Tekstboks: Tekstboks:

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt  

Næste

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Tekstboks: Betty`s formandsberetningGeneralforsamling, den 24.1 2019

Velkommen til årets generalforsamling. Tak til Bjarne Lund Hansen, fordi du igen i år vil være ordstyrer. Tak til Mette Bligaard, fordi du vil komme her og fortælle om dit virke.

 

Arkivet har igen i år fået forskellige arkivalier og fotos. En af de mere kuriøse er en smørdrittel. Arkivet har af Velux-fonden fået en video-optager. Den blev bl.a. benyttet ved et interview med Holger Rasmussen i Torrig, der har arbejdet på Kragenæs Savværk og der skåret stave til  et utal af dritler. Dritlerne blev samlet af en bødker i Torrig og 3-4 stykker ad gangen på cykel transporteret til Birket mejeri. Desværre var dritlen ikke limet, så stavene væltede rundt ved transporten. Heldigvis var Palle Jensen, arkivets praktikant, i stand til at samle den – og så blev den limet!.

 

20/3 havde alle arkiver i Lolland Kommune årsmøde. Det plejer at blive holdt enten på arkivet i Nakskov eller på rådhuset i Maribo, men denne gang var det i Birket kulturhus. Så kan man jo spekulere på, om der var bagtanker med det. Kommunen mener ikke, kulturhuset her bliver brugt nok.

 

24/5 var der foredrag om Vitus Bering.

 

28/8 var der i Kulturhuset oplæg om en app til mobiltelefon, så man kan bruge den bl.a. ved Ravnsborg Voldsted og andre seværdigheder. Arkivet kan i den forbindelse bidrage med oplysninger,

I slutningen af september var jeg rundt i hele sognet med indbydelser til arkivets 30-års jubilæum.

 

10/10 var der middag for 58  gæster fra støtteforeningen. Bagefter viste Heidi Pfeffer billeder fra Nakskov skibsværft, hvor flere fra sognet har arbejdet. Hendes arkiv i Nakskov er ved at scanne alle værftets billeder ind på computer. Hun fortalte også hvordan man først havde landets arkiver og i nyere tid lokalarkiver. Bagefter var der underholdning og fællessang med Vestlollands Vise-Venner.

 

31/10 havde arkivet besøg af 8 gæster fra Skovcenteret i Nakskov. Et par af dem var opvokset i sognet.

17/11 var det arkivernes dag. Eftersom det var 40 år siden, vi havde den såkaldte vinterkrig, måtte temaet blive vinter i sognet, Der er også fotos fra andre vintre. Om vinteren er der bedre tid til hygge, så det blev det andet tema.

 

1/12 havde Borgerforeningen og arkivet julearrangement. Det var sidste gang Anita Kristensen var med til at spille guitar og synge for. . Hun døde kort efter. Hun var valgt ind som suppleant ved sidste års generalforsamling. Hun og hendes 2 yngste børn mødte gerne udklædte til fastelavn, og de var også med i juleunderholdningen i flere år.  Ære være hendes minde.

 

10/12 kom en journalist fra Folketidende og udtog de billeder, han ville bruge i avisen.

 

Tak til Per Knudsen for dit store arbejde med hjemmesiden. Kommunen havde tilbudt alle arkiver en fælles opstilling på deres hjemmeside, men vi er godt tilfreds med vores, så det skal der ikke laves om på.

 

Tak til Finn for al hjælp i årets løb, både med videooptagelser og computere. Tak til Libuse for alt det arbejde, du gør som PR medhjælper. Tak til kasseren for arbejdet med arkivets konto. Tak til bestyrelsen for opbakning.

Hvis I ønsker flere arrangementer i arkivet i løbet af året, må I gerne komme med forslag og initiativer. Jeg er vikar for Domorganisten i Maribo, så der har været en del at se til i forbindelse med sygdom og ferie, så der har ikke været overskud til så meget andet.

 

Så vil jeg give ordet til Bjarne Lund Hansen.

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

Købmænd

I Birket

 

Birket

Købmandsgård

(Koch`s)

Birket

Købmandsforretning

(Mogens Hansen)

Hejringe Købmandshandel

Bandholmvej 165

Hjelmholt

Købmandshandel

Nakskovvej 14

Juthas

Minimarked

Bandholmvej 33

Kragenæs

Købmandshandel

Kragenæsvej 47

Kragenæs

Skibsproviantering

Kragenæsvej 82

Lindet

Købmandsforretning

Signe Stubsvej 23

Møllenbach

Poppelalle 17

St. Lindet

Købmandsforretning

Rosningvej 65

Tatol

Bandholmvej 98

Torrig

Købmandshandel

Bandholmvej 40

Torrig

Købmandsforretning

Spurvevej 19