Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge (Halsted Kloster

Matrikel nr. 1a, 63 tønderland, deraf 6 tønderland skov

Hartkorn: 6 tønder, 3 skæpper og 2 album

 

1743 -  Borregård er opkaldt efter den første kendte fæster Niels Pedersen Borre. Han er gift med Maren Rasmusdatter. De får følgende børn: Niels Nielsen Borre (1736-1737), Claus Nielsen Borre (1735-1740), Rasmus Nielsen Borre, f. 1742, Jens Nielsen Borre, f. 15.4 1743.

 

1745 - Carl Nielsen fra Halsted fæster gården efter afdøde Niels Pedersen Borre, hvis enke Maren Rasmusdatter han ægter i Birket Kirke den 21.6 1745,  ifølge fæsteprotokollen den 4. maj 1745. De får to døtre: Else Carlsdatter, (16.2 1746-1812) der bliver gift med Rasmus Nielsen Ploug på Agerspris i Torrig og Inger Carlsdatter, f. 10. maj 1748.

 

1749 - Carl Nielsen dør og Maren Rasmusdatter bliver gift med Anders Hansen og han overtager fæstningen den 18. januar 1749. De får følgende børn: Karen Andersdatter, f. 1750.

 

1767 - Maren Rasmusdatter er enke da hun dør i 1767 og hendes søn Jens Nielsen Borre overtager fæstningen af gården den 14. januar. Jens Nielsen Borre bliver gift med Ingeborg Pedersdatter, født i Hellinge, Halsted Sogn i 1747. Hun er søster til Jacob Pedersen Skytte fra Søgård og Jørgen Pedersen Skytte fra Solgården. De får 6 børn: Niels Jensen Borre (1766-19.2 1834), Peder Jensen Borre (1771-1.8 1853), Karen Jensdatter, (1776-22.6 1827), Hans Jensen Borre, (f. 1781, – gift med Maren Johanne Jeppesdatter, -  datter af Jeppe Rasmussen Kok og Maren Pedersdatter, Gadetoftegård), Margrethe Jensdatter (1784-9.12 1821) og Maren Jensdatter, (1770-6.6 1841 - Gift med Jeppe Larsen Ploug, Vennerslund)

 

1787 - Folketælling: Jens Nielsen Borre, 44 år, gårdmand, gift, Ingeborg Pedersdatter, 40 år, hans kone, Niels Jensen, 19 år, deres søn, Peder Jensen, 15 år, deres søn, Hans Jensen, 6 år, deres søn, Maren Jensdatter, 17 år, deres datter, Karen Jensdatter, 10 år, deres datter og Margrethe Jensdatter, 3 år, deres datter.

 

1801 - Folketælling: Jens Nielsen,  58 år, gårdmand, gift, Ingeborg Pedersdatter, 54 år, hans kone, Niels Jensen, 35 år, deres søn, Peder Jensen, 30 år, deres søn, Hans Jensen, 20 år, deres søn, (Mar)Grethe Jensdatter, 16 år, deres datter og Peder Jørgensen, 6 år, plejebarn.

 

1807 - Jens Nielsen Borre dør og begravet den 23. marts, 63 år gammel. Hans enke Ingeborg Pedersdatter fortsætter fæstningen af Borregård.

 

1813 - Peder Jensen Borre bliver gift den 21. marts med Maren Lisbeth Jochumsdatter (19.1 1794-27.11 1852), datter af Jochum Hansen (1736-1794) og Ane Cathrine Christensdatter (1764-1828), Stampegård i Torrig. De flg. børn: Ingeborg Pedersdatter, f. 4.4 1804, Karen Marie Pedersdatter, f. 7.1 1816, Dorthea Pedersdatter, f. 30.6 1820, Margrethe Pedersdatter Borre (20.5 1822-11.4 1897 - gift med Hans Christian Svendsen, gården Rosenbjerg i  Tillitze).

 

1813 - Ingeborg Pedersdatter dør og bliver begravet fredagen den 26. februar, 66 år gammel,  og Peder Jensen Borre overtager fæstningen efter sin mor ifølge fæsteprotokollen 31. oktober 1814.

 

1834 - Folketælling: Peder Jensen, 64 år, gårdmand, gift, Maren Lisbeth Jochumsdatter, 40 år, hans kone, Ingeborg Pedersdatter, 20 år, deres datter, Karen Marie Pedersdatter, 18 år, deres datter, Dorthe Pedersdatter, 14 år, deres datter, Margrethe Pedersdatter, 12 år, deres datter, Jens Hansen, 24 år, tjenestekarl og Frederik Nielsen, 16 år, tjenestekarl.

 

1853 - Peder Jensen Borre dør den 1. august og begravet i Birket Kirke den 6. august, 81 ½ år gammel. Hans søster Karen Jensdatters søn Jens Hansen Bonde har været på Borregård siden før 1834 som tjenestekarl og han overtager fæstningen. Året før  døde Maren Lisbeth Jochumsdatter den 20. november 1852 og begravet i Birket Kirke den 27.11, 59 år gammel. Jens Hansen Bondes mor Karen Jensdatter var gift 4 gange og hendes anden ægtemand var Hans Jørgensen Bonde, gårdmand i Birket (1784-17.5 1821 - gift den 13. oktober 1814).

 

1854 - Jens Hansen Bonde bliver gift den 31. marts med Anne Kirstine Marie Rasmusdatter, f. 20.11 1830. Hun var datter af gårdmand i Hejringe Rasmus Pedersen Smed, f. 1809 og Maren Espersen, f. 1790, Jeppesens Gård. De får flg. børn: Karen Marie Jensen, f. 1858, Hans Peder Jensen Bonde, f. 21.11 1858, Margrethe Jensen, (f. 1856 - gift med Niels Peter Rasmussen Knudsen, f. 30.8 1851 - han er søn af Rasmus Hovmand Knudsen og Bodil Olesdatter, Solgården i Torrig).

 

1871 - Jens Hansen Bonde køber Borregård fri af Baroniet Juellinge den 12. december 1871.

 

1880 -  Folketælling: Jens Hansen, 69 år, gårdejer, gift, Anne Kirstine Marie Rasmussen, 49 år, hans kone, Hans Peder Jensen, 21 år, Karen Marie Jensen, 22 år,  Niels Peder Rasmussen, 28 år, svigersøn, Margrethe Jensen, 24 år, datter, gift, Rasmine Mathilde Rasmussen, 0 år, sidstnævntes datter, Hans Peder Hansen, 21 år, tjenestekarl, Marie Carlsen, 18 år, tjenestepige, fra Sverige. Ved folketællingen i 1901 er Margrethe Jensen og hendes mand Niels Peder Rasmussen Knudsen flyttet i hus i Kragenæs med deres børn.

 

1882 - Jens Hansen sælger matrikel nr. 1d (Anker Christensens gård) til svigersønnen Niels Peder Rasmussen Knudsen (1851-12.1 1933) således at han bliver parcellist (mellem 10 og 20 tønderland). Margrethe Jensen dør den 11. august 1938 og sønnen Jens Reinholdt Knudsen overtager matriklen.

 

1897 - Gårdejer Jens Hansen ”Bonde” dør den 29. oktober og bliver begravet i Birket Kirke den 5. november, 87 år gammel.

 

1901 -  Folketælling: Anne Kirstine Marie Rasmussen, 70 år, gårdejerske, enke, Hans Peder Jensen, 42 år, gårdbestyrer, ugift, hendes søn, Karen Marie Jensen, 43 år, hendes datter, Rasmine Knudsen, 21 år ugift, hendes søster Margrethes datter, Jens Knudsen, 20 år, hendes søster Margrethes søn.

 

1904 - Den 13. september dør Ane Kirstine Marie Rasmussen og begravet den 20.9, 73 år gammel. Hendes søn Hans Peder Jensen arver gården. Hans Peder forbliver ugift.

 

1906 - Folketælling: Hans Peder Bonde, f. 21.11 1858,  gårdejer, ugift, Jens Reinholdt Knudsen, f. 10.8 1881,  søstersøn, tjenestekarl, Rasmine Mathilde Knudsen, f. 14.10 1879, husholderske, Harald Kristensen, tjenestekarl, Helga Jochumsen, f. 1886, tjenestepige.

 

1915 - Beskrivelse af Borregård i ”Danske Gårde” af la Cour:  Matrikel nr. 1a med flere af Kragenæs. Hartkorn: 5 tønder, 3 skæpper. Ejendomsskyld kr. 38.000,-, brandassurance for hovedbygningerne  ca. 4.000.-, for avlsbygningerne 7.500,-. Gårdens samlede areal er på 54 tønderland, deraf ager 50½, eng 2 og have og gårdsplads 1½. Agermarken drives i en 6 marksdrift med halvbrak efter græs, hvede, sukkerroer, byg, kløver og havre. Jordens bonitet er lettere lermuld på lerunderlag. Der holdes 12 malkekøer, 6 slagtekreatur ungkvæg og kalve, og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og føl samt et får. Sidste år solgtes der 12 fedesvin. Gården ligger hyggelig omgiven af haven på sin oprindelige plads i Kragenæs by. Bygningerne er opførte i bindingsværk med stråtage, undtagen en trælade med paptag og et par mindre udhuse. Markerne ligger samlede mod syd. Fra ejendommen er der en smuk udsigt over stranden”.

 

Borregård 1a: med 50 tønderland, ca. 5 ½ tønder hartkorn, 68.000 Kr. Ejendomsskyld og 48.800 Kr. jordværdi.

 

1924 - Hans Peder Jensen ”Bonde” dør den 16. november på Nakskov Sygehus af tarmkræft, 65 år gammel. Rasmine Mathilde Rasmussen Knudsen arver gården efter sin morbror. Hun er ligesom sin morbror ugift. Hun er født på Borregård og har boet hele sit liv på gården.

 

1925 - Folketælling: Rasmine Knudsen, 45 år,  gårdejer, ugift, Holger Hansen, f. 6.2 1902, bestyrer, født i Vesterborg, Knud M. Petersen, f. 7.6 1911, tjenestekarl, Hans Christensen, f. 3.9 1909, arbejdsmand, Edith Edvardsen, f. 3.9 1909, tjenestepige.

 

1926 - Rasmine Knudsen sælger matrikel nr. 1e til sin far Niels Peder Knudsen (Knud Kristensens Gård på Kragenæsvejen).

 

1938 - Rasmine Knudsens mor Margrethe Jensen dør 83 år gammel den 11. august på Nakskov Sygehus af hoftebrud og lungebetændelse.

 

1940 - Folketælling: Rasmine Mathilde Knudsen, f. 1879, Jens Larsen Hansen, f. 31.5 1875 i Simmerbølle, Langeland, bestyrer, ugift,  Ejler Oliver Rasmussen, f. 28.3 1924 i Kragenæs, tjenestekarl,  Villy Sigvald Rasmussen, f. 26.7 1925 i Kragenæs, tjenestedreng  og Eva Gerda Olsen, f. 20.7 1925 i Halsted, tjenestepige.

 

1957 - Rasmine Mathilde Knudsen dør den 27. december og bliver begravet i Birket Kirke den 31. december, 78 år gammel. Da hun ingen tætte arvinger har,  bliver det hendes to fætre på henholdsvis Solgården Sofus Knudsens børn og Agerspris Hans Knudsens børn der arver hende. Gården sælges ?

 

1959 - Borregård er forpagtet ud til Finn Jensen, f. 31. marts 1936 i Borre og hustru Johanne Doll Andersen, f. 16.10 1939. De er gift i Nebbelunde Kirke den 24. januar 1954. De fik datteren Ruth Annette Jensen, f. 1.7 1959.

 

Præsten Lilløer købte gården  og Lindy Rasmussen var bestyrer, Siden købt af direktør Berthelsen, hvor gården blev forpagtet ud. Hans datter Anne Marie Hammer solgte til Knud Jørgen Skytte Søgård den 1.3 1992.  Ca. 22 hektar.

 

1992 - Gårdens bygninger bliver solgt til Sylvette Kjær inklusiv ca. 1 tønderland. Købspris: 463.750,- ifølge skøde af 12.10 1992. Gårdens bygninger blev solgt yderligere to gange i 90`erne.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Borregård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Lindy Rasmussen

Gårde i Kragenæs

Borregård

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård/Plougengård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt