Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv               Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

Af Per Hovmand Knudsen, dec. 2008

Birket Skoles historie 2Op igennem firserne faldt elevtallet drastisk- da Bjørnson overtog roret i 1988 var der kun 88 elever

Da den 22-årige Vagn Erik Jørgensen i 1965 trådte ind som læreraspirant ved skole var det begyndelsen på 23 år virke. (dengang blev man aspirant i to år inden man kunne få fastansættelse). I 1967 blev det til fastansættelse som lærer og kun to år senere blev han leder af Birket Skole og dermed landets yngste skoleleder, kun 26 år gammel, da lærer Christiansen døde efter en mislykket operation for en svulst i hjernen i 1969. Han var kun i begyndelsen af 50`erne og hans kone Else flyttede til Kragenæsvej, men flyttede siden hen helt fra Birket. Lærer Christiansen var blevet landskendt sammen med kommunekasserer Johannes Hansen, da de vandt en landsdækkende konkurrence med deres vals ”Sommerens Vals”. Lærer Christiansen var meget musikalsk og spillede violin. (Se billedet på forrige side) Han blev dermed den førstelærer der var leder i kortest tid i skolens historie.

 

I perioden 1949 - 1952 steg elevtallet fra 102 til 110 elever, mens elevtallet op igennem  50`erne og 60`erne var nogenlunde konstant - omkring de 120-130, men sidst i 60`erne begyndte tallet at falde og da man oprettede børnehaveklassen i 1970 kunne man se at årgangene blev mindre. I mange år var der 18-22 elever i klasserne, men  faldt  til 15-18. Med  lærer Jørgensen (der stammede fra Løve på Vestsjælland  og uddannet på Vordingborg Seminarium)  kom der endnu en skolelov, hvor det væsentlige var, at nu blev der 9 års tvungen skolepligt. 

 

 

I 1961 kom der nye krav fra myndighederne om sikringsrum og man opførte ”den røde bygning” med plads til skolelægen og to skoleklasser. De to klasser blev bygget,  fordi man manglede et klasseværelse, da biblioteket, som før havde været på alderdomshjemmet,  var flyttet over i den gamle skole fra 1901.  Lærer Christiansen, der kom fra en stilling på Vindeby Skole, fik løfte om at blive førstelærer efter lærer Olsen, når han gik af på pension, så da Lærer Olsen gik af i 1963, blev løftet indfriet.  Det år rejste en del lærere,  således at der kun var 2 tilbage. Derfor ansatte man en række vikarer, som var under uddannelse, heriblandt Vagn E. JørgensenBjarne Lund Hansen og Ingrid (Lund Hansen) Bergstrøm.   Kirsten Lindeblad, som senere blev gift med Vagn  E. Jørgensen, blev også ansat som ufaglært vikar, men hun tog senere læreruddannelsen sidst i 60`erne. Netop disse lærere (inkl. Dorthe & John Larsen - ansat i 1966)  kom til at præge Birket Centralskole op gennem 60`erne og 70`erne.

Vagn E. Jørgensen,  her fotograferet med nogle af sine elever i 1963, blev sidenhen landets yngste førstelærer, kun 26 år gammel i 1969…..

Vagn E. Jørgensen fik siden flere og flere administrative opgaver og i 1986 blev han ledende skoleinspektør for skolevæsenet i Ravnsborg Kommune. I 1988 stoppede Vagn E. Jørgensen som skoleinspektør i Birket, for at tiltræde en nyoprettet stilling som skoledirektør for  Ravnsborgs syv skoler. Da stillingen frafaldt i 1993 blev han  områdeleder i Ravnsborg Kommune og her virkede han indtil sin død i 2003. Vagn E. havde planlagt at gå på førtidspension den 1. februar 2003, men et par måneder før måtte han melde sig syg med kraftige smerter. Vagn E. Jørgensen døde af cancer den 1. marts 2003. Vagn E. Jørgensen huskes for mange gode gerninger  for skolen, men også i det øvrige sogn. Skolemæssigt var hans helt store styrke konfliktløsning. Vagn E. Jørgensen vil altid uden for skoleområdet blive husket for sin indsats og en af initiativtagerne til at for Signe Stub Legatet tilbage til Birket borgerne. Han var i mange år formand for Legatbestyrelsen. Et andet tillidshverv, som han bestred i mange år var i Birket Vandværk som kasserer.

 

Elevtallet nåede det foreløbige laveste i næsten 100 år, da skoleinspektør John Kåre Bjørnson blev ansat i 1988. Bjørnson er uddannet skolelærer fra Jonstrup Seminarium i 1974 og kom fra en stilling som højskolelærer på Haslev Højskole.

Lærer Jørgensen med den første børnehaveklasse i Birket som oprettet  i 1970 (billedet er dog fra da klassen gik i 1. klasse)

Lærer Christiansen fik indfriet løftet om at blive førstelærer efter Anker M. Olsen i 1963….

Skoleinspektør Vagn E. Jørgensen, i daglig tale bare lærer Jørgensen, blev en populær skikkelse i Birket. Vagn E.  huskes nok af mange for at være med til at gøre afslutningsfesterne på skolen mere moderne, da han hyrede bl.a. Danish Design til at spille (hans bror spillede med i orkestret).   Vagn E. Jørgensen var også aktiv i det lokale samfund og han var bl.a. en af initiativtagerne til at hente Signe Stub Legatet tilbage til Birket……..

John Kåre Bjørnson er født i 1951 og har norske rødder. Bjørnson blev den sidste skoleinspektør og nåede at være ansat i 16 år. Siden er John Kåre Bjørnson blevet skoleinspektør i Søllested.

 

Da Birket Centralskole blev skåret i 2000 røg elevtallet fra 86 til 66 elever. Da beslutningen om helt at lukke Birket Centralskole var der 20 elever tilbage……..

 

 

Nederst kan du læse hans ”nekrolog” over Birket Centralskole, da den lukkede den 18. juni 2004.

 

 

Nu er det slut. Om to timer ringer det ud for sidste gang – og så er Birket centralskole ikke længere. En lang og farverig historie fyldt med fremragende personligheder og glade børn er afsluttet. I mange, mange årtier – ja mere end 100 år – har der været skole her i Birket. I de første mange år var det i den gule bygning, hvor der i dag er Børnehus og bibliotek.

For fire år siden holdt vi her i salen en smertelig afskedsfest for vores 4.-7. klasse, som ikke længere skulle gå her. Birket skole havde ”mistet toppen”, som forældrene i skolebestyrelsen kaldte det dengang. Men da vi mødtes efter sommerferien 2000, og der kun var de fire yngste årgange her på skolen, syntes vi nok nærmere, at vi havde mistet fodfæstet.

Birkets befolkning havde frem til 1999 bakket massivt op om skolen – altid. Som skolemand kan man næppe ønske sig en bedre opbakning fra forældrene end den, vi mødte her i Birket. Men borgerne i Birket mente også, at når det gjaldt skolen, var det alt eller intet. Man ville ikke have denne lille forskole i Birket; så man stemte med fødderne. I de sidste fire år har halvdelen af de børn, der kunne have gået på Birket skole, gået i skole et andet sted. Derfor har elevtallet i grundskolen også ligget stabilt omkring kun 20 elever i årene 2000-2003. Det var ikke mange – og da Hilda, Ingrid og jeg en augustdag 2000 var gået med vores 18 elever hen til Kragenæsvej for at se på et større cykelløb, kom der en dame hen til os og sagde: ”Hvorfor har I ikke taget skolebørnene med?”. Det var venligt ment, men det gjorde ondt dybt ned i hjertekulen.

Heldigvis kom der så noget andet liv ind i skolen det år. For da kom Nikolaj Larsen og Ebbe Bressing, som sammen udgjorde den pædagogiske inderkreds i vores ny specialklasse, som hurtigt kom til at hedde B1. Samtidig begyndte Kevin og senere Lau hos os; så Nikolaj, Kevin og Lau har været med lige fra begyndelsen af specialklasserne i Birket – de klasser, som nu forbliver her, når vi andre rejser.

I grundskolen er elevtallet raslet ned i to omgange. I skoleåret 1999-2000, hvor den store skolestrukturdebat fandt sted, faldt elevtallet på få måneder fra 86 til 66 elever. Og igen i dette skoleår, hvor beslutningen om skolelukning blev taget, faldt elevtallet fra 20 til 8 elever. Der har derfor været mange, vi allerede har taget afsked med. Nogle kom pænt ind og takkede af med os – eller fik afklaret situationen sammen med os; for det er jo en helt ærlig sag, at man ikke længere ønsker at benytte en bestemt skole. Men desværre var der også en del, der i den knugede situation kom lidt uheldigt ud af Birket skole, uden at vi fik set hinanden ordentligt i øjnene. Vi er naturligvis ærgerlige over, at der var nogle, der bare strøg af sted, uden at vi fik takket ordentligt af med dem. Men i dag vil vi takke pænt af med hinanden – og der skal siges tak og knuses og krammes på kryds og tværs i den lille skole i dag.

Lærere og øvrige personale i 1998. Ingrid Lund Hansen (nr. 2 forrest fra venstre) var den blandt dette personale som har været der længst. Hun blev nemlig ansat i 1965 og nåede at være ansat på Birket Centralskole i ______

Kilder: Birket Lokalhistorisk Arkiv - Skolehistorie før & nu -

Forskellige historiske tiders skoler m.fl.

Speciel tak til Edel Kristoffersen, John Kåre Bjørnson og Ingrid & Bjarne Lund Hansen…..

Sådan så skolestuen ud på Birket Skole fra 1901 til 1954…..

Midt i 50`erne blev Lærer Christiansen (t.v.) og Kommunekasserer Johannes Hansen landskendt, da de skrev ”Sommerens Vals” og vandt den landsdækkende konkurrence….

På første salen på Birket Centralskole blev der indrettet et meget moderne skolekøkken, som blev brugt flittigt……..

Efter at Birket Centralskole i 1954 blev indviet, ansatte man også en pedel. Den første var Edmund Pedersen. Efter ham blev navnkyndige Bent Hermansen ansat i begyndelsen af 70`erne. Han var en populær skikkelse blandt børnene og de unge i byen. Han var aldrig bleg for at låne nøglerne til gymnastiksalen - til stor glæde for de sportsglade drenge og piger. Specielt huskes vinterkrigen i 1978 - da blev der dyrket sport i en hele uge, mens skolen var lukket p.g.a.  vintervejret. Bent Hermansen døde af en blodprop på en bustur med skolen til København. Bent blev kun 53 år.

Vagn E. Jørgensen overrækker her nøglerne til John Kåre Bjørnson i 1988.

 

 

Herunder ses elever og lærere, da skolen var skåret ned til 3. klasse efter 2000…...

I slutningen af 90`erne begyndte skolediskussionerne om luknin-ger af de mindre skole i Ravnsborg Kommune. I 2000 blev de 4 ældste klasser overflyttet til Ravnsborgskolen og siden var der kun en vej tilbage og det var lukningen. Den 18. juni 2004 lukkede skolen som selvstændig skole, selvom Birket Skole stadig havde elever, men nu som et par klasser under Ravnsborgskolen. Det sluttede i juni 2008, hvor nøglen blev drejet for sidste gang. Vi slutter beretningen om Birket Skole,  med uddrag af den sidste skoleinspektør John Kåre Bjørnsons afskedstale til lærere, elever og ansatte på Birket Skole:

Tekstboks:
ArtiklerNæsteTekstboks:
Artikler

Forside:       Om Arkivet:         Nyhedsarkiv                Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt     

Næste