Tekstboks: Tekstboks:

Matrikel nr. 13a Magletving - Tidligere hed den  Trættehavegård

Mageltving Møllevej 6, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under godset Pederstrup

 

1787 - Peder Jensen, f. 1742 (kaldet for Ladefoged) var  fæsteren på gården. Han var bror til Ole Jensen Ladefoged på Skovlyst. Han blev gift med Catharina Thomasdatter, f. 1759. De fik 4 børn:

 

1) Jens Pedersen, f. 1775 (Moderen var kun 16 år, måske var han gift før!)

 

2) Thomas Pedersen, f. 1779

 

3) Peder Pedersen, f. 1780 - Døbt 7. november og båret af Morten Thomasens hustru Kiersten Rasmusdatter, Birkevang i Torrig

 

4) Morten Pedersen, f. 1786

 

1793 - Catharina Thomasdatter dør og Peder Jensen blev gift anden gang den 22. juni 1793 i Birket Kirke med Birthe Knudsdatter (1774-4.1 1839). Hun var datter af gårdmand på Kringelborg Knud Rasmussen Klinke (død 1778) og Mette Jensdatter (1749-1796). De fik tre sønner:

 

Knud Pedersen, f. 1794

Ole Pedersen Ladefoged, 13.7 1797-14.5 1872

Jacob Pedersen, f. 1800

 

1801 - Ved folketællingen i 1801 er det kun den ældste af Peder Jensens sønner fra første ægteskab der bor hjemme: Jens Pedersen, 24 år.

 

1827 - Peder Jensen Ladefoged dør den 6. maj og begravet i Birket Kirke den 12. maj 1827, 87 år gammel. Sønnen Ole Pedersen Ladefoged overtager fæstningen af gården.

 

 

 

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1828 - Ole Pedersen Ladefoged blev gift i Horslunde Kirke med den 20. september med Inger Poulsdatter, f. 2.6 1802, datter af gårdmand i Egholm Poul Hansen Mejer (1770-1843) og Ane Cathrine Hansdatter (1772-1853). De får 7 børn:

 

1) Maren Kathrine Olesdatter, f. 8.9 1829 - senere gift med Jes Rasmussen (død 30.8 1872 i Maribo)

 

2) Birthe Sofie Olesdatter, f. 9.4 1834 - Senere gift den 21.2 1863 i Birket Kirke med møller i Nordlunde Jens Christian Hansen, f. 1823 og fik to børn: Peter Julius Hansen og Inger Margrethe Hansen

 

3) Peder Olsen, f. 8.6 1836

 

4) Ane Margrethe Olsdatter, f. 27.9 1838 - Senere gift med skolelærer Carl Pedersen.

 

5) Ane Sofie Olsen, 15.10 1840

 

6) Marie Kirstine Olsen, f. 8.8 1843 - Senere gift med gårdejer Hans Friis Jørgensen og de fik en datter Olivia Karoline, f. 15.3 1875 i Birket - gift med sin fætter Olav Bernard Kragh

 

7) Pouline Olsen, f. 21.2 1846 - Senere gift den 11. oktober 1867 med Rasmus Michaelsen, f. 1837 i Stokkemarke.

 

1834 - Folketælling: Ole Pedersen, 37 år, gårdmand, gift, Inger Poulsdatter, 32 år, hans hustru, Maren Kathrine Olesdatter, 5 år, deres datter, Birthe Knudsdatter, 59 år, mandens moder, der af ham forsørges og haver aftægt, Peder Jensen, 3 år, plejebarn, Margrethe Jeppesdatter, 17 år, tjenestepige, Niels Poulsen, 26 år, tjenestekarl, Rasmus Rasmussen, 17 år, tjenestekarl.

 

1839 - Birthe Knudsdatter dør den 4. januar og begravet i Birket Kirke den 12. januar 1839, 65 år gammel.

 

1850 - Folketælling: Ole Pedersen Ladefoged, 53 år, gårdmand, gift, Inger Poulsdatter, 48 år, hans kone + de 7 børn og en tjenestekarl Kristian Jørgensen, 19 år.

 

1860 - Ved folketællingen er den ældste datter Maren Kathrine Olesdatter flyttet hjemmefra og nu har de fået en plejesøn Knud Rasmussen, f. 1846 i Vesterborg

 

1869 - Ane Sofie Olsen blev gift i Birket Kirke den 17. august 1869 med Peder Andersen Kragh, f. 28.4 1833 i Søllested. Han er søn af Anders Pedersen Kragh (19.11 1803-16.1 1880) og Karen Kirstine Rasmusdatter (25.1 1811-3.7 1795), Søllested. 

 

Ane Sofie og Peder Andersen Kragh fik 6 børn:

 

1) Olav Bernard Kragh, 30.7 1870-23.1 1939 - Senere gårdejer af nabogården Kraghs Gård (matrikel nr. 13b), Kapellanvej 45Olav blev gift den 15. maj 1886 med kusine Olivia Karoline Friis  Jørgensen, 15.3 1875-3.8 1970,  datter af gårdejer Hans Friis Jørgensen, f. 1839 og Marie Kirstine Olsen, f. 8.8 1843. Moderen er  datter af Ole Pedersen Ladefoged.

 

2) Laurids Jes Kragh, 16.11 1872-2.8 1927 - Senere parcellist i Vesterborg og gift den 11.11 1904 i Horslunde  med Grethe Johanne Mathilde Karstensen (22.1 1876-3.1 1912) Gift anden gang med Laura Petrea Olivia Pedersen (15.2 1874-9.6 1946

 

3) Karl Kristian Kragh, 28.3 1875-8.7 1963 - Senere parcellist i Horslunde og gift med Sofie Andersen, 20.3 1871 i Torreby-3.5 1959. De fik to børn Ejnar Kragh 1903-1967) og Holger Kragh + et plejebarn Ane Grethe

 

4) Peder Anton Kragh, 9.9 1877-21.2 1945 - Senere gift den 22.2 1907 i Vesterborg med Kathrine Rasmussen (9.6 1885-22.8 1981) Begge begravet i Vindeby Kirke.

 

5) Alfred Kragh, 14.4 1880-10.1 1933 - Senere gift den 10. maj 1910 med Sigrid Sørine Kranker, f.  7.10 1890 i Nøbølle Mark, datter af skovfoged Hans Søren Kranker og Nielsine Pouline Sørine Louise Kranker. De fik to børn: Karen Sofie Kragh, (TATOL, gift med Rasmus Hansen) og gårdejer Hans Kranker Kragh.

 

6) Inger Kirstine Marie Kragh 2.7 1884-7.11 1875 - Senere gift den 17.5 1907 i Birket Kirke med Hans Rasmus Karstensen, 25.1 1875-2.3 1929, søn af gårdejer Jens Karsten Rasmussen og Ane Dorthea Rasmussen, Horslunde

 

1870 - Ved folketællingen er Ole Pedersen Ladefoged gået på aftægt og hans svigersøn har overtaget gården.

 

1872 - Tidligere gårdmand Ole Pedersen Ladefoged dør den 14. maj og begravet i Birket Kirke den 24. maj, 74 år gammel.

 

1901 - Folketælling: Peder Andersen Kragh, f. 1833, gårdejer, gift, Ane Sofie Olsen, f. 1840, hans kone, Alfred Kragh, f. 1880, deres søn, Marie Kragh, f. 1884, deres datter, Edvard Hansen, f. 1880, tjenestekarl.

 

1905 - Slægten fik navneændring ifølge kongelig bevilling af den 14.7 1905, således af Andersen blev slettet og efternavnet er Kragh.

 

1911 - Folketælling: Peder Kragh, 78 år, gårdejer, Sofie Olsen, 71 år, hans kone, Alfred Kragh, 31 år, ugift, deres søn, Anna Henriette Rasmussen, f. 20.11 1890 i Vesterborg, tjenestepige, Poul Christian Nielsen, f. 20.1 1896, tjenestekarl

 

1912 - Den yngste søn Alfred Kragh blev gift den 10. maj 1912  i Birket Kirke med Sigrid Sørine Kranker, f. 7.10 1890, datter af skovfoged i Nøbbøllelunder Hans Søren Kranker og Nielsine Pouline Sørine Louise f. Kranker. Hun var storesøster til Skovfoged i Torrig  Anders Frederik Holger Kranker (13.4 1892-18.12 1984).

 

De fik 2  børn:

 

1) Karen Sofie Kragh, f.  19.9 1914 - Senere gift den 17. maj 1935 i Birket Kirke med gårdejer af Ravnsbygård, som de solgte i 1943 og  derefter blev ejer af TATOL i Birket Rasmus Hansen, f. 19.2 1909. Karen passede forretningen medens Rasmus arbejde for vognmand Henningsen. De fik 6 børn:

 

1) Grethe Sigrid Hansen, f.   27.7 1937,

2) Hans Krag Hansen, f. 2.8 1939,

3) Anita Kragh Hansen og trillingerne

4) Susanne Kragh Hansen, 4.12 1957

5) Vibeke Kragh Hansen, f. 4.12 1957

6) Dødfødt, f. 4.12 1957

 

 

2) Hans Kranker Kragh, 22.6 1818-7.12 1946 - Hans døde som blot 28-årige, hvor han arbejdede som landmand i Vestenskov. Han var ugift.

 

1933 - Ifølge Tingbogen fik Gården sit navn Kraghsminde tinglyst  den 12. september.

 

1939 - Alfred Kragh dør kun 53 år gammel den 10. januar og begravet i Birket Kirke

 

1940 - Knud Emil Jørgensen købte gården af arvingerne til Alfred Kragh. Han var født 19.5 1900 i Holeby og var ugift. Han var søn af gårdejer af Annasminde i Holeby Rasmus Christian Jørgensen, 1860 og Karen Line Hansen, f. 1860 - gift 19.3 1886 i Olstrup Kirke. Knud Emil Jørgensen havde en forkarl fra Birket Kaj Hansen, f. 3.10 1920 og en husbestyrerinde Karen Klinke, f. 14.3 1915 i Vesterborg, som havde en søn: Mogens Hansen Klinke, f. 23.12 1939.

 

1945 - gårdejer af Kragsminde var Christian Vilhelm Skotte, f. 11.12 1897 i Sandby, gift den 18, juli 1940 i Avnede Kirke med Dagnar Viola Jørgensen, f. 18.11 1912 i Avnede Sogn. De havde en datter Anna Kirstine Skotte, f. 5.8 1946.

 

1949-1950 - Sigurd Verner Jensen, f. 24.6 1921 i Rolfsted Sogn, søn af gårdejer Christian Jensen og Abelone. Han blev gift med Maren Gunild Rasmussen, f. 17.4 1918 i Rørbæk. Hun var datter af gårdejer i Tårs, Sakskøbing, Hans Rasmussen, f.5.4 1869 og Maren Marie Arildsen, f. 21.2 1879. Da Verner Jensen blev gift var han gårdejer i Væggerløse, og da den ældste datter Ingrid blev født i 1950 var han gårdejer af Kraghsminde.

 

De fik 4 piger:

 

1) Ingrid Jensen, f.  10.3 1950  -  Senere gift med Børge Andersen og har hus på Poppel Alle i Torrig.

2) Margit Jensen, 9.8 1951

3) Hans Christian Jensen, f. 9.9 1953

3) Gudrun Jensen, f. 1.2 1956

4) Irene Jensen, f. 22.8 1957

 

1989 - Verner Jensen solgte gården til Bent Egon Sørensen, f. 7.6 1963 ifølge skøde af 1. august 1989: Købspris: 975.000,- Bent er bror til Arne Ejgil Sørensen, Kringelborg med flere i Lindet. Verner Jensen var en tid også med i Birket Sogneråd ret før at det blev til storkommune, altså Ravnsborg Kommune.  Verner Jensen døde den 23. oktober 2008, 87 år gammel og hans hustru døde den 21. marts 1987, 69 år gammel.

 

1997 - Bent Sørensen købte matriklerne 3m og 3n den 18. marts 1997 af Børge Pedersen fra Magletvinggården: Købspris: Kr.  271.126,00.

 

2011 Bent Sørensen købte matrikel nr. 12g, som tidligere var jorden til Askelund af Knud Aage Møller. Pris ifølge skøde af 24. oktober 2011 kr. 1.803.824,00. Bent Sørensen opkøbte også  flere små matrikler i området blandt andet 1x Pederstrup, 13d Torrig og  1r Bønnet.

 

2017 - Bent Egon Sørensen ejer stadig gården som i tidens løb har erhvervet sig flere matrikler hvoraf den største er matrikel.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraghs Gård 13b  nederst på denne side

Matrikel nr. 13b Magletving

Kapellanvej 45, 4943 Torrig

 

Kraghs Gård og matrikel nr. 13b er sandsynligvis kommet ved en deling af matrikel nr. 13. I dag kendes begge gårde som Kraghsminde 13a og Kraghs Gård 13b. Begge gårde har siden fået meget mere jord og Kraghs Gård er mere end blevet fordoblet ved at matrikel nr. 4c Magletving, Vesterborg Sogn er blevet opkøbt.

 

1901 - Olaf Bernard Andersen Kragh, f. 23.7 1870 var gårdejer af gården, som også er kendt som Kraghs Gård, da den er nabo til Kraghsminde på Mageltving Møllevej 6. Han var søn Peder Andersen Kragh, Kraghsminde (28.4 1833-29.8 1914) og Ane Sofie Olsen (15.10 1840-14.2 1917). Olav blev gift den 15. maj 1896 med kusine Olivia Karoline Friis  Jørgensen, 15.3 1875-3.8 1970,  datter af gårdejer Hans Friis Jørgensen, f. 1839 og Marie Kirstine Olsen, f. 8.8 1843. Moderen er  datter af Ole Pedersen Ladefoged.

 

De får 2 sønner:

 

1) Hans Peter Kragh, 2.10 1897-3.10 1967

2) Georg Kragh, f. 2.3 1900 - Senere gift den 18. april 1930 i Vesterborg Kirke  med sin kusine Anne Sofie Kragh, f. 24.1 1908, datter af parcellist i Langesøe, Laurids Jes Kragh, (16.11 1872-2.8 1937) og Margrethe Mathilde Carstensen (22.1 1876-3.1 1912)

 

1905 - Slægten fik navneændring ifølge kongelig bevilling af den 14.7 1905, således af Andersen blev slettet og efternavnet er Kragh.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Kraghs Gård 13b: i Birket og 14b i Vesterborg Sogn 25 tønderland, 2 ½ tønder hartkorn, 34.500 kr. Ejen-domsskyld og 24.600 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Olaf Kragh, 60 år, gårdejer, Olivia Jørgensen, 55 år, hans hustru, Hans Peter Kragh, 33 år, deres søn, medhjælper, Marie Ibsen, f. 15.10 1913 i Halsted, tjenestepige, Kristian Vinter, f. 1.6 1916 i Vesterborg, tjenestedreng.

 

1930 - Olaf Kragh, 60 år og er stadig gårdejer. Sønnen Hans Peder Kragh er 33 år og medhjælper på gården.

 

1933 - Hans Peter Kragh blev gift den 1. december i Birket Kirke med husbestyrerinden på Kraghs Gård Dagmar Pedersen, f. 4.10 1898, datter af afdøde forældre hjulmand Hans Christian Pedersen og Marie Christiansen, Magletving, Vesterborg Sogn. På dette tidspunkt har Hans Peter Kragh ikke overtaget gården endnu. 

 

1934 - Gården brændte 3. august 1934 kl. 5.20 udbygningerne og årsagen er uopklaret ifølge brandprotokollen. Der blev opført nye avlsbygninger på samme sted. Vi ved ikke op stuehuset blev bygget på samme tidspunkt.

 

1936 - Dagmar Pedersen dør af mavekræft 30. marts og begravet den 3. april, 37 år gammel. Hans Peter Kragh har i perioden 1933-1936 gården af sine forældre.

 

1938 - Gårdejer Hans Peter Kragh blev igen den 15. maj 1938 gift med Anne Dore Andersen, f.  25. maj 1908, datter af gårdejer i Klynge, Tillitse Jens Nielsen Andersen og Ingeborg Karen Marie Nielsen.

 

De fik en datter:

 

1) Inge Kragh, f. 3.9 1939

 

1939 - Olaf Kragh dør 23. januar og begravet i Birket Kirke den 27. januar 1939, 68 år gammel.

 

1940 - Ved folketællingen og efter Olaf Kraghs død i 1939 er hustruen Olivia flyttet over på modsatte siden af vejen til huset der har matrikel nr. 3c, sikkert bygget i forbindelse med branden i 35. Hun bor der alene.

 

1967 - Gårdejer Hans Peter Kragh dør den 3. oktober og begravet i Birket Kirke den 9. oktober 1967,  70 år gammel.

 

1967 - Arne Jensen købte gården og han startede kvægproduktion. Han var ungkarl, men havde en husbestyrerinde.  ? Kristoffersen havde en søn Brian Kristoffersen og en datter med til Lindet. Ved en tragisk ulykke oppe ved Bavnehøj blev moderen og datteren dræbt. I bilen var også  Brian, men heldigvis overlevede han og blev siden adopteret af Arne Jensen. Senere fik Arne fik en ny husbestyrerinde Else Jørgensen som han blev gift med. Hun havde fra tidligere ægteskab sønnen Christer Jørgensen, der i dag er gift og bor i Nakskov. Han er uddannet mekaniker og i dag togfører på Lollandsbanen.  Den anden søn Brian Kristoffersen er uddannet i herreekviperingsforretningen  Schønau i Nakskov og i dag direktør i et tøjfirma. Han er gift med Færøske Ee og har sønnen William og bor i Vedbæk

 

1988 - Arne Jensen solgte gården til Mogens Peter Andersen, f. 5.4 1963 på matrikel nr. 13b, 4g og 8c til en pris af kr. 1.990.000,00. Efter salget af gården flyttede Else & Arne Jensen til Løjtofte, hvor de købte et hus på Paradisvænget.

 

2017 - Mogens Peter Andersen ejer gården som i dag er på ca. 12½ hektar. . Gården havde i mange år haft en større malkebesætning, men nu bliver der  hovedsagligt produceret korn bælgfrugter og olieholdige frø. Der er ca. 32 hektar jord til Kraghs Gård inklusiv matrikel 13b Magletving (12 hektar), Birket og 4c Magletving, Vesterborg (18,5 hektar) og 8c L. Lindet (knapt 2 hektar). Gården var i 2015 vurderet til kr. 7.450.000,00.

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder, som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk    

Kraghs Gård

Kraghsminde

Matrikel 13c, som Olivia boede i ved FT 1940

1939

1951

Hans Peter Kragh, men blev ofte blot kaldt for H.P. Kragh overtog Kraghsminde i midten af 30`erne og havde den til sin død i 1967

Knud Emil Jørgensen stammede fra Annasminde i Holeby. Hans bror overtog senere gården efter hans forældre (Rasmus er en af drengene på billedet.

Se kortet i stor størrelse nederst på siden

Gårdenes navne under godset Pederstrup. Se i stor størrelse nederst på denne side

Verner Jensen var med i Sognerådet i slutningen af tresserne og ses her som nr. tre fra højre,  foran Vognmand Henningsen fra en sommerfest i 1966 i byen

Kraghsminde

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Sofie Andersen (svigerdatter og gift med Karl Kristian Kragh (1875-1963)

Fæstere & gårdejere på

Kraghsminde

fra 1787 til nu:

Fæster

Før 1787

-1827

Peder Jensen

Ladefoged  (+40  år)

f. 1742 - d. 1827

Fæster

1827-

1870

Ole Pedersen

Ladefoged  (43 år)

f. 1797 - d. 1872

Søn

Fæster

Gårdejer

1870-

1814

Peder Andersen

Kragh (44 år)

f. 1833 - d. 1914

Svigersøn

Gårdejer

1914-

1939

Alfred

Kragh

(25 år)

f. 1880 - d. 1939

Søn

Gårdejer

1939-1950

Knud Emil

  Jørgensen (11 år)

f. 1900 - d.

Gårdejer

1950-1989

Verner

 Jensen (39 år)

f. 1921 - d. 2008

Gårdejer

1989-

?

Bent Egon

Sørensen  ( år)

 f.  1951

Søn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn