Tekstboks: Tekstboks:

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv     Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt  

Næste

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt   

Næste

De første danske møller som nævnes på skrift var omkring år 1250 og  var en stubmølle. De var bygget i træ, stående på en fod, således at hele møllen drejede efter vindens retning. Senere kom den hollandske mølle, hvor kun toppen drejede.

 

1671 - Hvornår den første mølle blev bygget i Birket vides ikke, men i 1671 nævnes det,  at der  i Birket By foruden 13 bøndergårde  er en vindmølle. I Birket Sogn har vi kendskab til 3 møller,  som var Birket Mølle, Ravnsby Mølle og Magletving Mølle. De to førstnævnte har igennem deres sidste 50-75 år af deres levetid, været meget forbundet, hvilket man kan se når man ser på ejerskab og på folketællingerne.

 

1771 Christen Sørensen var den første ejer som vi  har kendskab til. Møllen var en stubmølle, det vil sige at hele møllen drejede rundt.

 

1772 - Rasmus Pedersen ”Møller” overtog Birket Mølle som selvejer den 20. juli 1772, og i 3 generationer var den i hans slægt indtil 1845. Han var født i 1735 og blev gift med enken af velagtede bonde  Jørgen Rasmussen Borre, Anne Maria Andersdatter (1734-1782). De fik  6 børn. Deres 4 sønner blev alle enten mølleejer eller møllermester.  Efter hendes død blev Rasmus Pedersen Møller  gift i 1885 med  Anne Christensdatter (1747-1827) fra Nakskov.

De fik 4 sønner alle med samme navn Anders Rasmussen Møller (1790– død 1846 i København), hvoraf kun den yngste  søn (1790– død 1846 i København), overlevede det første år.

 

1808 - Sønnen Jørgen Rasmussen Møller overtog møllen efter faderens død (Begravet den 12.12 1808 i Birket Kirke), da enken Anne Christensdatter solgte til stedsønnen.

Jørgen Rasmussen blev gift i København den 18. maj 1797 med Anne Dorthea Rohde (1777-1843) og de fik 6 børn.

 

1819 - Jørgen Rasmussen Møller døde den 7 november og blev begravet i Birket Kirke, kun 51 år gammel. Hans ældste søn Jørgen Peter Rohde Jørgensen Møller videreførte møllen indtil han solgte møllen i 1845, for at flytte til Stubberup, hvor han købte en gård. Han blev gift med Kirsten Michelsdatter (1802-1877) fra St. Lindet, datter af Michel Nielsen, Bønnekegård) og fik 8 børn.

 

1845 - Møllen blev solgt til anden side. Ny ejer er Rasmus Hansen, f. 1819 i Birket, som var ugift og have en møllerkarl Jens Hansen, f. 1825 i Horslunde og en tjennestepige Maren Nielsdatter, f. 1818 i Birket og hendes Maren Nielsdatter. Rasmus Hansen,   som  dog allerede efter små 5 år solgte  den til Anders  Christensen Suhr, født i 1813 i Utterslev.

 

Anders Christensen Suhr var gift med Birthe Sofie Ziersdatter (1813-1893), Vesterborg. De fik to børn Hans Peter Suhr og Marie Johanne Anne Suhr (f. 9.4 1854 i Birket, som senere blev gift med Frederik Hansen Søegaard.

 

1854 - Omkring dette tidspunkt solgte Anders Suhr møllen til Niels Rasmussen Raahauge, f. 28.10 1821 i Dannemare og flyttede til Tjennemarke i Stokkemarke Sogn.

 

Niels Rasmussen Raahauge var søn af mølleejer og  møllebygger Rasmus Christensen Raahauge, Dannemare, der i 1834 overtog Ravnsby Mølle. Han blev gift med Kirstine Rasmussen (f. 4.8 1826 i Birket - d. 13.3 1889). De fik 4 børn: Rasmus (f. 1853), Peter (f. 1856), Maren Trine (f. 1858), og Malvine (f. 1861)

 

1866 - Birket Mølle brændte og blev opført igen som en hollandsk mølle. Den blev lavet af gode materialer og der blev ifølge forsikringsoplysningen brugt tømmer a` 8 tommers tykkelse, fire lofter i højden. Selve møllen havde en højde 15,5 alen (svarende til ca. 10,3 meter). Det halve af møllen var opført på 1,5 alen kampstensgrund og den anden halvdel på træværk. Møllens gennemkørsel var beklædt med fyrretræsbrædder, tre alen højt fra grunden. Hatten var tækket med spåner og den øvrige del med strå.

 

I det store møllehus var der flere kværne med forskellige møllesten. En hård sten beregnet til dyrefoder, en blødere sten til mel til husholdningen. Her blev kornet malet første gang, for derefter at blive siet, inden det blev kværnet en gang til. Skulle der kværnes gryn gik det en gang igennem kværnen og al melet blev blæst væk. Der var ikke vand på Møllen, så hvad der skulle bruges der og i bageriet blev det hentet på nabogården Bakkegården. Hestevognene kørte ind under møllen og fik det færdige produkt og direkte ned i vognen, men der kom også folk med en sæk på trillebøren og det blev selvfølgelig også betjent.

 

Selvom møllen lå højt var det ikke altid at der var vind nok, og så måtte man pænt vente og måske kom det midt om natten og så måtte mølleren i gang.

 

Mange møller endte deres dage med at blive ildens bytte, således også i 1923 hvor der var hele tre der brændte, nemlig Blans Mølle, Adamsgave Mølle og i vores kommune Magletving Mølle. Også Ravnsby Mølle brændte og det var i 1917 og blev ikke opbygget igen, men bageriet fortsatte.

 

1872 - Birket den 6. august: Møllen er vel vedligeholdt og forsvarlig værnet mod ilds farer.

 

1877 - Møllen var forsikret for kr. 4.392,00.

 

1889 - Møller Raahauges hustru Kirstine f. Rasmusdatter døde den 7. marts og begravet i Birket Kirke. Niels Rasmussen Raahauge solgte Birket Mølle til Christian Mortensen Skude fra nabogården Bakkegården og flyttede til Utterslev. Niels Rasmussen Raahauge døde den 6. maj 1900 og blev begravet i Birket Kirke den 14. maj, 78 år gammel.

 

1906 - Christian Mortensen Skude forpagtede møllen til Frederik Hansen Søegaard,  der kom fra det nedlagte andelsbageri i Ravnsby som han forpagtede omkring 1898. Frederik Hansen Søegaard (12.2 1851 - 1926) var søn af arvefæster Peder Hansen Søegaard (1804-1893) og Johanne Madsdatter (1807-1892) i Blans. Familien stammede fra Langeland og flyttede omkring 1849 til Blans. Frederik Søegaard var i to år formand for Birket Gymnastikforening fra 1908-09. Frederik var den næstyngste af en børneflok på 8.

 

Søegaard var oprindelig uddannet inden for landbruget, og i 1880 forpagtede han en gård i Blans,  men fik muligheden for at forpagte Tjennemarke Mølle hvor familien ses i FT i 1890.  Han blev gift med en datter af Anders Christensen Suhr, der en kort overgang ejede Birket Mølle, Marie Johanne Anne Suhr (9.4 1854 - 7.12 1912).

 

De fik 14 børn, deriblandt  Svend Søegaard (f. 21. 8 1885), som blev gift med Torine Marie Hansen (f. 16.11 1894 Raklev, i Holbæk Amt). De fik fire børn: Bent Søegaard (f.12.12 1919), Asta Søegaard, Jytte Søegaard og Valborg Søegaard.

 

Svend Søegaard kom i lære hos faderen Frederik,  da han forpagtede Ravnsby Mølle og da han blev udlært søgte han ud for at lære andre forhold at kende. Han var på Kalø Mølle og på Ilved Mølle uden for Vejle i Jylland, hvor han lærte at bage wienerbrød. Da han kom hjem havde faderen købte Birket Mølle og de gik i kompagni og virksomheden nok at bestille. Wienerbrødet var hans far lidt bange for, og var bange for nye tiltag. Men det blev en stor succes.

 

1912 - Den 7. december døde Marie Johanne Anne Suhr af et hjerteslag, kun 58 år gammel. Hun blev begravet i Birket Kirke den 12. december.

 

1915-16 - Da tiden var inde, hvor hans søn Svend Søegaard skulle overtage hans fars andel af  møllen var kværnen slidt op og skulle udskiftes. Da der på det tidspunkt var  kommet elektricitet, så man behøvede ikke en vindmølle. Man kunne selv lave de råvarer,  som man havde brug for. 

 

1917 - Præcis hvornår Svend Søegaard overtog faderens andel vides ikke,  men faktum er,  at i 1917 solgte han det meste af jorden der hørte til Birket Mølle tilbage til Skude, idet Arne Skude (1889-1985) ifølge skøde købte matrikel nr. 8h Birket for kr. 39.885,00.

 

1918 - Møllen blev revet ned, men beboelsen blev stående og solgt som privat bolig. Ifølge skøde af 15.1 1918  solgte Svend Søegaard grunden for 39.000,00 der nu havde matrikel nr. 27a  til Cementstøber Julius Rasmussen, f. 26.7 1881 i Birket, men havde boet i Vesterborg.  Han blev gift med Laurine Hansen, f. 7.3 1884 i Stokkemarke. De fik 5 børn som alle er døbt i Vesterborg Kirke: Harry, f. 1909, Edwin, f. 1911, Ester, f. 1913, Gerda, f. 1916 og Else f. 1918

 

1968 - Julius Rasmussen døde den 3. september og begravet i Birket Kirke, 87 år gammel. Hans hustru Laurine solgte ejendommen til Niels Iver Lundmann Jensen og Søren (Købmand) Lundmann Jensen, der året efter solgte til Freddy Christensen, der boede der i 10 år.

 

1979 - Eli Johansen købte ejendommen til en pris på kr. 300.000,-  Eli Johansen døde i 1996 og hustruen overtog huset.

 

1998 - Elisabeth Louise Johansen døde og derefter ejede en datter Lise-Lotte Larsen.

 

2010 - Huset bliver revet ned efter den ulykkelige ”Brønderslev-sag” og jorden blev overtaget af Bakkegården, der i dag ejes af Palle Skudes søn, Advokat Peter Skude

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederst på siden Birket Bageri fra 1916 - 1990Billedresultat for Hollændermølle

Kappel Stubmølle er en af ganske få stubmøller tilbage på Lolland Falster.

Ravnsby Mølle var lige som Birket en Hollændermølle, hvor kun hætten drejer.

Ekspeditrice Valborg Hansen

Ca. 1920-25

Ca. 1916

Brødkusk Edmund Pedersen og senere pedel på Birket Skole.

Det sidste triste billede af resterne af Birket Mølle omkring 2010.

1949

Frederik Hansen Søegaard

Marie Johanne Anne Suhr

Svend Søegaard fik også tid til at dyrke gymnastik til langt op i 50`erne.

Svend & Torine Søegaard

Birket MølleTidligere matrikel nr. 8c, 8h & 27b Birket (Idag 8a = Bakkegården)

Tidligere arkivleder i Birket Edel Kristoffersen skrev i en periode en række artikler om Birket Sogn i Fritids Nyt, hvor hun  bl.a. også skrev om Birket Mølle i 2012, og som  ligger til grund for beskrivelsen af Møllen frem til den blev revet ned omkring 1920.

Birket Mølle ca. 1912

På billedet står bl.a. den gamle møller og bagermester Frederik Hansen Søegaard & hustru Marie og yderst til højre ses Svend Søegaard.

Mange møller endte deres dage  i flammerne og brændte,  således også de tre i Birket (1866), Ravnsby (1917) og  Magletving (1923).

 

Edel Kristoffersen skrev  om faren ved at vingerne løb løbsk i stormvejr og at  møllen så ville blive så varm, at den  nemt kunne brænde. Hendes morfar var møller i 12 år i Kastager.

Thorkild Rasmussen kommer fra en slægt af  møllere og den første var  hans 2xtip oldefar Christen Andersen, der overtog Majbølle Mølle i 1804.

Birket Bageri 1916-1990Matrikel nr. 11q & 5q, Bandholmvej 83 - Birket

I mange år var Edmund Sigvard Pedersen fast brødkusk for Søegaard og Thorkild Rasmussen, men stoppede i 1966 hvor han blev pedel på Birket Centralskole. En stilling han havde til 1973, (hvor han blev efterfulgt af Bent Hermansen). Edmund Sigvard Pedersen f. 13/10 1915 i Vindeby, søn af portør ved Nakskov-Kragenæsbanen, Hans Chr. Ludvig Pedersen og Anna Henriette (f. Rasmussen), 24 år viet i Utterslev kirke 6/5  1914.

Viet i Horslunde kirke med Edith Juliussen f. 10/1 1919 Horslunde (søster til Ansgar Juliussen, Slotsgaard i Birket). Portør Pedersen boede i huset ved branddammen i Birket. Edith Pedersen passede i mange år frostboksen på Birket Mejeri. Edmund døde 20/5 1975 og hustruen Edith døde 19/6 2005.

1955 - I anledning af Svend Søegaards 70 års dag var der en stor artikel, med underskriften at bagermesteren indførte wienerbrødet og kagerne til egnen.

 

1959 - Bagermester Søegaard solgte bageriet ifølge skøde af 25. november til Jens Peter Thorkild Rasmussen, Nøbbet for kr. 130.000,00. Torine og Svend Søgaard flyttede til Nakskov og købte hus på Fayesvej 15. Svend Søgaard døde den 2. oktober 1968 og begravet i Sct. Nicolai Kirke, 83 år gammel. Torine flyttede på plejehjem i Nakskov hvor hun døde omkring 1973.


Thorkild Rasmussen 
(3.8 1926 - 30.11 2003) var søn af møller og bagermester i Nøbbet Lars Vilhelm Rasmussen (17.5 1895 i Majbølle - 4.4 1956) og Ida Marie Elisabeth Jørgensen (f. 25.2 1896 i Brarup Sogn på Falster). Rasmussen slægten  på fædrenes side stammede fra Majbølle, hvor hans farfar Jens Martin Rasmussen havde Majbølle Mølle fra 1918-1939. Flere generationer var møllere og den første i slægten var hans 2xtipoldefar Christian Andersen (1773-1828),  som også var selvejermøller på Majbølle Mølle fra 1808 og derefter var møllen på skift i forskellige grene af slægten i deres eje frem til 1939. Thorkild Rasmussen var søster til Ida Tove Rasmussen (f. 29.9 1931 - nr. 12 på familiebillede herunder), gift med Edwin Funk Rasmussen (f. 13.7 1927) og mangeårig buschauffør hos Funch i Birket. Se mere om Rasmussen Slægten.

 

Herunder et familiebillede af hele Rasmussen Slægten engang i fyrrene: 1) Thorkild Rasmussen, 9)  Sidsel Rasmusdatter (Thorkilds farmor fra Majbølle Mølle) 10) Ida Marie Elisabeth, (Thorkilds mor)  11) Bagermester  Lars Vilhelm i Nøbbet, (Thorkilds far) 12) Ida Funk Rasmussen (Thorkilds lillesøster og gift med Edwin Funk Rasmussen)

1915-16 - Svend Søegaard havde en klog kone som sagde til ham ”hvis vi skal tjene mange penge, så skal vi flytte ned til Birket By og bygge et mølleri og et lille konditori”. Derfor købte de en grund af Ole Pedersen fra ”Anker Christensens Gård” ifølge skøde af den 5. september 1916, der havde matrikel nr. 11q Birket og senere samme år endnu et stykke jord af samme (5q) og byggede ”Birket Bageri”

 

Svend Søegaard var en dygtig bager og det blev efterhånden en blomstrede forretning. I konditoriet blev der holdt mange bestyrelsesmøder og efterhånden som familiens børn voksede blev det til et samlingspunkt for byens ungdom.

 

Som ung var Svend Søegaard en dygtig gymnast og i 1908 var han på det udvalgte Lolland-Falsterske  hold, og var blandt landets bedste hold, det såkaldte Silkeborg hold. I 1909-10 blev han under et års ophold på Hadsten Højskole blev han uddannet delingsfører og ledede derefter i flere år i Birket og Keldernæs. Søegaard dyrkede gymnastik til langt op i 50`erne.

 

1930 - I 30`erne blev han valgt ind i sognerådet, fordi han gik ind for et alderdomshjem og selvom han lå sidst på listen. I en periode var formand for Nakskov kredsen Radikale Venstre, samt garant i Den Lollandske Sparkasse og sidst i bestyrelsen for Bagermestrenes Forening på Lolland Falster. Svend Søegaard var også revisor i flere foreninger i Birket.

 

Svend Søegaard købte sidenhen brødruten i Nøbbet af Nøbbet Bageri og han leverede brød til bl.a. Pederstrup, Kroen, Forsamlingshuset og Alderdomshjemmet.

 

 

 

 

Astrid Hansen

Edmund Pedersen  før 1940

Edmund Pedersen ca. 1945

50`erne

Edmund Pedersen

Bagermester Rasmussen var især kendt og ”berømt”  for sin gode  kransekage og hjemmelavet is, hvor alt blev lavet fra bunden, og som burde have smagt.  Nougaten og nødderne blev lavet  på panden. Også juleklejner var en stor succes, som i øvrigt blev bagt hele året efter "faster Inges" klejneopskrift. Opskrift kan hentes hos den ældste søn Torsten.

 

1990 - Jytte og Thorkild Rasmussen besluttede i slutningen af året at lukke bageriet. Begge havde brug for et velfortjent otium  og havde ikke holdt meget fri og ferie var der heller ikke blevet meget tid. De sidste fire år holdt de kun lukket 5 dage om året. Arbejdstiden var 7 dage om ugen, hvor kun søndag eftermiddag og tirsdag blev holdt lukket Der var to bagersvende ansat, hvoraf den ene Peter Raahauge (Billerne herunder), som boede i Nakskov,  også gik på pension som 67-årig.

 

Birket Bageri havde altså to ejere i de 74 som bageriet eksisterede:

 

 

1916-1959 - Svend Søegaard &  1959-1990 - Thorkild Rasmussen

Thorkild Rasmussen sled adskillelige ”Rugbrød” (biler) op igennem de 31 år han havde bager-forretningen.

Jytte og Thorkild Rasmussen i bagerbutikken, men det var sjældent man så bagermesteren der, for han havde altid travlt i bageriet og med at køre produkterne ud til kunderne.

 

 

Herunder Thorkild ved at stikke bagværk i ovnen, som var fra 1916.

Den gamle bageovn fra 1916 var slidt op og det krævede en ny,  hvis bageriet skulle sælges videre, men en ny kostede 200.000 og ville slet ikke kunne forrentes. Og da parret kunne ikke bo billigere andre steder, så derfor lukkede de bageriet pr. 31.12 1990.

2003 - Jens Thorkild Rasmussen  døde efter længere tids sygdom den 30. november samme år og begravet i Birket Kirke, 77 år gammel.

 

2006 - Jytte Rasmussen  blev boede i huset til 2006, hvor huset blev solgt ifølge skøde af 28.6 til Ole Preben Olsen for kr. 525.000,00. Jytte flyttede hen i Birketlunden, først i det gamle plejehjem og siden i en af rækkehusene.

Den 10 juni 2003 kunne Jytte og Thorkild fejre guldbryllup. Thorkild Rasmussen døde kun 5 måneder efter guldbrylluppet, 77 år gammel.

Jyttes forældre købmand Hans Holger Andreassen og Anne Sophie Margrethe Jørgensen, Nordlunde.

Birket Bageri efter lukningen i 1990

Jytte Rasmussen fra en af børnebørnenes konfirmation

2019 -  Den 2. juli kan Jytte Rasmussen fejre sin 90 års fødselsdag.

 

Fru Bager bor nu i Bøgelunden i Horslunde. Ole Preben Olsen ejer stadig den nedlagte bagerforretning.           

 

Af Per H. Knudsen 2019

Bagermester Lars Vilhelm Ras-mussen og Ida Marie Elisabeth Jørgensen ejede Nøbbet Bageri, hvor Thorkild blev udlært bager. Faderen døde i en automobilulykke allerede i 1956, hvorefter Thorkild passede den et par år inden han købte Birket Bageri. Moderen lukkede bageriet i 1970.

Thorkild Rasmussen blev gift i Nordlunde Kirke den 18. juli 1953 med købmandsdatteren Inge Jytte Rasmussen (f. 2.7 1929). Hun er datter af købmand i Nordlunde Hans Holger Andreasen (30.3 1903-26.9 1982) og Anna Sophie Margrethe Jørgensen (19.3 1903 - 7.3 1984)

1960 - Der er ansat en mestersvend Storm, en brødkusk Edmund Pedersen og to lærlinge. Den ene af lærlingene overtog bagermester Rasmussen fra Søegaard:  Jørgen Søndergaard,  der blev udlært i 1962. Han blev senere bagermester i Sakskøbing. Søndergaard blev efterfulgt af Hans Hansen fra Lille Lindet.

 

1964 - John Langhoff Hansen startede som lærling og blev uddannet i 1968, hvorefter han arbejde som svend i et halvt år. Det er de oplysninger,  der ligger til grund for årstallene fra 1960 og til 1968.

 

1966 - Edmund Pedersen stoppede efter næsten 30 års ansættelse som brødkusk. Han blev derefter ansat som pedel på Birket Centralskole indtil han gik på pension i 1973. Derfor blev der ansat en ung mand Torben NN som brødkusk.

 

1967 - Erik Hermansen var den næste brødkusk. I nogle år var der to ansatte som brødkuske, hvoraf Erik var den der blev længst. Efter at  Erik overtog Kragenæs Skibsproviantering i  1972, fortsatte dog med at køre brødruten i flere år - Se Kragenæs Skibsproviantering

 

1968 - Birket Bageri bager nu kun brød en gang om ugen, fredag og resten bliver bagt i Nøbbet, hvor Thorkild Rasmussens mor  Ida Marie Elisabeth Jørgensen  drev  Nøbbet Bageri.

 

1970 - Nøbbet Bageri lukker og Thorkild Rasmussen fik derefter rugbrød fra Nakskov Brødfabrik.

 

Efter at Erik Hermansen stoppede med brødruten, kørte Thorkild Rasmussen selv brødet ud. Hvornår man præcis fik leveringen til både Fejø og Femø ved vi ikke.  Så hver morgen blev ”Rugbrødet” læsset med bageriprodukter og kørt til færgerne i Kragenæs.

 

Der var i flere år ansat to brødkuske og i starten fik kunderne "besøg" to gange om ugen og de kørte også om lørdagen. Senere blev det det til kun en gang om ugen, da bagermesteren selv  kørte i 4 dage om ugen tirsdag til om med fredag.

 

 

Jytte Rasmussen var en yderst  flittig og arbejdsom hustru og stod i bagerbutikken i samtlige 31 år, hvor hun åbnede forretningen kl. 07.00 og lukkede først sidst på eftermiddagen. I weekenderne var der ekstra travlt med salg af morgenbrød.

1) Holger Vilhelm Torsten Rasmussen, f. 23.10 1953 i Nakskov og døbt i Nøbbet Kirke. Uddannet revisor og selvstændig i København. Gift med Anette og har tre børn: Bjarke, f.  20. august 1986, Esbern, f.  7. maj 1989, Elsebet, f.  25. juni 1991.

 

 

2) Jens Laurits Mogens Rasmussen, f. 28.9 1958 i Nakskov og døbt i Nøbbet Kirke. Udannet eksporttekniker, senere taxavognmand i København, nu ansat som buschauffør hos Funch i Birket. Bor i Horslunde med sin samlever Gitte Thage Christensen, f. 25.10 1956, også ansat som buschauffør hos Funch.

 

 

3) Hans Lars Flemming Rasmussen, f. 22.12 1963 i Birket. Uddannet landbrugssmed hos Brdr. Pedersen i Birket. I dag er Flemming ansat som smedesvend hos Aktiv El i Nakskov. Gift med Linda Juul Madsen, f. 4.7 1970 og har 2 døtre: Mie Juul Rasmussen, f. 6.7 1995 og Line Juul Bashøj Rasmussen, f. 27.11 1998. Linda og Flemming bor på Tvebakken, Bandholmvej  60 i Torrig.

Jytte og Thorkild fik 3 sønner, hvoraf de to ældste var født da de overtog Bageriet:

3.1 1991

Marie Olivia  (30.3 1859-8.6 1944) og gårdejer og møller Christian  Mortensen Skude (15.5 1857-12.9 1932) - Palle Skudes oldeforældre, Bakke-gården i Birket fra 1882-1914.

Bryllupsbillede af Jytte og Thorkild Rasmussen, der blev gift i Nordlunde Kirke den 10. juni 1953.

 

Herunder en meget ung Jytte Andreasen, der da de blev gift arbejdede i sin fars købmands-forretning som ekspeditrice.