Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv    Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nummer 14a med flere, Spurvevej 25, 4943 Torrig

Hartkorn: 4 tønder, 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 album

 

1769 - Knud Christensen fra Halsted fæster den gård som Christen Hansen hidtil havde i fæste og fradøde (Fæsteprotokollen den 15. februar 1769) Knud Christensen, f. 1738 og  var gift med Maren Jensdatter, f. 1749. De tre børn:

 

1) Christen Knudsen, f. 1774

2) Hans Knudsen, f. 1777

3) Jens Knudsen, f. 1783

 

1782 - Ved udskiftningen og ny matrikulering genfæster Knud Christensen Torriggården. Den er blevet mindre og har nu i hartkorn: 2-5-0-2 13/31. Da han afstår gården i 1797 er der nu i hartkorn: 5-2-1-2 13/31.

 

1797 - Jens Jørgensen Stub fæster den gård som Knud Christensen hidtil havde i fæste og fraflyttede (Fæsteprotokollen den 3.1 1797)

 

1801 - Fæsteren er Jens Jørgensen Stub, f. 1765. Han er gift med Maren Christensdatter,  (1765-6.8 1835). De fik fem børn:

 

1) Anne Jensdatter, f. 1795

2) Karen Jensdatter, f. 1796

3) Kristen Jensen Stub, f. 1800 - Senere fæster af Glirevang i St. Lindet

4) Rasmus Jensen Stub, f. 23.9 1802 (Rasmus Jensen Stub (23.9 1802-6.11 1872) blev gift den 17.12 1836 med Gjertrud Marie Andersdatter (29.12 1804 - 13.4 1886) og var gårdfæster af Slotsgården i Birket fra 1836 til han gik på aftægt i 1870`erne. De får 4 børn deriblandt Signe Stub. Gjertrud Marie Andersdatter var først gift med Christen Rasmussen Pallesen (3.7 1810– 23.8 1835, hvor hun fik sønnen Hans Friis Christensen, f. 22.8 1834). 

5) Inger Jensdatter, f. 1808

 

1835 - Maren Christensdatter døde den 6. august og begravet den 10.8 1835, 70 år gammel.

 

1842 - Jens Jørgensen Stub dør  den 9.3 1842 og bliver begravet i Birket Kirke, 77 år gammel. Den yngste datter Inger Jensdatter (34 år) bliver gift den 4. juni med Peder Christoffersen, f. 15.11 1802. Han var bestyrer af Lynbækgården i Torrig  (Matrikel 11) sammen med sin bror Jens for deres mor, inden han blev gift med Inger. Han er søn af Christoffer Nielsen Bager (1769-19.3 1833) og Maren Rasmusdatter (1768-25.3 1856 - gift 17.5 1794). Inger og Peder Christoffersen fik 4 børn:

 

1) Jens Pedersen Stub, f. 26.1 1843,

2) Christen Brunshøj (f. Pedersen), f. 27.8 1846, (Christen Brunshøj bliver senere gårdejer af Brunshøj i Birket, som sønnen Niels Kok Pedersen overtager efter hans død),

3) Rasmus Christoffersen, f. 29.6 1850 

4) Maren Pedersen, f. 30.3 1852.

 

1866 - Peder Christoffersen dør den 17. marts 1866 og bliver begravet i Birket Kirke den 24. marts, 63 år gammel,  og enken Inger Jensdatter fortsætter fæstningen af Torriggården.

 

1876 - Maren Pedersen (23 år) bliver gift den 28. januar med Rasmus Hansen Poulsen, f. 22.6 1845 og han overtager fæstningen af Torriggården. Samme år den 22. februar frikøber han gården fra Baroniet Juellinge. Rasmus Hansen Poulsen er søn af gårdmand Hans Poulsen, f. 1801 og Maren Kirstine Nielsen, f. 1826, Brunshøj i Birket. Maren og Rasmus Hansen Poulsen fik ingen børn.

 

1899 - Rasmus Hansen Poulsen dør den 10. december og blev begravet i Birket Kirke den 16. december, 54 år gammel. Hans enke Maren Pedersen driver nu selv gården med hjælp af bestyrer Peter Jørgensen, f. 2.11 1875 i Slemminge.

 

1906 - Folketælling: Maren Poulsen, f. 30.3 1852 gårdejer, Morten Hansen, f. 3.4 1865, bestyrer, Malthilde Hansen, f. 16.6 1881, hans hustru, Ellen Rasmussen, f. 28.2 1888, tjenestepige, Jens Julius Ottosen, f. 9.2 1884, tjenestekarl

 

1909 - Ny bestyrer af Torriggården er Jens Larsen Hansen, f. 31.5 1875, Langeland og han er bestyrer ved folketællingerne i 1916, 1921 og 1925.

 

1921 -  Maren Poulsen, f. 30.3 1951, gårdejer, Jens Hansen, f. 31.5 1875, Simmebølle Langeland, gårdbestyrer, Kristine Klausen, f. 4.12 1889 i Birket, hans hustru, Aage Andersen, f. 12.1 1900 i Birket, tjenestekarl, Helmer Hansson, f. 16.6 1905 i Sverige - senere gårdejer af Glirevang og gift med Else Stub

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Torriggården 14a med flere: 52 tønderland, 6 tønder hartkorn, 77.000 kr. Ejendomsskyld, 56,100 kr. jordværdi.

 

1926 - Maren Hansen, kaldet Poulsen, f. Pedersen, gårdejer dør den 24. april, begravet i Birket Kirke den 1. maj,  74 år gammel.  Gården bliver solgt til Sofus Jensen, f. 25. januar 1903 i Vinding, Skanderborg Amt. Han er søn af forpagter Niels Jensen, f. 22.10 1869 og Hansine Sofie Dorthea Andreasen, f. 18.4 1863, Tyrsting, Skanderborg. Han blev gift den 10.4 1927med Agnes Oline Ingersen, f. 10. juli 1895 i Kastager. Datter af tidligere sognerådsformand (1917-1927) og gårdejer Martin Julius Ingersen, (4.8 1858 - 6.11 1939) og Anne Kirstine Olsen, f. 30.5 1860 (gift i Birket Kirke 24.5 1890), Bavnehøjgård. Sofus og Agnes fik to piger: Elsa Sofie Jensen (6.1 1930-1945) og Edel Kathrine Jensen, f. 2.8 1933 - (senere Kristoffersen og tidligere arkivleder og udnævnt til æresmedlem  i Birket Lokalhistorisk Arkiv)

 

1930 - Folketælling: Sofus Jensen, f. 25.1 1903, gårdejer, Agnes Oline Andreasen, f. 10.7 1895, hans hustru, Elsa Jensen, f. 6.1 1930, deres datter, Svend Aage Madsen, f. 11.12 1908 i Kældernæs, tjenestekarl, Svend Harry Larsen, f. 2.2 1915, tjenestekarl, Johanne Zygmontowitz, f. 27.6 1919, Birket, tjenestepige.

 

1940 - Folketælling: Familien + Evald Thorkild Andersen, f. 23.6 1914, Birket, Tjenestekarl og Mogens Hansen, f. 25.4 1926, Birket, tjenestedreng.

 

1945 - Datteren Elsa Kathrine Jensen dør efter en tragisk ride ulykke den 14. januar kun 15 år gammel.

 

1959 - Agnes Oline Ingersen dør den 15. marts og blev begravet i Birket Kirke, 63 år gammel.

 

1969 - Sofus Jensen dør den 2. februar 1969, 65 år gammel.

 

? -

 

1976 - Landbrugspligten ophører og jorden bliver solgt fra. Ny ejer er Magletvinggården. Torriggården får nyt matrikel nummer: 14g og er nu på 5.829 m2 eller lidt mere end et tønderland. Jorden der hørte til Torriggård udgør ca. 98,5 tønderland og har matrikel nummer 13a og hører nu under Vesterborg 2a med flere. Magletvinggård, Mageltving Møllevej 14,  ejes i dag af Viggo V. Laursen.

 

1982 - Forenede Kreditforeninger sælger Torriggård til Maj-Lis Stryg for kr. 545.000,-

 

1988 - Torriggård sælges på tvangsaktion til Jette Lyngby og Jørgen Flemming Folmann for kr. 400.500,-. Jette og Jørgen Folmann har tre piger: Lene  Folmann,  Sanne Folmann og Lise Folmann. Jette kommer fra Silkeborg og Jørgen  er født på Amager men hans slægt stammer fra Vesterborg

 

2016 - Jette og Jørgen bor stadig på Torriggård og der hører nu omkring 8.000 m2 til. Ejendomsværdien er 1.000.000,-.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Torriggården

Torrig-gårdens areal som i dag hører ind under Magletvinggården

Agnes Oline Ingersen & Sofus Jensen

Agnes Oline In-gersen som ganske ung og herunder hendes to piger Edel og Elsa.

Jette og Jørgen Folmann har snart været på Torriggård i 30 år, idet de købte gården den 12.1 1987.

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1989

Nederst på siden Signe Stubs aner

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

Lagt ind underLynbækgården

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Lagt ind under Lynbækgården

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Lagt ind under Brunshøj

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Nedlagt

Lysholmvej

Hører under Fuglsang

Matrikel nr. 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Lagt ind under Magletvinggården

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Lagt ind under Magletvinggården

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig

Kort beskrivelse over

gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig