Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Sognefoged Hans Brix, Stampegård

Tidligere sognefoged og sogneforstander formand Hans Brix (f. 24. november 1824), Stampegård i Torrig var søn af skoleholder på Magletving Skole Claus Brix. Han blev dødt i Birket Kirke den 4. januar 1824 og blev båret af sin faster Marie Smith (gift med skoleholder Smith, Birket) og fadderne var Rasmus og Hans Stryhn, Hans Mortensen i Torrig og Marie Tarp i Lindet. Hans Brix blev konfirmeret den 22. april 1838 hvor han fik karakteren: Kundskab og opførsel: mg - mg. Efter konfirmationen kom Hans Brix ud og tjene og der var han hos sin moster og onkel Ane Christoffersdatter og Jens Mikkelsen i Torrig (Se også Michel Nielsen - Jens Mikkelsens far), hvor han ved folketællingen i 1840 står opført som konens søstersøn og 17 år. Hans Brix` far Claus Brix døde i 1838, da Hans var 15 år.  Hans Brix` morfar var Christoffer Rasmussen Stampe (1765-1842), Stampegård i Torrig. Vi ved at i 1850, da Hans var 27,  var han gårdmand i Torrig.

 

Kurt Skytte, der i dag ejer Stampegård, er 3xtipoldebarn til Christoffer Rasmussen Stampe….  (Kurt Skytte overtog gården efter sin far Asger Jacob Skytte, hvis farfar Hans Christian Skytte var bror til  Niels Jacobsen Skytte,  der arvede Stampegården efter sin svigerfar Hans Brix - se herunder)

 

Hans Brix var sogneforstander af to omgange, første gang fra 1856-1859 og sidste periode fra 1862-1868. Søn af skolelærer i Magletving og kirkesanger Claus Friderich Brix og barnebarn til Hans Nicolaisen Brix, ligeledes skolelærer i Magletving.

 

Hans Brix blev gift i Birket Kirke den 20. november 1843 med Ane Sofie Frandsdatter (f. 1818 - datter af Frands Pedersen og Anne Sørensdatter), hvis familie stammede fra Købelev.  Hans og Ane Sofie fik 5 børn.

 

Claus Peter Hansen Brix (f. 30. november 1844)

Christoffer Hansen (f. 21. marts 1847)

Frands Henrik Brix (f. 27. juli 1849)

Peter Brix (f. 20. januar 1854)

Emma Kirstine Brix (f. 18. maj 1856)

 

Sidstnævnte blev gift med Niels Jacobsen Skytte den 12. oktober 1883 i Birket Kirke. De overtog Stampegården efter Hans Brix i 1886…..

 

Hans Brix blev i sogneforstander formand i 1856-1959 og igen som den sidste i sogneforstander formand fra 1862 til man gik over til sognerådene i 1868, hvor han blev efterfulgt af Peder Hansen Stryhn….

 

Brix slægten stammede fra Hollmühle i Slesvig-Holsten og kom til Danmark i slutningen af 1700-tallet. Vi ved at  Hans Brix`  farfar Hans Nicolaisen Brix  blev gift i Vesterborg Kirke den 8. december 1790 med Catharina Dorthea Henningsen (døbt den 5. april 1766 i København - datter af skrædder Henning Sivers  og Maria Cathrine Henrichsen). 

 

Hans Nicolaisen Brix var søn af  Nicolai Brix og Margretha Dorothea Jochimsen (f. 1740), som vi ikke ved særligt meget om. De fik 6 børn og vi ved at Hans Nicolaisen Brix havde en lillebror Klaus,  som var skoleholder i Skørringe og at Catharina Brix flyttede til Skørringe og boede hos sin datter og svigersøn, efter at Hans Nicolaisen Brix døde. Svigersønnen Christian Monrad Keller var skoleholder i Skørringe efter Klaus Brix og han var gift med Catharina og Hans Nicolaisen Brix` datter Lotte Christine Brix (f. 1793). Hans Nicolaisen Brix havde yderligere en datter, som blev gift med en skoleholder, nemlig Marie Margrethe Dorthea Brix. Hun blev gift med skoleholder i Birket Christian Smith (se skoleholdere i Birket). Den næstyngste søn Henning Georg Christian Brix (født 1. juni 1800) tjente hos kammeråd Møller, Skelstofte i 1822 og senere blev han skolelærer i Horslunde….

 

Vi ved at Hans Nicolaisen Brix` storebror Jochim Nicolaisen Brix (f. 1764) står anført i folketællingen i Thumby, Slesvig i 1801 som: 40, Verheir, Hausvater Kätner und Schneider, så det er sandsynligt at kun nogle at Nicolai Brix` børn er kommet til Danmark…..

Se også Sognefogeder & Sognerådsformænd  Af Edel Kristoffersen

Frands

Pedersen

 

Gårdmand

Købelev

 

 

Forældre

ukendte

Anne

Sørensdatter

 

I deres ægteskab var der 2 piger: Anne og Maren Frandsdatter

 

Forældre

ukendte

Hans Brix

f. 24.11 1823 i Birket

Sognefoged og Sogneforstander formand i Birket

 

Fæstegårdmand

Stampegård i Torrig der solgte gården til sin svigersøn N. J. Skytte i 1886.

Anne Sofie

Frandsdatter

f. 16.12 1818

 

Gift 20.11 1843 i Birket Kirke

 

I deres ægteskab var der 5 børn

Claus

Friderich Brix

1798-1838

 

Skoleholder

Magletving og kirkesanger i Birket Kirke

 

Begravet den 26. maj 1838 i Birket Kirke

 

Kirsten

Christoffersdatter

f. 4. juni 1801

i Birket

 

Gift den 30. marts 1822 i Birket Kirke.

 

I deres ægteskab var der to børn: Hans og Anne

Hans

Nicolaisen

Brix

f. 7. 9 1767 i Hollmühle

 

Skoleholder i

Magletving

Catharina

Dorthea

Henningsen

f. 1766

 

Gift den 8.12 1790 i Vesterborg Kirke

 

I deres ægteskab var der 6 børn, hvoraf nummer 1 var Claus

Christoffer

Rasmussen

Stampe

1765-1842

 

Fæstegårdmand Stampegård i Torrig

 

Forældre ukendte

Anne Cathrine

Christensdatter

1764-1828

Halsted

 

Anne Cathrine gift først med Jochum Hansen, Birket og fik 4 døtre. Den 28.2 1794 blev hun gift med Stampe og fik 3 børn….

 

Tekstboks: Skoleholder Claus Friderich Brix er nævnt i positive vendinger i Stryhn Sagaen, hvor han bliver omtalt som Sofies dygtige lærer i de 7 år hun gik på Magletving skole. Sofie er Birthe Sofie Rasmusdatter og mor til sognerådsformand Peder Hansen Stryhn…. Claus Brix fremhæver især hendes fortrinlige sangstemme…..
Tekstboks:

Christoffer

Rasmussen

Stampe

1765-1842

 

Gårdfæster

Stampegården

 

Den ældste datter Ane bliver gift med Jens Mikkelsen, men han døde i 1840 og derfor blev det barnebarnet Hans Brix

 

Forældre

ukendte

Ane Cathrine

Christians-datter

1764 - 1828

Halsted

 

Gift den 28.2 1794 i Birket Kirke

 

I deres ægteskab var der 3 børn, 2 piger og en søn der døde som 4-årig…., hvoraf nr. to var Kirsten Christoffersdatter

Niels Jacobsen Skytte

f. 30.1 1854

 

Gårdejer

Stampegård

 

Gården bliver derefter solgt til en brodersøn Gustav, der var ugift, hvorefter Jacob Skytte overtager gården efter sin farbror….

 

Skytte var ikke hans rigtige efternavn, men var et til-/kaldenavn

 

Niels Jacobsen havde tre brødre og to døtre som videreførte slægten: Peder Jacobsen, Hans Christian Skytte, Jens Karl Jacobsen Maren og Thora (gift Lund)

Emma Kirstine

Brix

f. 16.5 1856

 

Gift den 12.10 1883. I deres ægteskab var der så vidt vides ikke børn

Fra Stampe til Skytte

Hans

Brix

f. 24.11 1823-d. 3.11 1896

 

Fæstegårdmand

Stampegård

 

Arver gården efter sin morfar

Anne Sofie

Frandsdatter

f. 16.12 1818 i Købelev

 

Gift den 20.11 8143 i Birket Kirke. I deres ægteskab var der 5 børn, hvoraf nr. 5 var Emma

 

 

Claus Friderich

Brix

1798-1838

 

Skoleholder

i Magletving

Kirsten

Christoffers-datter

f. 1801

 

Gift den 30.3 1822 i Birket Kirke

 

I deres ægteskab var der to børn, hvoraf nr. 1 var Hans Brix

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Næste

Nicolai

Brix

 

Hollmühle

Böklund

Slesvig

Margretha Dorthea

Jochimsen

f. 1740

 

I deres ægteskab var der 6 børn, hvoraf nr. 3 var Hans Nicolaisen Brix

Næste

 

 

    Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897