Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under grevskabet Christianssæde

Matrikel nummer 3a med flere, Skovhusevej 42, 4953 Vesterborg

Hartkorn: 4 tønder, 1 skæppe, 3 fjerdingkar & 7/9 album (i 1758)

 

1758 - Christen Jeppesen fæster den 30.3 den gård som han hidtil havde i fæste og haft i brug.

 

1775 -  Christen Jeppesens enke dør og Sivert Hansen fæster Egelund (Altså først dør Christen Jeppesen og i 1775 hans hustru)

 

1777 - Sigvart Hansen, f. 1755 var fæster og han var første gang  gift med Zidsel Cathrine Christensdatter (1755-1880). De fik 3 børn:

 

1) Inger Sigvartsdatter, f. 1777 - senere gift med Peder Jeppesen Kok, Gadetoftegård i Birket)

2) Hans Sigvartsen, f. 1779,

3) Gregers Sigvartsen, f. 1778.

 

1780 - Zidsel Cathrine Christensdatter dør i 1780 og så bliver han gift i 1881 med Anne Rasmusdatter,  hun er 27 år og de får 5 børn:

 

1) Zidsel Sigvartsdatter (1782-1784),

2) Ellen Sofie Sigvartsdatter, (1784-1798)

3) Zidsel Sigvartsdatter, f. 1786, Maren Sigvartsdatter, (1790-1798),

4) Erik Sigvartsen (3.12 1792-24.3 1822), 

5) Anne Marie Sigvartsdatter (1.11 1796-20.7 1832 på Fejø)

 

1798 - Anne Rasmusdatter dør i 1798, 37 år gammel og så bliver Sigvart Hansen gift for tredje gang med Johanne Cathrine Olsdatter, f. 1769 i Horslunde. De får følgende børn:

 

1) Ane Sigvartsdatter, f. 1798,

2) Maren Sigvartsdatter, f. 1800

3) Karen Kirstine Sigvartsdatter, f. 14.3 1803,

4) Birthe Sofie Sigvartsdatter (6.5 1807-1809),

5) Ole Sigvartsen (19.2 1811-23.2 1829)

6) Anne Sigvartsdatter, f. 1814. 

 

1804 - Sivert Hansen bliver arvefæster af Egelund: Hartkort: 4 tønder, 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 2/11 album pr. 17.4 1804.

 

1828 - Sigvart Hansen dør den 1. april og begravet den 9.4,  73½ år gammel. Karen Kirstine Sigvartsdatter bliver gift den 23. maj 1829 med Knud Thorsen, f. 1798. De får ingen børn.

 

1835 - Johanne Cathrine Olsdatter dør den 29. april og begravet i Birket Kirke den 4. maj, 65 år gammel.

 

1838 - Knud Thorsen dør den 27 juni 1838 og begravet i Birket Kirke den 3. juli, 40 år gammel

Karen Kirstine Sigvartsdatter bliver gift den 5. oktober 1838 med Jørgen Jensen, f. 1810 i Hellinge,  Halsted Sogn. De får to døtre: Maren Johanne Jørgensen, f. 22.4 1841 og Anne Marie Jørgensen, f. 1842 - Gift med Ole Christensen Blak i Tjennemarke den 5. juni 1867.

 

1860 - Folketælling: Jørgen Jensen, f. 1810 i Halsted, gårdmand, Karen Kirstine Sigvartsdatter, f. 1803, hans kone, Anne Marie Jørgensen, f. 1842, deres datter, Lars Christensen, 17 år, tjenestekarl fra Birket og Boline Madsen, f. 1824, tjenestepige fra Nakskov

 

1880 - Folketælling: Jørgen Jensen, 69 år, gårdejer, Karen Kirstine Sigvartsdatter, 76 år, hans kone, Christen Pedersen, 24 år, tjenestekarl, Cecilia Christine Rasmussen, 19 år, tjenestepige og Ane Johanne Hansen, 20 år, tjenestepige.

 

1881 - Hans Peter Skude, f. født 21. oktober 1851 i Majbølle, Tillitse, død 1936.

Particulier og børsmægler køber Slettemark. Søn af gårdejer af Brunmosegård Morten Christoffer Hansen, f. 29.8 1811 i Sandby  og Kirsten Rasmusdatter, f. 4.11 1822 i Østofte. Hans Peter Skude var en handelsmand der købte og solgte. Han ejede bl.a. flere gårde deriblandt Slettemark i Lindet. Her boede hans søster Nielsine da hun døde i 1881. Hans Peter Skude solgte i 1883 Slettemark til Jens Skafte. Se Skude Slægten

 

1883 - Jens Jørgen Jensen Skafte, f. 6.6 1860 på Jystedgård i Skovhuse købte Slettemarke. Jens Skafte var søn af Peder Jensen Skafte f. 24.3 1824 og Maren Kristine Rasmussen, f. 1.1 1840. Jens Skafte var gift med Julie Sofie Bonke (25.2 1859-1.9 1923), datter af Niels Hansen Bonke & Maren Katrine Karstensen i Skovhuse og bror til Carl Bonke, Skovlyst 1a i Torrig.

 

1884 - Tidligere gårdejer Jørgen Jensen dør den 10. februar og bliver begravet i Birket Kirke 16. februar, 73 år gammel. Han var particulier og opholdt sig hos datteren og svigersønnen Ole Blak i Tjennemarke, Stokkemarke Sogn.

 

1890 - Omkring dette tidspunkt købte ejeren af Slettemark matrikel nr. 5a Vængegård. I 1890 og 1899 blev der bygget to huse på lejejord fra Vængegård.

 

1901 - Folketælling: Foruden Jens Skafte og Julie Sofie Bonke er der fire tjenestefolk på Slettemark

 

1904 - Jens Skafte solgte Slettemark til sin halv lillebror Morten Laurits Skafte, født den 23. marts 1873 - død 28.9 1933 - søn af gårdejer på Jystedgård Peder Jensen Skafte, f. 24.3 1824 i Vesterborg og Anne Vilheline Theodine Larsen, f. 16.6 1849 i Vesterborg– d. 28.3 1929 på Slettemark)  og hustru Sigrid Pedersen Kistrup, f. 10.12 1878. Hun var datter af gårdejer af ”Solbakken” i Ørum i Viborg Kommune Peder Pedersen Kistrup, f. 25.3 1981 og Dorthea Marie Nielsen, f. 7.5 1846 - og søster til Holger Kistrup, Ludvigslund

 

De fik flg. børn:

 

Ingrid Skafte, f. 22.9 1905

 

Henry Skafte, f. 3.2 1907 - gift med Karen Margrethe Nielsen Due

 

Svend Ove Skafte, f. 5.8 1908 - Blev skytte - gift med førskolelærerinde Alma Kristina Mølgaard Madsen på Lindet Skole.

 

Poul Skafte, f. 2.3 1910

 

Trillingerne  

 

Dorthea Skafte, f. 11.12 1913

 

Maria Skafte, f. 11.12 1913 - død 8 uger gammel

 

Anna Skafte, f. 11.12 1913 - død 4 måneder gammel, samt et plejebarn Fanny Marie Kristine Hansen Edvardsen, f. 13.7 1898. De kom til sognet i 1904 fra Vesterborg. Laurits Skafte købte samtidig også  nabogården Hestehavegård. 

 

Efter salget af Slettemark købte Jens Skafte først Søndertofte, som lå bagved Horslunde Kro, men den solgte han nogle år efter for at købe Kuldsminde på Fejø. I 1917 købte han så købmandsforretningen i Hjelmholdt. Efter sin kones død (i 1923) solgte han forretningen i 1926 og flyttede ned på Slettemark.

 

Robert Skytte har skrevet følgende i sine fortælling om ”St. Lindet 1900 - 1993”:

 

 ”Efter at han kom tilbage til Slettemark sidste gang cyklede han, i de første år lidt rundt til sine venner og bekendte og solgte cigarer, til gilder var det jo gerne kasser med 100 stykker, dengang kostede en Tributo eller Advokat højst 25 ører stykket. Han har nok holdt forbindelsen til sine grossister fra sin købmandstid, hans sidste tid tilbragte han på Birket Alderdomshjem, som blev bygget i 1935.

Slettemark var i Laurids Skaftes tid et særdeles livligt sted - det må have været omkring 1906-1907, min far var en nytårsaften, da han var en ung mand på Slettemark, det var stjerneklart og måneskin og der lå sne, da kl. var 11-12 stykker om aftenen fik Laurids pludselig den ide at nu skulle de ud og skyde harer. De får spændt en hest for en slæde og kørte markerne igennem på Slettemark. Om de fik nogen harer ved jeg ikke, men de  kørte også hen igennem Lindet af byvejen og drejede af der, hvor Kallehavegård ligger nu, ind over marken og nordpå indover Bregneholt og tilbage igen.

Dagen efter var det jo Nytårsdag og Peder Skytte på Kallehavegård, min farfar, skulle jo så med sin familie i kirke om formiddagen, altid til fods. Da de kom op til svinget på nuværende Dalbyvej var der jo friske slædespor ned til marken, og det kunne Peder Skytte jo ikke forstå hvem der dog havde kørt der - og det kunne min far jo selvfølgelig heller ikke, selvom han havde været med i slæden. Dengang havde de jo lidt mere pjank for end nu.”

 

1911 - Laurids Skafte køber Bønnekegård og Hestehavegård, men videresælger Bønnekegård samme år til urmager Hans Christian Andreas Andersen, født 23.5 1859 i Nørreballe.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Slettemark 3a: er nu på 114 tønderland med ca. 8 tønder hartkorn og 160.000 kr. Ejendomsskyld, hvoraf de 117.300 er jordværdi.

 

1933 - Gårdejer Morten Laurids Skafte dør den 28. september og bliver begravet i Birket Kirke den 3. oktober, 60 år af mavekræft. Hans sønner Svend Ove, Henry og Poul drev gården videre for deres mor Sigrid Pedersen Kistrup.

 

1937 - Tidligere gårdejer af Slettemark med flere og købmand  Jens Jørgen Jensen Skafte dør den 6.11 1937 på Birket Alderdomshjem og begravet i Birket Kirke den 10. november, 77 år gammel (ligeledes mavekræft ifølge dødsattest 6.11)

 

1943 - Sønnen Henry Skafte, f. 3.2 1907  er bestyrer af Slettemark for hans mor. Hans kone er Karen Margrethe Nielsen Due, f. 28.7 1916. De blev gift i Rødby Kirke den 9. maj 1937. De får tvillinger den 3. september 1943 da Laurits og Kurt Skafte blev født. Til førstnævnte var det Sigrid Pedersen Kistrup der bar barnet, mens moderen bar Kurt.

 

1946 - Også Svend Ove Skafte fik tvillinger, da hans kone Alma Kristina føder to sønner Karl Frederik og Preben Mølgaard Skafte den 21. december.

 

1945-1949 - Sidst i fyrrene sælger Sigrid Pedersen Kistrup gården til forvalter S. Frederiksen, Rudbjerggård, som ganske få år efter sælger den til Carl Amor Frederiksen, f. 27. oktober 1878. Søn af gårdejer Henrik Frederiksen og Vilhelmine Hansen, Ryde Sogn. Han er borgerligt viet den 29. maj 1935 i Rødovre med Margot Niemeyer, 15.6 1913 Flensborg i Nordtyskland. De fik to børn:

 

1) Henning Frederiksen, f. 1936 i København

2) Karen Margrethe Frederiksen, f. 15.1 1951

3) Carl Asger Frederiksen, f. 10.6 1954

 

1958 - Carl A. Frederiksen dør den 17. maj på Maribo Sygehus og begravet i Birket Kirke den 20. maj, 69 år gammel. Efter hans død blev Margrethe Niemeyer gift med Villy Larsen, som drev gården indtil 1970.

 

1970 - Margot Niemeyer sælger Slettemark til Svend Åge Christensen, f. 11.3 1944 i Hillested ifølge skøde af 15.4 for en købspris: 953.000,-.

 

Svend Åge Christensen var søn af gårdejer på Toftegård i Reersnæs Otto Edvard Christensen, f. 1.4 1911 i Hillested og Helga Leonora Larsen, f. 28.11 1912  i Østofte. Inden forældrene købte Toftegård var forældrene gårdejere i Hillested Sogn. Svend Åge Christensen blev gift med Kirsten og de fik 3 børn:

 

1) Henrik Christensen, f. 8.3 1967

2) Søren Christensen, f. 29.5 1978 - Gift den 12.12 2004 med centersygeplejerske Kristina Volmer Christensen. Gårdejer af Kallehavegård  2004-2010

 

2003 - Svend Åge Christensen købte jorden der hørte til Bønnekegård af Hans Viggo Enok. Bygningerne til Bønnekegård solgte Hans Viggo Enok først i 2010.  

 

2004Svend Åge Christensen købte Glirevang og lagde den ind under Slettemark. Sønnen Søren Christensen købte Kallehavegård.

 

2010 - Henrik Christensen overtog Kallehavegård af lillebroderen Søren Christensen.

 

2016 -  Sønnen Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark ifølge skøde af 29. april 2016 til en købspris på  kr. 8.925.000,-. 58 hektar inklusiv  Glirevang og  Bønnekegård.

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre:

 

1) Katja f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence. Henrik er foruden landbruget også underdirektør i DLG øst, Maribo. Henrik Christensen ejer i dag disse gårde i Birket Sogn:

 

1) Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar inklusiv  Glirevang og Bønnekegård)

2) Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

3) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

4) Toftegård (pr. 4.3 2013 - 23 hektar)

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Sigrid og Laurids Skafte med et af deres børn

Margot Frederiksen, f. Niemeyer, gift med Carl Amor Frederiksen og efter hans død gift igen med Villy Larsen.

Julie Sofie Bonke, gift med Jens Skafte

Svend Ove Skafte

(Børsmægler Hans Peter Mortensen Skude (1851-1936) med sin 3. hustru Christine Johanne Nygård.

Kirsten & Svend Åge Christen-sen købte Slettemark i 1970 og havde gården indtil de solgte til sønnen Henrik Christensen (herunder) i april 2016.

Henry Skafte blev gift i 1937 og i 1943 får de tvillingerne Laurits og Kurt.

Slettemark

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre Katja f. 27.10 2000 og ?. Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relationskompe-tence.

Henry Skafte

Søren Christensen, f. 29.5 1978 blev gift den 12.12 2004 med centersygeplejerske Kristina Volmer Christensen. Gårdejer af Kallehavegård  fra 2004-2010. De har 3 børn.

Det gamle stuehus til venstre, det nye blev bygget i 1912

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Store Lindet

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt