Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel 8a med flere: 40½ tønderland

 

Se også Palle Skudes aner  

 

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster)

 

1773 - Jens Jensen Brandt fæster den gård i Birket, som Ole Nielsen hidtil havde i fæste og fradøde, hvis enke han ægter (Fæsteprotokollen den 14.12 1773)

 

1773-1783 - Jens Jensen Brandts hustru døde og han blev gift anden gang med Mette Olsdatter (hendes første ægteskab)  De fik to børn:

 

1) Karen Marie Jensdatter, f.  1784

2) Peder Jensen, f. 1786

 

1787 - Folketælling: Jens Jensen Brandt, f. 1743, fæstebonde, gift, Mette Olesdatter, f.. 1748, hans kone, Peder Jensen, f. 1786, deres søn, Karen Jensdatter, f. 1783, deres datter, Karen Marie Jacobsdatter, f. 1770, ugift, tjenestepige

 

1798 - Mette Olesdatter døde og Jens Jensen Brand blev gift for tredje gang med Ane Hansdatter, f. 1771 (hendes første ægteskab). De fik en søn:

 

1) Ole Jensen, f. 23. august 1798

 

1801 - Jens Jensen Brandt døde og blev begravet i Birket Kirke den  11. april 1801,  58 år gammel.

Henrik Pedersen fæster den gård som Jens Jensen Brandt hidtil havde i fæste og fradøde - hvis enke han ægter.

 

1814 - Ane Hansdatter døde den  3. september og begravet i Birket Kirke den 9. september 1814, 47 år gammel.

 

1814 - Enkemand Henrik Pedersen, 45 år blev gift den 15. oktober 1814 med Maren Christensdatter, 23 år.

 

1834 - Folketælling: Hendrik Pedersen, f. 1776, gårdmand, Maren Christensdatter, f. 1791, hans kone, Birthe Hendriksdatter, f. 28.3 1817, Jens Rasmussen, 20 år, tjenestekarl. Deres børn:

 

1)  Hans Hendriksen, f. 16.5 1819,

2)  Ane Hendriksdatter, f. 13.7 1821,

3)  Peder Hendriksen, f. 1826,

4)  Maren Lisbeth Hendriksdatter, f. 1833,

 

1848 - Henrik Pedersen dør 72 år gammel den 12. november og begravet i Birket Kirke den 18. november.

 

1850 - Enken Maren Christensdatter fortsætter fæstningen af Bakkegård med hjælp fra hendes søn Hans Hendriksen, f. 1819, hendes datter Ane Henriksdatter, 28 år ugift.  Hendes anden søn Peder Henriksen er indkaldt til krigstjeneste og er 23 år. Derudover bor der på gården også en plejesøn Christen Jørgensen, 9 år og en tjenestekarl Hans Nielsen, 18 år. 

 

1853 -  Sønnen Hans Henriksen, f. 16. maj 1819 har overtaget fæstningen af Bakkegården.  Han bliver gift i Købelev Kirke den 14.9 1852 med Gjertrud Cathrine Friis, f. 1820 i Nakskov. De får en datter:

 

1) Ellen Lisbeth Hansen, f. 18.7 1854.

 

1857 - Hans Henriksen bliver enkemand da Gjertrud Cathrine Friis dør kun 37 år gammel den 26. oktober og begravet i Birket Kirke den 3. november.

 

1860 - Folketælling: Hans Henriksen, 41 år, enkemand, gårdmand, Maren Christensdatter, 69 år, hans moder, der af ham forsørges, Lise Hansen, 6 år, hans datter, Christen Jørgensen, 19 år, tjenestekarl, Peter Nielsen, 21 år, tjenestekarl og Kirsten Nielsen, 22 år, tjenestepige.

 

1872 - Maren Christensen (Christensdatter) dør den 7. januar og bliver begravet i Birket Kirke den 15. januar, 82 år gammel.

 

1879 - Datteren Ellen Lisbeth Hansen blev gift i Birket Kirke den 15. marts 1879 med Hans Peter Mortensen Skude, f. 21.10 1851. Han er søn af gårdejer på Brunmosegård Morten Christopher Hansen, f. 29.8 1811 og Kirsten Rasmusdatter, f. 4.10 1847 i Østofte  Svigersønnen Hans Peter Mortensen Skude overtog Bakkegård. De fik en søn:

 

1) Hans Iver Aris Mortensen, f. 1879.

 

Samme år døde Ellen Lisbeth Hansen den 14. december kun 27 år gammel. Ved folketællingen i 1880 er hans søster Nielsine Marie Mortensen (26. oktober 1854, død 18. november 1881) hans husbestyrerinde. 

 

1880 - Folketællingen dette år fortæller at Hans Henriksen ikke er på Bakkegård længere, idet han er husejer, kapitalist og enkemand  i Birket.

 

1881 - Hans Peter Mortensen Skude fæstede Slettemark.

 

1882 - Hans Peter Mortensen Skude overdrog gården til sin lillebror Christian Mortensen Skude, f. 15.5 1857 i Tilitse, der frikøbte Bakkegården af Baroniet Juellinge (Halsted Kloster). Søsteren Nielsine Marie Mortensen flyttede med på Slettemark. 1870 - Folketælling: Christian Mortensen Skude 12 år gammel og boede hos sin halvstorebror Rasmus Mortensen Skude på Glentegård i Ravnsby. Ved Folketællingen i 1880 bor han hjemme hos sine forældre på Brunmosegård og er 22 år.  Christian Skude kom ud og tjene, og da han frikøbte Bakkegård fra Halsted Kloster i 1882, kom han fra Halsted Sogn. Ved Folketællingen fra 1890 fra Bakkegård i Birket, som ses herunder,  er Christian Mortensen Skude gårdejer og møller, da han havde købt Birket Mølle, som var naboejendommen. Selve møllen er for længst revet ned og for en halv snes år siden blev de sidste bygninger revet ned. Se Skude Slægten

 

1901 - Folketællingen i 1901: Christian Mortensen, 43 år, gårdejer og møller, Marie Skude, 41 år, hustru, Laura Johanne Larsen, 19 år, tjenestepige, Otto Johansen, 18 år tjenestekarl, Kristian Klausen, 20 år møllersvend, Johannes Rasmussen, 24 år, møllebyggesvend og Magnus Rasmussen, 18 år og møllebyggerlærling. Christian Skude blev valgt ind i sognerådet den 12.12 1891 og var der i 6 år.

 

1913 - Arne Skude blev gift med den 18.12 1913 Ingerid Bonke, født 4. september 1892, datter af gårdejer Carl Ferdinand Bonke, Skovlyst i Torrig (f. 22.3 1863 i Vesterborg) og Maren Katrine Kirstine Stryhn, (f. 1865 i Birket, datter af sognerådsformand Peder Hansen Stryhn)

Arne og Ingerid fik 2 børn:

Inger Margrethe Skude født 23. november 1915, gift med proprietær Svend Madsen Christensen, Købelev Gården

Svend Erik Skude født 10. oktober 1919, gift med Lilly Møss. Gårdejer Birkevang i Torrig.  Se Palle Skudes aner

 

1914 - Den 13.1 1914 bliver sønnen Arne Skude (18.9 1889 - 2.4 1985), som da er 25 år, gårdejer og i 1917 overtager han Søgaards. Christian Mortensen står anført som rentier og tjente 880,00 kr. og boede på Birket Mølle. Christian Skude byggede huset mellem Bandholmvej og præstegården (som blev revet ned for 2 år siden), som blev kaldt for Maries Villa, men Christian Skude nåede aldrig at flytte med ind. Christian Skudes hustru Marie boede derefter i villaen, men siden flyttede hun hen i huset ved siden af Birket Plejehjem (Huset, som i dag bedst kendes som ”Margrethes Hus”). Huset var ejet af Arne Skude og der flyttede Marie Skude ind og i 1944 fandt man hende siddende død i sin lænestol den 8. juni. Margrethe og Erik Rasmussen, der til daglig arbejdede for Arne Skude, flyttede ind i huset og der boede Margrethe indtil hun flyttede til Birketlunden og hvor hun stadig bor. Huset er i dag revet ned. Arne Skude var i over 25 år vurderingsmand i Østifternes Brandforsikring og han var desuden formand for Birket Gymnastikforening i en periode fra 1911. Arne Skude overtager i 1941 også Skovlyst i Torrig, som var han kones barndomshjem og sammenlagt var der nu 82½ tønderland, som Arne og siden hans søn Svend Erik Skude kom til at drive.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn:  Bakkegård 8a: 39 tønderland, 3 3/4 tønderland, 47.000 kr. Ejendomsskyld og 32.000 kr. Jordværdi.

 

Svend Erik Skude (10.10 1919 - 17.10 2005) blev gift med Lilli Møss (f. 27.1 1919 i Sædinge) og de flyttede op på Skovlyst i Torrig. Gården havde Carl Ferdinand Bonke frikøbt den 24.6 1890 fra Baroniet Juellinge.

 

1941 - Den 6.6 1941 købte Arne Skude gården for 55.650 kr. og den 12. februar 1957 køber Svend Erik gården af sin far for 141.000. Svend Erik Skude køber også Birketvang af Knud Erik Andersen i 1990 der tidligere havde købt Valdemar Stryhn gård. Navnet Birkevang er tinglyst i 1933. Svend Erik og Lilli fik 2 sønner

 

1) Flemming Skude, født 11.3 1944

2) Palle Skude, født 29.7 1947. Palle Skude overtager sin forældres gård den 9.9 1997, mod at de kan bo i stuehuset på livstid. I dag er Birkevang  revet ned.

 

1970 - Palle Skude havde allerede i 1971 købt Lynbækgården på Spurvevej i Torrig af Knud Jensen, der blot havde haft gården i et år og i 1970 forpagter han Bakkegård.

 

1983 - Arne Skudes kone Ingerid Bonke døde den 16.10 1973

 

1981 - Den 2. februar  købte Palle Skude gården af sin farfar Arne Skude, købspris: kr. 1.000.000,-.

 

1985 - Arne Skude døde den 2. april 1985 på Birket Plejehjem, 95 år gammel.

 

1991 - Palle Skude solgte  bygningerne fra til tidligere mælkemand Jürgen Tralau og hans  kone Pia, som stadig bor på gården.  I dag er jorden til Bakkegård forpagtet ud til Jørgen Jepsen,  og det er Palle Skudes søn advokat Peter Leth Skude, Maribo der ejer gården.

 

2016 - Palle Skude bor stadig på Lynbækgården.  Se også Palle Skudes aner  

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Maries Villa

Marie Olivia Pedersen (30.3 1859 - 8.6 1944) Gift den 24.3 1882 i Birket Kirke med Gårdejer Christian Mortensen Skude (15.5 1857 - 12.9 1932) Bakkegården i Birket. Gårdejer fra 1882-1914.

Gårdejer Arne Mortensen Skude (18.9 1889 - 2.4 1985) Bakkegård i Birket og Skovlyst i Torrig. Gift den 18.12 1913 i Vesterborg Kirke. Ingerid Bonke (4.9 1892 - 16.10 1973). Gårdejer fra 1914 - 1981.

 

Bakkegård

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Bakkegården

Bakkegårdens stuehus er bygget op i 1898. Christian Skude tjente penge til det nye stuehus ved at sælge grus. Stuehusets overbygning blev fjernet, da der blev lagt ny tag på huset. Peter Larsen i Hejringe havde tømrerarbejdet. Verandaen lod Carl Ferdinand Bonke (født i 1864 i Vesterborg) bygge, da han boede hos sin datter i begyndelsen af 30erne. Avlsbygningerne var bygget i 1920.

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig