Tekstboks:

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv      Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

BethlehemskirkenSognepræst i Birket 1942-1954Næste

23< 1941-1954 Sognepræst Tage Lunn

 

Født 24. august 1911 i København (døbt den 21. oktober 1911) Lunn tog teologisk embedseksamen i 1935, og havde en stilling som hjælpepræst i Mariendals Kirke på Frederiksberg, Bethlehemskirken, København og Tårnby Kirke inden han i 1941 blev sognepræst i Birket. I 1954 blev han præst i Haslev og Freerslev på Sjælland, inden han og familien drog til Jylland, hvor han havde to præstegerninger: Øster Bjerregrav & Ålum Pastorat (Randers) og efter seks år som sognepræst i Skt. Lukas Kirke i Århus gik han på pension i 1978. Tage Lunn var tilknyttet Indre Mission og bidrog med artikler til bl.a. Indre Missions Tidende, hvor han var medarbejder fra 1964-1968 og i 1978 udgav han bogen ”Den Syvarmede Lysestage”

 

Tage Lunn var søn af Ridder af Dannebrog, cand.jur. Erik Lunn (1875-1948), kontorchef for Statsbanerne, gift med Margrethe ”Getty” Langkilde (datter af estatsråd William August Langkilde, ejer af godset Bramstrup og Hanne Schwartz). Tage Lunns farfar var premierløjtnant, artillerikaptajn og oberst Lauritz Christian Lunn (1842-1908) & ukendt. Han ejede Dyrehavegård og boede ved sin død på Strandboulevarden 27. Oldefaderen var godsejer Carl Frederik August Lunn (1808-1883) til Knabstrup. Oldefaderen var uddannet jurist og blev siden hen estatsråd og sidst tipoldefaderen William Knudsen Lunn som blev gift med først den ene datter og dernæst den anden datter af godsejer og advokat Peter Hersleb til Knabstrup. William Knudsen Lunn (f. 1775) blev Ridder af Dannebrog og havde en militærkarriere, der sluttede i 1828 som major.

 

Nedenstående artikel af Betty Nielsen, bragt i Efterårsfolderen 2011

 

Tage Lunn kom til Birket præstegård i 1941. Han var ungkarl og københavner og kendte derfor  ikke meget til livet på landet, men havde et godt humør. Menighedsrådet var lidt betænkelig, men det gik over al forventning. Præsten fik en husbestyrerinde. En dag kom han på besøg på en af gårdene i Torrig.  Konen var ved at bage pandekager. Præsten satte sig på høkassen og fik  en nybagt pandekage.

 

I 1948 skulle præsten have en ny husbestyrerinde. Hanna Frederikke Stryger Jensen (f.  10-8 1922 i Udby) søgte stillingen. Præsten spurgte: ” Kan De lave bladpølse frk. Jensen?”. Det kunne hun, og så blev hun antaget. Bladpølse består af  hele kogte grønkålsblade,  sødgrød med rosiner og mælkesovs. En klat grød lægges mellem 2 grønkålsblade og bliver stegt på panden, en lidt speciel egnsret.

Der var 10 værelser i præstegården med lige så mange kakkelovne, der skulle fyres op med tørv. Det var et strengt arbejde for den spinkle husbestyrerinde. Præsten fik 348 kr. pr. måned. Huslejen var 90 kr., og frk. Jensen skulle have 175 kr. pr. måned. Der var afsat 20 kr. pr. uge til husholdningen. Der var mange møder, og folk, der skulle tale med præsten fik altid kaffe og hjemmebagt kage, så det var lidt svært at få pengene til at slå til. Fritid var der ikke noget af. Frk. Jensen fik fri en time på sin fødselsdag! Da cyklede hun til Kragenæs og spiste is sammen med sin søster fra Torrig Købmandshandel, Inger Jacobsen. Præsten var blevet så glad for hende, at han i fødselsdagsgave gav hende et smykke med ”Tro, håb og kærlighed”. Deres forlovelse blev deklareret hos pastor Keidings i Købelev. Hanna Jensen var vokset op på Lehnshøj i Købelev, så det var naturligt, at de blev gift i hendes hjemsogn. Det skete 11/9 1948. Bryllupsfesten stod hos en søster og svoger i Sandby, Sine og Vilhelm Dideriksen, der året efter købte Kroghsminde i Torrig. (Bettys forældre)

De første år i præstegården var der en ged, der skulle malkes. Der blev indlagt vand og lavet badeværelse. Ellers var der en pumpe uden for huset.  Efterhånden blev der også indlagt centralvarme. Tage Lunn var nærmest højkirkelig. Han ville gerne bruge en hvid messeskjorte, en alba, men det  ville menigheden ikke have.  De adopterede  Erik og Bente, så nu var der en familie i præstegården. Efter at have været præst i Birket i 14 år, fik Tage Lunn embede i Haslev, og der blev holdt afskedsfest for dem.

 

 

 

 

 

Tage Lunn var præst i 14 år fra 1941 - 1955.

Hanna & Tage blev viet den 11. september 1948 i Købelev Kirke.

 

Tage Lunn døde for 8 år siden og blev 90 år, mens Hanne stadig er i live (89 år) og bor på plejehjem i Århus.

Pastor Ingvard Ole Gotlkjær blev valgt som Tage Lunns efterfølger i 1955…..

 

 

Tage Lunns far cand.jur. Erik Lunn boede ved sin død i Hardangergade 4-2, København

Købelev Kirke hvor Hanne & Tage Lund blev gift i 1948…..

Se også Danmarks Kirker

af National Museet

 

Birket Kirke

 

 

Pastor Lunn og Hanne Jensen holdt Forlovelsesgilde hos pastor Keidings i Købelev

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:         Artikler:           Gårde:        Portrætter:        Slægtsforskning:      Kontakt              

Tage Lunn

Sankt Lukas Kirke på Ingerslevs Boulevard i Aarhus er opført 1921-1926; krypten blev taget i brug i 1923 mens kirken blev indviet i 1926. .

Tage Lunn startede som ung som hjælpepræst i tre kirker i Københavns området og sluttede som sognepræst i Sankt Lukas Kirken i Århus

 

Mariendals Kirke på Frederiksberg

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Mere om

præsterne

 

Jørgen Frederik

Carstensen

 

Tage

Lunn

 

Ingvard Ole

Godtkjær

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

 

Poul Fahnøe

Buch

 

Lisa Borg

Nielsen

 

Kirsten

Christensen

 

Pia Lene

Pape

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Mere om

præsterne

 

Jørgen Frederik

Carstensen

 

Tage

Lunn

 

Ingvard Ole

Godtkjær

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

 

Poul Fahnøe

Buch

 

Lisa Borg

Nielsen

 

Kirsten

Christensen

 

Pia Lene

Pape

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-