Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Grevskabet Christianssæde

Nygårdsvej 4, Lille Lindet, 4953 Vesterborg

Matrikel 1a & 5, samt nr. 26 i St. Lindet

 

1763 - Peder Pedersen Stryhn fæster den gård i Lille Lindet som Povel Juhl hidtil havde i fæste og på grund af alderdom og svaghed til ham har afstået.

 

1776 - Rasmus Pedersen Skafte, Landsoldat fæster den gård i Lille Lindet som Peder Pedersen Stryhn hidtil havde i fæste og godvillig afstår mod at få Anders Rasmussens gård i Torrig: Stryhnseje

1787 - Fæster ved folketællingen var Rasmus Pedersen Skafte, f. 1759 (døbt 4.6 1759), bonde og gårdmand på Nygård. Han var søn af Peder Jensen Skafte  (1.10 1729 - 28.3 1804) og Birthe Sofie Sigvartsdatter (1737-19.5 1784), Skovhuse, Vesterborg,  og han var gift med Ane Rasmusdatter, f. 1759. De havde 7 børn:

Anna Sofie Rasmusdatter (1779-31.1 1863 - Gift med Poul Hansen Smed, Brunshøj),

Maren Rasmusdatter (8.4 1782-27.3 1860 - Gift med Rasmus Pedersen Stryhn den 12.5 1805, Stryhnseje),

Rasmus Rasmussen Skafte, f. 1782,

Mette Rasmusdatter, f. 1785,

Jens Rasmussen Skafte (1791-31.8 1853 i Halsted),

Christen Rasmussen Skafte, f. 7.2 1794, 

Birthe Sofie Rasmusdatter (11.2 1801-14.1 1878)

Tjenestefolk i 1787: Jørgen Christensen, f. 1759, Anders Peitersen, f. 1772 og Kiersten Christensdatter, f. 1766.

 

1800 - Rasmus Pedersen Skafte får arvefæste pr. 31. december 1800 på Nygård: Hartkorn: 5 tønder, 6 skæpper og 2 fjerdingkar.

 

1801 - Folketælling: Rasmus Skafte, f. 1759, gårdmand, gift, Anna Rasmusdatter, f. 1759, hans kone, Maren Rasmusdatter, f. 1787, Rasmus Rasmussen, f. 1782, Jens Rasmussen, f. 1791, Christen Rasmussen, f. 1794, Deres børn og Rasmus Rasmussen, f. 1774, tjenestekarl.

 

1824 - Birthe Sofie Rasmusdatter (Skafte) blev gift den 16. oktober i Birket Kirke med Hans Pedersen Klinke, f. 1796 i Nordlunde. Søn af sognefoged, lægdsmand og fæstegårdmand Peder Hansen Klinke, f. 1758 og Anna Sofie Pedersdatter (1772 - 6.7 1831) Nordlunde og bror til Jens Pedersen Klinke, Agerspris. De får to børn: Mette Hansdatter (14.8 1827 - 4.10 1846) og Rasmus Hansen Klinke (17.12 1840 - 28.3 1919)

 

1830 - Rasmus Pedersen Skafte dør den 9. januar og bliver begravet den 16. januar i Birket Kirke, 71 år gammel. Hans Pedersen Klinke overtager fæstningen af Nygård. Året efter dør Rasmus Skaftes hustru Ane Rasmusdatter den 25. december  og begravet i Birket Kirke den 2. januar, 72 år gammel.

 

1834 - Folketælling: Hans Pedersen, 38 år, gårdmand, gift, Birthe Sofie Rasmusdatter, 24 år, hans kone, Mette Hansdatter, 7 år, deres datter, Søren Dideriksen, 23 år, tjenestekarl, Morten Knudsen, 16 år, tjenestekarl og Kirsten Olsdatter, 20 år tjenestepige

 

1846 - Birthe og Hans Klinkes datter Mette Hansdatter dør den 4. oktober 1846, kun 19 år gammel.

 

1850 - Folketælling: Hans Pedersen Klinke, 54 år gårdmand, gift, Birthe Rasmusdatter, 49 år, hans kone, Rasmus Hansen, 10 år, deres søn. Ved samme folketælling havde de 7 tjenestefolk, men to var udkommanderet (værnepligt), 5 tjenestekarle og to tjenestepiger. I perioden 1850 og frem til sin død har Hans Pedersen Klinke frikøbt Nygård af Christianssæde. 

 

1865 - Gårdejer Hans Pedersen Klinke dør anden juledag den 26. september og bliver begravet i Birket Kirke. Han blev 69 år gammel. Rasmus Hansen Klinke bliver gift den 13. oktober i Birket Kirke med Inger Kirstine Hansen, f. 25.10 1844, datter af Hans Pedersen Kok, (22.12 1812-22.12 1857) og Sindel Rasmusdatter, f. 20.1814, Gadetoftegård. Rasmus Hansen Klinke bestyrer gården for sin mor.

 

1867 - Inger og Rasmus Klinke får det første af i alt 8 børn:

 

Hans Peder Klinke, (10.8 1867 - 19.3 1943 - Sognepræst i Adslev-Messing sogne, gift først den 20.10 1865 med Ellen Jørgensen (13.6 1871—1898), gift anden gang den 12.12 1905 med Kristine Frederikke Sørensen (2.2 1885-28.2 1944))

 

Jens Christian Klinke, (f. 10.8 1869 - gift den 18.11 1892 med Inger Margrethe Henriksen, f. 28.7 1872 på Savskærergården i Hejringe - 4 døtre og en søn)

 

Niels Anton Klinke, f. 19.5 1871

 

Sophus Klinke, f. 8.3 1874

 

Karl Otto Klinke,  (14.10 1876-1946) Cand. Jur. - gift 2.5 1907 med Sofie Larsine Henriksen, f. 17.10 1880, gårdmand Kristian Henriksen og Ane Kristine Karstensen, Hejringe.  - 3 børn, Asger, Inger og Gudrun Klinke.

 

Julius Klinke, f. 1878 - Købmand i Hillerød - gift med Emilie Bothilde Henriette Emilius, f. 15.2 1881 i Slagelse, 1 søn Aage Julius Emilius Klinke

 

Bertha Sofie Klinke, f. 30.4 1880 - gift med ? Kallehavegård

 

Anna Klinke, f. 17.1 1882 - gift den 27.1 1904 med,  gårdejer af Valdemar Stryhns Gård  i Torrig, Johannes Sørensen Stryhn, f. 20.6 1880 (søn af gårdejer på Sofiesminde Søren Hansen Stryhn  og Margrethe Kristine Rasmussen) - 2 børn: Sigrid Stryhn (1906 - 1968) og Holger Otto Stryhn (1912 - 2004)

 

Mathilde Klinke, f. 18.10 1883 - Gift den 24.4 1903 med gårdejer i Vesterborg Ewald Friis, f. 12.1 1876.

 

1870: Folketælling: Birthe Sofie Rasmussen, 69 år, gårdejerske, enke, Rasmus Hansen Klinke, 39 år, gift, bestyrer gården for sin mor, Inger Klinke, født Hansen, 35 år, hans kone, Hans Peder Klinke, 2 år, Jens Christian Klinke, under 1 år, samt 3 tjenestefolk.

 

1876 - Birthe Sofie Rasmusdatter dør den 17. januar og begravet i Birket Kirke den 25. januar, 76 år gammel. Rasmus Hansen Klinke overtager Nygård.

 

1880: Ved Folketællingen er der 11 personer i husstanden, inklusiv 4 tjenestefolk. Rasmus Hansen Klinke bliver valgt til sognerådsformand i 1880. Rasmus Klinke sad i Birket Sogneråd i 32 år fra 1880 og til han som 66-årige stoppede i 1912, hvor han blev efterfulgt af Julius Ingersen, Bavnehøjgård. Rasmus` farfar Peder Hansen Klinke var sognefoged og lægdsmand i Nordlunde Sogn og det samme var hans farbror Lars Pedersen Klinke. Rasmus Klinke var nevø til fæsteren på Agerspris fra 1831 - 1947 Jens Pedersen Klinke. Ved sin datter Mathildes bryllup i Birket Kirke er Rasmus Hansen Klinke amtsrådsmedlem i Maribo.

 

1885 - Inger Kirstine Hansen dør den 6. juli og begravet i Birket Kirke den 11. juli, 40 år gammel

 

1886 - Rasmus Hansen Klinke bliver i Birket Kirke gift den 4. september med Zingel (døbt Sinnel)  Christensen Stub, f. 16.5 1866, (datter af Christen Jensen Stub og Mette Kirstine Hansdatter, Glirevang.

 

1895 - Sønnen Niels Anton Klinke bliver den  13.7 gift med Anna Mathilde Larsen. Hendes mor var enke og ejede Sildebjerggård, men dør 27. april. Ifølge kirkebogen var Anna hjemme på Sildebjerggård og Niels Anton arbejde hjemme hos faderen på Nygård. Niels Anton Klinke kom til sognet i 1894 fra Tved Sogn, Svendborg, hvor han var tjenestekarl ved Folketællingen i 1890 på gården Skovlyst.

 

1901 - Folketælling: På Nygård er de to yngste piger, Anna og Mathilde, ikke flyttet hjemmefra endnu,  og så er der tre tjenestefolk: Emma Hansen, f. 1883, tjenestepige, Anton Rasmussen, f. 1880, tjenestekarl og Andreas Hansen, f. 1885.

Omkring århundrede skiftet blev der solgt ca. 45 tønderland til Carl Petersen som købte den jord der hørte til Lindet Mejeri, i dag kendt som Ernstminde, ca. 45 tønderland af Nygård. Robert Skytte beskriver det således i sin beretning ”St. Lindet 1900 - 1993”: På det som Carl Petersen købte fra Nygård, lå i gamle tider måske for ca. 200 år siden en gård, som dengang hed Nyjordgård, og man kan i tørre somre, som vi har haft et par år, og når der er sået byg se på afgrøderne, hvor bygningerne har ligget - og endog en cirkel på 8-10 meter i diameter, hvor åbenbart ”hesteomgangen” har stået, og hvor hestene i årtier har gået rundt og rundt og trådt jorden sammen. Rasmus Klinke skulle være født på Nyjordgård”.

 

1907 - Niels Anton Klinke sælger Sildebjerggård og køber Brunmosegård i Birket i stedet for.

 

1912 - Rasmus Klinke sælger Nygård til to af sine sønner Niels Anton Klinke, jurist Carl Otto Klinke, samt svigersønnen Ewald Friis (Gift med den yngste datter Mathilde) ifølge skøde af 16. april.

 

1914 - Den 24.3 køber Niels Anton Klinke de to andre ud og bliver eneejer. Anna Mathilde og Niels Anton Klinke får flg. børn: Knud Ingemann Klinke, 24.2 1897-10.11 1949 (se Brunmosegård, som han overtager i 1929) og Nora Christine Klinke, 9.5 1901-1996 - gift med Peder Aage Dalsby, f. 3.5 1894 på  Dalbygården.

 

1916 - Rasmus Hansen Klinke, rentier bliver enkemand for anden gang, da Zingel Christensen Stub dør den 20.12 på Nygård og begravet i Birket Kirke den 28. december, 65 år gammel af en hjerneblødning. I 1916 var der en husbestyrerinde Kamilla Dorthea Rasmussen, f. 19.5 1882 + tjenestekarlene Charles Kristian Tronier, f. 7.11 1894 og Niels Otto Hansen, f. 18.1 1891.

 

1919 - Rasmus Hansen Klinke får ridderkorset og bliver benævnt som dannebrogsmand, da han dør på Nakskov Sygehus den 28. marts og begravet i Birket Kirke den 5. april 1919, 78 år gammel.

 

1921 - Ved folketællingen er Anna Mathilde & Niels Anton Klinke flyttet ned på Nygård: Niels Anton Klinke, 50 år, gårdejer, gift, Anna Larsen, 50 år, hans kone, Nora Klinke, 19 år, deres datter, Franch Somueller, f. 3.12 1910 i Wien, plejebarn som kom i 1920. Tre tjenestefolk: Carla Andersen, f. 10.11 1902 i Rødby, Alfred Clausen, f. 7.12 i Dannemare og Aage Jørgensen, f. 7.12 1905 fra Nykøbing F. (kom i 1916)

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Nygård med 62 tønderland, ca. 6 ½ tønder hartkorn. 70.000 kr. Ejendomsskyld og 50.500 kr. jordværdi.

 

1938 - Niels Anton Klinke dør den 29.12 af en blodprop i hjertet, og begravet i Birket Kirke den 4. januar 1939, 67 år gammel.  I oversigt over sognefogeder står der om: ”Niels Anton Klinke er uddannet ved landvæsen, elev på Hindholm Højskole, strandfoged, kirkeværge, vurderingsmand for Umyndiges Midler og tidligere voldgiftsmand ved Handel med Husdyr, Medlem af Birket Sogneråd 1916-1924. Sognefoged fra 15.6 1918”.

 

1939 - Enken Anna Mathilde Larsen sælger Nygård matrikel 1a, 1d, 5, 26a og 32b ifølge skøde af 23.3 til Anker Martin Skov. Pris: 72.000,-. Anker Martin Skov, f. 14.5 1906 er gift den 11.7 1941 i Tirsted Kirke med Ellen Margrethe Lorentsen, f. 16.6 1917, begge i Tirsted Sogn. Anker Martin Skov er søn af gårdejer Martin Clausen Skov og Maren Hansen, Tirsted. Ellen Margrethe er datter af gårdejer Christian Frovin Lorentsen, f. 14.12 1885 og Alma Elisabeth Jensen, f. 19.10 1887 og fra Tirsted. Anker og Margrethe fik 6 børn:

 

Ruth Agnete Skov, f. 19.5 1942,  

Doris Margrethe Skov, f. 2.11 1943,

Kirsten Merete Skov, f. 27.8 1945,

Niels Christian Skov, f. 21.3 1848 - d. 12.5 1848

Arne Birger Skov, f. 19.5 1949

Kaj Martin Skov, 24.8 1954.

 

1956 - Anker Martin Skov sælger gården ifølge skøde af 17.4 1956 på matrikel nr. 1a, 5a, 26a og 32b til Preben Børge Plenborg, f. 20.3 1929 i Stokkemarke. Købspris: Kr. 172.000,-. Preben Plenborg er søn af gårdejer af Enggård i Stokkemarke Jean Markvard Plenborg, f. 9.6 1903 og Anna Knudsen, f. 9.2 1903. Preben Plenborg blev gift i Birket Kirke den 4. juni 1955 med Kirsten Kofoed Hansen, f. 14.5 1934, datter af slagtermester i Birket Bertel Emil Kofod Hansen, f. 12.4 1906 og Martha Kristine f. Hansen, 17.7 1910. De får fire sønner:

 

Allan Lars Plenborg, f. 30.5 1956 (Gift med  sygeplejerske Bettina Frederiksen - de har 3 børn. Allan er sportsredaktør på Folketidende),

Morten Kim Plenborg, f. 20.6 1857 - (gift med Inger Marie Petersen (Pixie), - uddannet skolelærer, driver Stutteri Firfod sammen med Pixie i Sakskøbing), Henrik Plenborg, f. 1962

Thomas Plenborg, f. 1967 (Professor ph.d. ved CBS - gift)

 

1964 - Preben Plenborg køber pr. 15. april matrikel 14, 11b, 32a, 32f, 32g, 32i og 32k af Martin Hansen Husmand for kr. 65.000,-.

 

1967 - Stuehuset væltede under stormen i `67 og blev totalt ødelagt og et nyt stuehus blev bygget.

 

1964 - 1998 - Nygård var i flere perioder forpagtet ud, bl.a. til Per Stryhn, bror til Grethe Strynn på Vennerslund. I samme periode byggede Preben Plenborg mange sommerhuse i Humminge, som han lejede ud. Han var også idrætslærer på Realskolen i Horslunde og Birket. Han var Birket Bordtennisklubs første formand i begyndelsen af halvfjerserne og sidenhen også leder af Birket Ungdomsskole. Morten Plenborg beretter på sin hjemmesiden Stutteri Firfod om tiden på Nygård: ”De fire brødre blev tidlig gjort bekendt med dyrehold og avlsarbejde, faktisk overtog de to ældste besætningen i en alder af hhv. 10 og 11 år. Det var så op til dem at fodre og passe dyrene samt sælge produkterne fra disse. Det var ikke usædvanligt, at en fødselsdagsgave fra far kunne være en ny kost eller greb”.

 

1994 - Preben Plenborg køber Kapellangården af Erling Kistrup ifølge skøde af 11.4. Købspris kr. 1.100.000,-.

 

1998 - Preben Plenborg sælger Nygård matrikel nr. 1a, 8, 14a og 26.b til Lise Theil for en købspris af kr. 4.850.000,-. Lise Theil, f. 12.4 1965 og uddannet cand. Agro, datter  af tidligere gårdejer af Katrinesminde i Urne Torben Theil, f. 23.1 1929 og Kirsten Raahauge, f. 27.3 1936 og søster til Poul Theil på Brunshøj med flere.

 

2016 - Nygård er der  inklusiv Kapellangård ca.  62 hektar jord, som stadig ejes af Lise Theil.

 

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

 

 

Rasmus Hansen Klinke, gårdejer på Nygård fra 1876 og til han solgte gården til to sønner og en svigersøn i 1912. Han var sognerådsformand i 32 år og valgt  amtsrådet. For sin store indsats blev han udnævnt til ridder af dannebrog. Han døde i 1919, 78 år gammel.

Sognefoged Niels Anton Klinke (1871-1938),  gårdejer af Brunmosegård fra 1906-1929 og gårdejer af Nygård fra 1912 - 1938

Rasmus Hansens Klinkes ældste søn sognepræst Hans Peder Klinke. Herunder lillesøsteren Anna Klinke og hendes mand Johannes Sørensen Stryhn, Fuglsang.

 

Anker Skov købte Nygård i 1939 og havde den i 17 år frem til 1956, da Preben Plenborg købte den for 172.000

Lise Theil har været gårdejer siden 1998. Gårdens bygninger er lejet ud.

Niels Anton Klinkes datter Nora Klinke blev gift med Peder Aage Dalsby, gårdejer af Vildmosegård i Saltvig fra 1925-1971.

Ingemann Klinke overtog Brun-mosegård efter sin far Niels Anton Klinke i 1929.

Preben og Kirsten Plenborg havde Nygård i 42 år fra 1956-1998. Herunder skolebilleder af deres fire sønner: Allan, Morten, Henrik og Thomas.

Nygård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Preben Plenborg havde Nygård fra 1956 til 1998 og Kapellangården fra 1994-1998.

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt