Forside:          Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Sognepræster i Birket & Vesterborg 5Pastor Therchilsen huskes for sin alsidige prædiken

Redigeret og oplysninger samlet af Per H. Knudsenphk@agerspris.dk

Tekstboks: Sognepræster i Birket

 

Præsterækkefølgen

1570 - 2013

 

Se beskrivelsen af de enkelte sognepræster:

 

 

1570-1787 

 

1787-1877

 

 1877-1908

 

1899-1954

 

 1954 -

Tekstboks: Tekstboks: Jens Sophus Therchilsen
Maribo Skole

Efter endt afgangseksamen ved de lærde skoler i sommeren 1884, inden den første oktober at have ladet sig immatrikulere ved Københavns Universitet:

Therchilsen:
Hovedopgave: Anden = 81 point 
For at bestå skal en studerende have 42 point i de syv fag og Therchilsen fik anden højeste karakter

Teologisk embedseksamen

70 indstillede sig, deraf fuldendte 9 ej eksamen, i alt fuldendte 61 eksamen;  22 Laud, 24 Haud ill. 1, 10 Haud ill. 2 og 5 Non cont. To af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Eksamen, så at antallet af nye kandidater er 59. Eksamens udfald i det enkelte ses af følgende Tabel:

Therchilsen, Jens Sophus 21.6 
1884-1887 Københavns Universitet

L. Pr 1887:  
Haud ill.1 - Haud ill -  Haud ill.1 -  Laud h. ill.1 -  Haud ill.1

Torkilstrup præstegård, hvor J. S. Therchilsen boede fra 1908-1931 er bygget i 1763 og digteren og  forfatteren B.S. Ingemanns fødehjem.

Torkilstrup Kirke ligger i landsbyen Torkilstrup ca. 12 km NNØ for Nykøbing Falster (Region Sjælland).

Kirken ligger i vestre udkant af Torkilstrup by og består af romansk kor og skib, opført af kløvet granitsten med kvaderhugne sten på hjørnerne. Det er antagelig den ældste kirke på Falster. I koret og skibet er indbygget sen-gotiske hvælv med kalkmaleripuds bag hvælvene.

Læs mere på Danmarks Kirker: Torkilstrup Kirke

Kapellan Jens Sophus Therchilsen1897-1908 - Benævnes som en levende og god prædikant, der øgede kirkegangen i Birket

Kirken er siden 1692 anneks til Torkilstrup, hvortil den blev henlagt ifølge forordningen af 1688 I øvrigt havde Christian 3. i sin tid bestemt, at menigheden i Lillebrænde skulle søge Stubbekøbing kirke, og Lillebrænde kirke tillukkes. Men 1570 blev det efter andragende fra menigheden bestemt, at enten skulle sognepræsten i Stubbekøbing holde en kapellan i Lillebrænde eller kirken have sin egen sognepræst, hvilket sidste blev tilfældet. Om ejerforholdene vides kun, at kronen 1517 sad inde med kaldsretten  og kirken forblev under kronen, indtil den 1767 på auktionen over det falsterske ryttergods blev afhændet til Henrik Chr. Toxværd i Nykøbing, siden ejer af Boderupgaard i Ønslev sogn. Allerede 1809 var sognets beboere, som nu, ejere af kirken. Sagnet fortæller, at de bygningsrester, som findes ved Barup sø, skal stamme fra et katolsk kloster eller kapel.

Billede og tekst fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere, 1986, s. 130:

Jens Sophus Therchilsens slægt ejede i mange år Hvide Mølle i Randers, men solgte den i 1860.

26. april 1756 købte handelsmand i Randers, Anders Sørensen Møller byens  betydeligste vandmølle.

Da mølleren døde i 1768, giftede enken sig med købmand Clemmen Therchilsen,  der lod en ny hovedbygning a 20 fag rejse sig på Mølledammens sydside, hvor
nu
Randers Klosters admini-strationsbygning ligger. 

En medtaget men charmerende akvarel tilskrevet van Deurs viser
vaskekoner i færd med at tvætte tøj i dammen. Yderst til højre møllen. Til venstre for den Therchilsens nybygning, og  bag den hospitalet.

Hvide Mølle i Randers

Randers er en by i Østjylland med 60.895 indbyggere (2013, hvilket gør den til Danmarks 6. største by. I Østjylland er Randers den næststørste by efter Aarhus.

B. S. Ingemann

Bernhard Severin Ingemann var en dansk forfatter og digter, der blev født den 28. maj 1789 i Torkilstrup og døde den 24. februar 1862 i Sorø. Han var præstesøn og voksede op i Torkildstrup Præstegaard på Falster med sine 2 ældre søskende Søren og Bolette. I 1806 dimitterer han fra Slagelse Latinskole og flytter til København. I de efterfølgende år (frem til 1817) studerer han jura ved Københavns Universitet – dog uden at tage sin embedseksamen.

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Næste

Forside:       Om Arkivet:           Nyhedsarkiv     Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Næste

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Avisudklip om

præsterne

Jens Sophus

Therchilsen

1897-1908

 

Jørgen Frederik

Carstensen

1912-1942

 

Tage

Lunn

1942-1954

 

Ingvard Ole

Godtkjær

1955-1963

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

1963-1979

 

Poul Fahnøe

Buch

1980-1992

 

Lisa Borg

Nielsen

1993-1996

 

Kirsten

Christensen

1996-2005

 

Pia Lene

Pape

2005 - 

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-