Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv     Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

NæsteBirket Købmandshandel

1925

Også kendt som MH Selvbetjening

Matrikel nr. 14a - 1966 m2

Bandholmvej 110, 4943 Torrig

 

1869 - Rasmus Daniel Isaksen Rasmussen (Nielsen), f. 24.11 1837 på Fejø startede forretningen som senere blev til Birket Købmandshandel og MH Selvbetjening. Af købmandsforretninger/høkere var der 4 i 1860  som var nævnt folketællinger:

 

Birket By Jochum Schurman Lange, f. 1822 i Faaborg - 12.3 1865 i Birket

Birket By: Niels Frits Christensen, f. 1820 i Utterslev (I 1870 er han høker i St. Lindet)

St. Lindet: Jens Jacobsen, f. 1815 i Birket

Kragenæs: Frederik Otto Lund, f. 1823 i Tranekær på Langeland (startede forretning i 1856)

 

Daniel Nielsen var søn af gårdejer Rasmus Nielsen (1805-1845) og Marianne Jablovski, f. 1797 Østerby på Fejø. Han blev gift med Bodild Hansen, f. 26.2 1846. Hun var datter af gårdmand Hans Nielsen, f. 1816, Østerby på Fejø og Constance Henriett Dorthe Andreasen, f. 1821 i Stoense på Langeland. Bodild og Daniel Nielsen fik 9 børn:

 

1) Petra Fanny Marie Nielsen, f. 12.3 1869 på Fejø - d. 10.10 1878 i Birket

2) Hans Nielsen, f. 24.11 1872 i Birket - d. 17.7 1938

3) Constance Henriette Dorthea Nielsen, f. 7.5 1874 - d. 5.6 1874 i Birket

4) Constance Henriette Dorthea Nielsen, f. 25.6 1877 - d. 7.4 1878 i Birket

5) Valborg Johanne Nielsen, f. 13.5 1879, gift Kjær

6) Kristian Nielsen, f. 9.7 1880

7) Astrid Ingeborg Nielsen, f. 31.12 1881

8) Herdis Marianne Nielsen, f. 5.11 1882

9) Anna Nielsen, f. 17.3 1884, gift Jones, England

 

1870 - Folketælling: Daniel Isaksen Nielsen, 32 år detailhandler, Bodil Hansen, 25 år, hans hustru, Petra Marie Nielsen, 5 år, deres datter, Johanne Jensen, 55 år, tjenestepige

 

1880 - Jørgen Nielsen, f. 1861 på Fejø var handels kommis. Han overtager omkring 1886 Torrig Købmandshandel.  Derudover var der ved folketællingen i 1880 familien Nielsen med deres to børn Valborg og Hans. Ved folketællingen i 1880 er der i Birket Sogn nævnt at der var 6 købmand:

 

1) Birket By: Købmand Daniel Nielsen (Birket Købmandshandel)

2) Birket By: Laurenze Larsen, f. 1823 i Frederiksværk, enke efter Jochum Lange

3) Kragenæs: Christian Ancher Wichmann, (Kragenæs Skibsproviantering)

4) Kragenæs: Frederik Otto Lund, f. 1823 (Kragenæs Købmandshandel)

5) L. Lindet: Rasmus Nielsen, f. 1830 på Fejø - 15.5 1887 i Lindet.

6) Hjelmholt: Peter Andreas Lindberg, f. 1831 i Horsens (Hjelmholt Købmandsforretning)

 

1890 - Folketælling: Daniel Nielsen, 37 år + familien, derudover tre tjenesteekspedienter: Christian Henriksen, 20 år fra Stokkemarke, Laurits Hansen, 16 år fra Stokkemarke, Carl Frederiksen, fra Gloslunde og en tjenestepige Elna Nielsen, 16 år fra Stokkemarke.

 

1901 - Folketælling: Daniel Isaksen Nielsen, 63 år, Bodil Hansen, 54 år, børnene Astrid, 21 år, Herdis, 18 år og Anna, 16 år, samt Peder Christian Pedersen, 21 år, gårdskarl, Bolette Margrethe Hansen, 18 år, tjenestepige og Olaf Frederik Christian Olsen, 14 år og handelslærling, f. i Horslunde den 4.3 1886.

 

1906 - Daniel Nielsen var købmand og jordbruger af matrikel nr. 14a. Han havde en lærling Peter Skafte, f. 15.5 1887, som senere købte Birket Købmandsgård af Emil Schwarts mellem 1911 og 1916. Derudover var der kun hans hustru Bodil, samt en tjenestekarl Hans Jensen, f. 20.6 1882 og Marie Larsen, f. 13.11 1886.

 

1911 - Sønnen Kristian Nielsen, ugift stod opført som købmand, men det var stadig faderen Daniel Nielsen som var husfader og ejer af forretningen. Købmanden havde en lærling: Charles Hansen, f. 25.7 1895 i Holeby + to tjenestefolk: Vindfred Andreasen, f. 25.12 1892 i Vesterborg og Julie Marie Larsen, f. 17.10 1892 i Vesterborg.

 

 

 

 

 

 

Birket Købmandshandel omkring 1915. Kristian Nielsen til venstre med hvide skjorteærmer

1921 - Folketælling: Kristian Nielsen var ugift og havde en husbestyrerinde Laura Marie Nielsen, f. 19.5 1887 i Århus. Han havde ansat en kommis Sofus Holger Rasmussen, f. 21.8 1897 i Vordingborg og som kom til sognet i 1919, samt to tjenestefolk + et plejebarn Viggo Rasmussen, f. 25.5 1907 i Vesterborg.

 

1925 - Ved folketællingen 1925 var Kristian Nielsen, ugift og stadig købmand og han havde en husbestyrerinde Edith Christensen, f. 9.6 1900 fra Vesterborg, en kommis: Richard Sunke, f. 9.2 1896 i Birket, en handelslærling: Hans Kaj Nielsen, f. 1.9 1909 fra Gunslevmagle, en tjenestekarl: Axel Hansen, f. 14.4 1903 i Nakskov, og sluttelig en husassistent Margrethe Kirstine Nielsen, f. 5.3 1903 i Vester Karleby.

 

1926 - Købmand Kristian Nielsen døde den 17. juni og begravet i Birket Kirke den 20. juni 1926, kun 45 år gammel af en hjerteslag. Ugift.

 

 

 

 

Oluf Hansen var i Birket fra 1930 - 1947, først i Birket Brugsforening fra 1930-1939 og de sidste 8 år i Birket Købmands-forretning.

Regning fra 19.11 1941

Gunner Nielsen havde Birket Købmandshandel i nogle år i 30`erne. Han kom fra Holeby.

Emilie Due, kaldet Mille var fra Rødby. Hun døde i 2005.

Rasmus Andreas Bæhr var indehaver af Birket fra ca. 1925. Han var udlært i Nøbbet hos sin senere svigerfar Niels Peter Petersen.

Købmand i Nøbbet Hans Peter Petersen med familien. Rasmus Andreas Bæhr blev gift med Anna Magdalene, ståede til øverst til venstre.

Birket Kirkebog 1932. Mille og Gunner  får deres første datter Britta i Birket, men ved deres bryllup var Gunner ansat hos faderen i Holeby og Mille var husassistent i Rødby.

Efter at Emilie og Gunner Nielsen solgte Birket Købmandshandel flyttede de til Århus, hvor Gunner fik arbejde som tjener, bl.a. på Jægergårdsrestaurenten. I 1954 fik han job som lagerforvalter hos G.A.L. Thorsen. Gik på pension som 67-årig. Mille arbejde fra 1954 til 1973 i distributionsafdelingen på Jyllands Posten. Aage Gunner Nielsen døde den 4. januar 1979 i Vibo og Britta Emilie Marie Due døde 25. maj 2005 i Sjørup, Midtjylland.

 

1939 - Oluf Valdemar Hansen, f. 15.12 1894 i Everdrup ved Bårse, købte Birket Købmandshandel den 3. februar 1939.  Han var søn af parcellist, mølleri og handel på Staunstrup Mølle, Rønnedevej 14 i Everdrup Hans Hansen (14.2 1865 - 20.6 1945 i Næstved) og Mette Susanne Andersen (24.3 1871 i Toksværd - d. 20.6 1945 i Næstved) Forældrene boede på Ellebæksvej 28 i Jystrup fra 1925-1945. Oluf Hansen blev gift med Dagmar Marie Larsen, f. 23.3 1897 i Karise. Datter af gårdejer af Lindegård 10a i Karise Niels Peder Larsen og Ane Kirstine Jensen. Inden han overtog Birket Købmandshandel i 1939  havde han været brugsuddeler i Birket Brugsforening fra omkring 1926. Han fratrådte som uddeler den 1. maj 1939. 

 

Dagmar og Oluf Hansen fik en søn:

 

1) Helveg Ragnhoff Hansen, f. 18.7 1923 i Herfølge

 

Ved sønnens døb i 1923 var Oluf Valdemar Hansen brugsuddeler i Verskølle, Herfølge.

 

1940 - Ved folketællingen havde forretningen to lærlinge, nemlig sønnen Helveg og en nevø Jens Ove Hansen, f. 4.4 1923 i Systofte. Der var også en husassistent Else Vera Ziersen, f. 6.4 1924 i Birket. Den 15.10 får ekspedient hos Købmand Hansen, Poul Høj Rasmussen, f. 16.2 1916,  en søn Bent Kurt Rasmussen.

 

 

Folketælling fra 1940 og herunder et billeder fra 1939 af Birket Købmandshandel set fra bagsiden

1947 - Lagerforældre i Nakskov Mogens Gotfred Hansen, f. 19. januar 1914 i Toreby overtager forretningen. Han var søn af købmand i Søllested Hans Peter Hansen og Ella Johanne Christiansen.

 

1928-1930 - Rasmus Andreas Bæhr, kaldet Dres, f. 17. november 1893 i Mygdal Sogn - d. 29.11 1983, overtog Birket Købmandshandel i tidsrummet omkring 1928-1929. Han var søn af æghandler i Branderslev Rasmus Bæhr (11.8 1856-22.2 1932 i Branderslev) og Meta Marie Emilie Hansen (25.2 1861-21.10 1921 i Branderslev. Han blev gift den 12. januar 1924 i Nøbbet Kirke med Anna Magdalene (Magda) Petersen, f. 13.5 1895 i Nøbbet. Hun var datter af købmand Niels Peter Petersen og Martine Kirstine Elisabeth Rasmussen, Nøbbet, Han var ved gifte målet i 1924 købmand i Vejlegade 38 i Nakskov.

 

Andreas Bæhr havde omkring 1919 lært Magda at kende, medens han var ansat hos hendes far købmand Petersen i Nøbbet. Efter opholdet på Lolland kom han til København, hvor han forhandlede stiger og i 1941 fik han næringsbrev som marskandiser. Han fik sluttelig en blomsterhandel i Helgolandsgade. Helt fra hans unge dag kaldtes han ”Dres”. Det vides ikke om Magda og Andreas Bæhr fik nogen børn.

 

1932 - Aage Gunner Nielsen, f. 27. november 1907 i Køng - d. 4.1 1979 i Viby, Århus. Han arbejdede hos sin far brugsuddeler og senere købmand i Holeby Rasmus Nielsen (22.10 1881 - 8.2 1943 i Maribo og Laura Marie Dorthea Jørgensen (f. 25.10 1881 i Torslunde - d. 21.2 1961 i Holeby). Se historien om faderen i bogen: ”Holebys store levemand”

 

Aage Gunnar Nielsen blev gift med Britta Emilie Marie Due, f. 13.5 1910 i Rødby - d. 23.5 1994 i Sjørup. Hun var datter af murer Olaf Timand Nielsen Du (f. 6.9 1887 - d. 8.8 1951 i Rødby) og Mette Andersen (f. 5.8 1884 - d. 3.4 1963 - Se også Due Slægten

 

Emilie & Gunner Nielsen fik fire børn:

 

1) Britta Nielsen, f. 16.7 1932 i Birket - d. 5.9 2012 (Gift med Ib Sletting, Birkerød)

2) Leif Nielsen, f. 12.9 1934 i Birket  - d. 15.9 1994

3) Jette Nielsen, f. 14.4 1942 - d. 1997

4) Anni Due Nielsen, f. 8.2 1944 - d. maj 2011

1928 - Hvem der købte Birket Købmandshandel efter Kristian Nielsens død er noget usikkert, men givet er det at Marinus Ingemann Poulsen, f. 2.4 1887 i Gurreby  (død 3.3 1971) havde forretningen i 1928. Han blev  gift i Sandby Kirke den 11.10 1912 med Anna Cecilie Pedersen, f. 22.1 1888 - 26.2 1957. Inden de kom til Birket var han gårdejer på Volshavegård i Gurreby, siden 1917 af Elisabethsminde i Vester Nordlunde. De fik 6 børn, deriblandt Knud Ingemann Poulsen, f. 1.10 1914 i Gurreby.  som blev konfirmeret den 30.9 1928 i Birket Kirke. Der var også en søn Erik Helge Ingemann Poulsen som var født i 1927,  men han er ikke født i Birket. Det er ikke lykkedes os at finde ud af hvor familien flyttede hen efter salget, da de ikke er at finde i folketællinger i Birket for 1930. 

Mogens Gotfred Hansen blev gift den 22.2 1941 i Søllested Kirke med Ruth Højgaard Clausen, f. 4. juni 1921 i Søllested. Hun var datter af forhenværende depotbestyrer Ove Clausen og Marie Højgaard, Søllested. De får to døtre:

 

1) Annette Højgaard Hansen, f. 15.6 1945

2) Grethe Ulla Højgaard Hansen, f. 18. februar 1950

 

Fortsættes.

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19