Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks: Om slægten fra Klinkehøjgård

   Forside:       Om Arkivet:      Nyhedsarkiv                Artikler:          Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

· Min oldefar er født i begyndelsen af 1780 ca. 1783. Han hed Hans Hansen. Hans far var skomager i Birket. (se nederst på denne side) Han kom på et tidspunkt i sin barndom, til gården Klintehøj i Ravnsby (billedet herover).

· Det ægtepar der boede på Klintehøj (Anders Jørgensen Kuld & Elisabeth Karstensdatter), har sandsynligvis ikke haft nogen børn, og derfor blev han opdraget som en søn på gården, og overtog gården. Han blev gift (ved ikke med hvem, eller hvornår). Men i 1821 fik han en søn, Rasmus Hansen, og det er min farfar. Han overtog gården, og var gift to gange. I hans første ægteskab fik han 12 børn, og siden døde denne kone. Han fik 3 børn uden for ægteskab, om det var i perioden mellem første og anden ægteskab er ikke helt klart. Så blev han gift igen, med min farmor, og fik også ca. 12 børn, hvor min far var blandt de yngste i dette søskendehold. Min far er født i 1886, og døbt Karl Rasmussen, dengang døbte man børnene med ”sen”, efter faderens fornavn, (derfor, Rasmussen).

Min far og en del af hans søskende, søgte i begyndelsen af 1900-tallet, om at få lov at kalde sig Kuld, i stedet for Rasmussen, da de altid blev kaldt Kuld, fordi det ægtepar som min oldefar kom i pleje hos på Klintehøj, hed Kuld til efternavn. De fik så tilladelse til at kalde sig Kuld i stedet for. Min farfar levede til omkring 1903, og de sidste år var han vistnok blevet lidt dement. Min far fortalte, at da han døde, fandt de ham siddende på en bænk i haven, under et blomstrende æbletræ. Der var han død , sandsynligvis af en blodprop i hjertet. Min farmor var så alene om at drive gården. Min far var så den eneste af sønnerne, der havde været ved landbruget, og egentlig var i stand til at hjælpe sin mor med at drive gården videre. Men min far skulle så ind og være soldat, kort tid efter min farmor blev enke. Han søgte først om at slippe for at blive soldat, men blev afvist. Så blev han kaldt til session i Vordingborg, hvor han sagde at han havde et dårligt hjerte. Så han mente ikke rigtigt at han kunne klare det. Da sagde lægerne til ham, at skulle gå udenfor døren, løbe op og ned af trapperne, indtil at han ikke kunne mere. Mens han løb op og ned ad trapperne, mødte han en sygeplejerske, og forklarede hende, hvorfor han løb på trapperne, hvor hun sagde til ham,” Løb du nu bare ned ad trappen og gå ind igen stærkt forpustet, og sig at du ikke kan mere, så bliver du kasseret”. Det gjorde han så, og han blev kasseret. Der var en ved sessionen, som han kendte, som også havde sagt at han havde dårligt hjerte. Han var blevet ved med at løbe, til han virkelig ikke kunne mere.” Nå, det var ganske udmærket (sagde lægerne) så han kunne godt blive soldat”. Min far blev altså kasseret, og kom så  hjem for at drive gården for sin mor.

Han startede med at dyrke sukkerroer, som en af de første på egnen. Min farmor var meget ængstelig for, om det overhovedet var en god ide, og om de ikke ville blive ruineret totalt, på grund af den sukkerroe-dyrkning. Min far købte på et tidspunkt gården, der hørte under Halsted Kloster, helt fri. Den havde engang været en slags fæstegård, hvor man hvert år skulle levere nogle gæs, uld, æg og forskellige andre ting, det købte han sig også fri af, omkring 1912-1915.Min farmor levede til omkring 1911. Da hun døde havde min far vistnok, sin yngste søster, Margrethe, hos sig i en kort periode, som en slags husbestyrerinde på gården. Hun blev så gift med en, Peter Kofoed, og de emigrerede til Canada, hvor de senere vendte hjem fra, meget fattige. Min far hjalp dem med at få et sted at bo, og hvor de kunne dyrke frugt, oppe omkring Hillerød. Margrethe havde vist en som hun hellere ville have været gift med, som vistnok hed Klinke. Denne Klinke blev senere gift, og havde en gård i Kragenæs. Han havde skrevet nogle breve til Margrethe, men dem stjal min farmor, det gjorde man dengang, når man ikke syntes det var et passende parti. Da min farmor døde, og Margrethe blev gift og emigrerede til Canada, skulle min far have en husbestyrerinde, som han annoncerede efter. Før han nåede at få hende, var han sammen med en kammerat eller en bekendt i Maribo, hvor de var inde og spise frokost på et landmandshotel eller lignende. Der var der en ung dame, der serverede for dem. Da han så søgte efter en husbestyrerinde, og der kom en og søgte pladsen, viste det sig at det var den unge dame der havde serveret for dem. Hun kunne godt huske min far, og hun vidste allerede at det var ham, inden min far nåede ud for at hilse på hende. Det vidste hun på grund af hans hat, der hang ude i entreen. Hun hed Martine, og var fra  Vendsyssel. De blev gift i 1919. Til det bryllup, som blev holdt i Vendsyssel, var Martine´s kusine på 9 år med, og hun sagde til Martine! Jeg kan godt forstå at du vil giftes med sådan en mand. De blev så gift, og d. 23 Januar 1920 fik de en datter, Valborg, og året efter i 18. april, Asta.

Martine levede til omkring starten af krigsårene, vistnok 1942.Min far havde på det tidspunkt, tyske soldater indkvarteret på gården. Det var noget man skulle have dengang. Da hun så døde, mødte disse tyske soldater op til begravelsen, og det var der en del af naboerne, der var meget fortørnet over. Min far havde, efter Martines død, stadig kontakt til familien i Vendsyssel, blandt andet med min morfar og mormor. Min morfar var skræddermester i Dronninglund. Og det var min mor der var med som 9-årig, til Martines og min fars bryllup. Hende fik han kontakt til igen, og de blev gift 1 april 1944. Min mor Esther Larsen var indtil da, frisør på Gentofte Amts Sygehus, i en lille salon for patienter og personale.

I Ravnsby var de meget spændte, især konerne, hvordan det skulle gå, når Carl Kuld fik en Københavner-dame, som var frisør, ned og drive husholdning på en gård. Det gik ganske udmærket. Og når karlene blev udspurgt, hvordan maden var, sagde de at de aldrig havde fået så god mad. Min mor var god til at lave mad, både til karlene og tjenestefolkene ja til alle. Og dengang var der nok forskel på mad til tyendet og mad til andre. Da de så blev gift, skulle hun jo ”vises” lidt frem i selskabslivet. Og hun fortalte, at på de forskellige gårde holdt de, den første sommer hun var i Ravnsby, en del sammenkomster, og så skulle hun jo ”vises frem”. Hun kunne både drikke øl og snaps, og sågar også en cognac, og det var ikke så almindeligt blandt kvinder dengang på landet, så det var lidt chokerende, men hun blev rimeligt hurtigt accepteret i samfundet. Jeg blev født 11 Januar 1945. Min far havde gården Klintehøj indtil 1962.I de første år af min barndom, dvs.  indtil 1953-54, da havde min forældre 2 karle om sommeren, en ung pige hele året, og om vinteren kun en karl.

Det var som regel sådan, at min far fik ny karl hvert forår. Når de unge var blevet konfirmeret som 14-årige, var de færdige med at gå i skole, og blev som regel sommerkarl. Hos min far var det sådan, at de blev sommerkarl i ca. et halvt år og så rejste den tidligere karl som regel, og så fortsatte han som vinterkarl, og var der også den følgende sommer. Og sådan fortsatte det. Den ene karl vi havde hed John Skotte, han var af en stor søskendeflok. Engang sagde min far til ham, en søndag, at nu kunne han godt tage fri, og tage hjem til familien, så så John Skotte ikke særlig begejstret ud. Så gik det op for min far, at når John kom hjem, havde familien jo endnu en mund at fodre, og det havde de ikke rigtig råd til. Men mine forældre fandt ud af, at de alligevel havde for mange kyllinger på gården eller lignende, så han kunne godt få noget med hjem. Det år han ( John Skotte) var hos os i julen, da var det sådan, at mine forældre altid var ude for at købe julegaver, og tilbød den unge pige og karlen, at de kunne komme med, så de også kunne få købt julegaver. John havde spurgt min far, om han ikke kunne få et forskud på sin løn, fordi han skulle købe gaver. Det havde min far så givet ham, og da de skulle hjem fra byen, kom John med et løbehjul. Min far bandt det på bagagebæreren. Min far tænkte, det nok var til en af hans mindre søskende, for dem havde han jo mange af, men juleaften, kom løbehjulet ind, og det var til mig. Mine to halvsøstre, Valborg og Asta.

Valborg blev gift i 1947, hendes mand ingeniør, og var rejst til Brasilien, kort tid efter de blev gift. Valborg rejste så til Brasilien i efteråret 1947, hun kom til Rio De Janeiro lillejuleaftensdag. Hun har to sønner, den ældste er født i 1948. Og hun var i Danmark i sommeren 1951, fordi han skulle døbes. Det kunne man ikke i Brasilien i en dansk kirke på det tidspunkt. Så hun rejste med et af ØK`s fragtskibe til Danmark. Det var en rejse der tog en månedstid eller deromkring. Der var vi så inde for at hente hende i Frihavnen. Hun blev ca. 1 måned eller 2. Karl-Erik blev døbt i Birket Kirke af Pastor Lund. Hun rejste så tilbage til Brasilien, og hendes anden søn Peter er ca. 44 år nu. Karl-Erik er ca. 52 år. Min anden halvsøster, Asta, hun var også i Brasilien i ca. 4 år. Hun var vistnok barneplejerske- uddannet. Hun var guvernante hos en spansk familie i Brasilien, men kom så hjem til Danmark og blev gift,  og blev i Danmark. Hun døde i ca. 1972-73.Valborg lever stadig i Brasilien, og er i Danmark lige for tiden. Begge sønner, Peter og Karl-Erik, er begge ugifte, og bor hos forældrene. Min far solgte, som sagt, gården i 1962, og mine forældre flyttede da til Nakskov, hvor de købte et hus på Bresemanns Alle`. Min far, Karl Kuld levede indtil efteråret 1981, der døde han på plejehjemmet i Nakskov. Min mor, Esther Larsen døde i 1996, også på plejehjem i Nakskov.  

·  

· Første Generation 1. Hans 1 Hansen, kaldenavn Skomager, * omk 1749, stilling: Fæstegaardmand, † omk 1783 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 21.04.1783 i Birket kgd. - 558.Han blev gift med Maren Nielsdatter, * omk 1754.Børn:2 i. Birthe Hansdatter, * omk 1772.3 ii. Karen Hansdatter, * omk 1776, † omk 1780 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 23.04.1780 i Birket kgd. - 558.4 iii. Anne Hansdatter, * omk 1778.5 iv. Niels Hansen, * omk 1781 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 07.10.1781 i Birket kirke - 558.+ 6 v. Hans Hansen * omk 1783.

· Anden Generation 6. Hans Hansen, kaldenavn Kuld, (Hans1) * omk 1783 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, stilling: Gårdmand, † 09.03.1842 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 18.03.1842 i Birket kgd. - 558.Han blev gift med Anne Marie Jensdatter, gift 14.10.1809 i Birket kirke - 558, * omk 1789 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, (datter af Jens Christensen og Maren Augustsdatter) barnedøbt 19.04.1789 i Halsted kirke - 574, † 22.04.1842 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 29.04.1842 i Birket kgd. - 558.Børn:7 i. Maren Hansdatter, * 11.11.1809 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 22.01.1810 i Birket kirke - 558.+ 8 ii. Anders Hansen * 09.03.1812.9 iii. Hans Hansen, * 20.12.1814 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 12.02.1815 i Birket kirke - 558.10 iv. Elsebeth Nicoline Hansdatter, * 24.04.1817 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 08.06.1817 i Birket kirke - 558.+ 11 v. Rasmus Hansen * 30.09.1821.12 vi. Peder Hansen, * 24.12.1823 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 15.02.1824 i Birket kirke - 558.13 vii. Birthe Lene Hansdatter, * 11.05.1826 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 16.07.1826 i Birket kirke - 558.Hun blev gift med Abraham Pedersen, gift 20.04.1859 i Skt. Nikolaj kirke - 579, * 21.06.1817 i Kristrup, Sdr. Hald, Rand. - C306.14 viii. Karen Marie Hansdatter, * 28.01.1829 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 08.03.1829 i Birket kirke - 558.Hun blev gift med Lars Petersen, gift 30.08.1853 i Skt. Nikolaj kirke - 579, * 05.06.1824 i Branderslev, Lolland Nr., Maribo - 573, (søn af Peiter Jensen og Johanne Espensdatter) barnedøbt 17.10.1824 i Branderslev kirke - 573.15 ix. Stine Hansen, * 14.04.1832 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 03.06.1832 i Birket kirke - 558.

· Tredje Generation 8. Anders3 Hansen, (Hans2, Hans1) * 09.03.1812 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 16.04.1812 i Birket kirke - 558.Han blev gift med Ane Cathrine Frederikke Madsdatter, gift 05.06.1835 i Vesterborg kirke - 571, * 09.07.1812 i Vesterborg, Lolland Nr., Maribo - 571, (datter af Mads Ibsen og Ane Kirstine Jørgensdatter).Børn:16 i. Anders Andersen, * 07.04.1835 i Vesterborg, Lolland Nr., Maribo - 571, barnedøbt 05.06.1835 i Vesterborg kirke - 571.17 ii. Anne Katrine Andersen, * 16.07.1839 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 13.10.1839 i Birket kirke - 558.18 iii. Margrethe Frantzine Christine Marie Andersen, * 03.06.1846 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 26.07.1846 i Birket kirke - 558.11. Rasmus Hansen, kaldenavn Kuld, (Hans2, Hans1) * 30.09.1821 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 04.11.1821 i Birket kirke - 558.Han blev gift med (1) Maren Cathrine Jørgensdatter, gift 09.06.1842 i Horslunde kirke - 576, * 06.08.1817 i Horslunde, Lolland Nr., Maribo - 576, (datter af Jørgen Mouridsen og Katrine Jensdatter) barnedøbt 11.10.1817 i Horslunde kirke - 576, † 30.06.1861 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 05.07.1861 i Birket kgd. - 558.Børn:19 i. Marie Sophie4 Rasmussen, * 17.04.1843 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 06.06.1843 i Birket kirke - 558.20 ii. Hans Peder Rasmussen, * 07.11.1844 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 19.01.1845 i Birket kirke - 558.Han blev gift med Maren Jacobsen, gift 12.07.1879 i Birket kirke - 558, * 23.09.1849 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, (datter af Jacob Jensen og Karen Jørgensdatter) barnedøbt 03.11.1849 i Birket kirke - 558.21 iii. Jørgen Rasmussen Kuld, * 18.10.1847 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 20.12.1847 i Birket kirke - 558.22 iv. Barn dreng, begravet 23.09.1849 i Birket kgd. - 558.23 v. Rasmus Rasmussen, * 19.11.1850 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 18.12.1850 i Hjemmedøbt, † 18.12.1850 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, begravet 26.12.1850 i Birket kgd. - 558.24 vi. Frederik Rasmussen, * 16.11.1851 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 02.12.1851 i Hjemmedøbt.25 vii. Sophie Rasmussen, * 01.12.1853 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 29.01.1854 i Birket kirke - 558.26 viii. Julius Rasmussen Kuld, * 20.03.1855 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 01.07.1855 i Birket kirke - 558.Han blev gift med Elisie nn.27 ix. Anelise Rasmussen, * 21.09.1856 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 09.11.1856 i Birket kirke - 558.28 x. Christine Rasmussen, * 17.03.1858 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 16.05.1858 i Birket kirke - 558.29 xi. Karl Christian Rasmussen, * 16.07.1859 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 10.08.1859 i Hjemmedøbt.30 xii. Barn dreng.Han blev gift med (2) Birthe Olsen, gift 05.09.1863 i Askø kirke - 585, * 14.03.1845 i Horslunde, Lolland Nr., Maribo - 576, (datter af Ole Christoffersen og Ane Pedersdatter) barnedøbt 25.05.1845 i Horslunde kirke - 576.Børn:+ 31 xiii. Maren Stine Rasmussen * 19.03.1864.32 xiv. Anton Rasmussen Kuld, * 11.09.1865 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 08.11.1865 i Birket kirke - 558.33 xv. Thora Rasmussen, * 20.04.1868 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 12.05.1868 i Hjemmedøbt.34 xvi. Karen Trine Rasmussen, * 06.01.1870 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 11.09.1870 i Birket kirke - 558.Hun blev gift med Niels Peter Hansen.35 xvii. Rasmine Rasmussen Kuld, * 11.08.1872 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 08.12.1872 i Birket kirke - 558, navneændring 10.07.1905 i Navneændring iflg. bevilling - Kuld.36 xviii. Niels Poul Rasmussen, * 19.11.1874 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 03.03.1875 i Birket kirke - 558.37 xix. Dothea Kuld, * 23.02.1878 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 13.07.1878 i Birket kirke - 558, navneændring 10.07.1905 i Navneændring iflg. bevilling - Kuld.+ 38 xx. Ferdinand Olav Rasmussen Kuld * 24.04.1879.+ 39 xxi. Anna Rasmussen * 25.09.1880.40 xxii. Frants Rasmussen Kuld, * 10.02.1883 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 10.06.1883 i Birket kirke - 558.+ 41 xxiii. Karl Kuld * 07.03.1886.42 xxiv. Jens Kuld, * 24.04.1887 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 25.04.1887 i Hjemmedøbt, navneændring 19.12.1905 i Navneændring iflg. bevilling - Kuld.43 xxv. Margrethe Rasmussen Kuld, * 10.12.1890 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 25.12.1890 i Hjemmedøbt, † omk 1979 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558.Hun blev gift med Marius Kofoed.

·  

· Fjerde Generation 31. Maren Stine Rasmussen, (Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 19.03.1864 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 22.07.1864 i Birket kirke - 558.Hun blev gift med Jens Pedersen, gift 26.04.1890 i Birket kirke - 558, * 05.11.1839 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, (søn af Peder Christensen og Margrethe Hansdatter) barnedøbt 30.11.1839 i Birket kirke - 558.Børn:44 i. Jenny Pedersen, * 28.03.1895.38. Ferdinand Olav Rasmussen4 Kuld, (Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 24.04.1879 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 30.07.1879 i Birket kirke - 558, navneændring 10.07.1905 i Navneændring iflg. bevilling - Kuld, † 01.09.1970.Han blev gift med Thora Olsen, * 29.01.1877, † 27.05.1958.Børn:+ 45 i. Aksel Kuld * 09.06.1919.39. Anna Rasmussen, (Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 25.09.1880 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 11.02.1881 i Birket kirke - 558, † omk 1958.Hun blev gift med Karl Johan Mortensen Skude, * 29.09.1871 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, (søn af Rasmus Mortensen og Karen Trine Jørgensen) barnedøbt 12.11.1871 i Birket kirke - 558, † 15.01.1934 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, begravet 20.01.1934 i Halsted kgd. - 574, stilling: Gårdmand.Børn:46 i. Sigrid Kathrine Skude, * 15.02.1902 i Stokkemarke, Lolland Sdr., Maribo - 567, barnedøbt 07.06.1905 i Stokkemarke kirke - 567, † 09.03.1976 i Fredens, Odense, Odense - Oxxx.Hun blev gift med Erik Ernst Chresten Brandt, gift 15.07.1929 i Halsted kirke - 574, * 29.12.1902 i Sanderum, Odense, Odense - Fyn, (søn af Knud Wognsen og Caroline Charlotte Brandt) barnedøbt 15.02.1903 i Sanderum kirke - Fyn, † 20.02.1991 i Fredens, Odense, Odense - Oxxx.47 ii. Ella Berha Skude, * 15.08.1908 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 18.10.1908 i Halsted kirke - 574.48 iii. Nora Marie Skude, * 13.07.1910 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 16.10.1910 i Halsted kirke - 574.49 iv. Hans Otto Skude, * 15.03.1912 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 23.06.1912 i Halsted kirke - 574.50 v. Gerda Kristine Skude, * 10.12.1913 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 22.03.1914 i Halsted kirke - 574.51 vi. Inger Margrete Skude, * 27.10.1915 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 20.02.1916 i Halsted kirke - 574.52 vii. Asta Helene Skude, * 10.09.1917 i Halsted, Lolland Nr., Maribo - 574, barnedøbt 14.10.1917 i Halsted kirke - 574.41. Karl4 Kuld, (Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 07.03.1886 i Birket, Lolland Nr., Maribo - 558, barnedøbt 04.07.1886 i Birket kirke - 558, navneændring 19.12.1905 i Navneændring iflg. bevilling - Kuld. Han blev gift med Martine nn.Børn:53 i. Valborg Kuld.

· Femte Generation 45. Aksel5 Kuld, (Ferdinand Olav Rasmussen4, Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 09.06.1919, † 26.02.2005.Han blev gift med Ragnhild Ingeborg Nyman, gift 02.04.1954, * 02.01.1931 i xx, xx, Finland, † 31.05.2005.Børn:+ 54 i. Bendt Reimer6 Olsen * 24.02.1955.+ 55 ii. Rita Selma Kuld * 27.02.1957.+ 56 iii. Eva Thora Kuld * 04.12.1962.

· Sjette Generation 54. Bendt Reimer6 Olsen, (Aksel5 Kuld, Ferdinand Olav Rasmussen4, Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 24.02.1955.Partner med Jette Brylle.Børn:57 i. Martin Brylle Kuld, * 07.07.1984.Han blev gift med (2) Birte Andersen, gift 24.02.1990.Børn:58 ii. Martin Mathias Olsen, * 06.07.1990.55. Rita Selma Kuld, (Aksel5, Ferdinand Olav Rasmussen4, Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 27.02.1957.Hun blev gift med Allan Johansen Klaaby, gift 24.09.1977.Børn:59 i. Ina Kuld Klaaby, * 18.10.1978.60 ii. Nia Kuld Klaaby, * 28.10.1983.56. Eva Thora6 Kuld, (Aksel5, Ferdinand Olav Rasmussen4, Rasmus3 Hansen, Hans2, Hans1) * 04.12.1962.Hun blev gift med Birger Eriksen.Børn:61 i. Louise Kuld7 Eriksen, * 24.04.1983.62 ii. Pernille Kuld Eriksen, * 24.01.1988.

Tekstboks: Slægtsforskning

Grethe Verdich fortæller

Indtalt på bånd

den 18. september 2000

Af Bente Ohm, Birket Lokalhistorisk Arkiv

Næste

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Grete Verdich, datter af gårdejer Karl Kuld og frisør Esther Larsen, Ravnsby.

Klintehøjgård, Ravnsby. Ligesom nabogården Ellevehøjgård har der været en ”Kuld Slægt” på gården. Den første fæster fra 1796 Anders Jørgensen Kuld forblev barnløs, men en plejesøn Hans Hansen fortsatte fæstningen og han tog Kuld til sit kaldenavn. Det var først 100 år efter at slægten i 1905 fik navnændring til Kuld. Gården er på 62 tønderland + mose. Se hele gårdens historie

Klintehøjgård

Klintehøjgård

Klintehøjgård