottense Petersen (født 1892 og datter af bagermester Hans Nielsen Petersen i Torrig, og de købte gården af deres farbror Carl Julius Knudsen Rasmussen, men blev boede på gården indtil sin død i 1938.   Købspris ifølge skøde af 17.7 1917: Kr. 39.528.  Sofus Knudsens mor Inger Hansen byggede huset mellem Agerspris & Solgården  for 5.000,- og de flyttede ind i det. Sofus Knudsen Rasmussen og Ottense Pedersen fik fire børn;

 

1) Else Bodil Knudsen Rasmussen, 8.5 1918 - 2012 -  Advokatsekretær og gift med ingeniør Hilmar Ponsbach Pedersen. De fik 2 børn: Søren Ponsbach Pedersen, f. 6.9 1953 (Chief engineer og beredskabsansvarlig) og Kirsten Ponsbach Pedersen, f. 20.6 1951 (Korrespondent)

 

2) Erik Knudsen Rasmussen,  8.5 1920 - 28.1  1998 - Højskolelærer i Uldum, gift med fysioterapeut  Bente Slej, (25.1 1926 - 11.92010) De fik tre børn: Jacob Slej Knudsen, f. 19.2 1954, Henrik Slej Knudsen, f. 27.9 1957 og Henriette Slej Knudsen, f. 24.1 1961.

 

3) Inger Elisabeth Knudsen Rasmussen, 14.10 1925—21.3 2009 -  Sygeplejerske, gift med repræsentant Knud Fredskild. De fik børnene: Birthe Fredskild, f. 17.12 1952 (Hjemmesygeplejerske) og Ole Fredskild, f. 305 1956 (uddannet læge med egen praksis)

 

4) Poul Henning Knudsen Rasmussen (født den 18.2 1935) -Direktør i Landbrugsrådet, gift med korrespondent Birtha Vestergaard. De fik 2 børn: Ulrik Vestergaard Knudsen, f. 14.2 1969 (Cand. Polit. Og ambassadør ved OECD i Paris) og Annemette Vestergaard Knudsen, f. 14.12 1971 (Cand. Negot.)

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Solgården 5a med flere: 46 tønderland, 6 tønder hartkorn, 64.000 kr. Ejendomsskyld, 40.300 kr. jordværdi.

 

1937 - Mathilde Marie Knudsen døde den 3. februar og begravet den 9. februar 1937,  89 år gammel.

 

1938 - Tidligere gårdejer Carl Julius Knudsen døde af hjertelammelse den 20. juli og begravet i Birket Kirke den 23. juli 1938, 82 år gammel.

 

1941 -  Da nedbrændte alle gårdens bygninger, faktisk som Sofus og Ottense var færdig med at renovere stuehuset og var klar til at flytte ind, efter Carl Julius og Marie Mathilde Knudsens død. Den nye gård blev bygge på samme sted, som hvor den gamle lå. Samtidig fik gården sit nuværende navn, idet Sofus Knudsen gav gården navnet ”Solgården”, på grund af stuehusets sydvendte vinduer.

 

1964 -  Sofus Knudsen døde den 27. oktober og begravet i Birket Kirke. Sofus Knudsen havde noget med blodomløbet og skulle dagen efter have amputeret det ene ben. Inger og Knud havde været på besøg på sygehuset og da havde Sofus været i meget godt humør. Da de kom hjem ringede de fra sygehuset og fortalte at han var død. Ottense Knudsen fortsætter forpagtningen, som var indgået nogle år tidligere med Svend Nielsen fra Ludvigslund i Lindet. Ottense Knudsen bliver boende på gården, indtil hun i slutningen af 70`erne kommer på plejehjemmet. Stuehuset udlejes til kreaturhandler Viggo Hansen. Familien har i slutningen af 40`erne smidt Rasmussen væk, et par år efter at Hans Knudsen gjorde det i 1946.

 

1982 -  Ottense Knudsen dør og børnene overtog nu forpagtningen indtil 1986, hvor gården sælges på grund af tvungen bopælspligt.

 

1986 -  Claus Nielsen, søn af Svend Nielsen, købte gården ifølge skøde af 3.3. Købspris: 1.800.000,-.  Claus og hans hustru Anne Borre,  f. 6.2 1962 flytter ind på gården. De har to piger:

 

1) Sine Borre Nielsen, f. 2.8 1989

2) Sofie Borre Nielsen, f. 9.9 1993

 

Claus Nielsen har ejet  Kongstedgård siden 1977.

 

2017 -  Der er ca. 26 hektar jord til gården. Claus Nielsen ejer stadig Solgården, men har forpagtet jorden ud til Niels & Mette Hansen, der ejer Damgård i Torrig

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813

 

 

 

SolgårdenFæstegård under Halsted KlosterAreal: 45,5 tønderland - Hartkorn 6 td - 1 skp.Matr. nr. 5a - TorrigNæste

Solgården set fra nabogården

Solgården før 1941 set fra oven. Ombygningen er i fuld gang. På billederne lige over ses det sørgelige syn, da det meste af gården brænder i 1941. Knud Aage Knudsen, der gik i skole i Horslunde havde fået at vide at Knudsens gård i Torrig brænder.  Så gik det ellers stærkt på cyklen hjemad. Men det var farbror Sofus gård der brændte. En uhyggelig brand, hvor mange dyr omkom.....

Anne & Claus Nielsen har ejet Solgården siden 1986. Herunder deres to piger Sofie og Sanne.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Stuehuset set fra haven engang i 70`erne

Sofus Knudsen var sognefoged i Birket i mere end 25 år…….

Ottense & Sofus Knudsen

Sven Nielsen og hans hustru Edel Margrethe  Slente. Svend Nielsen forpagtede Solgården fra 1964, hvor Sofus Knudsen døde og til hans søn Claus Nielsen købte i 1986.

1988

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Bakkegård - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Gademosegård/Borresminde - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård -

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - Kollinggård/PlougengårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - KraghsmindeMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård -

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Matrikel nr. 12a - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig