Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel 1a Dalbygård, 2a, 2b og 7f Birket - Areal 85 tønderland

Hartkorn 1730: 4 tønderland, 3 skp. Hartkorn 1858: 8 tønderland, 6 skp.

 

1570 - Dalbygården var præstegård indtil 1687. Disse præster boede på Dalbygård: Peder Marquarsen:  1570-1584,  Niels Stige (Styge): 1608-1610,  Kjeld Thøgersen Gunderup: 1616-1653, Hans Hansen Langeland: 1653-1686 og Hans Nielsen: 1686-1687.   Se Præster i Birket

 

1687 - Dalbygård var altså for mere end 300 år siden præstegård,  men da godsejeren Peder Brandt på Pederstrup Gods,  ved Birket Kirkes anneksion til Vesterborg Kirke, kom i besiddelse af præstegården, sammenlagde han den med en del anden jord og opnåede bevilling til den nyoprettede gård som hovedgård, altså ”fri jord”. Den blev bortfæstet og gik efter udstykningen ligesom de fleste andre gårde under Pederstrup over til arvefæste. Som tidligere hovedgård er det derfor at matrikel numrene i området hedder Dalbygård. Mange af de ejendomme, der er opstået af den gamle hovedgård, er matrikuleret under Dalbygård og ikke Lindet. Fra 1720 og til vore dage har der været 5 fæstere og 8 gårdejere af Dalbygården, som i dag  kun er på 20 ha, resten er solgt og lagt ind under en anden gård. Den der har været længst på Dalbygården er Rasmus Pedersen Busk, 53 år fra 1754-1807 og H.W. Larsen, 39 år ad to omgange.

 

1720 - Der mangler oplysninger om de første fæstere, men fra 1720 er fæsteren Jens Rasmussen Busk. Hans første hustru kendes ikke, men hans anden hustru var Anna Andersdatter, f. 1710

 

1754 - Anna Andersdatter bliver enke, men bliver gift i 1755 med Rasmus Pedersen, f.  1734 og han bliver nu fæster på gården. Rasmus Pedersen bruger nu sin forgængers efternavn BUSK til sit eget navn. Rasmus Pedersen Busk var ældste søn af fæstegårdmand i Skovhuse Peder Rasmussen Stryhn, 1699-1785 og  Ane Pedersdatter (død 1760). Det er Rasmus Pedersen Busks lillebror Peder Pedersen Stryhn der lagde navn til gården i Torrig Stryhnseje. Se Stryhn Sagaen.  Hun var 23 år ældre, da de blev gift i 1755 og de fik ingen børn.

 

1787 - Rasmus Pedersen Busk blev enkemand i 1787,  da Anna Andersdatter døde som 75-årige.

 

1807 - Rasmus Pedersen Busk dør og bliver begravet den 1. januar, 72 år gammel. Rasmus Pedersen Busk efterlod sig en stor formue, og som han indstiftede i et legat: Busk-Stryhn’ske Legat. Hans Christensen, f. 1775 i Pederstrup overtager fæstningen af Dalbygården.  Han er gift med Mette Madsdatter, f. 1777 i Brahetrolleborg sogn på Fyn. De får tre børn: Mads Frederik Ferdinand Christensen, f. 20.11 1805, Benedicte Sofie Marianne Christensen, f. 12 oktober 1807 (bliver gift med skolelærer i Herritslev Rasmus Christensen, en søn) og Ditlevmine Louise Christensen, f. 26. juni 1813. Ditlevmine Louise blev båret af komtesse Louise Reventlow af Pederstrup ved dåben. (Ditlevmine Louise bliver gift sognepræst i Rosnæs Kirke Peter Christian Erhard Schougaard, Holbæk, to børn)

 

1824 - Hans Christensen dør den 22. juni og bliver begravet den 27.7, 49 år gammel. Hans enke Mette Madsdatter fortsætter fæstningen af Dalbygården, med hjælp fra hendes søn Ferdinand. Mette Madsdatter er datter af Mads Jensen, f. 1748 og Maren Jørgensdatter, 1744.

 

1834 - Folketælling: Mette Madsdatter, 57 år, gårdkone, Ferdinand Christensen, 29 år, søn, ugift, Ditlevmine Christensdatter, 21 år, datter, Rasmus Madsen, 30 år, tjenestekarl, Katrine Madsdatter, 22, tjenestepige, Hane Pedersdatter, 19 år, Tjenestepige, Jens Jensen, Tjenestekarl.

 

1839 - Mads Frederik Ferdinand Christensen var skolelærer, men kom hjem, da faderen døde i midten af tyverne, hvor han bestyrede gården. Han blev gift med Ane Marie Clausdatter, født den 14. februar 1811 i Stokkemarke. Hun er datter af Simon Hoff Clausen og Petra Køll, 1886-1838. Clausen var ejer af Stensgård 1803-1805, senere forpagter af Havlykkegård fra 1805 til 1818  og forpagter af Knuthenlund  fra 1818 og til sin død i 1838.

 

1845 - Folketælling: Mette Madsdatter, 68 år, enke, lever af sin gård, Ferdinand Christensen, 40 år, gift, bestyrer af gården, Anne Marie Clausen, 34 år, hans kone, Hans Simon Hoff Christensen, 5 år, søn, Jens Peter Christensen, 4 år, søn, Meta Christensen, 2 år, datter, Christine Eleonore Christensen, 1 år, datter, Benedicte Sofie Marianne Christensen, 38 år, husjomfru (gårdkonens datter), Jørgen Povlsen, 48 år, enkemand, Søren Jensen, 23 år tjenestekarl.

 

1849 - Ferdinand Christensen og hans familie ville rejse til Amerika, men på grund af krigen endte de på Djursland, hvor han først blev forpagter og siden gårdejer af Østergård i Ginnerup. Han døde den 22.6 1869.  Mette Madsdatter overlod fæstningen, men hvor hun endte vides ikke, da hun ikke ses i folketællingen eller kirkebogen i Birket efter 1849.

 

1849 - Om det er Mette Madsdatter gode kontakter til Reventlow og Pederstrup Gods vides ikke, men Dalbygård havde et godt ry og ny fæster på gården er William von Berner, (f. 6.2 1825-2.3 1887). Hans fulde navn var jægermester Wilhelm Alexandersen Berner-Schilden-Holsten, baron og var søn af kammerherre, ritmester og hofchef ved palæet i Helsingør Alexander George Andreasen Berner (1793-1883) og komtesse Sofie Anna Holck-Winterfeldt (1798-1850). Williams kone havde det smukke navn Mary Christmas, (29.4 1929 i KBH -15.3 1887 på Frederiksberg og datter af guvernør John Christmas på de Vestindiske Øer).   De fik søn den 27.8 1850: John Gustav George Alexander Berner, døbt i Birket Kirke og en datter Sofie Berner, dog ikke født i Birket.

 

1850 - Folketælling: Berner, 26 år, gift, jægermester, Merry Christmas, 20 år, hans kone, L. Berner, 19 år, avlslærling, hans fætter, Ane Bjerrring, 28 år, husjomfru, Sofie Hvidsdatter, 23 år tjenestepige, Mette Kirstine Carstensdatter, 34 år, tjenestepige, Karen Pedersen, 20 år, tjenestepige, Jens Jørgensen, 37 år, tjenestekarl, Jørgen Esbersen, 21 år, tjenestekarl, Niels Christensen, 18 år, tjenestekarl.

 

1859 - Familien von Berner forlader Dalbygården, hvor William von Berner bliver forpagter på Haugård ved Vojens. Gården bliver nu købt fri af Pederstrup, der er i mellemtiden lagt mere jord ind til Dalbygården, blandt andet degnejorden, således at der nu er 85 tønderland med hartkorn 8 tønderland og 6 skp. Købsprisen som den nye ejer Peder Pedersen betalte var 20.000 rigsdaler. Peder Pedersen, født 25. juni 1812 i Utterslev. Han er søn gårdmand Claus Pedersen og Marie Sørensdatter, Utterslev.  Han blev gift i Avnede Kirke den 9. juni 1849 med Karen Marie Hansdatter, f. 22.3 1832. (Datter af gårdmand  Jens Hansen og Karen Madsdatter, Ullerslev). Inden Peder Pedersen købte Dalbygården var han gårdmand på en gård i Ullerslev, Avnede Sogn.

De får 7 børn: Hans Peder Pedersen, f. 18.7 1850, Julius Pedersen, f. 19.4 1854, Camilla Mathilde Pedersen, f. 20.1 1855, Rasmus Frederik Vilhelm Pedersen, f. 4.8 1858, Thora Katrine Marie Petersen, f. 27.9 1862, Gusta Kristine Pedersen, f. 1.1 1865 og Christian Alfred Ernst Pedersen, f. 30.10 1867

 

1868 - Karen Marie Hansen dør den 8. november og bliver begravet i Birket Kirke den 16.11 kun 36 år gammel, efterladende 7 børn i alderen 1-18.

 

1880 - Folketælling: Peder Pedersen (nu stavet med t), 68 enkemand, gårdejer, Han Peder Pedersen, 29 år, søn, ugift, Julius Pedersen, 26 år, søn, ugift, Rasmus Frederik Vilhelm Pedersen, 21 år, søn, ugift, Thora Katrine Marie Pedersen, 17 år, datter, Gusta Kristine  Pedersen, 15 år, datter, Christian Alfred Ernst Pedersen, 12 år, søn og Anne Sofie Andersen, 18 år, tjenestepige, f. her i sognet.

 

1889 - Proprietær  Peder Pedersen dør den 14. februar og begravet i Birket Kirke den 22.2, 77 år gammel. Hans 3. ældste søn Rasmus Frederik Vilhelm Pedersen overtager gården. Pris: Kr. 44.500,-. Han blev gift i Fuglse Kirke den 7. oktober 1892 med Maren Kirstine Pedersen (5.5 1861 - 15.10 1945). Maren kom til Dalbygården i 1891 som husholderske. De fik 3 børn: Peder Aage Dalsby (f. 3.5 1894 - gift med Nora Klinke og proprietær på Vildmosegård i Saltvig), Ejnar Dalsby (21.1 1897-22.9 1946 og skuespiller) og Arthur Gudmund Dalsby (5.11 1899 - 9.9 1969). Maren Kirstine var datter af gårdejer af Margrethesminde i Skottemarke, Fuglse Sogn Lars Peter Hansen Bækkel, 15.11 1833- og Anne Margrethe Nielsen, f. 23.10 1834.

 

1899 - Vilhelm Pedersen bliver sognefoged, som han var  indtil 1918, hvor han blev efterfulgt af Anton Klinke, Nygård.

 

1900 - Vilhelm Pedersen bygger nyt stuehus

 

1901 - Folketælling: Rasmus Frederik Vilhelm Pedersen, 42 år, gårdejer, gift, Maren Kristine Petersen, 39 år, husmoder, hans kone, Peder Aage Pedersen, 6 år, søn, Ejnar Pedersen, 4 år, søn, Arthur Gudmund Pedersen, 1 år, søn, Knud Larsen, 41 år, tjenestekarl, Hans Jacob Georg Hjalmar Nielsen, 17 år, tjenestekarl, Olga Hansine Madsen, 19 år, tjenestepige, Emma Jørgine Skafte, 17 år, tjenestepige, Hansine Margrethe Hansen, 12 år, tjenestepige.

 

1907 - Beskrivelse ”I Danske Gårde”: Det samlede areal udgør 85 tønderland, deraf ager 68½, eng 12, skov 2½, have og gårdsplads 2. Agermarken drives i en 7 marksdrift med: 1. grønjordshavre, 2. foderroer, 3. byg, 4. sukkerroer, 5. hvede, 6. byg, 7. kløver og græs. Af kunstgødning benyttes årligt ca. 8000 pund Chillis og ca. 4000 pund 18pCt. Superf. Samt til engen ca. 2000 pund kainit. Besætningen bestyr for tiden af 30 køer, 12 stkr. Ungkvæg og kalve, 1 tyr og 7 heste. Sidste år solgtes 45 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og er af rød dansk race. Mælkemængden var sidste år gennemsnit ca. 5200 pund pr. ko. Mælken leveres til Birket Mejeri. Det normale folkehold er en fodermester, en forkarl, 1 karl, 2 piger, en daglejer og i roe og høstsæsonen 3 polske piger ekstra.  Dalbygårdens bygninger er opført af grundmur og tækket med tegl. De tre avlslænger er sammenbyggede: Ko og hestestalden er opført af grundmur med stråtag og de to andre længer, der benyttes til lade er af ege bindingsværk med stråtage. Uden for gården ligger svinestalden, som er opført af grundmur med paptag. I den store smukke have er der ca. 150 frugttræer. Ejendomsskylden er 62.000,- kr., brandassurance for hovedbygningen og avlsbygninger kr. 22.000,-, for besætningen 11.260,-, inventar 6090,- og avl 9104,-.

 

1913 - Rasmus Frederik Vilhelm tager navneændring til Rasmus Frederik Vilhelm Dalsby.

 

1918 - Vilhelm Dalsby sælger Dalbygården til Peder Henrik Kristian Valdemar Larsen, (f. 16.3 1882 i Sandby)  for kr. 150.000,-. Den nye ejer afløste 1919 arvefæstet med en udbetaling på 14.200 Kr. og tilkøbte 1920 15 tønderland af nabogården for 27.000 Kr.  Efter salget 1918 købte Vilhelm Dalsby i 1920 Vildmosegård (indtil 1911 Kaaegård) i Saltvig, Stokkemarke Sogn. Han skænkede højen på Birket Kirkegård til menighedsrådet mod at få gravsted op til højen. Vilhelm Dalsby døde den 14. marts 1949, 90 år gammel. Maren Kristine dør den 14. juni 1945, 84 år gammel. Sønnen Peder Aage Dalsby overtog Vildmosegård i 1925 og videresolgte den i 1971.

 

H.V Larsen var søn af husejer, Christian Hansen Larsen (f. 1840 i Longelse, Langeland) og Maren Johanne Pedersen (f. 1846 i Horslunde), Slettenæs, Sandby. Inden H. V. Larsen kom til Dalbygården var han gårdejer i Døllefjelde.  H. W. Larsen (sådan underskrev han med sit navn) blev gift i Gurreby Kirke den 12.5 1912 med Thora Karoline Skafte, f. 17.1 1886 i Gurreby. Datter af gårdejer og assurancebestyrer  Rasmus Hansen Skafte (1853-1934) og Dorthea Margrethe Holm (1854-1919), Gurreby, Avnede Sogn. Thora havde 12 søskende. Thora og H.W. Larsen fik to børn: Knud Skafte Larsen, f. 5.7 1913 og Inge Solveig Skafte Larsen, f. 1.5 1916. (Blev gift med Hans Christian Mathisen den 10.5 1939 i Birket Kirke)

 

1919 - H. W. Larsen køber af gårdejer P. Borre, Birket ca. 8,3 hektar. 

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Dalbygården 11a er den eneste proprietærgård i Lille Lindet, var oprindelig Birket præstegård, men var da betydelig mindre. Da Peder Brandt på Pederstrup ved Birkets anneksion til Vesterborg kom i besiddelse af præstegården, sammenlagde han den med en Del anden jord og opnåede bevilling til, at den nyoprettede gård blev hovedgård, altså ”fri jord“. Den blev i øvrigt bortfæstet og gik efter udstykningen ligesom de fleste andre gårde under Pederstrup gik over til at blive arvefæstegård med et tilliggende af 8 tønder, 6 Skp. hartkorn, hvoraf de 7 Skp. var en part af den gamle degnejord. Som minde om den tidligere hovedgård er nu kun matrikelnumrene tilbage, idet alle ejendomme, der er opstået af den gamle hovedgård er matrikuleret ikke under Lille Lindet, men under ”Dalbygaard“. På dødsboauktionen 1859 efter arvefæster Jens Madsen kobte Peder Pedersen af Ullerslev Dalbygård for 20.000 Rigsdaler. 1888 overdrog han den til sønnen Rasmus Frederik Vilhelm Pedersen for 44.500 kr. foruden arvefæstet, der for selve Dalbygård beløb sig til 24 tønder, 3 Skp. hvede og lige så meget byg årlig, og for degnejorden 2 tønder rug og 4 tønder byg.

1918 solgte R. F. V. Pedersen Dalbygaard til Henrik Valdemar Larsen af Døllefjelde for 150,000 Kr. Den nye ejer afløste 1919 arvefæstet med en udbetaling på 14.200 kr. og tilkøbte 1920 15 tønderland af nabogården for 27,000 kr. Dalbygård har derefter et tilliggende på 100 tønderland (hvoraf 3 tønderland er gammel fredskov, beliggende umiddelbart ved haven) med 8 3/4 i tønder hartkorn og 135,000 Kr. Ejendomsskyld, hvoraf de 95,000 er Jordværdi.

 

1927 -  Dalbygården bliver solgt til grosserer Søren Pedersen Kok, f. 18.6 1868 i Feldballe Sogn, Randers Amt. (Søn af Peder Jensen Kok, f. i Rønde Sogn og Christiane Cecilie Sørensen, f. 1838 i Møllerup, Feldballe Sogn) Han var gift med Kristine Kathrine Beckmann. Beskrivelse fra 1927: Ejendomsskyld: Kr. 114.100,-, Jordværdi: 71.500,-. Areal 55 1/4 hektar.

Brandassurance for bygningerne: Kr. 90.000,-. Lys og kraft fra Birket Elektricitetsværk. Til ejendommen hører 3 arbejderhuse.

 

1929Søren Pedersen Kok dør den 13. januar 1929 og bliver begravet i Birket Kirke 17.1, 60 år gammel. (Hjerneblødning eller blodprop).

 

1929 - Arthur Gudmund Dalsby, født 5.11 1899 og søn af Vilhelm Dalsby køber gården.

 

1930 - Folketælling: V. Dalsby, f. 1858, husfader, landbrug, Kristine Dalsby, f. 1861, husmoder, Arthur Dalsby, f. 1899, søn + 6 tjenestefolk.

 

1930 - Den 30.12 videresælger han gården tilbage til den tidligere ejer H. V. Larsen. Efter salget flytter Arthur Dalsby til København hvor han bl.a. havde et mejeri og et hønseri, som han afmeldte i begyndelsen af fyrrene (Arthur Gudmund Dalsby, Vodroffsvej 24 A driver handel på Danasvej 15 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig indehaver af Firmaet »MEJERIET DANA v. ARTHUR DALSBY«.  (Firmaet »MEJERIET DANA v/ ARTHUR DALSBY«  Firmaet »KONTROLHØNSERIERNES ÆGSALG ved ARTHUR DALSBY«)  Arthur Dalsby døde den 9. september og blev bisat i Hyltebjerg Kirke i Vanløse, og nedsat i Birket Kirke den 27. september 1969, 70 år gammel. Han var gift og var arkivar i Vanløse.

 

1951 - Thora Karoline Skafte dør den 16. april 1951,

 

1961Peder Henrik Kristian Valdemar Larsen dør den 1. juli og begravet i Birket Kirke den 5. juli, 79 år gammel. I Danske Landbrug i tekst og billeder står der følgende om H. W. Larsen:

Ejeren af Dalbygård, proprietær H. V. Larsen, er en mand på ca. 60 år. Han er en meget dygtig og interesseret landmand, men hans interesser går betydeligt ud over hans egne markskel, han er en belæst og kundskabsrig mand, som det altid er en fornøjelse og berigelse at drøfte tingene med. Foruden de mange offentlige hverv, han i årenes løb har beklædt, har hans største interesse, næst efter hans egen hjemlige bedrift, været lagt i L.S. Arbejdet. Han er medstifter af Landbrugenes Sammenslutning og i en årrække formand for Debitor-udvalget og siden 1936 amtsformand for L.F. i Maribo Amt. Der er vist nok kun få forsamlingshuse i hele stiftet, ja langt derudover, hvor H. V. Larsen ikke har været benyttet som taler. Man lytter til hans ord - meningsfæller såvel som modstandere - fordi han altid har noget tankevækkende at sige, nå han træder frem ved en talerstol.

Han er overalt agtet og respekteret og kendt som en mand med en stor arbejdsevne og en fyrig energi. Og han har det ikke blot i munden, også hjemme i hans bedrift kendes hans eneri, dygtighed og indsigt. Dalbygård er en smuk og velholdt gård med en lykkelig familie, mand og kone samt to voksne børn. Her leves et smukt og harmonisk familieliv til gavn og glæde for dem selv. Det tjener som et godt eksempel for andre og tjener til gavn for vort store og rige fælleshjem: Danmark. Stående på trappen foran sin dør og bydende gæsten velkommen til en smuk dansk bondegård eller gående på sin egen jord, forklarende sine afgrøder og deres behandling, således mindes jeg bedst H. V. Larsen, Dalbygårds gæstfrie ejer som typisk repræsentant for den danske bondestand, som 10 års økonomisk kampe ikke har kunnet kue!”

 

1962 - Sønnen Knud Skafte Larsen køber Dalbygården ifølge endeligt skøde af 2. april for kr. 290.000,-. Knud Skafte Larsen, f. 5.7 1916 havde være gårdforpagter af Fredsholmgård i Ravnsholt,  inden han overtog barndomshjemmet. Knud Skafte Larsen var først gift med Ebba Marie Louise Sørensen, men blev skilt i 1941. Knud Skafte Larsen blev den 9. maj 1942 i Fejø Kirke gift med Gerda Poulsen, f. 11.12 1919 på Fejø, datter af gårdejer Axel Marius Poulsen og Kamila Rasmine Mathilde Jensen, Østerby på Fejø. De får to børn: Birthe Larsen, f. 2.6 1943 og Henning Valdemar Larsen, f. 19.11 1947.

 

1963 - Beskrivelse af Dalbygården: Det samlede areal udgør 101 tønderland (55 3/4 ha), der fordeler sig således 93 tønderland agerjord, skov: 3, eng: 3, smt have og gårdsplads 2 tønderland. Hartkorn: 10 tdr. Ejendomsvurdering kr. 290.000, Grundværdi kr. 140.000,-. Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god lermuld på lerunderlag, stedvis med meget dybt muldlag. Terrainet er delt jævnt, dels kuperet, jorden er i god kultur og gødningskraft, og der er drænet. Skovens bevoksning er bøg. Engen lavmose, delvis tilplantet. Dalbygård har gode, overvejende grundmurede bygninger, alle belagt med fast tag. Hovedbygningen, der ligger nord for haven er med moderne bekvemmeligheder. Gården drives med mindre malkebesætning og stort opdræt, og der leveres årligt ca. 200 slagterisvin.

 

1977 - Tredje generation på Dalbygården: Henning Valdemar Larsen overtager gården for Kr. 1.900.000. Han er gift den 28. december 1978 i Birket Kirke med Anne Merete Juul, f. 16.9 1943 i Gloslunde. Hun er datter af gårdejer i Hoby Gerhard Juul, f. 6.11 1916 og Anna Kjerstine Nielsen, f. 12.10 1918. De får to sønner: Jens Gerhard Juul Larsen, f. 5.4 1977 og Henrik Juul Larsen, f. f. 13.11 1979. Henning og Merete havde i forvejen købt ejendommen matrikel 7, Bandholmvej 31, kaldet for Henningshåb. De bliver boede på Henningshåb. Det er samme ejendom hvorfra der i 1919 var købt 15 tønderland ind til Dalbygården.

 

1999 - Henning og Merethe sælger Dalbygårdens bygninger, samt ca. 20 hektar  af jorden, som er beliggende omkring bygningerne. Det er for det meste skov og mosejord, der nu hører til Dalbygården. Den øvrige del bliver lagt ind under Henningshåb. Jytte & Niels Peter Skov-Larsen overtager Dalbygården for 1.800.000,-

 

1999 - Knud Skafte Larsen dør efter nogen tids sygdom den 1.4 1999, 86 år gammel.  Gerda og Knud har i nogle år boet i huset som Ingrid og Harald Jensen byggede forenden af vejen op til Vennerslund, som de solgte i den forbindelse. Ingrid og Harald Jensen var en slægtning til Gerda Poulsen.

 

2005 - Gerda Poulsen dør i 6. oktober 2005, 86 år gammel.

 

2009 - Merete & Henning Valdemar Larsen sælger sin ejendom til Danneskjold-Samsøe fra Øllingesøe, som i forvejen har meget jord i området. Efter salget køber de hus i Nakskov. Henning Valdemar Larsen dør den 5. december 2015, 67 år gammel.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Wikipedia:

Wilhelm "William" Berner (6. februar 1825 i København – 2. marts 1887 på Frederiksberg) var en dansk hofjægermester, bror til Alexander Berner-Schilden-Holsten.

Han var søn af kammerherre Alexander George Berner og Sophie Anna Juliane Margrethe født komtesse Holck-Winterfeldt. Han var forpagter af Haugård og blev hofjægermester.

20. oktober 1849 blev Berner gift med Mary Christmas (29. april 1829 i København - 15. marts 1887 på Frederiksberg), datter af guvernør John Christmas og Malvina født Benner. Herunder von Berner og Mary Christmas med deres datter Sophie.

Vilhelm Dalsby (f. Pedersen), som ejede Dalbygården fra 1889 - 1918, skænkede højen på Birket Kirkegård til Kirken med at få gravsted op til højen. Herunder hans hustru Maren Kristine med sit barnebarn Kirsten i 1928.

1945-50

Sølvbryllup 1937

Thora & H.W Larsen

Sølvbryllup 1937

Thora & H.W Larsen

1940

1930-1940

Peder Pedersen & Karen Marie Hansdatter

Wilhelm Dalsby & Maren Kristine Petersen

Thora Karoline Skafte gift med proprietær H. W. Larsen, der havde Dalbygård ad to omgange i alt 38 år.

Knud Skafte Larsen og hustruen Gerda Poulsen var før de overtog gården i Lindet forpagtere af Fredsholmgård i Ravnsholt.

H. V. Larsen

Dalbygård

Knud Skafte Larsen var nr. to i rækkefølgen i Larsen Slægten på Dalbygården. 87 år nåede familie at være på den gamle gård i Lindet og er den familie der har været der længst.

Nydag 1974 — Knud Larsen kom i Byrådet for Fremskridtspartiet

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1905

Fæstere & gårdejere på Dalbygården

fra 1720 til nu:

Fæster

1720-1754

Jens Rasmussen

Busk (34 år)

f. ? - d. 1754

Fæster

1754-1807

Rasmus Pedersen

Busk (54 år)

f. 1734 - d. 1807

Gift med enken

Fæster

1807-1824

Hans (23 år)

Christensen

f. 1775 - d. 1824

Fæster

1824-

1849

Mette (25 år)

Madsdatter

f. 1777 - d. ?

Enken med sønnen Ferdinand Christensen, f. 1805 som bestyrer fra ca. 1839-49

Fæster

1849-1859

William  (10 år)

von Berner

f. 1825 - d. 1887

Gårdejer

1859-1889

Peder   (30 år)

Pedersen

f. 1812 - d. 1889

Gårdejer

1889-1919

Vilhelm (30 år)

Dalsby

f. 1858 - d. 1949

Sønnen

 Gårdejer

1919-

1927

H. W.  (8 år)

Larsen

f. 1882 - d. 1961

Gårdejer

1927-

1930

Arthur Gudmund (2 år)

Dalsby

Vilhelm Dalsbys søn

Gårdejer

1930-

1961

H. W. (31 år)

Larsen

f. 1882 - d. 1961

Gårdejer

1961-

1977

Knud Skafte (16 år)

Larsen

f. 1916 - d. 1999

Sønnen

Gårdejer

1977-

2009

Henning Valdemar

Larsen  (32 år)

f. 1949 - d. 2015

Sønnen

Gårdejere

2009-

?

Danneskjold-Samsøe

Øllingesøe

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt