Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Matrikel nr. 7a, Hejringe Huse 9, 4953 Vesterborg

Der har været 18 ejere/fæstere af Hejringegård (2016)

 

1758 - Landsoldat Jørgen Andersen Kuld fra Hejringe fæster den gård som Morten Jensen havde i fæste og formedelst svaghed og uformuenhed ikke længere kunne besidde. Fæsteprotokollen den 13.5 1758.

 

1787 - Jørgen Andersen Kuld, f. 1728 var gift med Ane Mortensdatter (1736-9.10 1816). Jørgen og Ane fik 5 børn:

 

1) Birthe Jørgensdatter, f. 1759

 

2) Anders Jørgensen Kuld, 1763-1805 - Gift med Elisabeth Karstensdatter, f. 1742  og gårdfæster på Klintehøjgård i Ravnsby

 

3) Maren Jørgensdatter, 1766-27.4 1818

 

4) Niels Jørgensen Kuld, 1770-14.4 1848 - gift med Maren Jørgensdatterf. 1775 i Stokkemarke og gårdfæster på Ellevehøjgård i Ravnsby.

 

5) Morten Jørgensen Kuld, f. 1779 

 

1798 - Jørgen Andersen Kuld dør og enken Ane Mortensdatter fortsætter fæstningen af Hejringegård.

 

1801 - Morten Jørgensen Kuld fæster den gård i Hejringe som hans mor, enken efter Jørgen Kuld hidtil havde i fæste og godvillig afstår. Hartkorn: 5 tønder,  7 skæpper og 1 fjerdingkar.  Fæsteprotokollen den 10.12 1801.

Morten Jørgensen Kuld bliver gift med Ane Mortensdatter Thage (1779-14.6 1864). Hun er datter af Mads Nielsen Thage, (1746-1810) og Johanne Jensdatter (1736-1808), Thagegård. De fik flg. børn:

 

Hans Mortensen Kuld, f. 1803

 

Inger Mortensdatter, f. 1806

 

Ane Christine Mortensdatter, 24.2 1820-1.12 1905 - gift med Hans Pedersen Nakskov, 24.2 1816-17.3 1858.

 

1832 - Morten Jørgensen Kuld dør den 8.1 og begravet den 16. januar, 52 år gammel. Ane Madsdatter fortsætter fæstet af gården.

 

1834 - Folketælling: Ane Madsdatter, 54 år, enke, gårdkone, Hans Mortensen, 33 år, ugift, hendes søn, Inger Mortensdatter, 28 år, ugift, hendes datter, Marie Jacobsdatter, 6 år, plejebarn, Rasmus Andersen, 17 år, tjenestekarl.

 

1839 - Hans Mortensen Kuld bliver gift  i Birket Kirke den 2. februar med Ane Sivertsen, f. 22.3 1814, datter af Sigvard Pedersen Skafte og Zidsel Sigvardsdatter, f. 1786, Mejerigården

 

1860 - Folketælling: Hans Mortensen, 57 år, gårdmand, Ane Sivertsen, 46 år, hans kone, Zidsel Sigvardsdatter, 74 år, hans svigermor, Peder Hansen, 20 år, tjenestekarl, Maren Christensen, 19 år, tjenestepige.

Hans og Ane fik ingen børn.

 

1875 - Hans Mortensen Kuld dør den 16. juli og begravet 23.7, 73 år. Hans Mortensen var gået på aftægt og der er kommet en ny gårdejer, hvilket ses i folketællingen i 1880.

 

1880 -  Folketælling: August Ferdinand Wedderkopp, f. 10.8 1818 i Augustenhof, Gettorp, Holstein, gårdejer og hustru Sofie Frederikke Paasch, f. 1821 i Lindau, Slesvig, Helene Wedderkopp, f. 22.4 1850, lærerinde, deres datter, Maren Katrine Pedersen, 25 år, tjenestepige, Ludvig  August Thorvald Darre, f. 1864 i Hejringe, Ane Sivertdatter, f. 1815, aftægtskone og Johan Herman Spleth Bindesbøll, pensioneret lærer. 

 

August Wedderkopp var  hollænder (mejerist) på Juellinge, da datteren blev født. August og Sofie Frederikke blev gift i Vesterborg 24.4 1847. I 1879 arbejdede han som skovridder på Juellinge. Han frikøbte Hejringegård i 1880.  De fik tre børn:

 

1) Julius Edvard Wedderkopp, f. 24. 2 1849 - 30.9 1928 - Senere skovridder på Halsted Kloster - Gift med Julie Jeppesen, Ørbygården. Begge begravet i Birket

 

2) Helene Frederikke Wedderkopp, f. 24.2 1850

 

3) Christian Albert Wedderkopp, f. 13.11 1853

 

1888 - Gårdejer  August Wedderkopp dør den 3. januar i Halsted og begravet i Birket Kirke den 9. januar, 68 år gammel.

 

1889 - Sofie Frederikke Paasch dør den 7. juli og begravet i Birket Kirke den 13 juli, 67 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Hans Jørgen Rasmussen bor på Hejringegård og i folketællingen står der at ejeren er Wedderkop. Han er blevet enke først i 1875 og sidst i 1900,-

 

1906 - Folketælling: Peder Skafte, f. 28.5 1843, gårdforpagter, Marie Skafte, f. 15.9 1844, hans kone, Hans Skafte, f. 1884, Agnes Skafte, f. 17.1 1882, tjenestepige og Anton Korup, f.  1891.

 

1907 - Hans Henrik Hovmand Mortensen Skude, købte gården. Han var født i Ravnsby 19.7 1873, død den 2.5 1927. Søn af  Rasmus Mortensen Skude og Karen Trine Hovmand Jørgensen, Glentegård i Ravnsby

Gift den 8. marts 1912 i Birket  med Ingeborg Dorthea Eriksen født 17. november 1886, Munkeby, Tillitze, død den 30. juni 1963 i Birket,  (datter af skovarbejder Niels Ole Eriksen, f. 21.7 1850 i Vestenskov og Anne Marie Hansdatter, f. 25.11 1850 i Tillitse). I henhold til kongelig bevilling af 25. februar 1905.

Ingeborg og Hans Skude fik 9 børn:

1) Else Katrine Skude,  4.6 1912 19.2 1978

Gift med Aage Evald Kristensen, Sildebjerggård

 

2) Signa Elisabeth Skude, 13.5 1914 - 4.1 1992

Gift borgerligt i Københavns Magistrat den 16. marts 1949 med Ingemann Villy Petersen, Birket, født den 8. oktober 1914. Ingemann og Signa fik et barn.

 

3) Dødfødt pige 21.3 1916

 

4) Ove Hovmand Skude, 17.9 1917 - 18.3 1918

 

5) Nancy Tove Skude, 25/7  1919 - død i Kalundborg Gift med bager Frank Madsen, Vesterborg

 

6 & 7) Dødfødte tvillingepiger 8.8 1921

 

8) Vera Johanne Skude, 31.1 1923 - 28.7 1998

Vera  blev gift den  1.12 1957 i Avnede Kirke med togfører i Næstved Frederik Møller Jensen  (født den 8.10 1925 i Nr.  Salling, Viborg)

 

9) Ulla Margrethe Skude, 21.10 1926 - 24.2 1997

Gift med lokomotivfører og senere pedel på Handelsskolen i Nakskov Elo Wahl Rasmussen. Se Skude Slægten

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Hejringegård 7d: 54 tønderland, 6 ½ tønder hartkorn, 77.000 Kr. Ejendomsskyld og 57.200 Kr. Jordværdi.

 

1927 - Hans Skude dør den 2. maj og begraves i Birket Kirke den 6. maj af en blodprop, 53 år gammel. Hans hustru Ingeborg Dorthea Eriksen driver gården videre  med hjælp fra bestyrere. I 1930 var bestyreren Evald Oskar Pedersen, f. 23.11 1904 fra Musse, Nysted. Der var også en tjenestekarl Kaj F. Munk, f. 17.12 1909 fra Reersnæs.

 

1937 - Ingeborg Dorthea Eriksen solgte gården til Hans Madsen Hansen, f. 13.6 1908 i Horslunde. Han var søn af forpagter Carl Viggo Hansen og Dorthea Margrethe Rasmussen, Svinsbjerg. Han blev gift med 5.6 1937 i Købelev Kirke med Grethe Kristensen, f. 3.6 1918 i Købelev, datter af gårdejer Lenshøjgård Ferdinand Carl Kristensen, f. 1876 og Alma Kathrine Kristensen, f. 1891, Rolykke.

 

1940 - Hans Madsen Hansen, 32 år, gårdejer, Grethe Kristensen, 22 år, hans kone, Hermann Christensen, 25 år, tjenestekarl og bror til Grethe.

 

1943 - Hans Madsen Hansen dør på Nakskov Sygehus  den 15. maj og begravet i Birket Kirke den 20. maj, 34 år gammel. Hans enke Grethe Kristensen driver gården videre med hjælp fra broderen Hermann Kristensen, f. 17.11 1915, Købelev.

 

1945 - Grethe Kristensen bliver gift den 12. april i Nakskov Kirke med Anders Frydendal Andersen. Han var født den 5.5 1918 i Stokkemarke, søn af gårdejer Johan Claudius Andersen og Katrine Petersen, Abed. De fik to døtre:

 

1) Annette Frydendal Andersen, f. 31.3 1946

 

2) Birgitte Frydendal Andersen, f. 25.7 1949

 

1948 - Anders Frydendal Andersen købte Brunshøj og da de den tidligere ejer Niels Kok Pedersen døde i 1955 flyttede familien op til Birket.

 

1961 - Grethe Kristensen dør på Finsens Institut i København den 1. december og begravet den 6.12, kun 43 år gammel.  De to døtre Annette og Birgitte Frydendal arver gården efter deres mor og de forpagter den ud.

 

1968-69 - Gården sælges til Torben Karsten Boye, f. 25.11 1944, søn af proprietær Axel Johannes Peder Boye, f. 27.12 1902 og Karna Kathrine Kirstine Frederiksen, f. 5.4 1906,  Ernstminde i Lindet.

 

1972 - Den 10. november købte Søren Munk-Petersen fra Ørbygården Hejringegård til en pris af kr. 610.000,- på matrikel 7a og 7c. Samtidig solgte han bygninger fra til Erik, Ellen og Otto Blem. Pris: 90.000,-. Bygningerne fik nyt matrikel nr. 7d.

 

2011 - Søren Munk-Pedersen solgte Ørbygården til Susanne Hovmand-Simonsen fra Knuthenlund.

 

2012 - Susanne Hovmand-Simonsen solgte gården til Skjold Sørensen fra Thagegård. Pris ifølge skøde af  28.2 2012 kr. 1.348.000,-.

 

2016: Skjold Sørensen har sammenlagt ca. 97 hektar jord til sine tre gårde: Skovly, Hejringegård og Thagegård.

 

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

Hejringegård

Matrikelkort 1892

Fæstere & gårdejere på

Hejringegård

fra 1785 til nu:

Fæster

? -

1758

Morten 

Jensen  (?  år)

f. ? - d.

Fæster

1758-1798

Jørgen Andersen

Kuld  (40 år)

f. 1728 - d. 1798

 

Fæster

1798-1801

Ane (3 år)

Mortensdatter

f. 1736 - d. 1816

Enke

Fæster

1801-

1832

Morten Jørgensen

Kuld (31 år)

f. 1779 - d. 1832

Søn

Fæster

1832-1839

Ane (7 år)

Madsdatter

f. 1779 - d. ?

Enken

Fæster

1839-1875

Hans Mortensen

Kuld (36 år)

f. 1803 - d. 1875

Søn

Gårdejer

1875-

1888

August Ferdinand

Wedderkopp (8 år)

 f.  1818 -  d. 1888

Gårdejer

1888-

1907

Arvingerne

 

Gårdejer

1907

1927

Hans H.H.M.

Skude (20 år)

f. 1873 - d. 1927

Gårdejer

1927-

1937

Ingeborg Dorthea

Eriksen (10 år)

f. 1886 - d. 1963

Enken

Gårdejer

1937-

1943

Hans Madsen

Hansen  (6 år)

f. 1908 - d. 1943

Gårdejer

1943-

1961

 

Grethe (18 år)

Kristensen

f. 1818 - d. 1961

Enken

Gårdejer

1961-

1969

Annette Frydendal

f. 1946

Birgitte Frydendal

f. 1949

Døtre

Gårdejer

1969-

1972

Torben Karsten

Boye (3 år)

f. 25.11 1944

Gårdejer

1972-

2011

Søren (39 år)

Munk-Peteresen

Ørbygården

Gårdejer

2011-

2012

Susanne (1 år)

Hovmand-Simonsen

Knuthenlund

Gårdejer

2012-

?

Skjold

Sørensen

Thagegård

f. 1951

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

August Wedderkopp frikøbte Hejringegård i begyndelsen af 1880. Herunder hans hustru Sofie Frederikke Paasch

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg