Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Matrikel nr. 1a, Hejringe Huse 1, 4953 Vesterborg

Tidligere fæstegård under Baroniet Juellinge

Jorden er i dag lagt sammen med matrikel nr. 7a Hejringegård

 

Thagegård havde ved matrikel opmålingen matrikel nr. 8a, men er i dag samlet i matrikel 1a. Netop det sidste matrikel nr. 1a havde hovedgården Ørbygården forpagtet dengang i 1844. I dag hører følgende matrikel numre ind under Thagegård: 1a, 12c, 1p, 17b, 15a og 1b. Skjold Sørensen fik  tinglyst navnet i 1988, da han købte gården.

 

1770 - Niels Thage fradøde den gård i Hejringe  som Mads Nielsen herefter fæster. Fæsteprotokollen den 3.5 1770.

 

1782 - Mads  Nielsen Thage fæster den gård som han hidtil havde i fæste og ved ny matrikulering og deling genfæster. Hartkorn 6 tønder, 1 skæppe, 2 7/10 album. Fæsteprotokollen den 24.9 1782.

 

1787 - Mads Nielsen Thage, (1746-1810) blev gift med Johanne Jensdatter (1736-1808). Det er hendes andet ægteskab.

Folketælling: Mads Nielsen, 38 år, gårdmand, gift, Johanne Jensdatter, 46 år, hans kone, Niels Madsen, 14 år, deres søn, Rasmus Madsen, 10 år, deres søn og Ane Madsdatter, 8 år, deres datter.

 

Niels Madsen Thage (1773-2.12 1860)

 

Rasmus Madsen Thage (1777-25.2 1839 - gift den 7.9 1808 med Anne Kirstine Pedersdatter, datter af Peder Jensen Nymand, Nymands Gård. De får 7 børn.  (se Jeppesens Gård)

 

Maren Madsdatter, f. 1774

 

Ane Madsdatter (1779-14.6 1854 - Gift med Morten Jørgensen Kuld fra Hejringegård)

 

1801: Folketælling: Mads Nielsen, 58 år, gårdmand, gift, Johanne Jensdatter, 62 år, hans kone, Rasmus Madsen, 24 år, deres søn og Ane Madsdatter, 22 år, ugift, deres datter. Ved samme folketælling kan det ses at Niels Madsen Thage er tjenestekarl på Ørbygården.

 

1808 - Johanne Jensdatter dør den 27. november, 72 år gammel.

 

1809 - Mads Nielsen Thage afstår gården til sin søn Niels Madsen Thage ifølge fæsteprotokollen af 11.1 1809. Niels Madsen Thage bliver gift første gang med Marie Larsdatter (1775-1812) og de får en søn Mads Nielsen, f. 31.10 1811. Marie Larsdatter dør og bliver begravet den 21. maj 1812.

 

1810 - Mads Nielsen Thage dør og bliver begravet den 8. april, 64 år gammel.

 

1812 - Niels Madsen Thage bliver gift for anden gang den 4. juli 1812 i Vesterborg Kirke med Ane Nielsdatter, f. 1788 i Vesterborg. De får 6 børn:

 

Maren Nielsdatter, f. 9.9 1814 - gift med Nielsen Pedersen den 14.10 1848 (søn af Peder Hansen Plow (1760-7.1 1840)

 

Johanne Nielsdatter (13.3 1817-25.5 1817)

 

Johanne Nielsdatter, 7.9 1818 - 8.4 1861 i Vesterborg - gift den 11.11 1843 med Jørgen Jensen Skafte. Se Skafte Slægten

 

Niels Nielsen, 28.12 1822 - 13.10 1824

 

Karen Nielsdatter, 10.11 1825 - 1.9 1892

 

1834 - Ved Folketællingen er der følgende på gården:  Niels Madsen Thage, 61 år og hans hustru Ane Nielsdatter er 47 år, sønnen Mads fra første ægteskab og deres to døtre Johanne og Karen.

 

1840 - Ane Nielsdatter dør den 5. marts, 53 år gammel.

 

1844 - Niels Thage var også fæster af matrikel nr. 13b, et mindre skovareal ved Birket Mose.

 

1850 - Folketælling: Niels Madsen Thage, 78 år gårdmand, enke, Mads Nielsen, 40 år, hans søn, Karen Nielsdatter, 25 år, ugift, hans datter, Niels Pedersen, 45 år, søn af Niels Thages søster Maren Madsdatter,  og hans hustru Maren Nielsdatter.

 

1851 - Niels Madsen Thages yngste datter Karen Nielsdatter bliver gift i Birket Kirke den 5. april 1851 med Niels Sørensen (9.12 1819 - 5.11 1892). De får en datter Anne Johanne Nielsdatter, f. 25.9 1851.

 

1855 - Sønnen Mads Nielsen Thage passer gården for sin 81-årige far. Datter Karen og svigersønnen Niels Sørensen bor også på Thagegård.

 

1860 - Niels Madsen Thage er gået på aftægt og er flyttet i hus. Datteren Karen Nielsdatter og hendes mand Niels Sørensen har fæstet et hus i Lindet.

 

1860 - 1923:

 

1923 - Thorvald Christian Goldbek, f. 5. juli 1888 i Hunseby, køber Thagegård ifølge skøde af 23.1 til en pris af kr. 43.752,-. Han er søn af væver Peder Christian Goldbek og Karen Augusta Christensen, Hunseby. Han er tvilling til Vilhelm Johannes Goldbek. Thorvald Goldbek blev gift med Karen Dorthea Elisabeth Christiansen, f. 19.5 1899 i Stokkemarke - datter af ugifte Hilda Christiansen og  bestyrer på Sofiendal Gerhard Svendsen, Sandby.

 

1980 - Thorvald Christian Goldbek dør og hans enke Karen Dorthea Elisbeth Christiansen sælger Thagegård til Gunnar Sørensen ifølge skøde af 18. april til en pris af kr. 450.000,-

 

Gunnar Sørensen, f. 19.2 1919 er søn af Kristian Martin Sørensen, 14.4 1873 - 21.10 1967 og Kristine Sofie Nielsen Skafte (29.11 1877 - 24.12 1950 - gift 24.3 1900 i Birket Kirke).  Se Skafte Slægten. Han blev gift  i Birket Kirke den 8. juni 1943 med Lilly Bodil Hansen, f. 2.1 1919 i Ryde Sogn. Hun var datter af gårdejer Hans Hansen og Christina Larsine Petersen, Ryde Overdrev. De fik to børn:

 

Skjold Sørensen, f. 9.3 1951

 

Inge Lise Sørensen, f. 17.6 1947

 

Gunnar Sørensen havde tidligere erhvervet sig en masse små parceller i en periode på 28 år.

 

1942:  Matrikel nr. 12c, 13a og 15 af Christian  Johansen, kr. 16.225,-. 

1947:  Matrikel nr. 16 af Reinholdt Nielson, kr. 7.200,-

1954:  Matrikel nr. 1p af Søren Munk-Petersen, Ørbygården, kr. 2.700,-

1960:   Matrikel 12b af Erik Madsen, kr. 15.000,- (9.8 1960)

1961:   Matrikel 20 af Kathrine Sørensen, kr. 13.153,- (Hans søster)

1963:  Matrikel 17b af Meta Rørup, kr. 8.000,-

1970:   Matrikel 1b af Rigvald  Sørensen, kr. 60.000,- (Hans bror)

 

1988 - Gunnar Sørensen solgte Thagegård med dertilhørende matrikler ifølge skøde af 12. april til sønnen Skjold Sørensen til en købspris på 1.723.000,-.

Skjold Sørensen blev gift med Birgit Skotte fra Savskærergården. De har to børn:

 

Tina Skjold Sørensen, f. 1.7 1976

Gorm Skotte Sørensen, f.

 

 

1994 - Tidligere gårdejer Gunnar Sørensen dør den 18.9 1994, 75 år gammel  og Elly Bodil Hansen var 77 år, da hun døde den 17.3 1996

 

2012 - Skjold Sørensen købte Hejringegård ifølge skøde af 28. februar 2012 af Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund, der i sin tid købte Ørbygården, som Thagegård hørte under.

 

2016 - Skjold Sørensen ejer stadig gården, som han driver sammen med sine to andre gårde: Hejringegård og der hvor han og familien bor: Skovly

 

Det samlede areal  på de tre gårde er ca. 97 hektar. Herunder ses et kort over arealet af de tre gårde.

 

Er ikke færdig redigeret….. Har du oplysninger til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Thagegård

Matrikelkort fra 1892

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

 Gårde i Hejringe

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Thagegård 1a

Hejringe huse 1

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157a

4953 Vesterborg

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

 

 

Nymands Gård 6a

Se Jeppesen Gård

 

Johan Clausens Gård 2a

Se Jeppesens Gård

 

Ejegod Gård

Se Strandgården

 

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

 Gårde i Hejringe

Thagegård 1a

Hejringehuse 1

4953 Vesterborg

Johan Clausens Gård 2a

Bandholmvej

4953 Vesterborg

Ejegod Gård 2g

Bandholmvej 165

4953 Vesterborg

Jeppesens Gård/

Savskærergården 3a

Bjarne Møllers Gård

Bandholmvej 157b

4953 Vesterborg

Strandgården 4a

Åvej 23

4953 Vesterborg

Savskærergården 5a

Erik Skottes Gård

Bandholmvej 157

4953 Vesterborg

Nymands Gård 6a

Nedlagt

4943 Vesterborg

Hejringegård 7d

Hejringehuse 9

4953 Vesterborg

Skovly 9a

Hejringehuse 30

4953 Vesterborg

Mejerigården 10a

Søvængerne 2

4953 Vesterborg

Højdigegård 11a

Trolles Gård

Søvængerne 1

4953 Vesterborg