Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv               Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Birket Skoles historie

Af Per Hovmand Knudsen, dec. 2008

5 generaltioner på Birket SkoleVi ved med sikkerhed at J.F. Knudsen, Agerspris gik på Birket Skole i midten af 1800 tallet....

Af Per Hovmand Knudsen, dec. 2008

Min slægt på Agerspris kan spores helt tilbage til 1797, da en ung mand flyttede til Torrig og giftede sig med Rasmus Plougs enke Else Carlsdatter. Da hun dør gifter Lars Erichsen sig igen med Birthe Sofie Mortensdatter og det var min farfar Hans Knudsens (13.12 1889 - 23.12 1972) tipoldeforældre. Ironisk nok så kom min farmor Margrethe Hansen fra Fejø og Rasmus Ploug var i lige linje på hendes 3xtipoldefar.

 

Min oldemor Inger Hansen bliver gift med nabo sønnen Jens Frederik Knudsen (2.3 1845 - 16.3 1901) fra Solgården. Jens Frederik ved vi med sikkerhed,  at han har gået på Birket Skole.

 

 Jens Frederik & Inger Hansens 2 sønner Hans & Sofus Knudsen gik i Birket Skole sidst i 1890`erne og gik på skolen, da den bygning fra 1901 blev indviet. Min farfar gik ud af Birket Skole i 1904. Til venstre ses uddrag af en skrive bog, hvor datidens vigtigste ordsprog blev skrevet igen og igen. De mistede deres far i 1901, så de måtte slide i det hjemme på gården, men så var det godt at de kun gik i skole hver anden dag. Min far Knud Aage Knudsen startede i Birket skole i 1936 og også han gik kun i skole hver anden dag.

 

Der var allerede dengang sket store forandringer på skole-området, men man skulle stadig lære udenad og kongerækken skulle man stadig kunne midt om natten, hvis man blev vækket. 30 år efter var  min tur kommet. Jeg husker dagen som var det i går. Nu startede man ikke i april, men i august og derfor kom jeg til at starte i skolen på min fødselsdag. Det var ikke som i dag, hvor alle børn mere eller mindre kender de andre børn. Jeg kendte ikke en eneste, bortset fra Lisbeth Skytte, som boede tæt på os, og jeg husker hvor svært det var. Jeg nærmest kravlede langs fodpanelet, men siden gik det bedre. Vores lærere var et ægtepar fra det mørke Jylland: Dorthe & John Larsen. Vi fik fru Larsen i dansk og lærer Larsen i regning. Det var i 1966. De flyttede ind i den store villa lige over for Jan Smed på Signe Stubsvej…..

J. F. Knudsen sad i Birket Sogneråd i 8 år fra 1890 - 1897-98, var den første vi ved med sikkerhed gik på Birket Skole…...

Brødrene Sofus (t.v.) og Hans Knudsen i 1890`erne. Begge fik som voksne betydelige poster i Birket som henholdsvis sognefoged & sogneråds-formand...

Fru Larsen var en meget dygtig lærerinde og vi havde den respekt der skulle til. Min mor tilskriver hende æren for at det overhovedet lykkedes mig at  lære at stave til IB. Hun var ny og havde taget nogle nye undervisningsmetoder med sig. ”Særdansk” eller speciel-undervisning var på det tidspunkt ikke særligt flatterende, men fru Larsen gjorde det nærmest populært. Vi blev undervist af frk. Tofte, men sidst i skoleforløbet på Birket Skole var jeg dog tilbage i klassen.

Lærer Larsen var noget anderledes og kunne vi bare få ham til at fortælle nogle historier fra  tiden før lærergerningen, kunne han godt glemme tid og sted. Lærer Larsen var uddannet elektriker. Han var så populær i min storebrors klasse, som han var klasselærer for, at de nærmest slås om, hvem der skulle have lov til inviterer ham med til deres konfirmation. At vi havde respekt for lærer Larsen var der ingen tvivl om - det var før revselsesretten blev ophævet. Særligt hvis vi vendte os om og snakkede med dem bagved, kunne han komme og give en ”æggeskalle”, så vi lærte at det var dumt at vende os om. I syvende klasse skulle vi selvfølgelig på lejrskole og hvilken tur. Jeg tror aldrig jeg havde været længere væk end på Sjælland. På den tid var det meget normalt for klasserne at tage til Bornholm (lærer Jørgensen), men fru Larsen og lærer Larsen tog os med til Jylland og hvilken tur. Vi havde det skide sjovt og så så vi mange fine seværdigheder som Råbjerg Mile og Løgum Kloster. Pludselig var vi konfirmeret og så startede vi alle på Ravnsborgskolen. Lærer Larsen blev hurtigt lærerrådsformand.  Hr. og Fru Larsen stoppede i 1978 og flyttede til Djursland. Fru Larsen fortsatte med at være lærerinde, men nu arbejdede hun kun med specielundervisning. Lærer Larsen stoppede helt med lærergerningen og havde mange slags arbejde, bl.a. cykelmekaniker og graver. Fru Larsen døde for et par år siden efter længere tids sygdom og John Larsen er lige død i begyndelsen af december 2008. Begge var lige omkring de 70 år. De havde to børn, Ruth og Sigurd, som begge gik på Birket skole…..

 

Sidste generation fra Knudsen slægten,  som har gået i Birket Skole, er min søn Jais Hovmand Hansen, der startede i børnehaveklassen i august 2003. Allerede i september var jeg flyttet til Nakskov og det var planen at han skulle gå skoleåret ud, men på det tidspunkt var der en beslutning om at lukke skolen efter dette skoleår. Flere tog deres børn ud og til sidst var der så få elever at jeg syntes at det var bedst at flytte ham tæt på mit hjem på Maribovej. Lidt smerteligt var jeg inde på Bjørnsons kontor for at melde ham ud. Bjørnson havde da allerede set realiteterne i øjnene, men det var tydeligt at han var mærket af situationen med skolenedlæggelser på stribe. Der var mange der kæmpede for Birket Skoles eksistens, men løbet var kørt og det var det allerede i 2000 da kommunen ”skar toppen af”. Jeg kan huske at jeg ringede til Viceborgmester Stig Vestergaard og interviewede ham til Boldklubbens Medlemsblad. Her spurgte jeg ham direkte om hvad han mente,  det ville betyde for Birket området og foreningslivet i Birket, hvis skolen lukker. Han var yderst optimist og sagde at for det første lukker vi ikke Birket Skole og for det andet så kan foreningslivet blomstre, sådan som det gør i Sandby. Jeg husker at jeg havde svært ved at tro ham - Og jeg fik ret. Skolen lukkede knapt 5 år efter og i 2002 var der 9 hold i Birket Boldklub, hvoraf de 5 var ungdomshold - 2 år efter var vi nede på to hold og siden har vi kæmpet for at bare få et ungdomshold.

 

Jais husker knapt nok tiden i Birket, men noget har han dog taget med. Han har fået et par gode venner i Ricky & Henrik, som han stadig ser, når han er nede og besøge sin farmor.

 

Birket Skole er lukket og om hundrede år er alting glemt, siger et ordsprog. Men det behøver ikke at være glemt, for der er mange historier som kan fortælles og derfor efterlyser jeg billeder, små historier og andet som kan fortælle lidt om Birket Skoles historie……...

 

Årgang 66: Fru Larsen stående, øverst fra venstre: Lars Skotte, Anders Fausing, Jørgen Grønlund, Bent Larsen, mig sagde hunden, Mogens Rasmussen, Carsten Rydzik og Morten Larsen. Forrest fra venstre: Per Rasmussen, Axel Hermansen, Palle Spitz, Benny Rasmussen, Gitte Rasmussen, Susanne Møllenbach, Lisbeth Skytte, Poul Rasmussen, Benny Jensen og Michael ?....... På dette tidspunkt er Karen Peterson (nu Hansen) og Karin Christensen fra Egelund ikke startet endnu……..

Første side af Hans Knudsens skrivebog: ”Dogen ungdom gør elendig alderdom” (Oktober 1901). På de efterfølgende sider står der bl.a. ”Brændt barn er bange for ilden” (Maj 1902) og Hver fugl synger med sit næb” (Oktober 1902).

Hans Knudsens karakterbog er underskrevet af førstelærer Oluf T. Jansen i 1904…...Nu har jeg ikke tænkt mig at vise min karakterbog, for den var ikke noget at prale med…...

Lærer Larsen med nogle af sine elever som han var klasselærer for. Drengen øverst til højre er såmænd Jan Smed Pedersen…...

Skolebillede af undertegnede fra første klasse i 1966….

Jais Hovmand Hansen (t.h.),  her sammen med Mikkel Thomsen,  fik den korteste skolegang af samtlige 5 generationer på Birket Skole. Han nåede lige 3 måneder…...

Jais kom til at gå på Møllemarkskolen i Nakskov, men den fik Stig Vestergård også lukket, så nu går han på Byskolen,  så nu håber vi bare at Byskolen får lov at overleve……...

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

NæsteTekstboks:
ArtiklerTekstboks:
Artikler