Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 7a med flere af Torrig, Bandholmvej 47, 4943 Torrig

 

1757 - Peder Rasmussen er fæster og gift med Karen Nielsdatter (1710-1787). Hvornår han kom til Vennerslund  og om de fik børn ved vi ikke.

 

1757 - Peder Rasmussen dør og enken Karen Nielsdatter (47 år) bliver gift med Christen Larsen Ploug.

 

1766 - Christen Larsen Ploug dør og hans enke Karen Nielsdatter (56 år) bliver gift 3. gang  med hans lillebror Jeppe Larsen Ploug, f. 1745 (døbt 25.4 i Vesterborg). Han er søn af gårdmand i Svinsbjerg Lars Pedersen Ploug. Den 20. august fæster Jeppe Larsen Ploug et jordlod som Ole Jørgensen Smed hidtil havde i fæste og fæstede forud, og på grund af en ulykkelig ildebrand frakom. Jordloddet var på 3 skæpper.

 

1787 - Karen Nielsdatter dør 77 år gammel,  og Jeppe Larsen Ploug bliver gift med Maren Jensdatter (f. 1770)  den 17.11 1787 i Birket Kirke. Maren er datter af gårdmand på Borregård i Kragenæs, Jens Nielsen Borre, (1743-1807) og Ingeborg Pedersdatter,  (1747-1813). Jeppe og Maren får 7 børn:

 

1) Lars Jeppesen, f. 1788,

2) Lars Jeppesen, f. 1790, 

3) Christen Jeppesen Ploug, f. 1792-30.12 1875 - gift med Ane Margretha Jensdatter og flyttede til Fejø. Han var oldefar til Anker Christensen i lige linje (far, farfar og oldefar)

4) Peder Jeppesen, f. 23.6 1795,

5) Jens Jeppesen, f. 17. 1798,

6) Gunder Jeppesdatter, f. 15.4 1803, (gift med Jørgen Nielsen Kuld, Ellevehøjgård i Ravnsby)

7) Jørgen Jeppesen, f. 8.10 1806.

 

1810 - Jeppe Larsen Ploug dør og bliver begravet i Birket Kirke, 65 år gammel. Hans enke Maren Jensdatter fortsætter fæstningen af Vennerslund.  Maren Jensdatter bliver gift den 14. april i Birket Kirke med Ole Rasmussen ”Gammel”, f. 1770, som overtager fæstningen af Vennerslund.  Ole Rasmussen Gammel er søn af Rasmus Rasmussen Gammel, f. 1720 og Maren Olesdatter (1727-1811). De får ingen børn:

 

1834 - Folketælling: Ole Rasmussen, 64 år, gift, gårdmand, Maren Jensdatter, 64 år, hans kone, Jørgen Jeppesen, 27 år, hendes søn, Karen Jørgensdatter, 6 år, plejebarn (Jørgen Jeppesens uægte barn. Karen født den 8. september 1829, moderen er Ane Hintze i Lindet)

 

1835 - Jørgen Jeppesen bliver gift 13.6 i Birket Kirke med Inger Olesdatter, f. 11.4 1813. Datter af gårdmand i Torrig Ole Rasmussen Krag (1777-27.5 1959), Kroghsminde i Torrig og Karen Rasmusdatter (1780-22.7 1833).  De får flg. børn: Jeppe Jørgensen Jeppesen, 24.4 1835-3.5 1909 (senere gårdejer Jeppesens Gård i Hejringe - gift med Dorthe Pedersdatter fra Borregård), Karen Stine Jørgensen, (22.4 1838-24.6 1850, 12 år gammel), Ane Grethe Jørgensen, f. 7.11 1840, Lars Jørgensen, 22.11 1842-30.12 1842), Lars Jørgensen, f. 3.9 1844, Maren Jørgensen, (9.4 1849-9.2 1861, 11 år gammel), Jens Jørgensen, f. 5.4 1852, Jens Peder Jeppesen, f. 21.3 1856 - Gift med Thora Kathrine Marie Pedersen, Dalbygård.

 

1840 - Jørgen Jeppesen er nu bestyrer af Vennerslund.

 

1841 - Maren Jensdatter dør den 8. juni og begravet den 16. juni, 72 ½ år gammel.

 

1845 - Jørgen Jeppesen har nu overtaget fæstningen af Vennerslund og Ole Rasmussen Gammel er gået på aftægt.

 

1852 - Ole Rasmussen Gammel dør den 2.12 1852 og begravet den 10. december i Birket Kirke. Han blev 81½ år gammel.

 

1870 - Folketælling: Jørgen Jeppesen, 63 år, gift, gårdmand, Inger Olsen, 57 år, hans kone, Ane Grethe Jørgensen, 29 år, deres datter, Lars Jørgensen, 25 år, deres søn, Jens Jørgensen, 17 år, deres søn og Karen Larsen, 14 år, tjenestepige.

 

1872 - Vennerslunds bygninger får nye bygninger efter en brand. Hvor meget der brændte ved vi ikke. I den efterfølgende periode frikøbes Vennerslund af Jørgen Jeppesen af Baroniet Juellinge.

 

1880 - Ny gårdejer er Christian Fransen Hansen, som blev gift den 27. oktober 1876 i Birket Kirke med Jørgen Jeppesens datter Ane Grethe Jørgensen (35 år). Christian Fransen Hansen er født den 18. februar 1849 i Hou, Snøde på Langeland. Søn af gårdmand Frans Hansen (Født 1813 i Struense Sogn) og Anna Sofie (f. 1817 i Struense). Han har 3 brødre og en søster. Christian og Ane Grethe får ingen børn.

 

1885 - Tidligere gårdfæster og gårdejer Jørgen Jeppesen dør den 6. september og bliver begravet i Birket Kirke den 12. september, 78 år gammel.

 

1890 - Folketælling: Christian Hansen, 41 år, gift, gårdejer, Ane Grethe Jørgensen, 49 år, hustru, Cecilie Grethe Kirstine Jørgensen, 22 år, Femø, tjenestepige og Lars Larsen, 24 år, Lyngby, tjenestekarl.

 

1907 - Christian Fransen Hansen sælger Vennerslund til Hans Peter Rasmussen.

 

1909 - Hans Peter Rasmussen videresælger den 9. august gården til Martin Anders Johansen, f. 16. august 1884 i Vestenskov Sogn. Martin Anders Johansen var søn af gårdejer i Vedby, Vesterborg Sogn Frederik Christian Johansen og Laura Bertine Henriksen. Martin Anders Johansen var gift den 12.10 1909 i Stokkemarke Kirke med Hansine Petrine Nielsen, f. 14.1 1886, datter af ugift Ane Marie Nielsen, Abildtorpe og tjener Hans Peter Petersen på Juellinge. De fik en datter Ellen Marie Johansen, f. 27.8 1910.

 

1912 - Tidligere gårdejer Christian Fransen Hansen dør den 6. november og bliver begravet i Birket Kirke den 12. november, 63 år gammel (af sukkersyge). Han var da partikulær og boede på Lille Egelund. Hans enke Ane Grethe Jørgensen døde den 15. februar 1919 i Thimotheus Sogn i  København og begravet i Birket Kirke den 21. februar, 78 år gammel.

 

1915 - Beskrivelse af Vennerslund af LaCour i ”Danske Gårde”: Matrikel nr. 7a med flere af Torrig. Hartkorn: 5 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 1½ album. Ejendomsskyld 36.000 kr. Brandassurance for hovedbygningen 7.000 kr. for avlsbygningerne 12.800. Areal 52 tønderland, deraf ager 50,  have og gårdsplads 2 tønderland. Agermarken drives med 35 tønderland i en 5 marksdrift med sukkerroer, hvede, byg, kløver og havre. 15 tønderland drives i vekseldrift i 2 skifter med sukkerroer og byg. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 16 malkekøer, 7 slagtekreatur ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 5 heste, samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 25 fedesvin. Gården ligger på sin oprindelig plads som den næstøstligste af gårdene til Torrig By. Bygningerne er opført i 1872. Den anselige hovedbygning ligger i sydsiden af gårdspladsen, er bygget i bindingsværk med tegltag. Avlsbygninger er opført i bindingsværk og bærer for størstedelen stråtage. På ejendommen er der inlagt lys og kraft fra Birket Værk. Markerne ligger samlede nord og øst for gården.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Vennerslund 7a med flere: 48 tønderland, ca. 6 tønder hartkorn, 68.000 kr. Ejendomsskyld, 47.000 kr. jordværdi.

 

1925 - Martin Anders Johansen sælger Vennerslund til Niels Harald Jensen, f. 1.7 1896 i Hou, Snøde på Langeland, ifølge skøde af 22. juli. Harald Jensen er søn af selvejer gårdmand Jørgen Gotfred Jensen, f. 28.11 1871 og Alma Ulrikka Elfrida Pedersen, f. 10.4 1872 på Fejø.  Harald Jensen er gift med Ingrid Olga Boline Olsen, f. 18.6 1901 i Karleby Sogn, datter af gårdejer Peder Olsen og Berthea Jensine Jensen, Horreby. Harald Jensen havde 3 søstre Kamilla, f. 28.9 1897, Thyra, f. 24.11 1904 og Astrid, f. 23.9 1909. Ingrid og Harald  fik ingen børn.

 

1964 - Ingrid og Harald Jensen sælger gården til Jørgen Jørgensen ifølge skøde af 23.12 for kr. 280.000. Jørgen Jørgensen køber også matrikel 7i af Kaj Aage Nielsen for kr. 11.704,-. Jørgen Jørgensen er født 23.1 1924 i Haared By, Hillested, søn af gårdejer matrikel nr. 49a Hans Jørgen Jørgensen, f. 8.2 1894 og Astrid Bolette Larsen, f. 16.2 1895 (gift 18.6 1919). Jørgen Jørgensen blev gift den 2. marts 1956 i Vesterborg Kirke med husassistent Grethe Stryhn, f. 29. oktober 1929 i Skovhuse (datter af gårdejer Skaftegården i Skovhuse Rasmus Richard Rasmussen Stryhn, (f. 5.10 1901) og Karen Marie Christensen, (f. 29.8 1906 i Sandby -  Gift i Utterslev Kirke 8.8 1928). Grethe & Jørgen Jørgensen fik en datter Bente Stryhn Jørgensen, f. 10.4 1958. Jørgen Jørgensen blev i 1964 den sidste sognefoged i Birket, et hverv der ophørte i 1972. Ingrid og Harald Jensen bygger det røde hus forenden af vejen op til Vennerslund, hvor de boede indtil de flyttede i ældrebolig i Boesgårdsparken i Horslunde. Niels Harald Jensen dør den 10.1 1989 og Ingrid Olga Boline Olsen dør den 11. juni 2000.

 

2002 - Vennerslund  købes af datteren Bente Stryhn Jørgensen ifølge skøde af 4.3 2002 for kr. 2.257.500,- , gift med gårdejer  Jens Peter Due, Langesøvej 6, Horslunde, (f. 7.12 1949). Bente og Jens Due har sønnen Morten Due, f. 19.12 1985. Jørgen og Grethe Jørgensen bliver boende på Vennerslund.

 

2009 - Tidligere gårdejer af Vennerslund Jørgen Jørgensen dør den 21. februar og bliver begravet i Birket Kirke, 85 år gammel. Jens Due køber gården  ifølge skøde af 14.12 2009 for kr. 7.225.000,-.

 

2014 - Bygningerne sælges til Gard Stig Møller for kr. 300.000,- pr. 8.9 2014. Grethe Stryhn flyttede til Boesgårdsparken i Horslunde.

 

2016 - Jens Due sælger gården til Poul Erik Theil, f. 10. marts 1962, som også ejer nabogården Agerspris, ifølge skøde af 29.2 2016, købesum: Kr. 8.189.000,-. Poul er søn af tidligere gårdejer af Katrinesminde i Urne Torben Theil, f. 23.1 1929 og Kirsten Raahauge, f. 27.3 1936. Poul er gift med Birgitte Smith-Pedersen, f. 10.8 1966 i Søllested. Birgitte og Poul har to børn: Katrine Theil, f. 11.11 1990 og Kristian Theil, f. 14.12 1992. Gården bliver lagt ind under Brunshøj.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Vennerslund

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Ingrid & Harald Jensen

Gårdejer 1925-1964

Poul & Birgitte Theil

Gårdejer fra 2016

Grethe & Jørgen Jørgensen var på Vennerslund i 38 år og boede der indtil Jørgens død i 2009...

Datteren Bente Stryhn Jørgensen og hendes mand Jens Peter Due havde gården i 14 år inden de solgte Vennerslund i 2016

Fæstere & gårdejere på Vennerslund

fra 1757 til nu:

Fæster

? -

1757

Peder 

 Rasmussen (?  år)

f. ? - d. 1757

Fæster

1757-1766

Christen Larsen

Ploug  (9 år)

f. ? - d. 1766

Gift med enken

Fæster

1766-1810

Jeppe Larsen (44 år)

Skytte

f. 1745 - d. 1810

Bror og gift med enken

Fæster

1810-

1845

Ole Rasmussen (35 år)

Gammel

f. 1770 - d. 1852

Gift med enken

Fæster Gårdejer

1845-1880

Jørgen (35 år)

Jeppesen

f. 1825 - d. 1887

Enkens søn

Gårdejer

1880-1907

Christian Fransen  

 Hansen (27 år)

f. 1849 - d. 1912

Gårdejer

1907-

1909

Hans Peter

Rasmussen  (2 år)

 f. ? - d. ?

 

Gårdejer

1909-

1925

Martin Anders

Johansen (16 år)

f. 1884 - d. ?

Gårdejer

1925-

1964

Niels Harald

Jensen (39 år)

f. 1996 - d. ?

Gårdejer

1964-

2002

Jørgen (38 år)

Jørgensen

f. 1924 - d. 2009

Gårdejer

2002-

2009

Bente Stryhn

Jørgensen (7 år)

f. 10.4 1958

Datter

Gårdejer

2009-

2016

Jens Peter

Due (7 år)

f. 7.12 1949

Ægtemand

Gårdejer

2016-

?

Poul Erik

Theil

f. 10.3 1962

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig