Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Fæstegård under Pederstrup

Matrikel nr. 2 med flere af Store Lindet, Vedbyvej 15, 4953 Vesterborg

Areal: 58 tønderland. Hartkorn: 5 tønder, 6 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 1/4 album

 

1757 - Den 24. januar: Rasmus Ziersen fæster den går i St. Lindet, som han hidtil havde i fæste og har haft i brug. Hans hustru var Kirsten Jensdatter. Efter hendes død bliver han gift med Ane Pedersdatter.

 

1784 - Rasmus Ziersen fradøde (31.3 1784) og hans enke Ane Pedersdatter blev gift med Thomas Rasmussen Degn.

 

1787 - Fæster var Thomas Rasmussen Degn, f. 1761. Han blev gift 1. gang med enken Ane Pedersdatter den 4. maj 1884. De får to børn:

 

1) Rasmus Thomsen, f. 1785

2) Inger Thomasdatter (1786-1811 - Gift med Christen Hansen Pallesen, Glirevang).

 

Ane Pedersdatter dør den 7. maj 1787, 25 år gammel. 

 

Han blev 2. gang gift den 20.7 1787 i Vesterborg Kirke med Cathrine Rasmusdatter, f. 1766. Hun er datter af gårdmand i Bønned Rasmus Pedersen Ellemand (1709-1795) og Elisabeth Rasmusdatter (1732-1798). De får 3 børn:

 

1) Anna Thomasdatter, (1789-2.9 1816 - gift med Christen Hansen Pallesen, Glirevang),

2) Karen Thomasdatter, (1794 - 15.8 1815 - Gift med Hans Jørgensen Krog fra Egelund), 3) Morten Thomsen, f. 19. april 1795.

 

1794 - Oprindelig lå Ludvigslund i Store Lindet By, men blev udflyttet til sin nuværende plads på Vedbyvej ved udskiftningstiden omkring 1794. De gårde der blev udflyttet var bl.a. Glirevang, Vester Kongstedgård, Øster Kongstedgård og Ludvigslund, som lå på en stribe langs vejen mellem Hejringe og Vesterborg. De enkelte gårde havde mange små stykker fordelt over et stort område i de omliggende bygmarker. Det betød at gårdene blev revet ned og genopbygget. Da de var fæstegårde og ejet af Pederstrup Gods, måtte de bekoste disse udflytninger.

 

1801 - Folketælling: Thomas Rasmussen, f. 1761, gårdmand, gift, Losie Rasmusdatter, f. 1771, hans kone (3. ?), Rasmus Thomsen, f. 1785, hans søn, Morten Thomsen, f. 1795, Ane Thomasdatter, f. 1790, Karen Thomasdatter, f. 1794.

 

1820 -  Thomas Rasmussen dør den 6. maj og bliver begravet i Birket Kirke den 13. maj, 58 år gammel. Morten Thomsen efterfølger sin far som fæster på Ludvigslund.

 

1821 - Morten Thomsen bliver gift i Vesterborg Kirke den 5. marts med Karen Hansdatter, f. 1795, Vedby.  De får en søn Thomas Mortensen (29.1 1822-18,2 1826)  en datter Karen Marie Mortensen, f. 10. april 1831.

 

1836 - Karen Hansdatter dør den 3. maj og begravet i Birket Kirke den 10. maj, 43 år gammel.

 

1837 - Morten Thomsen bliver gift den 18. marts i Stokkemarke med Karen Jensdatter, f. 14. april 1817, datter af gårdmand Jens Jensen, f. 1791 og Maren Mikkelsdatter, f. 1794, Tjenemarke.

 

1847 - Karen Jensdatter dør den 20.1 og bliver begravet den 30. januar, 29 3/4 år gammel.

 

1850 - Folketælling: Morten Thomsen, 55 år, enkemand og husfader/gårdmand, Karen Marie Mortensdatter, 19 år, hans datter, holder hus. Mikkel Johnsen, 16 år, tjenestedreng, Jørgen Hansen, 48 år, tjenestekarl.

 

1854 - Der blev bygget nye bygninger omkring dette årstal

 

1855 - Karen Marie Mortensdatter bliver i Birket Kirke gift den 9. november med tjenestekarl på Ludvigslund Christian Knudsen, g. 14.9 1829, fra Horslunde. Søn af husmand og tækkemand/snedker i Horslunde Knud Rasmussen, f. 1791 og Conradine Kirstine Holst, f. 1802 i København. Christian havde 4 søskende. Ifølge folketællingen i 1901 har Christian Knudsen 1 levende barn og 2 døde.

 

1860 - Folketælling: Morten Thomsen, 65 år, gårdmand, Christian Knudsen, f. 1829, husfaders svigersøn, Karen Marie Mortensdatter, 29 år, hans kone, Christen Jørgensen, 11 år, plejesøn, Jørgen Hansen, 59 år, tjenestekarl, Maren Jørgensen, 37 år, tjenestepige.

 

1863 - Morten Thomsen dør den 26. marts og bliver begravet i Birket Kirke den 3.4, 67 år gammel.

 

”Det vides ikke om datteren og svigersønnen fortsatte fæstningen af Ludvigslund, men familien er ikke at finde i folketællingen for 1870, men vi ved at Christian Knudsen i 1901 er høker/detaillist i Bredgade nr. 6 i Nakskov. Han dør den 17.3 1903 og begravet i Sgt. Nicolai Kirke den 24.3. Hans hustru døde den 11.11 1899.  Senere fæster/forpagter Hans Pedersen var nævnt som forpagter i St. Lindet, da han blev gift i Vesterborg Kirke 1887”.

 

1892 - Hans Pedersen forpagter Ludvigslund den 1. maj. Han er født på Hestehavegård  i Lindet den 28.7 1851. Han er søn af gårdmand på Hestehavegård Peder Christensen Smed, f. 1808 og Margrethe Hansdatter, f. 1806. Hans mor var 49 og faderen var 47 og han havde 6 ældre søskende i alderen 4 - 19 år. Den ældste bror Jens Pedersen Smed overtager senere Hestehavegård efter sin far.  Han blev gift den 27. maj 1887 med Anna Dorthea Rasmussen, f. 9.2 1867 i Vesterborg. Datter af indsidder Rasmus Jørgensen og Trine Svendsen, Mageltving Holme. Anna og Hans Pedersen får flg. børn: Margrethe Petersen (er stavet med t i kirkebogen), f. 20.9 1888 og Jens Pedersen, f. 7.7 1895. 

 

1901 - Folketælling: Hans Pedersen, 49 år, gårdforpagter, gift, Anna Petersen, 33 år, hans hustru, Margrethe Pedersen, 12 år, deres datter, Jens Pedersen, 5 år, deres søn, Trine Jørgensen, 68 år, enke, medhjælper, Vesterborg, Anna Andersen, f. 1884, tjenestepige, Bernard Jørgensen, f. 1882, tjenestekarl, Karl Hansen, 1886, tjenestedreng. 

 

1915 - Beretning af Ludvigslund i ”Danske Gårde” af LaCour: Matrikel nr. 2 med flere af Store Lindet. Hartkorn 5 tønder, 6 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 1/4 album. Ejendomsskyld kr. 35.000, brandassurance for hovedbygningen kr. 4.000,-, for avlsbygningerne kr. 8.000. Gårdens samlede areal er 58 tønderland, deraf ager 56, have og gårdsplads 2. Agermarken drives i  en 7 marksdrift med benyttet brak, rug, sukkerroer, byg, blandsæd, havre og græs. Jordens bonitet er lettere muld på blandet underlag af ler og grus. Der holdes 12 malkekøer, 8 stkr. Ungkvæg og kalve, 2 tyre af rød dansk race, samt 4 heste. Sidste år solgtes ca. 10 fedesvin. Oprindelig lå gården inde i Store Lindet by, men blev udflyttet i udskiftningens tiden i 1794. Bygningerne er opført i bindingsværk med stråtage. På ejendommen er indlagt elektrisk lys og kraft fra Vesterborg Værk. Markerne ligger samlede omkring gården.

 

1917 - Gårdforvalter Hans Pedersen dør af en blodprop den 7. december og begravet i Birket Kirke den 13. december, 66 år gammel. Han bliver efterfulgt i 1918 af Holger Pedersen Kistrup, f. 15.4 1881.  Han er søn af gårdejer af ”Solbakken” i Ørum i Viborg Kommune Peder Pedersen Kistrup, f. 25.3 1981 og Dorthea Marie Nielsen, f. 7.5 1846. Slægten har navn efter en landsby i Viborg Kommune. Holger Pedersen Kistrup havde 9 søskende og han var nummer 5 i rækkefølgen - bror til Sigrid Pedersen Kistrup på Slettemark. Holger blev gift i Hunseby Kirke den 19. september 1913 med Bertha Andrea Riis, f. 17.7 1886 på Knuthenborg. Datter af forvalter på Knuthenborg Avlsgård og senere forpagter af Bøllesminde i Stokkemarke Jacob Riis og Emma Lorenze Caroline Brodersen. Inden de kom til Ludvigslund var Holger Kistrup tømrer i Lindet, da han blev gift og da datteren blev født i september 1917 var han tømrermester i Torrig. Bertha Andrea & Holger Kistrup fik fire børn:

 

1) Axel Kistrup, 12.10 1914-15.5 1915,

2) Erling Kistrup (12.12 1915-september 1998 - senere gårdejer af Kapellangården i Lindet og gift med Lilli Margrethe Jensen),

3) Karen Kistrup, f. 20.11 1917

4) Marie Kistrup, (14.7 1920 - 27.2 1961)

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Ludvigslund:  55 tønderland, 5 3/4 tønder hartkorn, 70.000 kr. Ejendomsskyld og 56,000 kr. jordværdi.

 

1927 - Holger Kistrup bliver valgt til sognerådet og sad der til  engang i fyrrene.

 

1940 - Pr. 19.12 frikøber Holger Kistrup Ludvigslund af Pederstrup, købspris ifølge skøde kr. 55.000,-. Gården har da et areal på 58 tønderland.

 

1950 - Pr. den 20.10 køber Holger Kistrup matrikel nr. 3.b af  C. A. Frederiksen for kr. 2.000,- og Ludvigslund sælges samme år  ifølge skøde af 20.12 for en købspris af kr. 180.000,- til Svend Nielsen, f. 27. december 1925 i Holtug Sogn i Præstø Sogn, gift den 18. juli 1950 i Ryde Kirke med Edel Margrethe Mortensen Slente, f. 9. marts 1926 i Ryde. Svend Nielsen er søn af fisker Christian Nielsen, f. 28.4 1890 (farfaren Lars Nielsen var også fisker) og Martha Margrethe Jensen, f. 4.4 1903 (gift i Magleby Stevns Kirke den 7.8 1925). Edel Margrethe Mortensen Slente var datter af parcellist Hans Christian Mortensen Slente, (24.6 1885-12.11 1977) og Martha Emilie Hansen, (4.10 1896 i Hoby, Gloslunde-7.2 1968), Nybølle, Ryde Sogn. 

 

1951 - Svend og Margrethe fik to sønner: Steen Christian Nielsen, f. 19.10 1951 og Claus Nielsen, (f. 15.5 1954 - Senere gårdejer af Solgården og gift med Anne Borre).

 

1962 - Svend Nielsen forpagtede Solgården i Torrig og som han havde til 1986, da yngste søn Claus Nielsen købte den af arvingerne.

 

1973 - Edel Margrethe Mortensen Slente dør kun 47 år gammel.

 

Svend Nielsen blev kæreste med Marna Trine Rasmussen, f. 28. april 1928 - Gift første gang i Birket Kirke den 25.10 1946 med kreaturhandler Karl Viggo Hansen (25. oktober 1925—2017) og hun flytter ned på Ludvigslund. (Marna & Viggo havde Lyngmosegården fra 1968-1972 - de blev skilt i 1971). Hun er datter af Agnes Pouline Nielsen (1895-1983)  og Anders Rasmussen (1985-1973) fra Skovsted i Kragenæs. De var sammen til hans død i `89. 

 

1989 - Svend Nielsen dør 64 år gammel og Steen og Claus Nielsen drev gårdene i fællesskab i mange år.

 

1991 - Den ældste søn Steen Christian Nielsen overtager Ludvigslund ifølge arveudlægningsskøde af den 6.2 1991. Købspris: 1.938.000,-. Steen Christian Nielsen er gift med Hanne.

 

1992 - Beskrivelse i Danske Gårde for Storstrøms Amt: ”Ejendomsskyld, kr. 2.800.000,-, areal 24 hektar, dertil tilkøbt 33 hektar. Gården drives i fælleskab med broderen Claus. Det første stuehus er opført omkring 1850 og restaureret i 1950 og i 1979, det andet stuehus er opført i 1965. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1959 og et maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer, frø, kartofler og ærter. Steen Christian Nielsen ejer og driver også Ernstminde”.

 

2012 - Steen Christian Nielsen solgte Ludvigslund ifølge endeligt skøde af 8.2 2012, købspris: 8.500.000,- til Henrik Christensen, f. 8.3 1967, søn af Kirsten og Svend Åge Christensen, Slettemark i Lindet.

 

2016 -  Sønnen Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark i 29. april måned ifølge skøde kr. 8.925.000,-  og ejer i dag foruden  Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar) også Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar)  Toftegård (pr. 4.3 2013 - 21 hektar) i Store Lindet. Der er 58 hektar til Slettemark.

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969.   De har to døtre:

 

1) Katja f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence i Lolland Kommune. Henrik er samtidig med landbruget også underdirektør i DLG øst, Maribo.

 

1) Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar inklusiv  Glirevang og Bønnekegård)

2) Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

3) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

4) Toftegård (pr. 4.3 2013 - 23 hektar)

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Holger Kistrup stammede fra Ørum i Viborg Amt, hvor han startede som tømrermester inden han overtog forpagtningen af Ludvigslund. Herunder hans barndomshjem Solbakken. Hans hustru Bertha kom fra Bøllesminde i Stokkemarke.

Holger Pedersen Kistrups forældre Dorthea Marie Nielsen og Peder Pedersen Kistrup, Ørum.

Bøllesminde i Stokkemarke

Holger & Bertha fik fire børn. Her er det sønnen og svigerdatteren Elly Margrethe og Erling Kistrup som overtog Kapellangården i Lindet.

Ludvigslund

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

I 1950 købte Svend Nielsen Ludvigslund. Han kom fra en fisker slægt, idet både hans far og farfar var fiskere på Sydsjælland. Hans hustru Margrethe kom fra Nybølle, Ryde Sogn. Herunder er det hendes barndomshjem og hendes far Hans Christian Mortensen Slente med en hest på gården.

Efter Svend Nielsens død i 1989 overtog sønnen Steen Christian Nielsen, f. 1951 og hans hustru gården. Sten Nielsen havde gården i 21 år fra 1991, hvor han solgte gåden til Henrik Christensen, f. 8.3 1967.

Billedet herunder

Sigrid Pedersen Kistrup - gift med Laurits Skafte

Slettemark

Holger Pedersen Kistrup

Ludvigslund

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:    Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt