Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 2 Lille Lindet, Birket Sogn

Areal 45 tønder land + 2 td. Skov

Hartkorn: 5 td. 7 skp. 2 fdkr. 1 alb.

 

1740 - Fæster er Mads Hansen, død 1771

 

1771 - Knud Rasmussen Klinke, Højfjelde overtager fæstningen. Han var gift med Mette Jensdatter, født 1770 - begravet den 27. maj 1796. De får en datter Birthe Knudsdatter, 1774-4.1 1839. Birthe blev gift i Birket Kirke den 22. juni 1793 med Peder Jensen, f. 1740, d. 6.5 1827. De fik tre sønner: Knud Pedersen, f. 1794, Ole Pedersen Ladefoged, 13.7 1797-14.5 1872, (Blev fæster af matrikel nr. 13 i Magletving) og Jacob Pedersen, f. 1800.

 

1778 - Knud Rasmussen Klinke dør og hans enke Mette Jensdatter bliver gift med Rasmus Olesen Hovmand fra nabogården Sildebjerggård. Mette og Rasmus får fire børn: Karen Rasmusdatter, f. 1779, Knud Rasmussen Hovmand, døbt 1.9 1780, Margrethe Rasmusdatter, døbt 14.3 1781 og Lisbeth Rasmusdatter, f. 1789.

 

1787 - Folketælling: Rasmus Olsen, 40 år, gift, fæstegårdmand, Mette Jensdatter, 47 år, hans kone,  Birthe Knudsdatter, 13 år, hendes datter af første ægteskab, Knud Rasmussen, 8 år, deres søn, Ane Marie Poulsdatter, 17 år, ugift, tjenestepige.

 

1796 - Mette Jensdatter dør og bliver begravet den 27. maj i Birket Kirke. Samme år bliver Rasmus Olesen Hovmand gift med Margrethe Sivertsdatter (1776-18.7 1856) den 10. september i Birket Kirke. Margrethe Sigvartsdatter er datter af arvefæstegårdmand på Slettemark Siwer Hansen, (1754 i Vesterborg-1.4 1828) og Zidsel Cathrine Christensen, (1755-1780, gift 1774, anden hustru). Margrethe er søster til Inger  Sigvardtsdatter, Gadetoftegård og bror til Hans Sigvardtsen, Vester Kongstedgård Rasmus og Margrethe får 4 børn: Ole Rasmussen Hovmand, f. 8.11 1797, Maren Rasmusdatter, f. 7.7 1799, Sidsel Cathrine Rasmusdatter, f. 17.4 1802 og Niels Rasmussen Hovmand, f. 29.6 1808.

 

1800 - Den 28. april tegner Rasmus Olesen Hovmand et arvefæstebrev med Pederstrup Gods, således at familien kan fortsætte fæstningen efter fæsterens død.

 

1801 - Folketælling: Rasmus Olesen, 58 år, gift, gårdmand, Grethe Sivertsen, 25 år, hans kone, Knud Rasmussen, 22 år, ugift, hans søn, Ole Rasmussen, 3 år, deres søn, Maren Rasmusdatter, 1 år, deres datter, Grethe Pedersdatter, 20 år, (Margrethe Rasmusdatter, f. 1881, hans datter), Lisbeth Rasmusdatter, 12 år, hans datter

 

1818 - Rasmus Olesen Hovmand dør den 16.3 og bliver begravet i Birket Kirke den 21. marts 1818, 71 år gammel. Margrethe Sivertsdatter driver gården videre, da der er tegnet arvefæste med Pederstrup.  Margrethe Sivertsdatter bliver gift den 6. oktober 1820 (46 år) med enkemand og gårdmand på Hestehavegård Christen Hansen ”Smed”, f. 1764. Ved folketællingen i 1834 ses Margrethe og Christen Hansen Smed i Store Lindet. Christen Hansen, 70 år, gift, gårdmand, Margrethe Sivertsdatter, 59 år. Hustru, Peder Christensen, 26 år, ugift, hans søn, Peder Pedersen, 14 år, hans dattersøn. Christen var gift med Lisbeth Jacobsdatter. Ifølge matriklen 1844, som er en liste over fæstere i Birket Sogn, står der at  matrikel nummer 2 i L. Lindet hedder fæsteren Rasmus Hovmands enke.

 

1823Margrethe Sivertsen og Rasmus Olesen Hovmands ældste datter Maren Rasmusdatter bliver gift med Niels Pedersen Kok, (f. 1800) den 15.11 1823 og han bliver avlskarl på Kringelborg. Maren og Niels får fem børn: Maren Kirstine Nielsdatter, f. 30.4 1826, Ane Sofie Nielsdatter, f. 19.7 1829, Peder Nielsen, f. 23.4 1839, Ane Marie, f. 24.8 1840 og Rasmus Kok, f. 11.12 1843.

 

1834 - Folketællingen: Niels Pedersen Kok, 33 år, gift, avlskarl, Maren Rasmusdatter, 34, hans kone, Maren Kirstine Nielsdatter, 8 år, datter, Ane Sofie Nielsdatter, 5 år, datter, Rasmus Rasmussen, 17 år, tjenestekarl, Ane Kathrine Nielsdatter, 24 år, tjenestepige.

 

1839 - Ifølge Danske Gårde og Huse 1915: Christen Hansen skøder gården til Niels Pedersen Kok (Niels` hustrus stedfar), men det er nok snarere Margrethe Sivertsdatter der skøder Kringelborg til sin svigersøn.

 

1847 - Niels Pedersen Kok dør den 31.7 1847, 47 år gammel. Enken driver gården videre i 8 måneder.

 

1848 - Maren Rasmusdatter bliver gift med Peder Poulsen Skafte (28.10 1806-12.2 1885) i Birket Kirke den 3. marts. Ægteparret får ingen børn. 

 

1850 - Folketælling:  Peder Povelsen, 44 år gift, gårdmand, Maren Rasmusdatter, 51 år, hans kone, Ane Sofie Nielsdatter, 21 år, hendes datter, Peter Nielsen, 11 år, hendes søn, Ane Marie Nielsdatter, 10 år, hendes datter, Rasmus Nielsen, 7 år, hendes søn, Søren Jensen, 28 år, tjenestekarl, Hans Jensen, 15 år, tjenestekarl,  Ane Marie Andersen, 20 år tjenestepige.

 

1854 - Christen Hansen Smed, gårdfæster af Hestehavegård dør 89 år gammel den 5. marts 1854.

 

1856 - Margrethe Sivertsdatter dør den 18.7 1856, 82 år gammel. På sine ældre dage boede hun hos sin datter på Kringelborg.

 

1857 - Maren Rasmusdatter dør 57 år gammel den 8. marts.

 

1858 - Peder Poulsen Skafte bliver gift med datteren fra Toftegård Hanne Rasmine Hansen (4.8 1833-21.10 1866) i Birket Kirke den 7. august. De får to sønner: Poul Christian Skafte, f. 24.12 1858 og Niels Skafte, f. 10.2 1861, der senere køber Sildebjerggård. Hanne Rasmine Hansen var datter af Hans Larsen, f. 1793 i Horslunde og Ane Kirstine Christensdatter ”Fugl”, f. 1796 i Horslunde. Peder Poulsen Skafte blev født i Skovhuse, Vesterborg, søn af senere gårdfæster på Brunshøj  Poul Hansen ”Smed” og Anna Sophia Rasmusdatter 1779-31.1 1863.  Det var fra moderen at Skafte kom ind i familien, idet hendes forældre var Rasmus Pedersen Skafte (1759-9.1 1830) og Ane Rasmusdatter (1759-25.12 1831). Oldeforældrene til Peder Poulsen Skafte var Peder Jensen Skafte, (1729-1804) fra Vesterborg. Han er stamfader til alle Skafterne der stammede fra Vesterborg kanten. En anden gren stammede fra Roløkke i Købelev. Se Skafte Slægten

 

1875 - Gården frikøbes af Grevskabet Pederstrup for 7.300 rigsdaler.

 

1880 - Folketælling: Peder Poulsen, 73 år, enkemand, gårdejer, Niels Pedersen, 18 år, hans søn Maren Kirstine Hansen, 12 år, plejebarn født i Stokkemarke , Margrethe Hansen, 30 år, tjenestepige, Anna Madsen, 19 år, tjenestepige.

 

Maren Kirstine Hansen var datter af Hans Peter Edvardsen og Margrethe Jensdatter, Kældernæs.

 

1885 - Sønnerne arver Kringelborg efter deres  fars død den 12. februar og den 5.10 bliver Poul Christian Skafte eneejer. Pris: 19.000 kr.

 

1890 - Folketælling: Poul Christian Skafte, 31 år, gårdejer, Christian Martin Ziersen, 16 år tjenestekarl, Johanne Carlsen, 29 år, husholderske, Kirstine Frederiksen, 31 år tjenestepige.

 

1891 - Poul Christian Skafte bliver gift med hans husbestyrerinde Ane Johanne Carlsen, født 9.5 1860, datter af Carl Emil Rasmussen (f. 1824 i Vindeby) og Maren Lisbeth Jensdatter,  (f. 1828 i Birket). De får ingen børn.

 

1901 - Folketælling: Poul Christian Skaft(e), 42 år, husfader, gårdejer, Johanne Carlsen, 40 år, husmoder, Marie Hansen, 44 år, tjenestetyende fra Østofte, Frederik Nielsen, 28 år, tjenestetyende fra Birket.

 

1915 - Beskrivelse af Kringelborg i Danske Gårde og Huse: Matrikel nr. 2 med flere af Lille Lindet. Hartkorn 5 tdr. 7 skpr. 2fdkr. 1 alb. Ejendomsskyld 38.000 kr. Brandassurance for hovedbygningen 5.840 kr. Avlsbygningerne 8.259 kr. Gårdens samlede areal er 46½ tønderland, deraf ager 43½, skov 1 3/4, have og gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 8 marksdrift med hvede, sukkerroer, byg, kløver, havre, sukkerroer, byg og gul kløver. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag undtagen 3 tønder land staærk lerjord og 3 tønder land moseagtig muld. Der holdes 16 malkekøer, 6 stkr. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, samt 4 heste. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin.

 

1921 - Folketælling: Christian Skafte, f. 24.12 1858, gårdejer,  (Jo)Hanne Skafte, 9.5 1860, Hustru, Peder Sørensen, f. 20.11 1904, København, plejesøn, Knud Larsen, f. 30.5 1859, Rødby, tjenestekarl, Petra Pedersen, f. 27.4 1894, Birket, tjenestepige, Elna Jensen, f. 7. 1 1907, Viborg, tjenestepige.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Kringelborg med 49 tønderland, ca. 6  1/4 tønder hartkorn, 72.000 Kr. Ejendomsskyld og 50.700 kr. jordværdi.

 

1926 - Poul Christian Skafte dør af lungebetændelse den 21. juni og bliver begravet i Birket Kirke den 26. juni, 67 år

 

1927 - Enken Ane Johanne Carlsen dør den  11.10 1927, ligeledes af lungebetændelse og bliver begravet i Birket Kirke den 15. oktober, 67 år gammel.

 

1928 - Christian Skaftes bror Niels Skaftes datter Dagmar Rasmine Skafte, gift med Holger Valdemar Hansen køber gården ifølge skøde af 4.8 1928. Før de overtog Kringelborg havde de Indtægtsgården i Vesterborg, hvor deres ældste datter Ellen Lykke Hansen også er født. Han blev senere pladsformand for Sukkerfabrikken i Maribo og boede på Museumsgade 51 i Maribo. Gift igen med NN. Holger Valdemar Hansen er søn af husmand Christian Hansen, f. 1848 og Karen Kirstine Rasmussen, f. 10.6 1857, Rønnebæk Sogn (gift den 21.7 1879 i Rønnebæk Kirke)

 

1930 - Folketælling: Holger Valdemar Hansen, f. 25.12 1897, gårdejer, Rønnebæk Sogn, Rasmine Skafte Hansen, f. 29.12 1895, Birket, Hustru, Ellen Lykke Skafte Hansen, f. 11.6 1926, datter, Thorkild Orin Larsen, f. 10.8 1904, Birket, forkarl, Svend Harry Knudsen, 27.3 1911, Horslunde, tjenestekarl, Kai Ivan Stryhn, f. 17.8 1915, Søllested, tjenestedreng, Elna Margrethe Nielsen, f. 2.2 1910, Horslunde, tjenestepige

 

1931 - Kringelborg går på tvangsaktion den 12.11 1931.

 

1933 - Sofus Albert Madsen, f. 12.10 1903, Brødebølle, Vestenskov køber gården på aktion for 60.000 kr. Sofus Madsen var søn af gårdejer Hans Madsen, (2.8 1849-1914) i Brødebølle Vestenskov Sogn (matrikel nr. 2a og 2b)  og Maren Johanne Hansen, (12.1 1861-1928)  Læsø Vestenskov. Sofus Albert Madsen havde flg. søskende: Marie Mathilde Madsen, f. 5.12 1880, Martin Madsen, f. 16.9 1881, Kamilla Margrethe Madsen, f. 24.7 1887, Axel Theodor Madsen, f. 10.5 1891 og Olivia Madsen, f. 27.5 1894. Sofus blev gift den 16.12 1932 i Horslunde Kirke med  Emma Margrethe Skafte, født 16.1 1907, datter af Hilda Caroline Nilsson (f. 13.4 1870 i Eljahult, Blekinde, Sverige) & gårdejer Hans Jørgen Hansen f. 18.12 1873, Svinsbjerg. Hilda og Hans Jørgen blev gift i Horslunde Kirke den 10.3 1899. (Hans Jørgen Hansen var søn af Niels Heje Hansen (17.5 1845-6.12 1884) og Christiane Dorthea Jørgensen, Svinsbjerg. Bedsteforældre var Hans Skafte Hansen (25.4 1819, Roløkke - 30.10 1898, Svinsbjerg) og Ellen Marie Nielsdatter (17.12 1809, Roløkke - 24.3 1900, Svinsbjerg). Margrethe Skaftes slægt har intet at gøre med de tidligere Skafte på gården.

 

De fik 3 børn: Jytte Skafte Madsen, f. 5.6 1934, Birthe Skafte Madsen, f. 6.1 1939 og Henning Skafte Madsen, f. 21.2 1943.

 

1940 - Folketælling:

 

1942 - De gamle stalde bliver nedrevet og der bliver bygget nye stalde til køer, heste og svin.

 

1953 - Det gamle stuehus bliver revet ned og der bliver bygget et stort rød stens stuehus

 

1972 - Emma Margrethe Skafte dør den 6. september og bliver begravet i Birket Kirke

 

1975 - Gården bliver forpagtet ud til deres datter Birthe Skafte Madsen og hendes mand Peter Erik Hovmand, men Sofus Madsen bliver boende i stuehuset.

 

1987 - Sofus Madsen dør 9.10 og gården arves af de tre børn og der bliver lavet et arveudlægningsskøde af 2.3 1989 på kr. 700.000, hvorefter Birthe Skafte Madsen blev eneejer. Stuehuset bliver udlejet til forskellige lejere. Birthe Skafte Madsen er gift med Peter Erik Hovmand og de får to børn. Birthe dør den 29. maj 2010 71 år gammel og begravet i Birket Kirke.

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde: Kringelborg 11, 4953 Vesterborg. Ejendomsskyld 1.950.000 Kr. Areal 27 ha, deraf 1 ha. skov. Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvæg– og svinestalde fra 1941, samt lade fra 1905. Gårdens drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvide, byg, raps, vinterbyg og sukkerroer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Poul Erik Hovmand ejer også Bakkemosegård, Ravnsborgvej 31, 4943 Torrig.

 

1994 - Gårdens bygninger med 5000 m2 have bliver skilt fra jorden, og bliver solgt til Preben Sørensen og Kirsten Bardram.

 

1998 - Jorden forpagtes ud til naboen Arne Sørensen.

 

2005 - 1. januar sælges jorden til Arne Ejgil Sørensen, f. 31.8 1960 i Magletving Holme (Søn af Hans Ingemand Sørensen, f. 19.3 1922 i Vesterborg og Ingrid Vera Larsen, f. 5.7 1938 i Halsted), der stadig ejer jorden.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Kringelborg

Poul Christian Skafte og hans hustru Anna Johanne Carlsen

Sofus Albert Madsen & Emmy Margrethe Skafte

Dagmar Rasmine Skafte og Holger Valdemar Hansen

Tekstboks:

Maren

Rasmusdatter

7.7 1799-8.3 1857

 

Kringelborg

31.7 1847-3.3 1848

(5)

 

Tekstboks: Tekstboks:

Skovfoged

Oluf Nielsen Hovmand

Død 1773

Sildebjerggård

Maren

Abrahamsdatter

 

Gift i Birket  Kirke

6.11 1744

Tekstboks:

Niels Pedersen

Kok

1800-31.7 1847

 

Kringelborg

Fæster 1839-1847 (4)

 

Gift  i Birket Kirke den 15.11 1823

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:

Peder

Poulsen

Skafte

28.10 1806-12.2 1885

 

Kringelborg

1848-1885 (6)

 

Gift 3.3 1848 i Birket Kirke. Ingen børn

Tekstboks:

Hanne Rasmine

Hansen

4.8 1833-21.10 1866

 

Gift 7.8 1858 i

Birket Kirke

Født på Toftegård, Lindet

 

 

 

 

 

 

Anne Lise Skafte Hansen

f. 14.1 1932

 

 

Ellen Lykke

Skafte Hansen

11.6 1926-2008

Tårnby

 

Gift med Harry Richard Frederiksen (13.2 1926 – 1975) den 26.4 1947

 

Fra Klinke til Skafte på Kringelborg 1771 - 1931

Karen Pedersdatter

Døbt 4.5 1755 i Vesterborg

 

Gift den 31.11 1773

Datter af

Peder Rasmussen Stryhn (1699-1786) & Anna Pedersdatter (d. 1760), Vesterborg

I deres ægteskab var der 4 børn:

Ole Nielsen Hovmand, f. 1777

Ane Kirstine Nielsdatter, f. 1779

Ane Nielsdatter, f. 1787

Maren Nielsdatter, f. 1792

Niels Olesen Hovmand

Født 1746

Sildebjerggård

 

Niels Olesen Hovmand overtager fæstningen af Sildebjerggård efter sin far.

Valdemar Hansen med sin anden hustru NN

Ellen Lykke

Skafte Hansen

Dagmar Rasmine

 Skafte

Tekstboks:

Margrethe

Sivertsdatter

f. 1776 i Lindet

d. 18.7 1856 (82 år)

Gift i Birket Kirke den 10. september 1796

I deres ægteskab var der fire børn:

Ole f. 1797, Maren, f. 1799, Sidsel, f. 1802 og  Niels, f. 1809

 

Gift anden gang med gårdmand Christen Hansen, Store Lindet

 

 

Tekstboks:

Rasmus Olsen Hovmand

Født 1747 - 16.3 1818

Begravet 21.3 1818

I Birket Kirke

 

Kringelborg

Fæster 1778-1818 (3)

 

Tekstboks:

   Mette Jensdatter

1740-1796

Kringelborg

Maren var gift 3 gange, første gang med NN (ingen børn)

”Fredagen den 27. May  1796 blev Rasmus Hovmands hustru Mette Jensdatter af Lille Lindet begravet med ligprædiken, hun var 56 år gammel”.

Tekstboks:

Knud Rasmussen

Klinke

 Død 4.2 1778

 

Kringelborg

Fæster 1771-1778 (2)

 

 

Tekstboks:

Ole Rasmussen

Hovmand

f. 8.11 1797

Tekstboks:

Sidsel

Cathrine

Rasmusdatter

f. 17.4 1802

Tekstboks:

Niels Rasmussen

Hovmand

f. 29.6 1808

 

 

 

Maren

Kirstine Nielsdatter

f. 30.4 1826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Sofie Nielsdatter

f. 19.7 1829

 

Konfirmeret 23.4 1841

 

 

 

Peder

Nielsen

f. 23.4 1839

 

Konfirmeret

3.10 1852

 

 

 

Ane Marie

Nielsdatter

f. 24.8 1840

 

Konfirmeret 23.4 1854

 

 

 

 

 

 

Rasmus

Kok

f. 11.12 1843

 

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

Poul Christian

Skafte

f. 24.12 1858

d. 21.6 1926

 

Kringelborg (7)

Gårdejer 1885-1926

Anna Johanne

Carlsen

9.5 1860-

11.10 1927

(f. i Stokkemarke)

 

Der er ingen børn i ægteskabet

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Jensine

Rasmussen

f. 17.6 1862

 

Gift

8.10 1886

Birket Kirke

 

 

Niels

Skafte

10.2 1861-

5.5 1931

Sildebjerggård

 

 

 

Tekstboks: Tekstboks:

Holger Valdemar

Hansen

f. 25.12 1897

i Rønnebæk ved Næstved

 

Kringelborg

 

 

Dagmar Rasmine

Skafte

29.12 1895-

3.6 1942

 (f. i Vesterborg)

Gift den 4.8 1922

i Birket Kirke

 

 

 

 

 

 

Peder Nielsen

Skafte

f. 15.5 1887

 

 

 

Karen Mathilde

Poulsen

f. 4.1 1891

 

I deres ægteskab var der to børn:

Birthe Skafte,

 f. 24.3 1916

Peder Aage Skafte

f. 11.11 1917

 

 

 

 

 

Sofus Madsens forældre Hans Madsen (2.8 1849-1914) og Maren Johanne Hansen, Brødebølle, Vestenskov

Jytte Skafte Madsen, Henning Skafte Madsen og Birthe Skafte Madsen. Birthe, t.h. blev gift med Peter Erik Hovmand.

Emmy Margrethe Skafte

trækker mælken

Sofus Albert Madsen i marken

Birthe Skafte Madsen (6.1 1939-29.5 2010) og Peter Erik Hovmand

Emma Margrethe Skaftes forældre Hans Jørgen Hansen (1812 1873-6.12 1944) og Hilda Caroline Nilsson (13.4 1870-3.7 1950)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen

Rasmusdatter

Født 1779

Margrethe Rasmusdatter

døbt 14.3 1781

Knud Rasmussen

Hovmand

1780 - 3.8 1836

Solgården

Gift den 23. juni 1804 i

Birket Kirke

 

 

 

Birthe

Knudsdatter

1774-4.1 1839

 

Birthe blev gift i Birket Kirke den 22. juni 1793 med gårdfæster Peder Jensen, f. 1740, d. 6.5 1827, Magle-tving

 

 

 

Lisbeth Rasmusdatter

1789

Tekstboks:

Gårdmand

Sigvart Hansen

”Siwer”

1754-1.4 1829

Store Lindet

 

Døbt 6.10 1754

Tekstboks:

Zidsel Cathrine

Christensdatter

1755-1780

Røde rammer og tekst = fæstere på Kringelborg

Af Per Hovmand Knudsen, 2016

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Ellen Lykke Skafte Hansen blev gift med Harry Richard Frederiksen og de fik 4 børn: Erik Frederiksen, Birgit Frederiksen, Marianne Frederiksen og Lise Frederiksen. Børnene blev anbragt da Erik var fem år, først på optagelseshjemmet Kokkedal og siden på Røntofte Børnehjem. Sønnen Erik Frederiksen skriver i en mail  at alle børnene lever i bedste velgående.

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt