Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Sildebjerggård er tidligere stavet på forskellige måder: Sillebjerggård og Siilebjerggård. Gårdens adresse er: Sildebjergvej 6. Lille Lindet, 4953 Vesterborg. Gården, der ligger i et smukt, frodigt landskab, har sit navn efter et højdepunkt tæt øst for gården, kaldet Sildebjerg. Der har været i alt 10 fæstegårdmænd fra 1732-1861 og 10 gårdejere fra 1861 til nu. Evald Aage Kristensen er den der har været gårdejer længst, nemlig 38 år fra 1932-1970 og nr. 2 er Niels Olesen Hovmand 33 år, der var fæster fra 1773-1806.

 

1732 - Michel Jacobsen fra Avnede fæster gården efter afdøde Hans Madsen.

 

1747 - Diderik Pedersen fæster Sildebjerggård ifølge fæsteprotokollen den 6.4 1747.

 

1753 - Diderik Pedersen var fæstebonde på Sildebjerggård indtil 1753, hvor der kom der en ny fæster på Sildebjerggård. I fæste bogen står der: ”Oluf Nielsen Hovmand fæster nu den gård i Lille Lindet som Diderik Pedersen hidtil havde i fæste og formedelst armod blev frasat”.  Han hed Oluf Nielsen Hovmand og havde været skovfoged i Hejringe.  Skovfoged huset blev først fæstet ud et par år efter den 3.5 1755 til Albert Madsen, så om han både bestyrede Sildebjerggård og var skovfoged i den periode vides ikke. Han blev gift med Maren Abrahamsdatter den 6.11 1744 i Birket Kirke og de fik to sønner:

 

1) Niels Olesen Hovmand, født i 1746

2) Rasmus Olesen Hovmand, født i 1747. 

 

Rasmus Olesen Hovmand blev gift med Mette Jensdatter og de fik tre børn:

 

1) Lisbeth Rasmusdatter Hovmand, født i 1774,

2) Knud Rasmussen Hovmand, født 1778 

3) Karen Rasmusdatter Hovmand, født i 1779. 

 

Knud Rasmussen Hovmand bliver i 1804 gift med enken efter Rasmus Olesen Maren Michelsdatter (hende fra Bønnekegård) fra Solgården i Torrig.

 

1770 - Stuehuset blev opført i 1770 og er løbende restaureret.

 

1773 - bliver Niels Olesen Hovmand fæster efter sin far på Sildebjerggård. Niels Olesen Hovmand bliver gift den 31.11 1773 i Birket Kirke med Karen Pedersdatter, døbt 4.5 1755 i Vesterborg. (Datter af Peder Rasmussen Stryhn, 1699-1786,  og Anna Pedersdatter, død 1760 Vesterborg - Se Stryhn Slægten). De får fire børn:

 

1) Ole Nielsen, 1777, 

2) Ane Kirstine Nielsdatter, f. 1779, 

3) Ane Nielsdatter, f. 1787 

4) Maren Nielsdatter, f. 1792.

 

Hans broder Rasmus Olesen Hovmand bliver fæster af nabogården Kringelborg.

 

1787 - Folketælling fra Sildebjerggård: Niels Olesen, 41 år fæstegårdmand, Karen Pedersdatter, 32 år, hans kone, Ole Nielsen, 10 år, søn, Anne Nielsdatter,  1 år, datter, Jens Rasmussen, 23 år, ugift og tjenestekarl, Anne Christiansdatter, 17 år, ugift og tjenestepige.

 

1800 - Fæstebrev af 1800: Sildebjerggård får Arvefæste, således af fæsters (Niels Olesen) familier kan fortsætte på gården efter dødsfald.

 

1801 - Folketælling fra Sildebjerggård: Niels Olesen, 60 år, Karen Pedersdatter, 49 år, Ole Nielsen, 24 år, søn, Ane Nielsdatter, 14 år, datter, Maren Nielsdatter, 9 år, Mads Hansen, 14, tjenestedreng.

 

1806 - Ole Nielsen Hovmand fæster gården efter sin far. Han er gift med Karen Pedersdatter, f. 1786. De får 11 børn:

 

1) Ane Marie Olesdatter, f. 22. 8 1804 - 5.4 1836

Gift med Peder Rasmussen Tækkemand, Kallehavegård

2) Niels Olsen, 17.6 1806-29.3 1837, 

3) Peder Olsen Hovmand, 23.9 1808-27.3 1865,

4) Hans Olsen, 13.1 1811—1813,

5) Maren Johanne Olesdatter, f. 26.9 1812,

6) Kirsten Olesdatter f. 11.4 1814,  

7) Karen Olesdatter f. 11.3 1820,

8) Margrethe Olesdatter, 1819, 

9) Rasmus Hansen, 3.9 1822-1822,

10) Birthe Olesdatter, f. 12.2 1824,

11) Karen Marie Olesdatter, f. 10.5 1827.

 

1822 - Ole Nielsen Hovmand ses som gårdmand i Lindet ved sin søn Rasmus Olsens (f. 3.9 1822) begravelse den 8.9 1822. Hustru Karen Pedersdatter.

 

1827 - Karen og Ole Hovmand får deres 11. barn, en datter Karen Marie Olesdatter, f. 10.5 1827.  Syv døtre og fire sønner, hvoraf Hans kun blev 2 år, Rasmus 0 år og Niels blev 30 år og ugift.

 

1833 - Ole Nielsen Hovmand dør den 20. februar og bliver begravet den 27. i Birket Kirke. Ole Nielsen Hovmand blev 56 år gammel. Karen Pedersdatter driver gården videre med børnenes hjælp.

 

1834 - Folketælling: Karen Pedersdatter, 48 år, gårdmandsenke, Niels Olsen, 28 år, søn, Peder Olsen, 26 år, søn, Maren Johanne Olesdatter, 22 år, datter, Karen Olesdatter, 14 år, Karen Marie Olesdatter, 7 år, datter, Rasmus Jacobsen, 16 år, tjenestedreng.

 

1840 -  Folketælling 1840: Karen Pedersdatter, 56 år, Peder Olsen, 32 år, Maren Johanne Olesdatter, 28 år, Karen Olesdatter, 20 år, Karen Marie Olesdatter, 13 år. Rasmus Rasmussen, 24 år, tjenestekarl, Søren Jensen, 18 år, tjenestekarl.

 

1844 -  Datteren Karen Olesdatter, f. 11.3 1820 bliver gift den 2.11 1844 med Rasmus Rasmussen Pallesen, f. 3.9 1817 i Lindet - (søn af fæstegårdmand  Rasmus Jørgensen Pallesen (1772-24.1 1849) og Ana Magrethe Clausdatter (1776 i Lille Lindet-15.9 1833). Forældrene havde et hus med jord i Torrig, matrikel 33. Pallesen er et til/-kalde navn og hverken faderen eller Rasmus er døbt Pallesen). Rasmus og Karen bliver nu fæstere på Sildebjerggård.  Rasmus var ved folketællingen i 1840 tjenestekarl på Sildebjerggård og ved folketællingen i 1834 er han tjenestekarl på Kringelborg. Rasmus og Karen fik to sønner: Rasmus Rasmussen, f. 5. august 1850 & Jens Christian Rasmussen, f. 1857.  Husejer i Lille Lindet Rasmus Rasmus Pallesen døde den 11.6 1876 og Karen Olesdatter døde 22.2 1909 hos sin niece Ane Vilhelmsen (Karen Olesdatters lillesøster Karen Maries datter), gift med Jørgen Therkelsen i Lille Lindet.

 

1849 - Karen Pedersdatter dør den 2. marts og bliver begravet i Birket Kirke den 9. marts, 64 år gammel.

 

1850 - Karen Olesdatters storebror Peder Olsen Hovmand overtager fæstningen af Sildebjerggård efter sin svoger Rasmus Rasmussen Pallesen. Peder Olsen Hovmand blev gift med Ane Pedersdatter den 12.5 1849 i Birket Kirke.

Folketællingen 1850: Peder Olsen, 42 år, gårdmand, Ane Pedersdatter, 30 år, Hustru, Maren Johanne Olesdatter, (38 år, ugift, mandens søster), Karen Marie Olesdatter, (23 år, gift, mandens søster), Anne Vilhelmsen, (3 år, Karen Maries datter), Ole Larsen, (12 år, mandens søstersøn),  Christen Andersen, (38 år, tjenestekarl), Lars Christian Christoffersen, (16 år, tjenestedreng).

(Karen Marie Olesdatter bliver gift den 9.1 1847 med Vilhelm Mathias Larsen, 21 år, men allerede året efter dør han, så derfor bor hun hos sin broder)

 

1855 - Folketælling: Peder Olsen, 47 år gift, gårdmand, Ane Pedersdatter, 35 år, hustru, Ole Larsen, 17 år, mandens søstersøn, tjenestekarl, Hans Larsen, 29 år, tjenestekarl, Mette Kathrine Povelsdatter, 20 år, tjenestepige. Peder Olsen Hovmand dør den 27. marts 1865 og begravet den 4. april i Birket Kirke. Peder blev 56½ år gammel. Ane Pedersdatter døde den 26.3 1857, 36 år gammel. De fik ingen børn. Peder Olsen bliver gift anden gang den 18.5 1860 i Søllested med Ane Larsdatter, f. 9.4 1831

 

1858 - Peder Olsen overdrager fæstningen af Sildebjerggård til Hans Rasmussen, f. 30.9 1807  i Horslunde. Hans Rasmussen er søn af Rasmus Kristensen og Karen Nielsdatter i Tvede. Peder Olsen Hovmand fæster et hus i Lille Lindet, og går på aftægt. Hans Rasmussen er gift i Femø Kirke den 1.1 1828 med Karen Kirstine Sørensdatter, døbt 18.3  1787 på Femø. (datter af smed Søren Pedersen, f. 1731 og Karen Olsdatter, f. 1753). Karen Kirstine var enke efter smed Ole Jørgensen, Nørreby, som døde i 15.6 1827, 47 år gammel og efterlod hende tilbage med fire børn: Jørgen Olsen, f. 3.2 1816, Søren Olsen, 10.1 1823, 5 år, Marie Magdalene Olesdatter, f. 1810 og Anne Grethe Olesdatter, 16.8 1817 . I skiftedokument kan man læse flg.: Boets indtægt 627 rigsdaler og 2 sk. boets udgift: 42 rigsdaler 5 mark 11 sk. I behold 584 rigsdaler 0 mark 7 sk. Enkens lovværge: Hans Hansen Væver, gårdmand, som formynder for børnene: Selvejergårdmand i Nørreby Jørgen Olsen Lock. Hans Rasmussen arbejdede nu som smed og husmand og de fik datteren Karen Christiane Hansdatter, f. 20.4 1830, samt en plejesøn Lars Hansen. Ved Folketællingen i 1834 på Femø er Hans Rasmussen nævnt som byesmed, 27 år, Karen Kirstine Sørensdatter, 46 år, Anne Grethe Olsdatter, 17 år, hendes datter, Jørgen Olsen, 20 år væver, hendes søn, samt deres datter Karen Christiane Hansdatter, 3 år.

 

1861 - Karen Kirstine Sørensdatter og Hans Rasmussen overdrager fæstningen til svigersønnen Lars Jørgensen og datteren Karen Christiane. Lars Jørgensen var søn af selvejergårdmand Jørgen Olsen Lock, f. 1794 og Anne Marie Madsdatter, Nørreby på Femø. (Jørgen Olsen Lock var formynder for Karen Christiane halvsøskende). Karen Christiane og Lars Jørgensen får følgende børn:

 

1) Jørgen Larsen, f. 28.3 1860,

2) Birthe Marie Kristine Larsen, f. 1868,

3) Hans Larsen, f. 1869

4) Anna Mathilde Larsen, f. 9. maj 1871.

 

Hans Rasmussen og Karen Kirstine Sørensdatter går på aftægt og ses i folketællingen i 1870. Karen Kirstine Sørensdatter dør den 14. oktober 1877 og begraves i Birket Kirke den 20.10 - 90 år gammel.

 

1870 - Folketælling: Lars Jørgensen, 42 år, gårdmand, Karen Christiane Hansen, 40 år, husmoder, Jørgen Larsen, 9 år, søn, Birthe Marie Kristine Larsen, 2 år, datter, Hans Larsen, 1 år, søn, Hans Rasmussen, 61 år, svigerfar, Karen Kirstine Sørensen, 82 år, svigermor, Dorthe Marie Larsen, 21 år, tyende, Hans Jensen Christensen, 21 år, tyende.

 

1871 - Gårdmand på Sildebjerggård Lars Jørgensen og Karen Kristiane Hansdatter får en datter: Anna Mathilde Larsen, f. 9. maj 1871.

 

1875 - Lars Jørgensen køber gården til selveje af Pederstrup Gods.

 

1886Gårdejer Lars Jørgensen dør den 9. oktober og bliver begravet i Birket Kirke den 15. oktober, 58 år gammel.

 

1889 - Tidligere gårdfæster (1858-1861) Hans Rasmussen dør den 13. maj 1889 af brystsvaghed, 80 år gammel. Han blev begravet den 20. maj i Birket Kirke.

 

1890 -  Folketælling: Karen Christiane Hansen, 59 år, gårdejerske, Jørgen Larsen, 29 år, gårdbestyrer, søn, Anna Mathilde Larsen, 18 år, datter, Theodor Frederik Hansen, 19 år, Majbølle, tjenestekarl. Samme år køber Jørgen Larsen gården efter sin afdøde far. 

 

1895 - Karen Christiane Hansdatter dør den 27. april og bliver begravet i Birket Kirke den 4. maj 1895. Anna Mathilde Larsen bliver gift den 13.7 1895 med Niels Anton Klinke, født på Nygård i Lindet  (19. maj 1871 - 29.12 1938) og søn af tidligere sognerådsformand Rasmus Klinke og Inger Kirstine Hansen, 25.10 1844 - 6.7 1885. Gift den 13.10 1865 i Birket Kirke). Ifølge kirkebogen er Anna hjemme på Sildebjerggård og Niels Anton arbejde hjemme hos faderen på Nygård. Niels Anton Klinke kom til sognet i 1894 fra Tved Sogn, Svendborg, hvor han var tjenestekarl ved Folketællingen i 1890 på gården Skovlyst. I oversigt over sognefogeder står der om: ”Niels Anton Klinke er uddannet ved landvæsen, elev på Hindholm Højskole, strandfoged, kirkeværge, vurderingsmand for Umyndiges Midler og tidligere voldgiftsmand ved Handel med Husdyr, Medlem af Birket Sogneråd 1916-1924. Sognefoged fra 15.6 1918”.

 

1897 - Anna og Niels Anton Klinke fik to børn:

 

1) Knud Ingemann Klinke, 24.2 1897-10.11 1949 (se Brunmosegård)

2) Nora Christine Klinke, 9.5 1901-1996 - gift med Peder Aage Dalsby, f. 3.5 1894 på Dalbygården.

 

1901 - Folketælling: Niels Anton Klinke, Anna Klinke, Knud Ingemann Klinke, Carl Henrik Poulsen, tjenestekarl, f. 20.4 1875 i Kappel, Hilda Pedersen, Tjenestepige, f. 16.6 1880 i Torrig.

 

1906 - Folketælling: Niels Anton Klinke, Anna Klinke, Knud Ingemann Klinke, søn f. 24.2 1897,  Nora Christine Klinke, datter, f. 9.5 1901, Anna Hansen, f. 7.3 1879, Tjenestepige, Andreas Hansen, tjenestekarl,  f. 11.10 1884. Niels Anton Klinke køber Brunmosegård i Birket, som sønnen Knud Ingemann Klinke senere overtager. Niels Anton Klinke døde 29.12 1938 af åreforkalkning og blodprop i hjertet. Niels Anton Klinke blev begravet den 4. januar 1939 i Birket Kirke. Han blev 67 år.

 

1907 -  Den 12.10 sælger Niels Anton  Klinke Sildebjerggård til Niels Pedersen ”Skafte”, f. 10.2 1861 (og køber i stedet for Brunmosegård). Pris: Kr. 18.000,-. (Niels Pedersen ”Skafte” var søn af gårdmand på Kringelborg Peder Poulsen ”Skafte”, 28. 10 1806-12.2 1885 og Hanne Rasmine Hansen, 4.8 1833-21.10 1866, Lille Lindet. (Det er moderen til Peder Poulsen Skafte,  der er en Skafte. Niels Pedersen fik navneændring den 20.2 1896 og tog til/-kaldenavnet Skafte og smed Pedersen væk). Niels Skafte blev gift den 8. oktober 1886 i Birket Kirke med Meta Jensine Rasmussen, f. 17.6 1862 i Birket - datter af parcellist Rasmus Jensen 1816-11.10 1873 og Birthe Rasmusdatter, Lille Lindet. På dette tidspunkt arbejdede Niels Pedersen Skafte hos sin bror gårdejer på Kringelborg Kristian Skafte i Lille Lindet.  Metas far Rasmus Jensen var død, da de blev gift og hun boede hos sin mor. Meta havde været tjenestepige hos Rasmus Petersen Borre i Birket i 1880. Niels og Meta Skafte fik to børn som begge er født i Stokkemarke:

 

1) Peder Nielsen Skafte, f. 15.5 1887, (gift med Karen Marie Mathilde Poulsen, f. 4.1 1891. De fik to børn: Birthe Skafte, f. 24.3 1916 og Peder Aage Skafte, f. 11.11 1917) Havde købmandsforretningen i Birket, der senere blev til Brugsforeningen, som Peter Ruus havde ved folketællingen i 1921

 

2) Dagmar Rasmine Skafte, (f. 28.12 1895, gift med Holger Valdemar Hansen den 4.8 1922 og senere gårdejer af Kringelborg. De fik to døtre: Ane Lise Skafte Hansen, f. 14.1 1932) &  Ellen Lykke Skafte Hansen 11.6 1926-2008 Tårnby

 

Ved folketællingen i 1901 Stokkemarke bor familien Skafte i Skovhuse, hvor de er flyttet til efter at de blev gift i 1886. Niels Skafte, 39 år, parcellist og landmand, Metha Skafte, 38 år, hustru, Peder Skafte, 13 år, søn og Dagmar Rasmine Skafte, 5 år, datter.

Ved Folketællingen i 1940 lever Meta af aldersrente. Meta Jensine Rasmussen dør den 17. marts 1949 på Birket Alderdomshjem, 86 år gammel. Begravet den 20. marts i Birket.

 

1916 - Folketælling: Niels Skafte, Meta Jensine Rasmussen, Dagmar Skafte, f. 29.12 1896, datter og ung pige i huset, Bertha Sine Christiansen, f. 29.10 1876 i Halsted, tjenestepige og  Karl Jensen, f. 7.7 1887 i Vesterborg, tjenestekarl

 

1920 - Beskrivelse om gården fra 1920: Matrikel nr. 3a med flere af Lille Lindet. Hartkorn 5 Tdr. 2 Fjkr. 1 Alb. Ejendomsskyld 33.000 kr. Brandassurance for bygningerne 14.000 kr. Areal 43 tønder land, deraf ager 36, mose 4, skov 2, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: Havre, roer, byg, roer, byg, byg og 1 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 10 køer, 5 stkr. Ungkvæg og kalve af rød dansk race og 4 heste. Sidste år solgtes 14 fedesvin.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: SiIdebjerggård med 43 tønderland, 6 tønder hartkorn, 59.000 kr. Ejendomsskyld og 43.100 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Niels Skafte, Meta Jensine Rasmussen og husassistent Eva Rikke Thomsen, f. 16.6 1906 i Stokkemarke. 

 

1931 - Niels Skafte dør af en hjerneblødning den 5. maj og bliver begravet i Birket Kirke den 9. maj 1931.

 

1932 - Enken Meta Jensine Rasmussen sælger gården til Niels Julius Larsen, ifølge skøde af 19.2 1932 for kr. 49.000,-. Niels Julius Larsen f. 12.7 1887 i Birket, d. 5.8 1969 på Stokkemarke Alderdomshjem. Søn af husejer Jørgen Larsen, Ravnsby (f. 22.4 1850, Birket, - d. 17.9 1895, patient på Sakskøbing Sindsygeanstalten ved sin død. (Hustruen fik en dødfødt datter i 1886, han mistede sin 12-årige  søn Anton i 1889, endnu en søn Anton på 1½ år, en datter Marie, 26.3  og hustruen, 28.4 alle i 1891) og Ane Jørgensen, (1849-28.4 1891). Ved folketællingen i 1901 er Niels Julius 11 år og fattiglem på fattiggården i Torrig. Inden han købte Sildebjerggård var han bl.a. tjenestekarl på Dalbygården.  Niels Julius var en Skafte, idet hans morfar var Jørgen Jensen Skafte (13.3 1817-12.10 1897). Niels Julius Larsen var ugift og efter Sildebjerggård var han bl.a. pantefoged i Stokkemarke. Han blev begravet i Stokkemarke Kirke den 7. august 1969.  (Se Skafte Slægten)

 

1932 - Samme år videresolgte Niels Julius Larsen gården til Evald Aage Kristensen pr. den 5.10 1032 for kr. 50.000,-. Evald Aage Kristensen født i  Halsted  28. november 1897 - død 12. februar 1980. Søn af gårdejer Jens Peder Christensen (18.4 1870-16.10 1935) og Alfrida Dorthea Christensen (15.8 1872-3.6 1950), Hintzegården i Vesterborg. Gift med Else Kathrine Skude født den 4. juni 1912 på Hejringegård,   død den 19. februar 1978 - datter af Hans Henrik Hovmand Skude og Ingeborg Dorthea Eriksen, Hejringegård. De får 5 børn: 

 

1) Hans Skude Kristensen, født 19/8 1935, død 16/2 2012,  

2) Kirsten Skude Kristensen, født 30/9 1936.

3) Lis Birgit Skude Kristensen, født 19/7 1938, død 17/1 1939,

4) Povl Skude Kristensen, født 25/10 1943. Tidl. værkfører,  Nøbbet 

5) Helge Skude Kristensen, født 3/12 1946, død 5/2 2015, Se Skude Slægten

 

1936 - Lade bygges og i 1960 bygges en svinestald.

 

1940 - Folketælling: Aage Kristensen, gårdejer, Else Kathrine Kristensen, hustru, Hans Skude Kristensen, søn, Kirsten Skude Kristensen, datter, Svend Henry Møller, f. 25.4 1920, Vesterborg, medhjælper, Yrsa Bolette Hansen, 6.3 1926, Birket, husassistent og Svend Aage Larsen, 14.3 1923, Hillested, medhjælper.

 

1970 -  Sønnen Hans Skude Kristensen overtager Sildebjerggård for kr. 389.800,-. Hans havde allerede købt matrikel nr. 5c, 11h, 9c og 9d af Robert E. Rasmussen den 17.3 1964. Hans Skude Kristensen blev gift den Bodil Carlsholt Krogh, 11.12 1943 - datter af Ellen og Richard Krogh. De fik en søn: Lars Kristensen, pladesmed hos  Frimann Biler (f. 27.9 1974). Gift med Cherie Ellehammer fra Kragenæs. De har tre børn: Gustav, Karoline og Sidsel. Hans Skude Kristensen har været på Lyngby Landbrugskole. Sildebjerggård var i 1992 på 33 ha, dertil købt 8,3 ha og 1 ha skov. Der var 18 årskøer, 20 ungdyr af racen TDM. Der er fire traktorer og 1 mejertærsker.

 

1996 - Gården forpagtes ud til gårdejer på Toftegård Jørgen Erik Krog Trolle, f. 15. oktober 1950 i Tølløse Sogn. Forpagtningen slutter et halvt år efter at gården blev solgt i 2012. Jørgen Trolle er søn af gårdejer på Højdigegård i Hejringe Kaj Michael Krog Trolle, f. den 18.12 1926 i Nr. Alslev og Edith Vita Jacobsen, f. 10.4 1929 i Halsted Avnede. (Kaj Trolles forældre Arnold Vilhelm Holger Trolle og Signe Cecilie Kro havde gård i Bøtø i Væggerløse Sogn).

 

2012 - Hans Skude Kristensen dør den 16.2 2012 efter langvarig sygdom og han bliver begravet i Birket Kirke.  Hans Skude Kristensen blev 76½ år gammel. Der var ca. 30 hektar.

 

2012 - Arvingerne sælger gården som bliver delt i to den 1. april, og forpagtningen som Jørgen Trolle havde ophører pr. 31.12 2012:  Arne Ejgil Sørensen, f. 31.8 1960 i Magletving Holme (søn af Hans Ingeman Sørensen, f. 19.3 1922 i Vesterborg og Ingrid Vera Larsen, f. 5.7 1938 i Halsted). Skøde af 4.7 2012 for kr. 3.420.000,-. køber den ene halvdel  inklusiv bygningerne og den anden halvdel på ca. 15 hektar købte   Henrik Trolle, Højdigegård. Henrik Trolle er født den 10.januar 1956. Han er lillebror til Jørgen Trolle.

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

Sildebjerggårdtidl. Fæstegård under godset Pederstrup43 tønderland: Hartkorn: 5 tdr. 4 skp. 1 fjd. 0 alp.Næste

Niels Anton Klinke, gårdejer af Silde-bjerggård fra 1895-1907 og sønnen Knud Ingemann Klinke (t.h.) der kom til Brunmosegård. Niels Anton Klinkes hustru Anna Mathilde Larsens slægt havde været på Sildebjerggård fra 1858 da hendes morfar Hans Rasmussen købte gården.

 

Evald Aage Kristensen og hans søn Hans Skude Kristensen var på Sildebjerg fra 1932 og til Hans solgte den i 2012. Gården forpagtes ud til Jørgen Trolle i 1996.

Hans

Kirsten

Povl

Helge

Hans Skude Kristensen, gårdejer fra 1970-

Af Per Hovmand Knudsen, 2016

Henrik Trolle ejer nu halvdelen af Sildebjerggård, da den blev delt i to da den blev solgt i 2012. Henrik ejer også sit barndomshjem i Hejringe Højdigegård.

Tekstboks: 21. Henrik Trolle, 50 %

Sildebjerggård ca. 1910

Sildebjerggård ca. 1920

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

1949

1951

1957

Hovmand Slægten på Sildebjerggård 1753-1858:

1985

Arne Ejgil Sørensen har ejet Sildebjerggård siden 2012, på nær den ca. 15. hektar som Henrik Trolle købte i forbindelsen med overtagelsen.

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Lille Lindet

Dalbygården 1a (Dalbygård)

Dalbyvej 7

4943 Torrig

Nygård 1a (L. Lindet)

Nygårdsvej 4

4953 Vesterborg

Kringelborg 2a

Kringelborgvej 11

4943 Torrig

Sildebjerggård 3a

Sildebjergvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt