BrunshøjTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 2a med flere, 65 tønderland

Tidligere fæstegård under Baadesgård Gods

Bandholmvej 66, 4943 Torrig

 

1787 - Fæsteren på Brunshøj var Poul Hansen Smed, f. 1753. Han var søn af Hans NN og Lisbeth Poulsdatter, f. 1730. Gift første gang med NN den 6.6 1788 i Birket. De fik tre døtre: Anne Poulsdatter, (1792-20.1 1829), Maren Poulsdatter, f. 7.5 1796 og Karen Poulsdatter (13.7 1799-1800).

 

1800 - Gift anden gang den 12.7 1800 med Anne Rasmusdatter, f. 1780 i Birket Kirke. Hun var født i 1779 og var datter af gårdfæster Rasmus Pedersen Skafte (1759-9.1 1830) og Ane Rasmusdatter (1759-25.1 1831). De fik 3 børn:

 

1) Hans Poulsen (8.11 1801-26.2 1886),

2) Mette Poulsdatter, f. 25.1 1804

3) Peder Poulsen Skafte, (f. 28.10 1806-1885 - senere gårdejer af Kringelborg i Lille Lindet og far til Poul Christian Skafte, Kringelborg og Niels Skafte, Sildebjerggård).

 

1801 - Folketælling: Poul Hansen, 47 år, gårdmand, gift, Anne Rasmusdatter, 21 år, hans kone, Ane Poulsdatter, 7 år, hans datter, Maren Poulsdatter, 5 år, hans datter, Hans Hansen, 22 år, tjenestekarl, ugift, Rasmus Rasmussen, 15 år, tjenestedreng, Zidsel Rasmusdatter, 27 år, tjenestepige, Maren Nielsdatter, 14 år, tjenestepige og Lisbeth Hansdatter, 72 år , enke og Poul Hansens mor.

 

1826 -  Poul Hansen Smed får ifølge arve og skødebreve for Baadesgård Gods 1810-1828 arvefæste pr. 19.2 1826.

 

1830 - Poul Hansen Smed dør den 7. september og bliver begravet i Birket Kirke den 14.9, 77 år gammel. Hans ældste søn Hans Poulsen overtager fæstningen af Brunshøj. Hans Poulsen er født den 8.11 1801 og konfirmeret den 21.4 1816.

 

1833 - Hans Poulsen bliver gift med Inger Rasmusdatter, f. 16.1 1810. Hun er datter af gårdfæster Rasmus Jørgensen Møller og hustru Johanne Jørgensdatter, Ladegård i Ravnsby. Hans & Inger får to børn:

 

1) Mette Kirstine Hansen, f. 23.1 1838

2) Poul Hansen Møller, f. 13.12 1841 - Senere gårdfæster af Birketvang

 

1834 - Folketælling: Hans Poulsen, 33 år, gårdmand, gift, Inger Rasmusdatter, 24 år, hans kone, Anne  Rasmusdatter, 55 år, enke, lever af undertægt hos sin søn, Peder Andersen, 14 år, plejesøn, Lisbeth Rasmusdatter, 8 år, plejedatter, Peder Poulsen, 28 år, bror til Hans Poulsen, ugift, tjenestekarl, Jørgen Hansen, 23 år, tjenestekarl og Kirsten Sørensdatter, 18 år, tjenestepige.

 

1843 - Inger Rasmusdatter dør den 20.4 1843, 32 år gammel.

 

1844 - Hans Poulsen bliver gift anden gang den 8. juni 1844 i Birket Kirke med Maren Kirstine Nielsdatter ”Kok”, f. 30.4 1826. Maren Kirstine Nielsdatter er datter af Niels Pedersen Kok (7.2 1802-31.7 1847) og Maren Rasmusdatter (12.9 1799-8.3 1857 - gift i Birket Kirke den 15.11 1823). Hans og Maren Kirstine Nielsdatter får 3 børn:

 

1) Rasmus Hansen, f. 22.6 1845,

2) Inger Hansdatter, (12.3 1847-20.1 1920),

3) Maren Sofie Hansdatter (29.6 1849-25.2 1850)

 

1850 - Folketælling: Hans Poulsen, 49 år, gårdmand, Maren Kirstine Nielsdatter, 24 år, hans kone, Mette Kristine Hansen, 11 år, hans datter, Rasmus Hansen, 5 år, deres søn, Inger Hansen, 3 år, deres datter, Maren Sofie Hansen, 1 år, deres datter, Anne Rasmusdatter, 71 år, mandens moder, Rasmus Hansen, 21 år, tjenestekarl, Niels Sørensen, 19 år, tjenestekarl, Lisbeth Rasmussen, 24 år, tjenestepige og Hanne Pedersen, 17 år, tjenestepige.

 

1860 - Folketælling: Hans Poulsen, 59 år, gårdmand, Maren Kirstine Nielsdatter, 34 år, hans kone, Anne Rasmusdatter, 81 år, enke, hans moder, der af ham forsørges, Niels Madsen, 19 år, tjenestekarl.

 

1870 - Folketælling: Hans Poulsen, 68 år, gårdejer, Maren Kirstine Nielsen, 53 år, hans hustru, Rasmus Hansen, 24 år, ugift, gårdbestyrer, deres søn, Inger Hansen, 22 år, deres datter, Maren Sofie Hansen, 18 år, deres datter, Bodil Kathrine Andersen, 16 år, tjenestepige, Hans Peter Rasmussen, 12 år, tjenestedreng, Lars Olsen, 15 år, tjenestedreng.

 

1876 - Rasmus Hansen, 24 år, bestyrer på Brunshøj  bliver gift med Maren Pedersen den 28. januar 1876. Datter af gårdmand Peder Kristoffersen (15.11 1802-17. marts 1856)   og Inger Jensen, Torriggården  og de flytter til Torrig, hvor han frikøber gården samme år.

 

1876 - Datteren Inger Hansen bliver gift den 4. februar i Birket Kirke med sønnen fra Torriggården Christen Pedersen Brunshøj, f. 27.8 1846. De får flg. børn:

 

1) Hans Peder Pedersen, f. 9.12 1876,

2) Anna Johanne Pedersen, 1.12 1878,

3) Mathilde Pedersen, f. 16.6 1881 -  blev gift den 12. maj 1905 med forvalter Morten Peter Hansen, f. 8. april 1865, søn af dyrlæge og gårdejer Hans Kristian Hansen og Mette Sofie Henriksen, Vig Sogn

4) Niels Pedersen Kok, 19.8 1883.

 

1880 - Folketælling: Christen Pedersen, 33 år, gårdejer, Inger Hansen, 32 år, hans hustru, Hans Peder Pedersen, 3 år, deres søn, Anna Johanne Pedersen, 1 år, deres datter, Hans Poulsen, 78 år, aftægtsmand, Maren Kirstine Nielsen, 53 år, aftægtskone, Maren Sofie Hansen, 28 år, svigerinde, Karen Kirstine Jensen, 22 år, tjenestepige, Lisbeth Kirstine Madsen, 22 år, Carl Edvard Klausen, 17 år, tjenestekarl og Rasmus Madsen, 16 år, tjenestekarl.

 

1886 - Hans Poulsen dør den 26. februar og begravet i Birket Kirke den 6. marts, 84 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Christen Pedersen Brunshøj, 54 år, gårdejer, Inger Hansen, 53 år, hustru, Maren Kirstine Nielsen, 74 år, hustruen mor, Mathilde Pedersen, 19 år, datter, Niels Kok Pedersen, 17 år, søn, Karoline Johansen, 28 år, tjenestepige, Rasmus Anders Andersen Skotte, 30 år, tjenestekarl, Malvine Johansen, 32 år, tjenestepige.

 

1905 - Christen Pedersen får navneændring til Brunshøj.

 

1907 - Beskrivelse af Brunshøj i Danske Gårde: ”Matrikel nr. 2 med flere af Birket. Hartkorn: 7 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar og 1/4 album. Der svares i tiender ca. 200 kr. og i arvefæsteafgift ca. 190 kr. Ejendomsskylden er kr. 53.000,- og brandassurancen er på 14.439 kr. og for besætning, inventar og arvl 24.414 kr. Bygningerne er forsikret i Østifternes Brandforsikring. Det samlede areal udgør 65 tønderland, deraf ager 6½, have og gårdsplads 2½ tønderland. Agermarken drives i en 6 marksdrift: 1:  grønjordshavre, 2:  staldfoder og halvbrak, 3: Hvede, 4: Roer, 5: byg og 6: kløver og græs. Af kunstgødning benyttes årligt ca. 12.000 pund. Besætningen består af 25 køer,  7 slagtekreatur ungkvæg og kalve, 4 tyre, 6 heste og 2 plage. Sidste år solgtes der ca. 45 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og er af rød dansk race. Mælkemængden var sidste gennemsnit ca. 5.200 pund pr. ko, som leveres til Birket Andelsmejeri. Det normale folkehold var 1 fodermester, 1 forkarl, 2 karle, 1 pige og i roe og høsten 2 mand ekstra. Brunshøjs hovedbygning og avlslænger er opførte af lermure og tækkede dels med tegl og dels med strå. De 3 sammenbyggede længer indeholder lade, ko– og hestestald, samt svinestald. Uden for gården ligger en magasinbygning. Den store smukke have indeholder mange forskellige slags frugttræer”.

 

1908 - Christen Brunshøj omkommer ved en hesteulykke mellem vejen fra Stokkemarke til Knuthenlund, hvor han bliver kvalt  under hesten den 30. januar og bliver begravet i Birket Kirke den 7. februar, 61 år gammel

 

1916 - gårdejer Niels Kok Pedersen bliver  med kongelig vielsesbrev gift den 25. april med Julie Hansine Hansen, f. 25.3 1889 på Fejø. Datter af fattighjems bestyrer Peter Hansen, (20.4 1861-11.10 1936) og Karen Emilie Rasmussen (10.2 1868-22.2 1838), først på Fejø og siden i Nøbbet. Søster til Helene Margrethe Hansen, Agerspris. De får flg. børn:

 

1) Inger Margrethe Pedersen, f. 2.3 1917,

2) Ellen Kirsten Brunshøj Pedersen, f. 10.5 1919

3) Karen Agnete Pedersen, f. 28.3 1921, gift den 7.12 1946 i Birket Kirke med mejerist på Fredsholm Hans Erik Bjørn, f. 30.10 1920 i Nakskov

 

1920 - Inger Hansdatter dør den 29.1 1920 af lungebestændelse, 72 år gammel.

 

1921 - Folketælling: Niels Kok Pedersen, f. 1883, gårdejer, gift, Julie Hansine Hansen, f. 1889, hans hustru, Inger Margrethe Pedersen, f. 1917, Ellen Kirsten Brunshøj Pedersen, f. 1919, Hilda Hansen, f. 1901 (Hustruens søster), Fejø, Karl Nielsen, f. 1892, tjenestekarl, Karl Nielsen, f. 1898, tjenestekarl.

 

1922: Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Brunshøj 2a med 64 tønderland, ca. 6 3/4 tønder hartkorn, 93.000 Kr. Ejendomsskyld og 68.000 kr. Jordværdi.

 

1940 - Folketælling: Niels Kok Pedersen, 58 år, gårdejer, Hansine Pedersen, 51 år, hustru, Ellen Kirsten Pedersen, 21 år, deres datter, Inger Margrethe Pedersen, 23 år, deres datter, Henry Axel Gustavsen, 23 år, forkarl, Vesterborg, Ole Erland Madsen, 16 år, medhjælper, Rødby og Margrethe ?, 17 år, husassistent.

 

1948 - Niels Kok Pedersen solgte gården til Anders Frydendal Andersen. Han var født den 5.5 1918 i Stokkemarke, søn af gårdejer Johan Claudius Andersen og Katrine Petersen, Abed. Gift den 12.4 1945 i Nakskov Kirke  med Grethe Kristensen, f. 3.6 1918 i Købelev, datter af gårdejer Lenshøjgård Ferdinand Carl Kristensen, f. 1876 og Alma Kathrine Kristensen, f. 1891, Rolykke. Hun var først gift med Hans Madsen Hansen, Hejringegård. Han døde 15.5 1943. De får to piger:

 

Annette Frydendal Andersen, f. 31.3 1946

Birgitte Frydendal Andersen, f. 25.7 1949.

 

Da Annette og Birgitte blev født boede de i Hejringe og Anders Frydendal Andersen var gårdejer i Stokkemarke.

 

1953 - Julie Hansine Hansen dør den 27.5 og bliver begravet i Sgt. Nicolai Kirke i Nakskov 1. juni, 63 år gammel. Da havde de solgt Brunshøj.

 

1955 - Forhenværende gårdejer Niels Kok Pedersen dør den 14.9 1955 og blev begravet den 19.9 i Birket Kirke, 72 år gammel.

 

1961 - Grethe Kristensen dør på Finsens Institut i København den 1. december og begravet den 6.12, kun 43 år gammel.

 

1973 - Anders Frydendal Andersen dør og Ifølge skifteretsattest overtager Annette Frydendal Andersen og Birgitte Frydendal Andersen overtager de gården pr. 19.8 1974. Købspris: 1,550.000,-

 

1979 - Annette Frydendal Andersen bliver eneejer af Brunshøj og hun bliver gift med Malthe Friis, f. 15.5 1953. Søn af gårdejer Peter Friis, f. 26.9 1912 og Inger Louise Reimers, f. 11.8 1920, Rågø, pr. Horslunde. Malthe Friis døde og så blev Annette Frydendal gift med Jens E. Nielsen fra Allenborg i Vindeby.

 

1987 - Gården bliver solgt til Poul Erik Theil ifølge skøde af 10. april til en købspris pr. kr. 3.726.714. Matrikel nr. 2a, 24a, 32b og 9p. Gården havde da 65 tønderland. Stuehuset bliver renoveret og Poul og Birgitte flytter ned til Birket.

 

1998 - Poul Theil køber Agerspris og den bliver lagt ind under Brunshøj. Poul er gift med Birgitte Smith-Pedersen, f. 10.8 1966 i København. Datter af tidligere Læge i Søllested Per Schmidt-Petersen (f. 28.6 1941, Amager) og sygeplejerske Jytte Christensen (f. 21.10 1941 i København)  Birgitte og Poul har to børn:

 

1) Katrine Theil, f. 11.11 1990 og

2) Kristian Theil, f. 14.12 1992.

 

? - Familien flytter til Svingelsvej i Nakskov og stuehuset bliver lejet ud.

 

2016 - Vennerslund i Torrig bliver købt og ligeledes lagt ind under Brunshøj.

´

 

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Poul & Birgitte Theil

Gårdejer fra 2016

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Annette Frydendal

Poul og Birgitte Theil har i flere år boet på Svingelsvej i Nakskov

Brunshøj

Fæstere & gårdejere på

Egelund fra 1801 til nu:

Fæster

1787 -

1830

Poul Hansen

 Smed (43  år)

f. 1753 - d. 1830

Fæster

1830-

1880

Hans

Poulsen  (50 år)

f. 1801 - d. 1886

Sønnen

Fæster/

Gårdejer

1880-

1908

Christen Pedersen

Brunshøj  (28 år)

f. 1846 - d. 1908

Svigersøn

Gårdejer

1908-

1948

Niels Kok (40 år)

Pedersen

f. 1883 - d. 1955

Søn

Gårdejer

1948

1973

Anders Frydendal

Andersen (25 år)

f. 1865 - d.

Gårdejer

1973-

1979

Annette Frydendal

Andersen 

f. 1946 -

Birgitte Frydendal

Andersen (6 år)

f. 1949 - d. ?

Døtre

Gårdejer

1979-

1987

Annette Frydendal

 Andersen (7 år)

f. 1893 - d. 1969

Søster og datter

Gårdejer

1987-

?

Poul Erik

Theil  (32 år)

f. 1961 -

 

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig