Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 10a Hejringe, Søvængerne 2, 5953 Vesterborg

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

57 tønderland, hartkorn: 6 tønder, 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1/4 album

 

 

1719 - På Mejerigården har der fra 1719 og frem til i dag været 13 fæstere/gårdejere og det var den syvende Morten Sivertsen Skafte som frikøbte gården fra Baroniet Juellinge i 1870`erne. Siden har der været 5 gårdejere. Den første fæster vi har kendskab til ifølge fæsteprotokollen er en Jørgen Pedersen. Han dør i 1719 og så får Søren Pedersen gården i fæste mod at han gifter sig med Jørgen Pedersen datter. 

 

1724 - Søren Pedersen afstår Mejerigården den 10.2 1724 til Hans Povelsen.

 

1758 - Hans Povelsen dør og sønnen Rasmus Hansen Povelsen fra Tvede overtager fæstningen af gården pr. 1. juni 1758.

 

1781 - Rasmus Christoffersen Musse fæster den gård i Hejringe som Rasmus Hansen Povelsen hidtil havde i fæste og formedelst alderdom godvillig afstår. Samtidig flytter Rasmus Hansen Povelsen i det hus i Birket som Rasmus Christoffersen hidtil havde i fæste. Fæsteprotokollen den 20.9 1781. Rasmus Christoffersen Musse, f. 1727 er gift med Maren Hansdatter, f. 1729. De får to børn: Christoffer Rasmussen Stampe, f. 1765 - Senere fæster på Stampegård og Birthe Rasmusdatter, f. 1774.

 

1795 - Svigersønnen Sigvard Pedersen Skafte fra Vesterborg fæster den gård i Hejringe som Rasmus Christoffersen Musse hidtil havde i fæste og godvillig afstår. Fæsteprotokollen 29.12 1795. Sigvard Pedersen Skafte (1769-29.10 1837) begravet den 3.11 1837 - 68 år gammel. Sigvard Pedersen Skafte bliver gift den 21.6 1793 i Birket Kirke med Birthe Rasmusdatter (1774-1806). De fik 9 børn, hvoraf de 5 børn ikke blev et år.

 

Nr. 3 Birthe Sofie Sigvardsdatter, f. 19.2 1795 - gift med Peder Jeppesen Ploug, Vennerslund

Nr. 4 Ingeborg Sigvardsdatter, f. 2.2 1798

Nr. 5 Rasmus Sigvardsen, f. 22.11 1799

Nr. 9 Peder Sigvardsen, f. 11.7 1805

 

Gift anden gang  den 5. juli 1806 med Zidsel Sigvardsdatter, f. 1786. De fik 7 børn:

 

1) Hans Sigvartsen (30.1 1808-22.7 1874)

2) Morten Sivertsen Skafte, f. 27.1 1810

3) Kirstine Sigvardsdatter, (22.3 1814-26.9 1814)

4) Ane Sigvardsdatter, f. 22.3 1814 - Gift med Hans Jørgensen Kuld fra Hejringegård

5) Birthe Kristine Sigvardsdatter, f. 22.4 1817

6) Jens Sigvardsen (30.4 1821-3.8 1828)

7) Erik Sivertsen, f. 9.6 1827

 

1834 - Sønnen Morten Sivertsen Skafte bliver gift den 4. oktober i Stokkemarke Kirke med Johanne Mortensdatter, f. 17. april 1811 i Birket. Hun var datter af Morten Jørgensen Kuld (1779-8.1 1832) fra Hejringegård og moderen var Ane Madsdatter Thage (f. 1779 på Thagegård - 14.6 1864) De fik en datter:

 

Maren Sophie Mortensdatter, f. 4. marts 1835. Hun bliver gift den 26. oktober 1855 i Birket med Rasmus Pedersen Borre, f. 21.11 1813, senere Borresminde i Birket. (De får en datter Anna Borre, som bliver gift med Hans Peder Knudsen Klinke, Klinkeskovgård i Kragenæs)

 

1837 - Sigvard Pedersen Skafte dør den 29. oktober og begravet den 3. november, 68 år gammel og sønnen Morten Sivertsen Skafte overtager Mejerigården.

 

1860 - Folketælling: Morten Sivertsen, 51 år, gift, gårdmand, Johanne Mortensdatter, 49 år, hans kone + 5 tjenestefolk: Anders Knudsen, 26 år, tjenestekarl, Peder Hansen, 37 år, tjenestekarl, Morten Hansen, 17 år, tjenestekarl, Ane Andersen, 22 år, tjenestepige og Mette Kirstine Jensen, 23 år, tjenestepige.

 

1880 - I perioden 1860-80 har Morten Sivertsen Skafte købt gården til fri ejendom af Baroniet Juellinge. Ved Folketællingen har Morten Sivertsen fire tjenestefolk, to karle og to piger.

 

1882 - Gårdejer Morten Sivertsen Skaftes hustru Johanne Mortensdatter, dør 71 ½ år gammel den 12. september og begravet 8 dage efter. Morten Sivertsen Skafte solgte gården til Niels Rasmussen, f. 10. 8 1848 i Tved Sogn, Svendborg. Niels Rasmussen var søn af Rasmus Knudsen & Anne Kirstine Hansdatter. Niels Rasmussen kom til sognet i 1882. Vi ved ikke præcis hvornår,  men vi ved at han købte Ernstminde i 1887 og at han ved Folketællingen i 1890 bor på Ernstminde og er mejeriejer og har  13 ansatte,  hvilket han også har i 1901.

 

1890 - Niels Rasmussen blev gift den 21.11 1890 i Birket Kirke med Kristine Marie Jessen, f. 23. august 1857 i Almind Sogn, Vejle Amt. Datter af væver Jes Hansen og Magdalene Pedersdatter, Almind. Kristine Marie Jessens lillesøster Mette Marie blev gift med mejeribestyrer i Slemminge Niels Hansen Bonke, en fætter til Carl Bonke, Skovlyst.  Kristine Marie og Niels Rasmussen fik to børn:

 

Thorvald Rasmussen, 31.5 1895 -  11.11 1961- gift med Bodil (9.3 1901 - 3.8 1989) fra Adamsgave. Senere gårdejer af Sofiedal i Vindeby.

 

Martha Rasmussen, f. 31.12 1891 - 17.11 1962

 

Robert Skytte beretter i sine erindringer ”Store Lindet fra ca. 1900 - 1993” følgende om Lindet Mejeri. ”Ernstminde var oprindelig på 18 tønderland og Niels Rasmussen begyndte med privat mejeridrift. Han var bror til Lars Rasmussen, Fredsholm. Efterhånden blev det et stort mejeri, som hentede mælk på strækningen fra Lerbjerggården i Reersnæs til Hellingegården i Hellinge. I den varme sommertid hentede de mælk to gange dagligt, altså også om aftenen. En del kørte de selv, men også en del mindre landmænd havde det de kaldte en mæketur. Dengang var der på alle mejerier unge mejersker til hjælp i mejeriet, og når de hentede mælk om aftenen om sommeren tog undertiden mejerskerne i deres fine stive forklæder med og fik en lille aftentur med. Alt selvfølgelig med heste og vogn.

 

Den høje hvide bygning i billedet var ishuset, den var opført med brede dobbelt vægge, hvor så hulrummet var foret med tang fra stranden til isolering. Når der så var hårde vintre med tyg is på mergelgrave og tørvemoser, blev de nærmeste leverandører kaldt sammen med vogne og mandskab til at køre is, som så blev brækket op og læsset på vognene og kørt til ishuset. Dengang var der jo ikke kølemaskiner til mejeriprodukterne. Der blev selvfølgelig mere skummet mælk og valle end leverandørerne kunne tage retur, så Niels Rasmussen startede et større svinehold, og købte desuden Mejerigården”. 

 

1890 - Aftægtsmand i Hejringe Morten Sivertsen Skafte dør 8. januar og begravet i Birket Kirke den 14. januar 80 år gammel.

 

1911 - Mejeriejer Niels Rasmussen dør af lungebetændelse og bronkitis den 2. maj og begravet i Birket Kirke den 6 maj, 62 år gammel. Mejerigården og Ernstminde bliver igen delt. Carl Vilhelm Petersen køber Ernstminde, som i 1914 købte et stort areal fra Nygård, hvor han fortsatte driften af Mejeriet.

 

Jens Larsen købte Mejerigården. Han var født den 18. marts 1872 og gift den 4. maj 1901 i Vestenskov Kirke med Laurentine Jørgine Hansen, f. 16.8 1880 på Skrøbelev på Langeland. Han var fodermester på Fredsholm i Vestenskov da de blev gift. Han er søn af husmand Hans Larsen og Ane Lisbeth Hansen i  Snesere, Præstø Amt. Laurentine Jørgine Hansen var mejerske på Fredsholm og hun var datter af bødker Hans Christian Hansen og Marta Kirstine Hansen, Skrøbelev. De fik 8 børn

 

Anna Elisabeth Larsen, f. 12.12 1901

Hans Holger Larsen, f. 8.3 1903

Knud Edmund Larsen, f. 23.7 1904

Jens Hovmand Larsen, f. 28.6 1906

Ebba Margrethe Larsen, f. 28.3 1911

Meja Larsen, f. 23.5 1916

Ruth Larsen, f. 20.5 1919

Carl Emil Larsen, f. 28.5 1922

 

1916 - Beskrivelse af Mejerigården i ”Danske Gårde” af la Cour: ”Matrikel nr. 10a, hartkorn 6 tønder, 1 skæppe, 3 fjerdingkar og 1/4 album. Ejendomsskyld 29.000,-, brandassurance for bygningerne kr. 20.000. Areal 57 tønderland, deraf ager 53, eng 3 og have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 6 marksdrift: Havre, roer, byg, roer, byg og græs. Jorden er lermuldet. Der holdes 16 køer, 8 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 3 plage og føl. Sidste år solges ca. 80 fedesvin”.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Mejerigården 10a: (der har sit navn af, at den tidligere har hørt til Mejeriet i Lille Lindet) med 57 tønderland, ca. 6 tønder hartkorn, 76.000 Kr. Ejendomsskyld og 57.000 Kr. jordværdi.

 

1931 - Axel Holger Danielsen er ny ejer af Mejerigården. Han var født den 11. september 1903 i Vester Ulslev - søn af gårdejer Jens Albert Danielsen (18.4 1868-12.6 1955) og Sabine Mettine Nathalie Jørgensen (5.12 1866-12.2 1917), Femø. Han blev gift med Henriette Augusta Ingersen, f. 8.12 1903 på Bavnehøjgård. Datter af Martin Julius Ingersen og Ane Cathrine Olsen.

 

1938 - Holger Danielsen solgte gården til Sigurd Jørgensen, f. 27.7 1903 i Sandby. Han var søn af gårdejer i Tårs Christian Jørgensen og Hedvig Johanne Pedersen, f. 1881.

 

1940 - Folketælling: Sigurd Jørgensen, 37 år, ugift, gårdejer, Else Emilie Thomsen, 29 år, husbestyrerinde, Købelev, Valdemar Zygmontovic, 16 år, forkarl og Frode Erik Vigge  Andersen, 18 år, Tågerup 

 

1941 - Sigurd blev gift 26. september i Købelev Kirke med Helle Johanne Andersen, f. 13.2 1918 i Købelev. Datter af gårdejer Leo Albert Andersen, f. 1894 og  Rasmine Nielsine  Jørgensen, f. 1894,  Skovbølle. De får følgende børn:

 

1) Cardi Lillian Jørgensen, f. 21.11 1943

2) Lene Anita Jørgensen, f. 1.8 1945

3) Kurt Glæsøe Jørgensen, f. 8.5 1948

4) Birthe Greta Jørgensen, f. 8.5 1948

5) Allan Christian Glæsøe Jørgensen, f. 21.10 1952

 

1946 - Beskrivelse af Mejerigården: ”Mejerigården, der overtoges af gårdejer Jørgensen i 1938, er nyopført i 1943. Den er på 56 tønderland og har en besætning på 6 heste, 20 køer, 10 ungkvæg og 50 svin. En stor del af gårdens jorder er drænet, senest er 7 tønderland drænet i 1943”.

 

1974 - Kurt  Glæsøe Jørgensen blev gift med Ulla Karsvig den 26.10 1974. Datter af Johannes Karsvig. Kurt og Ulla fik børnene:

 

Jonna Jørgensen, f. 26.1 1975,

Britta Jørgensen, f. 11.9 1976

Maja Jørgesen, f. 9.3 1987

 

1976 - Sønnen Kurt Jørgensen købte matrikel 6q og 11g fra Rando Louis Adamsen, ifølge skøde af 22.3 1976 til kr. 240.000,-. Han blev gift med Ulla Karsvig, datter af Johannes Karsvig

 

1979 - Kurt Jørgensen købte matrikel nr. 7e af Søren Munk-Pedersen ifølge skøde af 1.9 1979: Kr. 15.000,-

 

1982 - Sigurd Jørgensen solgte Mejerigården til sønnen Kurt Glæsøe Jørgensen ifølge skøde af 4.11 på matrikel nr. 10. Pris kr. 1.300.000,-. Samme år købte Kurt matrikel 2e, 5e, 5g, 6r og 5d af Johannes Karsvig til en pris ifølge skøde af 16.11: Kr. 480.000,-

 

1986 - Kurt Jørgensen solgte matrikel nr. 6q til Svend Aage Henningsen ifølge skøde af 1.5 1986: Pris kr. 200.000,-

 

1992 - Beskrivelse af Mejerigården i Danske Gårde i Storstrøms Amt: ”Kurt Jørgensen har grønt bevis. Han overtog gården i 1981 fra faderen Sigurd Jørgensen. Ejendomsskyld kr. 3.500.000. Areal 47 hektar. Der er forpagtet 41,3 hektar. Stuehuset er opført  i 1984. Avlsbygningerne består af lade fra 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og sukkerroer. Der er tre traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Kurt Jørgensen driver også Frihedspris, Bjælkehovedvej 57, 4913 Horslunde”.

 

1996 - Kurt Jørgensen overtog 4e, 18d og 19, herunder 18c St. Lindet af Valdemar Rydzig.

 

2016 - Kurt Jørgensen driver stadig Mejerigården, nu på 35. år. Kurt Jørgensen er fraskilt og bor i stuehuset, som han selv byggede i 1984.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

Mejerigården

Matrikelkort 1892

Axel Holger Danielsen var den 10. gårdejer/fæster på Mejerigården siden 1719. Han var på gården fra 1931 - 1938, hvorefter familien flyttede til Horslunde. Han er født i Vester Ulslev i 1903, men i 1906 flyttede familien tilbage til Femø hvor faren, tidligere sognerådsformand på Femø Jens Alberti Danielsen kom fra. Hans mor  Sabine Mettine Nathalie Jørgensen stammede fra Vester Ulslev(billedet herunder)

Axel Holger Danielsen blev gift med Henriette Augusta Ingersen i 1931, datter af Martin Julius Ingersen, Bavnehøjgård.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Niels Rasmussen og hustru Kristine Marie Jessen

1910

1939

1949

1957

1989

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Fæstere & gårdejere på Mejerigården

fra 1719 til nu:

Fæster

? -

1719

Jørgen 

 Pedersen (?  år)

f. ? - d. 1719

Fæster

1719-1724

Søren

Pedersen  (5 år)

f. ? - d. ?

Gift med datteren

Fæster

1724-1758

Hans (34 år)

Povelsen

f.  - d. 1758

 

Fæster

1758-

1781

Rasmus Hansen (23 år)

Povelsen

f.  - d.

Søn

Fæster

1781-1795

Rasmus (35 år)

Christoffersen Musse

f. 1727 - d.

Fæster

1795-1937

Sigvard Pedersen  

 Skafte (42 år)

f. 1769 - d. 1837

Svigersøn

Fæster &

Gårdejer

1837-

1882

Morten Sivertsen

Skafte  (45 år)

 f. 1810 - d. 1890

Søn

Gårdejer

1882-

1911

Niels

Rasmussen (29 år)

f. 1848 - d. 1911

Gårdejer

1911-

1938

Jens

Larsen (27 år)

f. 1872 - d. ?

Gårdejer

1931-

1938

Axel Holger (7 år)

Danielsen

f. 1903 - d. ?

Gårdejer

1938-

1982

Sigurd

Jørgensen (44 år)

f. 1903 - d. ?

 

Gårdejer

1982-

?

Kurt Glæsøe

Jørgensen  ( år)

f. 8.5 1948

Søn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg