Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Fæstegård under Baroniet Juellinge

Gården er også blevet kaldt Rokkedrejergården

Matrikel nr. 9a, Hejringe Huse 30, 4953 Vesterborg

 

1785 - Peder Rasmussen dør og sønnen Rasmus Pedersen Væver, f. 1759 fæster gården efter sin far. (Fæsteprotokollen den 30. april 1785)

 

1787: Rasmus Pedersen Væver blev gift med Anne Kirstine Dideriksdatter (1753 -  29.6 1852). Hun kom fra Halsted og var datter af Diderik Christensen og Karen Nielsdatter. De får 9 børn:

 

1) Niels Rasmussen, f. 1786

 

2) Karen Marie Rasmusdatter, f. 1787

 

3) Lisbeth Marie Rasmusdatter (1788 - 4.5 1825) - gift med Hans Rasmussen Krag, f. 1781 - d. 28.4 1846 i Birket Kirke den 1.6 1823.

 

4) Bodil Rasmusdatter, (f. 1790, døbt den 12.9 1790) - Gift med Michel Pedersen (1786—9.1 1860) fra Skørringe, 4 børn.

 

5) Maren Rasmusdatter, (f. 1793, døbt 10.2 1793) - gift 2 gange 1: Andreas Jensen Bruun (1751-5.5 1826, Stokkemarke 5 børn. 2: Jensen Hansen, f. 1792, gift den 1.10 1826. 2 børn.

 

6) Ane Kirstine Rasmusdatter (24.11 1795 - 14.8 1850) - Gift første gang den 15.7 1820 med Christoffer Rasmussen Musse (1765 - 2.11 1825), Glentegård. De får 4 børn: Rasmus Christoffersen, f. 24.3 1821, Ane Margrethe Christoffersdatter, f. 16.10 1822, Kirstine Marie Christoffersdatter, f. 26.2 1824 - d. 2.3 1890, Niels Christoffersen, f. 22.4 1826 - d.  8.7 1826. Gift anden gang den 24.6 1826 med Hans Pedersen Friis (1798-1766). 8 børn: Peder Friis Hansen, f. 26.7 1827, Maren Lisbeth Hansdatter, f. 1.1 1829, Peder Friis Hansen, 6.7 1831-4.11 1831, Peder Christoffer Friis Hansen, f. 19.9 1834, Niels Hansen, f. 9.9 1836, Ane Sophie Hansdatter, f. 13.3 1838 og Hans Peder Hansen, f. 20.3 1839

 

7) Grethe Rasmusdatter, f. 28.1 1798

 

8) Dorthe Rasmusdatter, f. 6.5 1800

 

9) Hans Rasmussen Væver, f. 6.7 1805

 

1801 - Ved folketællingen i 1801 ses hele familien. Rasmus Pedersen Væver, 45 år gårdmand og Ane Kirstine Dideriksen, 37 år hans kone + børnene (minus Hans Rasmussen Væver, som ikke er født endnu).  Der er ingen tjenestefolk.

 

1809 - Rasmus Pedersen Væver dør og blev begravet den 14. april, 49 år gammel. Hans enke Ane Kirstine Dideriksdatter blev gift med Carsten Jensen den 17. juni 1809 i Birket Kirke. Han er født 1785 og var søn af Jens Carstensen og Johanne Jørgensdatter, Ravnshøjgård i Ravnsby. Carsten Jensen og Ane Kirstine Dideriksdatter får ingen børn.

 

1834 - Carsten Jensen, 49 år, gårdmand, gift, Ane Kirstine Dideriksdatter, 70 år, hans kone, Hans Rasmussen, 22 år, tjenestekarl, Søren Sørensen, 18 år, tjenestekarl, Marie Rasmusdatter, 21 år, tjenestepige og Inger Hansdatter, 17 år, tjenestepige.

 

1850 - Ved folketællingen er der udover Carsten Jensen, 65 år og Ane Kirstine Dideriksdatter, 86 år er der også hendes barnebarn Niels Hansen, f. 12 år. Bodil Kirstine Jensdatter, f. 19.10 1828,  er Carsten Jensens niece er tjenestepige og 28 år gammel. Bodil Kirstine er datter af Ane Jensdatter (f. 1786, Ravnshøjgård i Ravnsby - d. 23.11 1832 i Søllested) og Jens Carlsen, f. 1786 i Søllested og storesøster til Gert Jensen, f. 13.11 1832 (hvis to sønnesønner Alfred og Harald overtager gården i 1914)

 

1851 - Bodil Kirstine Jensdatter bliver gift den 11. oktober med Peder Poulsen, (16. oktober 1823 - 24.2 1901). Han er søn af fisker Poul Larsen, f. 1795 i Horslunde og Maren Dideriksdatter, f. 1793 i Birket.

 

1859 - Ane Kirstine Dideriksdatter dør den 29.6 og bliver begravet i Birket Kirke den 31. august, 95 år gammel.

 

1860   - Ved folketællingen er Carsten Jensen gået på aftægt og Peder Poulsen har overtaget fæstet af Skovly. Bodil Kirstine og Peder Poulsen fik 2 børn:

 

1) Ane Pedersen (28.2 1852 - 24.3 1928)

 

2) Jens Ludvig Pedersen, f. 12.3 1857 -  21.4 1877

 

1866 - Carsten Jensen dør den 16. november og begravet i Birket Kirke den 23.11, 82 år gammel.

 

1880 - Datteren Ane Pedersen bliver gift den 8. oktober 1880 i Birket Kirke med Hans Peder (Hansen) Bonke (8.6 1855 - 9.9 1928) Hans Peder Bonke er søn af tidligere sognerådsformand i Vesterborg, gårdejer Niels Hansen Bonke, og Maren Cathrine Carstensdatter, Louisenlund, som faktisk er nabogård til Skovly, selvom de ligger i hver deres sogn. Han var også storebror til Carl Ferdinand Bonke, på Skovlyst.  De fik 2 børn:

 

1) Jens Ludvig Anton Bonke, f. 29.7 1881 - gift den 18.1 1905 med Kate Sophie Agnete Lorentsen (3.9 1881 - 22.5 1920). De fik trebørn alle født i Vesterborg.

 

2) Bothilde Margrethe Bonke, f. 2.9 1886

 

1887 - Bodil Kirstine Jensdatter dør den 17. marts 1887, og begravet i Birket Kirke den 23. marts, 64 år gammel.

 

1901 - Peder Poulsen er gårdejer, men er gået på aftægt og Hans Peder (Hansen) Bonke passer gården. Derudover tæller husstanden  Ane Pedersen (Bonke), 48 år, hans kone, Botilde Margrethe Bonke, 14 år, deres datter samt tjenestefolkene Ana Sofie Hansen, 21 år, Stokkemarke, Christian Albert Hansen, 22 år, Birket og Thorkild Villiam Hansen, 14 år, Stokkemarke.

 

1901 - Peder Poulsen dør den 24. februar og begravet i Birket Kirke den 2. marts, 77 år af alderdomssvækkelse og epilepsi.

 

1907 - Hans Peder (Hansen) Bonke og hustru køber hans barndomshjem Louisenlund i Vesterborg og Skovly bliver passet af en bestyrer.  Hans Peder Hansen Bonke blev valgt til sognerådsformand i 1907 i Vesterborg og var det indtil 1921. Hans far var også sognerådsformand i en periode fra 1882-1884.  Hans Peder Bonke døde den 9. september 1928 og begravet i Vesterborg Kirke.

 

1909 - Skovly bliver bestyret af  Laurits Kristian Hansen, f. 1.3 1880 i Vesterborg. Han er søn af Reinholdt Emil Hansen og Stine Christensen, Halsted Tvede. Han var blevet gift med datteren Bothilde Margrethe Bonke i Vesterborg Kirke den 6. marts 1909. De fik datteren Asta Ketty Helene Hansen, f. 5. juli 1909.

 

1914 - Hans Peder Hansen Bonke solgte Skovly til brødrene Peder Alfred Geertsen, f. 19.12 1886 og Harald Georg Geertsen, f. 5.7 1885 på Askø, d. 1976 i Bandholm. De var sønner af gårdejer i Blans Jens Geertsen og Anna Rasmine Hansen (og sønnesønner af Gert Jensen og svoger til Peder Poulsen) Harald Georg Gjertsen blev gift den 5. maj 1916 i Birket med sin svenske husholderske Hildur (Hilda) Elisabeth Johansdotter, f. 19. november 1888, Elghült Församling, Kronobergs Len, Sveríge. Hun var datter af husmand Johan Gustavsson og Augusta Håkonsdotter.  De får datteren Anna Viola Geertsen, f. 12.10 1916.

 

Peder Alfred Geertsen blev også gift med  en svensker (sandsynligvis en søster til Hilda) Gertrud Gundhild Edla Johansdotter og fik tre børn.  Peder Alfred Geertsen udvandrede til North Scotia, Canada. Han døde i 1985, 99 år gammel. Efter at han solgte i Hejringe købte han et hus på Keldernæs Skovvej 33 i 1919, men solgte samme år. Broderen Harald Georg købte i 1918 et husmandssted i Blans for at flytte til Blansmosevej 12 i Reersnæs i 1919, men solgte året efter. Han døde den 4.12 1976 i Bandholm.

 

1919 - Skovly blev solgt til Hans Peter Christian Jønck, f. 21.5 1897 i Alsø. Han var søn af mejeriforpagter og senere gårdejer Hans Henrik Jønck, Svinsbjerg og Emma Mortensen. Hans Peter Jønck er bror til Martin Andre Jønck på Savskærergården. Han blev gift den 21. maj 1921 i Haraldsted Kirke med Gerda Elisabeth Nielsen, f. 27. marts 1896 i  Valsømagle, Haraldsted Sogn. Hun var datter af gårdejer Hans Peter Nielsen og Kirstine Mathilde Olsen, Haraldsted ved Ringsted. De får følgende børn:

 

1) Poul Rudolph Jønch, f. 20.10 1924 - Borgmester i Ravnsborg Kommune 1970-1986, gårdejer af Blæsenborg i Vindeby Hede, - Gift med Elin Jønck.

 

2) Oluf Robert Jønck, f. 29.2 1928

 

3) Annette Jønck, gift Nielsen

 

Efter at Hans Peter Christian Jønck solgte i Hejringe flyttede familien til Svinsbjerg, hvor han købte en gård.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Skovly 9a: 51 tønderland, ca. 5 tønde hartkorn, 67.000 Kr. Ejendomsskyld og 49.000 Kr. jordværdi.

 

1938 - Niels Harry Molin overtog Skovly. Han var født 7.6 1911 i Keldernæs, Stokkemarke, gift den 7.6 1938 med Inger Kristiane Poulsen, f. 5.11 1916.

Harry Molin var søn af Husmand i Kældernæs Karl Molin og Sine Larsen. Inger Kristiane var datter af gårdejer Lars Jørgen Poulsen og Anne Nielsine Jørgine Klaudine Nielsen, Keldernæs. De fik 2 børn:

 

Minna Molin, f. 20.3 1940. Gift med Julius Christensen, Damgård i Torrig - Emigreret til Amerika.

 

Willy Molin, f. 12.11 1943 - Gift med Ida Molin. Willy og Ida har børn:

 

1) Dorit Molin, f. 1970

2) Anders Molin. f. 1972

 

1954 - 2. pinsedag brændte Skovly og familien havde kun det tøj de havde på. Branden skete da Inger Kristiane Poulsen skulle tænde op for gruekedlen og ved et uheld røg et stykke papir op gennem storstenen og over på den modsatte længes stråtag. Branden udviklede sig meget hurtigt på grund af den længerevarende  tørke,  der var på dette tidspunkt i 1954. Dengang forsikrede man for et beløb og derfor fik Molin ikke mere end  halvdelen af gårdens værdi udbetalt til at genopføre nye bygninger for. Sønnen Willy Molin har fortalt at han ustandselig blev sendt til Birket for at købe selv den mest almindelige ting, som familien nu manglede.

 

1967 - Harry Molin købte matrikel nr. 1i af Ove Holm Jensen 7. april 1967: Kr. 165.000,-

 

1970`erne - Sønnen Willy Molin overtager gården minus matrikel nr. 1i.  og var  også forpagter af Nygård fra 1985 og 5 år frem, hvor han bl.a. producerede kål og andre grønsagsprodukter. Willy Molin passe og siden forpagtede sin søster Minna Molins svigerforældres gård Damgård efter at de var emigreret til Amerika. Willy Molin har igennem mange år været en yderst aktiv person i foreningslivet i Birket. Han har siddet i bestyrelsen for  Borgerforeningen i mange år, samt været en af initiativtagerne til at købe ”Den Gule Skole”. Han er også med i bestyrelsen for Signe Stub Sognegård. Efter Skovly arbejdede Willy som konsulent i flere år. Ida Molin var i mange år chef i Ravnsborg Kommune for dagplejen.

 

1990 - Gunnar Sørensen og sønnen Skjold Sørensen købte gården i fællesskab ifølge skøde af 8.6 1990: Kr. 2.284.000,-.

 

1992 - Tidligere gårdejer Harry Molin dør den 5. april 1992, 80 år gammel. Hans hustru Inger Kristiane Poulsen arver ifølge skifteretsattest matrikel nr. 1i vurderet til kr. 700.000,-. I dag ejer Bjarne Møller jorden. Inger Kristiane Poulsen  var 91 år, da hun døde den 7. februar 2008.

 

1996 - Skjold Sørensen blev eneejer af Skovly, skøde af 22. december 1996 -  Kr. 688.500,-

 

2015: Offentlig ejendomsvurdering: Kr. 6.400.000,-. Areal: 27 hektar

 

2016 - Skjold Sørensen driver stadig Skovly, sammen med de to andre gårde Hejringegård og Thagegård, Birgit og Skjold Sørensen bor på sidstnævnte gård.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk   

 

 

 

 

 

 

Skovly

Ane Pedersen (1852-1928) kom til Skovly via sin farbror Carsten Jensen, der ikke selv fik børn.  Ane Pedersen blev gift med Hans Peder Bonke, som efter tiden på Skovly kom tilbage til sit barndomshjem Louisenlund i Skovhuse.  De fik 2 børn: Sønnen, her til højre, Jens Ludvig Anton Bonke, der døde som blot 20-årige i 1877 og Bodil Kirstine Jensdatter.

 

Herunder Louisenlund i Skovhuse og nærmest nabo til Skovly, som familien Bonke flyttede hen omkring 1907.

Jens og Anna Rasmine Geertsen, forældre til Peder Alfred og Harald Georg Geertsen.

Peder Alfred Geert-sen havde sammen med sin broder Harald Skovly fra 1914-1917. De blev begge gift med en par svensk pige. Alfred emigrerede til Canada, hvor han købte en farm. Han blev 99 år gammel.

Gerda yderst til venstre og Hans Peter Jønck med datter og børnebørn

Gerda E. Nielsen yderst til venstre, sønnen Poul  Jønck og yderst til højre Hans Peter Jønck siddende yderst til højre fra en skovtur engang i 50`erne. Herunder Hans Peter Jønck.

Inger Kristiane Poulsen (1916-2008) blev gift med Niels Harry Molin og de fik en datter Minna (billedet til højre) og Willy Molin

Ida & Willy Molin

Matrikelkort 1892

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringe Huse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringe Huse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg