Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Godset Pederstrup

Matrikel nr. 6a med flere Store Lindet, Rosningevej 86, 4953 Vesterborg

Hartkorn: 5 tønder, 5 skæpper, 2 fjerdingkar & 2 album (i 1776)

 

Ernstminde hørte som resten af gårdene i Hejringe under Skelstofte, men da man i slutningen af 1700-tallet flyttede mange gårde ud af landsbyerne, blev gårdene også delt på en anden måde, således at alle gårdene i St. Lindet kom under Pederstrup. Ernstminde hører til både i Lille Lindet og St. Lindet og derfor ser man gården repræsenteret både under Lille Lindet og Store Lindet i forskellige sammenhænge. Gården har arealmæssigt været meget svingende. I begyndelsen af 1800-tallet var den på ca. 50 tønderland, i slutningen af århundredet var der kun 18 tønderland. I dag er der ca. 70 tønderland.

 

1768 - Zier Rasmussen, husmand fra Skovhuse fæster den gård i Lindet som Søren Rasmussen Lund hidtil havde i fæste og formedelst fattige omstændigheder og restancer overlader ham (Fæsteprotokollen den 26. april 1768)

 

1776 - Zier Rasmussen fæster  Ernstminde som han hidtil havde i fæste og i forvejen forvalter (1.1 1776). Zier Rasmusmussen tager efternavnet Lund efter den tidligere fæster Søren Rasmussen Lund, hvilket er meget almindeligt på den tid. Han er født i Skovhuse i 1744 (døbt den 14. oktober 1744) og søn af Rasmus Pedersen Skafte (død marts 1751) og Anna Jensdatter (1718– januar 1766). Zier Lund blev først gift med Ane Rasmusdatter (1742-1791) og de fik fire børn:

 

1)  Anne Ziersdatter, f. 1770

2) Dorthe Ziersdatter, f. 1774 - (Gift med Hans Hansen Vejle (1772-1832), fæstegårdmand først i Lindet, senere husmand på Vilhelmshøj, Ryde Sogn)

3) Rasmus Ziersen, f. 1779 - (Gift med Kirsten Pedersdatter og gårdfæster på Højdigegård i Hejringe fra 1807-1814.  Det går ikke så godt for Rasmus Ziersen, som i 1840 står som arrestant i Wester Schjørringe arrest og i 1845 som mandsfange i forbedringshuset  på Christianshavn Kvarter og han er daglejer og separeret.

4) Peder Ziersen Lund - Fæster senere Tærskegård  i Halsted Tvede.

 

1787 - Ved folketællingen er Zier Rasmussen fæstegårdmand og kirkeværge.

 

1791 - Anne Rasmusdatter dør og bliver begravet i Birket Kirke. Zier Lund blev derefter gift den 21. oktober samme år med Johanne Hintzedatter (1738-14.3 1820). Hun var datter af gårdmand Hintze Rasmussen, f. 1671 og Anne Andersdatter, f. 1718 i Vesterborg. Johanne var enke efter gårdmand Hans Olsen (1710 - 1791), hvor hun fik to børn: Christen Hansen, f. 1765 (senere fæster af Hestehavegård og gift først med Birthe Mortensdatter og bagefter Margrethe Sigvardtsdatter) og Ellen Hansdatter, f. 1769. Zier og Johanne fik ingen børn.

 

1800 - Zier Lund fæster Ernstminde som arvefæster (28. april 1800).

 

1817 - Zier Rasmussen Lund dør den 5. januar og begravet den 11.1 i Vesterborg Kirke, 72½ år gammel.

 

1820 - Zier Lunds hustru Johanne Hintzedatter dør den 14. marts og begravet den 18. marts i Vesterborg Kirke, 83 år gammel. Begge er gået på aftægt.

 

1832 - Anders Clausen fæster Ernstminde og Nyejord ifølge fæsteprotokollen den 23.2 1832 som arvefæster. Nyejord blev senere delt mellem Ernstminde og Nygård, men vi ved ikke hvornår. Anders Clausen er ikke at finde ved folketællingen i 1840 og han ses heller ikke som død i kirkebøgerne. Vi ved heller ikke om han har relation til Hans Nielsen Clausen.

 

1838 - Hans Nielsen Clausen, f. 1808, gårdmand er ifølge Matriklen 1844 fæster på Ernstminde og  gift med  Ane Marie Stephensen, f. 1803. De har tre børn: 

 

1) Dorthe Stephine Hansen, f. 1936

2) Rasmus Clausen Hansen, f. 14.5 1838 i Birket - senere gift med Karen Marie Jacobsen (11.5 1841 - 4.7 1921), Vester Skørringe hvor de flyttede til.  De  fik 5 børn.

3) Carl Hansen, f. 27.8 1839 i Birket

 

1838 - 1887: Hans Nielsen Clausen døde den 5 august som aftægtsmand i Vester Skørringe og begravet den 10, august, 79 år gammel. Det vides ikke hvornår han flyttede til Vester Skørringe og hvor lang tid han havde Ernstminde.

 

1887 - Niels Rasmussen køber Ernstminde, som dengang kun var på 18 tønderland, og ligger den sammen med Mejerigården. Han startede derefter Lindet Mejeri. Niels Rasmussen er  født den 10. 8 1848 i Tved Sogn, Svendborg. Niels Rasmussen var søn af Rasmus Knudsen & Anne Kirstine Hansdatter. Niels Rasmussen kom til sognet i 1882. Vi ved ikke præcis hvornår,  men vi ved at han købte Ernstminde i 1887 og at han ved Folketællingen i 1890 bor på Ernstminde og er mejeriejer og har  13 ansatte,  hvilket han også har i 1901. Ernstminde var kun på 18 tønderland da Niels Rasmussen købte i 87.

 

1890 - Niels Rasmussen blev gift den 21.11 1890 i Birket Kirke med Kirstine Marie Jessen, f. 23. august 1857 i Almind Sogn, Vejle Amt. Datter af væver Jes Hansen og Magdalene Pedersdatter, Almind.  Kirstine Marie Jessens lillesøster Mette Marie blev gift med mejeribestyrer i Slemminge Niels Hansen Bonke, en fætter til Carl Bonke, Skovlyst.  Kirstine Marie  og Niels Rasmussen fik to børn:

 

Thorvald Rasmussen, 31.5 1895 -  11.11 1961- gift med Bodil (9.3 1901 - 3.8 1989) fra Adamsgave. Senere gårdejer af Sofiedal i  Vindeby.

 

Martha Rasmussen, f. 31.12 1891 - 17.11 1962

 

1911 - Mejeriejer Niels Rasmussen dør af lungebetændelse og bronkitis den 2. maj og begravet i Birket Kirke den 6 maj, 62 år gammel. Mejerigården og Ernstminde bliver igen delt. Carl Vilhelm Pedersen købt Ernstminde og han fortsatte driften af Mejeriet, ifølge skøde af 26. september for en pris af kr. 35.385,-. Carl Vilhelm Pedersen er født den 13. januar 1876 i Stadager Sogn på Falster og søn af portør Hans Jørgen Pedersen og Sidsel Katrine Rasmussen, Nykøbing Falster.  Carl Vilhelm Pedersen var mejeribestyrer på Birket Mejeri fra 1900, hvor han kom til sognet fra Stouby.

 

Carl Vilhelm Petersen var gift  den 12. april i Vedtofte Kirke på Fyn med mejerske  Anna Pedersen, f. 6. november 1879 i Vedtofte Sogn. Anna Pedersen sidste ophold var i Odense inden hun kom til Birket. På Birket Mejeri boede ved folketællingen i 1901 Carl Vilhelm Petersen og Anna Pedersen, begge ugifte, sammen med to mejerister, en læremejerist og en lærling. 

Carl og Anna  fik fire børn:

 

1) Hans Jørgen Villy Petersen, f. 26.9 1901 - Gift med Rigmor Skotte, Søndertofte i Horslunde,  søster til Agnete der var  gift med Lærer Bendtsen. De blev gårdejer af Haugård i Vestenskov. De blev skilt og Villy fik derefter en beværtning i Knabrostræde i København.

 

2) Else Petersen, f. 19.11 1902 - Senere gift med mejeri ejer Orla Andreasen i Ordrup, København

 

3) Knud Helge Petersen, f. 9.11 1911

 

4) Inger Birgitte Petersen, f. 22.6 1915 - kaldet Musse blev gift med en færdselsbetjent i København

 

1914 - Carl Vilhelm Petersen købte et stort areal på 45 tønderland fra Nygård ifølge skøde af 24.3 1914. Det drejer sig om matriklerne i Lille Lindet: 4a, 4b og 4d, samt matrikel nr. 6a og 6b i Store Lindet. Samlet pris kr. 37.151,-.

 

1920 - Beskrivelse af Ernstminde af C.C. Haugner: Lindet Mejerigård, også kaldet Ernstminde, med 62 tønderland.  7 3/4 tønder hartkorn, 120.000 kr. Ejendomsskyld, hvoraf kun de 66.000 er jordværdi, idet der til gården hører et fæIles mejeri, som årlig forarbejder 1 ½ million kg mælk.

1929 - Kirstine Marie Rasmussen, f. Jessendøde den 17. september 1929, 72 år gammel.

 

Robert Skytte beretter i sine erindringer ”Store Lindet fra ca. 1900 - 1993” følgende om Lindet Mejeri. ”Ernstminde var oprindelig på 18 tønderland og Niels Rasmussen begyndte med privat mejeridrift. Han var bror til Lars Rasmussen, Fredsholm. Efterhånden blev det et stort mejeri, som hentede mælk på strækningen fra Lerbjerggården i Reersnæs til Hellingegården i Hellinge. I den varme sommertid hentede de mælk to gange dagligt, altså også om aftenen. En del kørte de selv, men også en del mindre landmænd havde det de kaldte en mæketur. Dengang var der på alle mejerier unge mejersker til hjælp i mejeriet, og når de hentede mælk om aftenen om sommeren tog undertiden mejerskerne i deres fine stive forklæder med og fik en lille aftentur med. Alt selvfølgelig med heste og vogn.

 

Den høje hvide bygning i billedet var ishuset, den var opført med brede dobbelt vægge, hvor så hulrummet var foret med tang fra stranden til isolering. Når der så var hårde vintre med tyg is på mergelgrave og tørvemoser, blev de nærmeste leverandører kaldt sammen med vogne og mandskab til at køre is, som så blev brækket op og læsset på vognene og kørt til ishuset. Dengang var der jo ikke kølemaskiner til mejeriprodukterne. Der blev selvfølgelig mere skummet mælk og valle end leverandørerne kunne tage retur, så Niels Rasmussen startede et større svinehold, og købte desuden Mejerigården”. 

 

1920`erne - Midt i tyverne købte Petersen en halvanden tons Ford T lastbil og havde så en lidt ældre karl til at køre den. Så kunne de selv hente mælken. Karlen hed Olsen, en rar og behagelig mand, det var også Olsens job, hver fjerde uge at køre rundt og dele mælkepenge ud i konvolutter til hver leverandør. Så var Olsen søndagsklædt med sorte lædergamacher op til knæene og det var almindeligt at Olsen fik en krone i drikkepenge. I 1921 var der 13 i husstanden på Ernstminde inklusiv familien.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Lindet Mejerigård, også kaldet Ernst-minde, med 62 tønderland  7 3/4 tønder hartkorn, 120.000 kr. Ejendomsskyld, hvoraf kun de 66.000 er jordværdi, idet der til gården hører et fæIles mejeri, som årlig forarbejder 1 ½ million kg mælk.

 

1932 - Omkring århundredeskiftet blev Birket Mejeri stiftet og der gik flere og flere leverandører til Birket og Lindet Mejeri måtte lukke og Carl Petersen måtte fra det. Ernstminde blev solgt til  Axel Johannes Peder Boye, f. 27.12 1902 ifølge skøde af 20. oktober. Pris: 80.000,-. Axel Boye havde været forkarl på Hellingegård i Halsted Sogn inden han købte Ernstminde. Axel Boye var født Nielsen i Trige Mark Sogn i Århus Amt og var søn af gårdejer Anders Nielsen og Nicoline Marie Jensen, f. 1865. Axel Boye blev gift i Halsted Kirke den 22. september 1932 med  Karna Kathrine Kirstine Frederiksen, født 5.4 1906 i Vesterborg. Hun er datter af bagermester Frederik Andreas Frederiksen og Inger Sofie Jørgensen. De får en søn:

 

1) Birthe Sofie Boye, f. 12.3 1933

2) Ellen Frederiksen Boye, f. 16.12 1937

3) Per Anders Boye, f. 1.5 1943 - d. 1.5 1953

4) Torben Karsten Boye, f. 25.11 1944

 

1969 - Sønnen Karsten Boye overtager Ernstminde ifølge skøde af 3.11 1969 for kr. 544.000,-. Han havde tidligere købt Hejringegård.

 

1973 - Gården ryger på aktion og bliver solgt til sønnen fra Ludvigslund Steen Christian Nielsen (som han overtager i 1991) ifølge skøde af den 18.3 1973. Pris kr. 660.000,-. Steen er født 19.10 1951 og  søn af Svend Nielsen, f. 27. december 1925 i Holtug Sogn i Præstø Sogn, (gift den 18. juli 1950 i Ryde Kirke) og  Edel Margrethe Mortensen Slente, f. 9. marts 1926 i Ryde.

 

1978 - Steen Nielsen køber matrikel 10c af Jeppe Madsen, Glirevang for kr. 43.000,-.

 

2012 - Steen Nielsen sælger Ludvigslund til Henrik Christensen, Slettemark.

 

2017 - Det samlede areal på Ernstminde matrikel nr. 6a med flere er i 2017 ca. 35 hektar og ejes stadig af Steen Nielsen,  som har en ejendomsværdi i 2015 på 7.800.000 kr.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813

 

 

 

 

 

ErnstmindeTekstboks: Tekstboks:

Agnes Hansine Stub født på Toftegård blev gift med Christen Maa-gaard  Laursen, som var udlært mejerist og var på  Lindet mejeri. Når der var gilde i privaten, virkede han som tjener, iført smoking. En tid var han på Pavillonen i  Ravnsby. Han serverede på gårdene  ved fester,  og var en populær tjener, der altid var fornøjet og med en  frisk bemærkning. De havde først hendes hjem fra 1922 til 1930, senere flyttede de til Signe Stubs hus  fra ca. 1932.

Anna Pedersen til venstre, var også født Pedersen kom fra Fyn og mejerske på Birket Mejeri, og blev gift med mejeribestyreren Carl Vilhelm Pedersen. De overtog Lindet Mejeri i 1911. Her er deres to ældste børn, Villy og Else

Karna Boye, f. Frederiksen

Else & Villy Pedersen

Martha Rasmussen

Datter af Kirstine Marie & Niels Rasmussen

1957

Forpagter Niels Andersen, Lindet Mejeri med sin hustru Petra og datteren Ellen. Chauffør Bjørn fra Nakskov, siddende inde i lastbilen. De var ansat ved mejeriet fra december 1925 til september 1928, hvorefter de flyttede til Vejle og startede et nyt mejeri. Måske er det den Ford T, som Robert Skytte omtaler?

1939

1949

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Gårde i Store Lindet

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt