Tekstboks:

Forside:       Om Arkivet:          Nyhedsarkiv      Artikler:        Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Kapellan & sognepræst i Birket 1908-1942

22< 1908-1941 Kapellan & Sognepræst Jørgen Frederik Carstensen

 

født i Nørre Nissum den 19. januar 1871. Søn af sognepræst  Christian Matthäus Carstensen, født i 1839 på Christiansø viet til Sara Elisabeth Thomasen, Gamtofte sogn ved Assens (f. 1841) den 22. januar 1870. Faderen var kapellan i Dalum i 1866,  Bøvling i 1869, Sognepræst i Venø i 1869, Nørre Nissum i 1876 og Krogsbølle i 1886. Christian Matthâus Carstensen giftede sig året efter sin hustrus død i 1894 med XXXX.    Farfaderen var skolelærer på Christiansø (1837) og senere sognepræst Jørgen Frederik Carstensen (1805-1856)  i Sennels Kirke (1843) gift med Theodora Katrine Holm (1813-1877). Oldefaderen Christian Mathiæ Carstensen (død i 1837) gift med Johanne Bendixen (1765-1802) og var købmand i Tønder. Slægtsnavnet Matthäus stammer fra tipoldemoderen Anna Mathiae og Carstensen (1735-1766) er fra tipoldefaderen Carsten Ridlef Carstensen (1716-1790) som begge kom fra Møgeltønder. Hvis man går længere tilbage kan man komme tilbage til slutningen af 1200-tallet og til Jacob Skram, hvis efterslægt bl.a. tæller Peder Skram (1503-1581), kaldet ”Danmarks Vovehals”, dansk admiral, kendt for at have lagt navn til flere skibe.

 

J. F. Carstensen var først kapellan fra 1908 og til Birket igen blev selvstændig Kirke i 1914. Det vil sige, at han kunne fejre 25 års jubilæum ved sin afsked i 1841. Byggeriet af præstegården havde strakt sig over flere år, så da Carstensen og familie kunne flytte ind i december 1910. Om byggeriets afslutning står der følgende i Embedsbogen: ”Denne Beretning om Bygningens Tilblivelse blev oplæst, og derefter, indesluttet i en Beholder sammen med nogle Møntstykker, nedlagt i det sydvestlige Hjørne af Stuehuset. Res. Kap. Carstensen murede Rummet til under Bøn om Velsignelse over det grundlagte Hus, og man afsang Verset: ’lad det kendes Herre god, Huset her staar godt i Fod’ o s v. Tilstede var, foruden res. Kap. Carstensen med Hustru og Børn, Arkitekten og Bygmesteren, adskillige Haandværkere og Arbejdsmænd samt nogle af Sognets Beboere.”

 

Pastor Carstensen blev gift med Frederikke Petersen (28.10 1870-22.juni 1917) og de fik mindst fire børn (hvilket vi kunne læse om ved indflytningen til den nye præstegård). Jørgen Frederik Carstensen havde en bror Thomas Hvalsø Carstensen (f. 1875), der emigrerede  til USA i 1903, i 1910 boede han i Jacksonville, Florida og i Duval County, Florida i 1930 og da er han 55 år. Thomas Hvalsø Carstensen døde i 1942.

 

Jørgen Frederik Carstensen var gift med Frederikke Pedersen, f. 28. oktober 1871 i Korsebølle. Datter af forpagter Peter Johan Carl Christian Pedersen og Sofie Henriette Larsen.  De fik 4 børn:

 

1) Christian Carstensen, f. 9. maj 1900 i Korsebølle

2) Johan Carstensen, f. 21. juli 1901 i Korsebølle

3) Kai Carstensen, f. 26. marts 1905 i Korsebølle

4) Ebba Carstensen, f. 17. oktober 1909 i Birket

 

1941 - Jørgen Frederik Carstensen døde den 15. oktober 1941, 71 år gammel. Hans hustru døde 22. juni  1917 og begravet af hendes mand pastor Carstensen den 24. juni 1917, 46 år af brystkræft på Maribo Sygehus.

 

 

 

Præstegården (herunder) i Lindet som den så ud på sognekortet fra midten af 30`erne

Pastor Carstensen som ung kapellan i Birket, 32 år senere gik han på pension i 1941. Carstensen døde året efter som 71-årig den 15. oktober…..

Vi kender ikke navnene på pastor Carstensens børn, men hvis han har haft sønner, så kunne en søn have heddet Christian Matthäus Car-stensen, ligesom hans far og oldefar. I  Elevforeningens årsskrift fra 1939 fra Horslunde Realskole ser man navnet: Christian Matthäus Carstensen (f. 9.5 1900) forlod skolen .

NæsteJørgen Frederik Carstensen

Præstegården i 1952

Jørgen Frederik Carstensen og hustru Frederikke Petersen er begravet i Birket Kirkegård og stenen har gravminde nr. 1. Pastoren døde den 15. oktober 1942. Frederikke døde tidligt som 47-årig i 1917.

 

Det var ikke nemt at finde pastor Carstensens familie, da Statens Arkiver har tastet eller skrevet en forkert dato: Den rigtige er selvfølgelig, som står på gravstenen: 19.1 1871. Mange har så fejlagtigt byttet om, da man jo ikke kan døbes før man er født. Herunder ses fra DDD Kirkebøger (Dansk Demografisk Database)

   Forside:       Om Arkivet:        Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:       Portrætter:      Slægtsforskning:      Kontakt            

Kilde

KB-1840-1891-DÅB

Fødselsdato

19-06-1871

Kirke dåb

23-04-1871

Navn

Jørgen Frederik Carstensen

Faders navn

Christian Matthæus Carstensen

Sognepræst & skolelærer

Moders navn

Sarah Elisabeth  Carstensen

 

PRÆSTER

I BIRKET

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908

1899-1954

1955-1993

1993-  

 

Mere om

præsterne

 

Jørgen Frederik

Carstensen

 

Tage

Lunn

 

Ingvard Ole

Godtkjær

 

Anton Marius

Mosbirch Juulsen

 

Poul Fahnøe

Buch

 

Lisa Borg

Nielsen

 

Kirsten

Christensen

 

Pia Lene

Pape

 

 

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-  

1570-1787 

1787-1888 

1877-1908 

1899-1954

1955-1993

1993-