Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Boesgård

I dag mest kendt som Henningshåb

Matrikel nr. 7a Birket, Bandholmvej 131, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

 

Boesgård er opkaldt efter den første kendte fæster på gården Boe Ibsen.  Han var gift med Magrethe Henrichsdatter, f. 1726. De fik to sønner:

 

1) Peder Boesen, f. 1770

2) Boe Boesen, f. 1772

 

Boe Ibsen døde omkring 1773,  og Margrethe Henrichsdatter blev gift anden gang med Rasmus Mathiesen, f. 1736. De fik en datter:

 

1) Sidsel Rasmusdatter, f. 1774

 

1782 - Rasmus Mathisen fæster den gård i Birket som han hidtil havde i fæste (i forbindelse med udskiftningen) - Fæsteprotokollen den 24.9 1782.

 

1799 - Boe Boesen blev gift 2. marts 1788 med  Johanne Rasmusdatter, f. 1772 i Horslunde. Hun var tidligere gift med Jens Jensen Due og havde en datter Ane Jensdatter, f. 1798.

 

1801 - Rasmus Mathiesen døde 65 år gammel og enken Margrethe Henrichsdatter afstod frivilligt Boesgård til sønnen Boe Boesen (Fæsteprotokollen 20.12 1801) Margrethe fæster herefter et hus i Birket og som hun frivilligt afstår til Niels Jensen fra Kragenæs (Fæsteprotokollen den 18.4 1805).

 

1827 - Boe Boesen blev gift den 24. november 1827 i Birket Kirke med Kirsten Christensdatter.

 

1834 - Boe Boesen, f. 1771 var fæster og han var gift med Kirsten Christensdatter, f. 21.1 1810. Kirsten Christensdatter var datter af gårdmand på Glirevang Christen Hansen Pallesen (1766-1829) og Inger Thomasdatter Degn (f. 1786 på Ludvigslund -1811). De havde ingen børn, men havde en plejesøn Jens Povelsen, f. 1822.

 

1835 - Boe Boesen dør den 29. oktober og begravet den 4. november 1835, 64 år gammel.  Han fik ingen børn i sine to ægteskaber.

 

1837 - Enken Kirsten Kristensdatter blev gift i Birket Kirke den 11. marts 1937 med Jørgen Nielsen Borre

 

1844 - Jørgen Nielsen Borre, f. 25.12 1809,  er fæster og gift med Kirsten Kristensdatter, f. 1809. Jørgen Nielsen Borre var søn af Niels Jensen Borre og Sidsel Rasmusdatter, Birket.  De fik følgende børn:

 

1) Inger Jørgensen, f. 19.1 1837 - Senere gift med husmand og skovhugger i Avnede Peder Rasmussen. De fik en datter: Julie Kirstine Rasmussen, f. 16.2 1880 d. 26.61959

 

2) Niels Jørgensen Borre, f. 21.8 1839 - Senere husmand i Birket  og gift med Dorthe Marie Larsen. De fik tre børn: Anna Kirstine Jørgensen, f. 20.8 1872, som ved folketællingen i 1880 boede hos Jørgen Nielsen Borre., Laura Hansine Jørgensen, f. 1875 og Kristian Jørgensen, f. 1877.

 

3) Christen Boesen Jørgensen, f. 28.9 1841

 

4) Christen Jørgensen  Borre, f. 20.8 1843

 

5) Ane Jørgensen, f. 1.5 1845

 

6) Peter Boe Jørgensen Borre, f. 8.1 1850

 

7) Hans Jørgensen, f. 8.1 1850

 

8) Rasmus Jørgensen, f. 26.6 1852

 

1880 - Folketælling: Jørgen Nielsen Borre, 70 år, gårdejer, gift, Kirsten Kristensdatter, 69 år, hans hustru, Ane Jørgensen, 34 år, ugift, deres datter,  Peter Boe Jørgensen, 30 år, ugift, deres søn, Anna Kirstine Jørgensen, 7 år, deres barnebarn.

 

1882 - Kirsten Kristensdatter døde den 13. november og begravet i Birket Kirke den 21. november 1882, 72 3/4 år gammel. (efternavnet stavet med K)

 

1888 - Gårdejer og enkemand i Birket Jørgen Nielsen Borre dør den 14. september og blev begravet i Birket Kirke den 21. september 1888, 77 år gammel.

 

1889 - Sønnen Peder Boe Jørgensen og svigersønnen Peder Rasmussen arvede gården,  ifølge arveudlægningsskøde af 24.12 1889. Peder Rasmussen var gift med Inger Jørgensen. De drev i fællesskab Boesgård.

 

1891 - Peder Rasmussen døde den 14. februar og begravet i Birket Kirke den 21. februar, 50 år gammel.

 

1901 - Ved folketællingen i 1901 er Jørgen Borre ugift og gårdejer. Hans søster Inger Jørgensen er flyttet hjem på gården  og hun er enke og har en datter Julie Kirstine Rasmussen, f. 16.2 1880 i Avnede. Derudover er der en slægtning/plejebarn Kristen Jørgensen på 9 år.

 

1913 - Gårdejerske Inge Jørgensen døde den 4. september af et hjerteslag og begravet i Birket Kirke den 10. september 1913, 76 år gammel. Datteren Julie Kirstine Jørgensen, kaldet Julie Borre arver hendes halvdel af gården. Julie Borre er ugift.

 

1915 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 7a Birket: Hartkorn: 3 tønder, 2 skæpper, 3 fjerdingkar og ½ album. Ejendomsskyld kr. 33.000, brandassurance kr. 9.000. Areal 35 tønderland, deraf ager 34 og have/gårdsplads 1. Ager marken drives i en 6 marks drift: Havre, græs, brak, ½ vintersæd, ½ roer, byg og 1 års græs. Der holdes 9 køer, 4 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste. Sidste år solgtes ca. 20 månedssvin. Jorderne er noget bakkede og ligger samlet om gården. Bygningerne stammer fra 1801-1803 og er opført i bindingsværk med stråtage. Hovedbygningen ligger mod syd. Der er installeret elektricitet. Fra gården, der ligger højt, have en milevid udsigt over omegnen”.

 

1919 - Der blev  solgt 15 tønderland fra  til Dalbygården.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Henningshåb/Boesgård 7a: 20 tønderland., 2 tønder hartkorn, 35.000 kr. Ejendomsskyld og 18.000 kr. Jordværdi.

 

1924 - Peder Boe Jørgensen Borre døde den 23. februar på Nakskov Sygehus af kræft i spiserøret og begravet i Birket Kirke den 29. februar 1924, 74 år gammel. Da der Julie Borre er eneste arving til gården arver hun sin morbrors halvdel.

 

1940 - Hjalmar Skafte, f. 20.4 1898 i Horslunde var bestyrer

 

1949 - Ny bestyrer var Holger Frederik Rasmussen, f. 24.11 1896 i Holeby. Efter Julies død i 1959 flyttede Holger Frederik Rasmussen ud til Emma Borre på Hejringe Ranch. Holger Frederik Rasmussen døde den 26. oktober 1969 på Birket Alderdomshjem.

 

1959 - Julie Borre dør den 25. juni og begravet i Birket Kirke den 27. juni 1959, 79 år gammel.

Boesgård sælges derefter til Svend Knudsen for 103.000,00 kr.

 

1969 - Ifølge skøde af 7.2 1969 bliver gården solgt til Henning Valdemar Larsen for 210.000,00. Han er søn af Knud Skafte Larsen, f. 5.7 1916 og Gerda Poulsen, f. 11.12 1919, Dalbygården Han er gift den 28. december 1978 i Birket Kirke med Anne Merete Juul, f. 16.9 1943 i Gloslunde. Hun er datter af gårdejer i Hoby Gerhard Juul, f. 6.11 1916 og Anna Kjerstine Nielsen, f. 12.10 1918.

Merete og Henning Larsen får to sønner:

 

Jens Gerhard Juul Larsen, f. 5.4 1977

Henrik Juul Larsen, f. f. 13.11 1979.

 

1975 - Henning Larsen købte matrikel nr. 11a Lille Lindet og matrikel nr. 2g Dalbygård af John Frede Hansen.

 

1977 - Henning Larsen købte barndomshjemmet Dalbygård af sine forældre til en pris på 1.600.000,00. Familien bliver boede på Henningshåb som i deres tid er renoveret meget og bygninger er meget velholdte.

 

1989 - Matrikel nr. 9a blev købt af Birket Grusgrav A/S for kr. 475.000,00

 

2009 - Henning Larsen solgte Henningshåb og Dalbygården inklusiv matriklerne 11a Lille Lindet, 9a Birket med flere til Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe til en pris på kr.  23.817.400,00. I forbindelse med salget blev bygninger solgt fra til Lars Frederiksen, som i dag driver virksomhed med skovbrug.  Merete og Henning Larsen købte derefter hus i Nakskov.

 

2015 - Henning Valdemar Larsen døde den 5. december 2015, 67 år gammel

 

2017 - Til Matrikel nr. 7a Birket er der 6,9 hektar.

 

Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

Hjalmar Skafte var bestyrer for Julie Borre.

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Birket:

Brunshøj 2a

Bandholmvej 66

4943 Torrig

Egelund 3a

Kapellanvej 20

4943 Torrig

Borresminde 4a

Nedlagt (Kapellanvej)

Jorden lagt ind unde Egelund

Lyngmosegård 5a

Signe Stubsvej 20

4943 Torrig

Bavnehøjgård 6a

Bandholmvej 120

4943 Torrig

Henningshåb/Boesgård 7a

Bandholmvej 131

4943 Torrig

Bakkegård 8a

Bandholmvej 109

4943 Torrig

Slotsgård 9a

Nedlagt (Bandholmvej 107)

4943 Torrig

Gadetoftegård 10a

Bandholmvej 91

4943 Torrig

Anker Christensen Gård 11a

Kragenæsvej

Nedlagt

Brunmosegård 12a

Nedlagt (Bandholmvej)

4943 Torrig

Tvebakken 17b

Bandholmvej 60

4943 Torrig