Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

I dag er der grusgrav på gårdens jorde.

Fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel 11a: 30 tønderland, 3 1/3  tønder hartkorn

 

1787 - Fæster var Jeppe Rasmussen Kok, f. 1746. Søn af Rasmus Kok (1711 - 1780. Han moder kendes ikke. Han var gift med Maren Pedersdatter, f. 1751. Ved folketællingen har de en søn Peder Jeppesen Kok, f. 1776 og Johanne Jeppesdatter. Der er en tjenestekarl Peder Sørensen, f. 1765 og en tjenestepige Bodil Jacobsdatter, f. 1771 på gården.

 

1801 - Folketælling: Jeppe Rasmussen Kok, f. 1746, gårdmand, Maren Pedersdatter, f. 1751, hans kone, Peder Jeppesen Kok, f. 1776, deres søn og Maren Johanne Jeppesdatter, f. 1787, Rasmus Pedersen, f. 1783, tjenestekarl.

 

Peder Jeppesen Kok bliver den 17.10 1801 gift med Inger  Sigvartsdatter (1777-8.6 1842). Inger  Sigvartsdatter er datter af arvefæstegårdmand i St. Lindet Siwer Hansen, (1754 i Vesterborg-1.4 1828) og Zidsel Cathrine Christensen, (1755-1780, gift 1774, anden hustru). Inger er søster til Margrethe Sigvardtsdatter, Kringelborg og bror til Hans Sigvardtsen, Vester Kongstedgård.

Peder og Inger  får 7 børn:

 

1) Niels Pedersen Kok (7.2 1802-31.7 1847),

2) Rasmus Pedersen, f. 24.11 1804,

3) Christen Pedersen Kok, f. 13.3 1810,

4) Hans Pedersen Kok, 22.12 1812-22.12 1857),

5) Zidsel Margrethe Pedersdatter, f. 7.7 1818,

6) Maren Pedersdatter, f. 1815

7) Ane Pedersdatter, f. 1821.

 

1805: Maren Pedersdatter dør 54 år gammel

 

1807: Jeppe Larsen Kok dør og bliver begravet den 21.8, 61 år gammel. Peder Jeppesen Kok overtager fæstningen efter sin far.

 

1838 - Peder Jeppesen Kok dør den 4. november og bliver begravet den 10.11, 62 år gammel. Hans enke Inger  Sigvartsdatter fortsætter fæstningen af Gadetoftegård, med sin søn Hans Pedersen Kok som bestyrer. 2 døtre bor også hjemme: Maren og Ane.

 

1842 - Inger Sigvartsdatter dør den 3. juni og begravet den 10. juni, 63½ år gammel. Hans Pedersen Kok overtager nu fæstningen af Gadetoftegård.  Han bliver gift med Sindel Rasmusdatter, f. 20.1814 i Landet Kirke. Hun er datter Rasmus Hansen Jochumsen og Anne Kristensen, Skodsebølle. De får tre børn:

 

1) Inger Hansen (13.9 1843-24.9 1843),

2) Inger Kirstine Hansen, f. 25.10 1844

3) Anne Kathrine Hansen, f. 1847.

 

1855 - Folketælling: Hans Pedersen Kok, 43 år, gårdmand, Sindel Rasmusdatter, 41 år, hans kone, Inger Kirstine Hansen, 11 år, deres datter, Ane Katrine Hansen, 8 år, deres datter, Frits Nielsen, 15 år, tjenestedreng.

 

1857 - Hans Pedersen Kok dør den 22. december og begravet i Birket Kirke den 30.12, 47 år gammel. Hans enke Sindel Rasmusdatter fortsætter fæstningen af Gadetoftegård, hvor har en bestyrer Rasmus Michelsen,  27 år fra Østofte Sogn.

 

1865 - Deres ældste datter Inger Kirstine Hansen bliver gift med Rasmus Hansen Klinke, Nygård i Lindet den 13.10 1865

 

1880 - Folketælling: Zindel Rasmussen er stadig på gården, 65 år og gårdejer, Christian Klinke, 10 år, barnebarn og Maren Stine Hansen, 22 år, tjenestepige.

 

1890 - Sindel Rasmussen, 75, gårdejer, Kristine Gustavsen, 25 år, tjenestepige, Sverige, Hans Kok Pedersen, 31 år, tjenestekarl.

 

1890 - 1895Sindel Rasmussen flytter ned til sin datter Inger Kirstine Hansen og Rasmus Hansen Klinke på Nygård, hvor hun dør 80 år gammel den 19. marts 1895 og begravet den 28.3.

 

1896 - Gadetoftegård bliver solgt til Rasmus Kristian Stub, f. 20.9 1868. Han er søn af udlagt barnefader Ole Pedersen, Kældernæs og Christen Jensen Stubs enke Maren Stine Larsen, 41 år i Lille Lindet. Christen Jensen Stub (1800-24.7 1867) var gårdejer af Glirevang, St. Lindet og Maren Stine Larsen var datter af Hans Larsen, Toftegård. Rasmus Kristian Stub blev gift Anna Sofie Stryhn Margrethe, f. 24.3 1871. Datter af gårdejer af Fuglsang Peder Hansen Stryhn (8.2 1832-21.2 1915)  og Christiane Rasmine Christensdatter (5.4 1837-27.3 1877)

 

1897 - Sofie og Kristian Stub får tre døtre:

 

1) Asta Stub, f. 20.2 1896 - Bliver gift med senere 2. lærer i Birket, førstelærer på Femø og skoleinspektør i Helge Valdemar Rahbek (f. 6.3 1898 i Ringkøbing) Han var en periode begyndelsen af tyverne formand for Birket GF),

 

2) RasMine Agnete Stub, f. 15.5 1897,

 

3) Sigrid Kirstine  Stub, f. 21.4 1898

 

1901 -  Folketælling: Udover familien tæller husstanden også en tjenestepige Amanda Rasmussen, 21 år fra Birket og en tjenestekarl Hans Jørgen Larsen, 17 år også fra Birket.

 

1915 - Birket Grusgrav blev etableret i 1915, af H.K. Rasmussen, da han forpagtede Gadetoftegård. Han var uddannet murer hos murermester F. Rasmussen, Nøbbet

 

1920 - Rasmine Agnete Stub bliver gift i København den 15.12 1920 med Holger Krøger Rasmussen, f. 15.7 1891 i Birket. Han er søn af Hans Peder Rasmussen, f. 21.1 1867 og Laurine Maren Stine Jensen, f. 20.1 1867. H. K. Rasmussen som han kaldtes overtager ifølge skøde af 12.5 1920 Gadetoftegård. H. K. Rasmussen,  som han kaldtes, var en dygtig og initiativrig entreprenør som ret hurtig fik omdannet gården til grusgrav, da han begyndte at grave efter sten og grus på sine jorde, men siden kom der flere andre grene på virksomhedens område, såsom salg af skærver og støbematerialer, ligesom H.K. Rasmussen også var medstifter af A/S Sakskøbing Stenværk og Ankerholm Stenværk ved Rødby.

H.K. og Rasmine får fire piger:

 

1) Inger Maren Krøyer Rasmussen, f. 29.1 1922

 

2) Kirsten Krøyer Rasmussen, f. 19.5 1923 - blev gift den 24. september 1944 i Birket Kirke med Egon Højland Eskildsen, f. 4. juni 1920, Bøvling Sogn, Ringkøbing Amt (Søn af Ingemann Peder Eskildsen og Jensine Kristiane Nielsen, Brande

 

3) Else Krøyer Rasmussen, f. 15.1 1927 - blev gift 21. september 1950 i Birket Kirke med Ole Bjørn Samuel Barnung, f. 29.4 1927, Lyngby (Søn af grosserer Bjørn Samuel Barnung og Annie Hansine Christine Mortensen, Lyngby)

 

4) Bente Krøyer Rasmussen, f. 17.1 1936.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Gadetoftegård 10a 30 tønderland, 3 1/3  tønder hartkorn, 42.000 Kr. Ejendomsskyld og 24.000 Kr. jordværdi.

 

 

1930 - Folketælling: Sofie og Kristian Stub bor i eget hus og er skrevet lige før Gadestoftegård i folketællingen. H. K. Rasmussen er benævnt som entreprenør og gårdejer. Til husstanden bor der også to chauffører Axel Hansen, f. 1903 fra Nakskov og Harry Frederiksen, f. 1912 fra Ryde (kører grus og sten), samt en husassistent Margrethe K. Nielsen, f. i Løjtofte i 1903.

 

1933 - Tidligere gårdejer Rasmus Kristian Stub dør den 27.6 1933 af cancer og begravet i Birket Kirke den 30.6, 64 år gammel.

 

1937 - Slotsgården blev købt i 1937, men solgtes igen i 1943 med ret til at grave grus frem i tiden. Firmaet havde haft forskellige store arbejder med vejanlæg og brobygning, hvor kan nævnes vejanlæg og brobygning i Vesterborg i 1934, 7 kilometer vejanlæg fra Horslunde til Halsted i 1941-42, vej  og brobygning ved Halsted Kloster og desuden adskillige overfladebehandlinger af veje. H.K Rasmussen var medstifter af Mosebrugerforeningen for Lolland-Falster, tillidsmand for Diskontobanken i Maribo, samt jurisdiktionsformand for Forenede Danske Motorejere. 

 

1939 - Gården udbygninger brændte.

 

1940 -  Folketælling: Der ikke andre end familien på Gadetoftegård og her er det nævnt at H.K Rasmussen er entreprenør og at det er en entreprenørvirksomhed.

 

1941 - Inger Maren Krøyer Rasmussen bliver gift den 9.11 1941 i Birket Kirke med Ansgar Juliussen, f. 2.3 1916 i Horslunde. Inger og Ansgar får tre børn:

 

1) Ejler Holger Krøyer Juliussen (3.2 1942-20.8 1943),

2) Mogens Krøyer Juliussen, f. 13.10 1944

3) Alice Marie Krøyer Juliussen, f. 25.2 1949.

 

Inger Maren Krøyer Rasmussen døde den 8. januar 1969 og begravet i Birket Kirke den 11. januar, kun 46 år gammel. Hun var meget aktiv i Birket og var bl.a. det 2. første  kvindelige medlem i kommunalbestyrelsen (efter Valborg Sørensen, Kragenæs i 1958) hvor hun var formand i skolebestyrelsen og vejudvalget. Hun trådte til som den kvindelige part på skoleferierne på Bornholm, og fik mange nye lærere til skolen i en tid med læremangel. Hun var også ambulancefører i civilforsvaret og sekretær i husmoderforeningen.

 

1955 - H.K. Rasmussens hustru Rasmine Agnete Stub dør 29. april og bliver begravet i Birket Kirke den 2.5, kun 57 år gammel. Samme år dør hendes mor Anna Sofie Margrethe Stryhn 30. september og begravet i Birket Kirke den 5. oktober, 84 år gammel.

 

1959 - Ifølge skøde af 19.4 1958 bliver Gadetoftegård overdraget til Birket Grusgrav A/S for en købspris på 300.000,- kr.

 

1962 - Matrikel nr. 9a Slotsgården fra Jørgen Bernard Fransen (havde fra 1928-1943 Savskærergården i Hejringe) til Birket Grusgrav A/S: Købspris ifølge skøde af 12.2 kr. 200.700,-.

 

1970`erne - Ansgar Juliussen overdrog virksomheden til sønnen Mogens Juliussen medens han levede, men hvornår ved vi ikke. Ansgar Juliussen døde i  januar 1993, 77 år gammel.

 

1992 - Skøde på 10a og 10g til SMUS ApS. Købspris Kr. 1.364.000,-.

 

 

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Stryhn og to af hendes døtre: Asta & Rasmine

Sofie Stryhn

Kristian Stub

Gadetoftegård

Mine Rasmusssen

H.K. Rasmussen

som ung og ældre.

Anna Sofie Stryhn med børnebørnene Inger og Kirsten

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Gårdspladsen på Gadetoftegård

Billeder fra Grusgraven

Alfred ”Krølle” Rasmussen

Asta Stub blev gift med Helge Valdemar Rahbek der var 2. lærer og senere skoleinspektør i Jylland. Han var også formand for Birket GF i en periode.

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt