P. Carstensen GårdTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 2a Torrig, Nakskovvej 2, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge - 26 hektar

Kendes også som Langetoftegård

 

1783 - Ungkarl og landsoldat Johan Jacobsen fra Torrig fæster den gård som Niels Rasmussen Nachskov hidtil havde i fæste og fradøde, hvis enke han ægter (Fæsteprotokollen den 20. marts 1783. Johan Jacobsen var 25 år (f. 1762) og enken Anna Rasmusdatter var 50 år. (f. 1737) ved folketællingen i 1787. 

 

1790 - Johan Jacobsen dør 28 år gammel og begravet i Birket (Datoen kan ikke læses i kirkebogen)

 

1800 - Carsten Rasmussen fæster den gård som i forvejen har i fæste og brug. Han er søn af Rasmus Carstensen fra Savskærergården i Hejringe. Carsten Rasmussen, f. 1770 blev først gift med Ane Rasmusdatter, f. 1737. De fik ingen børn.

 

1803 - Ane Rasmusdatter dør og Carsten Rasmussen (1770-22.10 1849) bliver gift i Birket Kirke med Johanne Rasmusdatter, (f. 1770 i Horslunde - død 10.2 1847). Hun er datter af gårdmand i Nøbølle  Rasmus Nielsen, f. 1741 og Dorthe Jacobsdatter, f. 1746. Carsten og Johanne fik fire børn:

 

1) Karen Kirstine Marie Carstensen, f. 1804

2) Rasmus Carstensen, 1806-1806

3) Niels Carstensen, f. 1808

4) Rasmus Carstensen, f. 1811

 

1834 - Folketælling: Carsten Rasmussen, 64 år, gårdmand, Johanne Rasmusdatter, 64 år, hans kone, Rasmus Carstensen, 23 år, deres søn, Claus Rasmussen, 27 år, tjenestekarl, Maren Dideriksdatter, 20 år, tjenestepige og Sophie Kathrine Nielsdatter, 15 år, tjenestepige.

 

1840 - Sønnen Rasmus Carstensen bestyrer nu gården. Han er gift med Anne Marie Iversdatter, f. 2. juli 1812, datter af gårdejer Iver Rasmussen og Ane Larsdatter, Mageltving. De får fem børn:

 

1) Hans Rasmussen, f. 1839

 

2) Rasmus Rasmussen, 1841-1920 - Ugift, Arbejdsmand

 

3) Anne Johanne Rasmussen, f. 1843

 

4) Karsten Rasmussen, 13.3 1848 - 16.12 1931 - Ugift, senere gårdejer i Stokkemarke, men vendte tilbage til Birket i 1887. Ved folketællingen i 1901 er han medhjælper på gården.

 

5) Peder Rasmussen Carstensen, f. 14.9 1850

 

1875 - Rasmus Carstensen frikøbte gården til fri ejendom af Baroniet Juellinge.

 

1882 - Rasmus Carstensen dør den 16. december og begravet i Birket Kirke lillejuleaften, 71 år gammel.  og enken driver gården videre med hjælp af sine to sønner.

 

1883 - Enken Anne Marie Iversen sælger gården til sin yngste søn Peder Carstensen den 25. juni 1883.

 

Peder Carstensen blev gift den 20. juli 1883 i Utterslev Kirke med Ane Marie Pedersen, f. 23.4 1855 i Utterslev. Hun er datter af Karen Hansen, Utterslev og udlagt barnefader Johan Pedersen, Nakskov.  De får en søn:

 

1) Rasmus Carstensen, f. 2.10 1883

 

1890 - Folketælling: Peder Rasmussen Carstensen, 39 år, gårdejer, gift, Ane Marie Pedsersen, 34 år, hans hustru, Rasmus Carstensen, 6 år, deres søn, Ane Marie Iversen, 77 år, husfaderens moder, Jens Ludvig Sørensen, 17 år, tjenestekarl,  Malika Karlson, 17 år fra Sverige, tjenestepige.

 

1893 - Ane Marie Iversen dør den 14. marts og begravet i Birket Kirke den 22. marts, 80 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Peder Rasmussen Carstensen, 50 år, gårdejer, Ane Marie Pedersen, 45 år hans kone, Rasmus Carstensen, 17 år, deres søn, Karsten Rasmussen, 52 år, medhjælper, husfaderens broder, samt en slægtning, Lars Hansen, 24 år, fiskeri.

 

1914 - Peder Carstensen dør den 24. august og begravet 5 dage efter i Birket Kirke af rygmarvsbetændelse, 63 år. Hans enke Ane Marie Pedersen drev gården videre med sin søn Rasmus Carstensen som bestyrer.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: P. Carstensens Gård 2a: med flere: 50 tønderland, ca. 6 tønder hartkorn, 68.000 kr. Ejendomsskyld, 53.350 jordværdi.

 

1933 - Gårdejerske Ane Marie Pedersen dør den 19. december af lungebetændelse og hjerneblødning, 80 år gammel og begravet den 27. december. Sønnen overtager gården.

 

1940: Rasmus Carstensen, f. 2.10 1883,  gårdejer, ugift, Emilie Svendsen, 31.6 1882 i Sverige, husbestyrerinde, ugift,  Svend Holger Eriksen, 11.12 1910 i Stokkemarke, tjenestekarl, Rasmus Marius Carstensen, 27.7 1900 i Birket, tjenestekarl.

 

1946 - Rasmus Carstensen dør den 3. juli på Maribo Sygehus og begravet i Birket Kirke den 8. juli, 62 år gammel. Ugift.

 

1946 - Ingemann Uffe Rasmussen (bilforhandler i Nakskov) er ny ejer af gården ifølge skøde af 7.3 1967. Ingemann Uffe Rasmussen er født den 30.7 1906 i Hejringe. Han er søn af husfæster Rasmus Rasmussen (f. 11.5 1875 i Blans) og Emma Emilie Olsdatter (f. 17.11 1876 i Blekinge, Sverige), gift den 1.12 1901 i Stokkemarke Kirke. Ingemann købte også matrikel 3k Torrig på Vigvejen 11. Broderen Ole Marius Edvin Rasmussen, (24.12 1901 - 17.10 1981) var bestyrer. Han var gift med Karen Margrethe Clausen (16.2 1908 i Nøbbet - 20.6 1994). Hun var datter af fisker Hans Albert Clausen & Karen Johanne Jørgensen, Nøbbet og bror til Johan Clausen, Johan Clausens Gård i Hejringe.

 

1967 - Ingemann Uffe Rasmussen solgte matrikel 3k i Torrig, Vigvejen 11 til sin bror Edvin Rasmussen. Han var gift med Karen  Rasmussen. Efter Karen Rasmussen død den 20.6 1994, hvorefter matrikel 3k Torrig  blev solgt til Klaus Hillingsø Pedersen for Kr. 130.000,00 ifølge skøde af 28.3 1995.

 

?  - Gården blev forpagtet ud til Aksel Frimann Larsen, Sandby. Han bor i dag på Langesøvej 9 i Vesterborg.

 

1981 - Edvin Rasmussen,  som havde gården i forpagtning siden 1967,  døde 17.10 1981 og gården blev igen forpagtet ud til Bent Viktor Buck fra Horslunde og havde forpagtningen indtil gården blev solgt i 1994.

 

1994 - Karen M. Clausen døde den 20.6 1994. Palle Skude købte gården af Anne Lise Rasmussen den 11. marts 1994. Pris: 1.046.454,00 kr. Gården bliver lagt ind under Skovlyst, der ligeledes blev drevet af Palle Skude. Gårdens samlede areal var ca. 26 hektar.

 

2011 - Palle Skude solgte Lynbækgården og dermed også P. Carstensens Gård til sin søn Peter Leth Skude. Jorden er sammen med de andre gårde under Lynbækgården forpagtet ud til Jørgen Jepsen.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk  

P. Carstensens Gård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Vigvejen 11

Ingemann & Edvin Rasmussens  barndomshjem på  Bandholmvej 145 i Hejringe. Bygningen  til højre brændte i 50`erne.

Karen & Edvin Rasmussen gravsted på Birket Kirke.

Peder Rasmus Carstensen har lagt navn til gården. Han er søn af  Carsten Rasmussen fra Sav-skærergården i Hejringe (billedet)

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Torrig:

Skovlyst  1a

(Nakskovvej 6)

Nedlagt

P. Carstensens Gård 2a

Nakskovvej 2

4943 Torrig

Valdemar Stryhns Gård 3a

Ubeboet

Bandholmvej 11

4943 Torrig

Damgård 4a

Bandholmvej 23

4943 Torrig

Solgården 5a

Bandholmvej 41

4943 Torrig

Agerspris 6a

Bandholmvej 45

4943 Torrig

Vennerslund 7a

Bandholmvej 47

4943 Torrig

Stampegård 8a

Bandholmvej 55

4943 Torrig

Kroghsminde 9a

Bandholmvej 39

4943 Torrig

Birkevang 10a

(Bandholmvej 9)

Nedlagt

Lagt ind under Lynbækgården

Lynbækgården 11a

Spurvevej 4

4943 Torrig

Lysholmgård 12a

Lysholmvej

4943 Torrig

Gammels Gård 13a

Nedlagt

Ingen adresse

Torriggården 14a

Spurvevej 25

4943 Torrig

Stryhnseje 15a

Nakskovvej 8

4943 Torrig

Sofiesminde 15b

Nakskovvej 10

4943 Torrig