Tekstboks: Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv    Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

 Matrikel 8 Ravnsbyvej 31, Ravnsby

 

For denne gårds vedkommende er der udarbejdet en undersøgelse af de ejere og fæstere gennem en længere tidsperiode end de øvrige gårde i Ravnsby.

 

1572 -  Første fæster på Bakkemosegård er Oluf Ravn

 

1584 - Fæsteren hed Jep Olsen Ravn

 

1608 - 1614 - Fæster er Peder Hansen

 

1614 - Ny fæster er Anders Jepsen, men omkring Svenskekrigen blev gårdene i Ravnsby ødelagt med udplyndring og afbrænding. Der var derfor ingen fæster på gården i nogle år.

 

1662 - Nu var der igen fæster på Bakkemosegård, nemlig Jørgen Rasmussen Storm.

 

1664 - Nu var der to fæstere på gården, foruden Jørgen Rasmussen Storm var der også Mads Hansen

 

1667 - Så var der en periode på 5 år hvor der var 3 fæstere på gården. Mads Hansen fortsætter med Søren Pedersen og Rasmus Nielsen.

 

1672 - Igen er der sket en ændring til 2 fæstere og igen fortsætter Mads Hansen, nu med Søren Pedersen.

 

1676 - Mads Hansen er igen alene fæster på gården, hvor han virkede i 16 år frem til 1692.

 

1692 - I ni år frem til 1701 var der to fæstere på gården. Nu er Henrik Pedersen den anden part. Mads Hansen var fæster på Bakkemosegård med skiftende fæstere i 35 år fra 1664-1701.

 

1701 - Henrik Pedersen og Laurs Pedersen er fæstere på gården

 

1715 - Fra dette år er der nu kun en fæster på gården og Laurs Pedersen fortsætter på gården  i 13 år.

 

1728 - Ny fæster er Anders Hansen og han var på gården i 23 år frem til 1751.

 

1751 - Laurs Michelsen Thorsen er fæster

 

1753 - er fæsteren Rasmus Christophersen

 

1765 - Fæster er Rasmus Christiansen og han er der i 22 år indtil sin død i 1787. Gårdene i Ravnsby bliver nu udskiftet, således at den enkelte gård får jorden samlet i et stykke omkring bygningerne, hvor før hver gård havde mange små stykker spredt over hele Ravnsby. Det er også i dette tidsrum at der bliver plantet piletræer langs vejene og markskellene. I forbindelse med udskiftningen bliver de oprindelige gårde hvor der var 6 lavet 8 gårde. Der blev flyttet en gård fra landsbyen og bygget to nye ude på markerne nærmere Kragenæs.

Bakkemosegård blev liggende i landsbyen, men fik nyt matrikel nummer, 8 - 56 tønderland + 5 tønderland tørvemose. I de foregående optegnelser om fæstegården er fæsterens hustruer ikke nævnt, men i de følgende afsnit er familieforholdene med.

 

1787 - Niels Rasmussen Musse, født 1762 fra Hejringe overtager fæstegården efter afdøde Rasmus Christiansen. Han bliver gift den 16.9 1787 med Inger Povelsdatter, f. 1767. I deres ægteskab er der 6 børn: Povel (Poul) Nielsen, f. 1789 (døbt 26.4 1789), Marie Nielsdatter, f. 1791 (døbt 14.8 1791), Karen Nielsdatter, f. 1793 (døbt 28.6 1793) , Rasmus Nielsen, f. 3.7 1795, Hans Nielsen, f. 7.12 1797 og Peder Nielsen, f. 1800, Else Nielsdatter, f. ____, Anne Margrethe Nielsdatter, f. 30.10 1804 og Birthe Nielsdatter, januar 1807-begravet 25.1 1807.

 

1801 - Folketælling: Udover familien var der to tjenestefolk på gården: Peder Hansen, f. 1782 og Inger Hansdatter, f. 1781.

 

1814 - Niels Rasmussen Musse dør den 11. maj og begravet i Birket Kirke den 19. maj, 53 år gammel. Den ældste søn Poul Nielsen,  overtager fæstegården. Han er døbt i Birket Kirke den 26. april 1789. Han er samme år blevet gift den 8. oktober med Ane Jensdatter, 16 år fra Lindet. De får tre sønner og 1 datter: Niels Poulsen, f. 3. juli 1819,  Jørgen Poulsen, f. 8.1 1820, Jens Poulsen, f. 27.8 1821, Anne Poulsdatter, 20.8 1817-28.december 1817, Ane Poulsdatter, f. 1823 og Rasmus Poulsen, 7.2 1827,

 

1830 - Poul Nielsen ” Musse” dør den 23. august og begravet den 28.8, 42 år gammel. Hans mor Inger Povelsdatter dør den 9. maj 1830 og begravet den 13. maj, 68 år gammel.

 

1831 - Hans enke Ane Jensdatter bliver gift med Christen Rasmussen Hovmand, f. 9.2 1803 den 5 marts i Birket Kirke. Christen Rasmussen Hovmand er søn af Rasmus Olesen (1757-1804) og Maren Michelsdatter (1772-2.4 1850) fra Solgården i Torrig. Allerede 4 måneder senere dør Ane Jensdatter den 20. juni og begravet i Birket Kirke den 25.6, kun 33 år gammel. Hun efterlader 4 mindre børn i alderen 4-12 år.

Den 7. oktober samme år bliver Christen Rasmussen Hovmand gift med Maren Johanne Nielsdatter, f. 1813, datter af Niels Olesen & Karen Marie Vilhelmsdatter fra nabogården matrikel nr. 6 (Slothgård) og de to mindste børn kommer i pleje. I deres ægteskab er der 2 børn: Rasmus Christensen (Hovmand), f. 26. maj 1833 og Ane Kirstine Christensen (Hovmand), f. 7.6 1836. 

 

1834 - Folketælling: Christen Rasmussen, 31 år gårdmand, Maren Nielsdatter, 21 år hans kone, Rasmus Christensen, f. 1833, deres søn, Niels Povelsen, 15 år stedsøn, Ane Povelsdatter, f. 1823, steddatter, Rasmus Vilhelmsen, f. 1799 i Torrig, ugift, tjenestekarl, Ane Margrethe Olesdatter, f. 1814, ugift, tjenestepige. Ved folketællingen i 1834 er Poul Nielsens yngste søn Rasmus Poulsen stadig i pleje på Slothgård.

 

1838 - Maren Johanne Nielsdatter dør den 3. januar og bliver begravet i Birket den 10.1, 25 år gammel. Christen Rasmussen Hovmand bliver gift 3. gang den 7. april med Marie Caroline Pedersdatter, f. 1813 i Magletving. I deres ægteskab er der to sønner: Peder Christensen Hovmand, f. 13.7 1839 og Niels Christensen Hovmand, f. 6.9 1843.

 

1840 - Folketælling: Christen Rasmussen, 37 år, gårdmand, Marie Pedersdatter, 27 år, hans kone, Rasmus Christensen, 7 år, hans søn, Stine (Ane Kirstine) Christensdatter, 4 år, hans datter, Peder Christensen, 1 år, deres søn, Peder Pedersen, 16 år, tjenestekarl, Stine Johansdatter, 31 år, tjenestepige og Mette Pedersdatter, 16 år, tjenestepige.

 

1844 - Der indførtes en ny vurdering af jorderne, til afløsning af matriklen fra 1688. Gårdens areal blev fastsat til 58,22 tønderland og hartkorns vurderingen bliver fastsat til 5-2-1-2.

 

1848 - Staldene til gården bliver ombygget og udvidet til større husdyrhold.

 

1860 - Folketællingen fortæller at der på Bakkemosegård var Christen Rasmussen, Marie Caroline Pedersdatter, Peder Christensen, 20 år, deres søn, Niels Christensen, 17 år, deres søn og Stine (Ane Kirstine) Christensen, 24 år, hans datter.

 

1879 - Sønnen Peder Christensen Hovmand frikøber nu gården af Halsted Kloster for en pris af 22.000,- og han bliver gift den 12. juli 1879 i Vestenskov Kirke med Marie Kirstine Jensen Paaske fra Vestenskov, født 5. marts 1859. Datter af  gårdejer Jens Rasmussen Paaske og Ane Pedersen, (f. 1819) Skovby. Den 3. december 1879 dør Marie Caroline Pedersdatter, 66 år gammel. Christen Rasmussen Hovmand går på aftægt og bliver boede på Bakkemosegård.

Ved overgangen til selveje blev der ændret noget på driften på gården. Der er anlagt en ny stenvej til Hestehave Skoven, hvor der før var jordvej over markerne. En del af markerne var udlagt med skov og krat, men dette blev ryddet og inddraget til dyrkning. Sædskiftet i markdriften blev også ændret, så brakmarkerne blev ændret til kløver– og lucerne dyrkning til et udvidet kreaturhold.

 

1880 - Marie Kirstine Jensen Paaske føder det første af 6 børn: Jens Christensen Hovmand, f. 26.10 1880. Derefter følger  Christen Anton Christensen Hovmand født den 11.2 1883 og Rasmus Peder Christensen Hovmand, født den 12.11 1884, Julius Christensen Hovmand, f. 28.12 1888, Vinfred Christensen Hovmand (5.8 1890-1993) og sidst den eneste datter Bertha Christensen Hovmand, f. 17.5 1894.

 

1886 - Tidligere fæster fra 1831 - 1879 (48 år) Christen Rasmussen Hovmand dør den 17. august og bliver begravet i Birket Kirke den 23. august, 83 år gammel.

 

1890 - I dette årti blev der anskaffet aflægger til at høste kornet på marken, dette arbejde var ellers udført med en le, men nu blev det meget lettere med høstarbejdet. Der blev også bygget en lade bygning til gården, så der var plads til det høstede korn fra markerne. Der var nu bygget sukkerfabrikker i Nakskov og Saftstation i Vesterborg. Samtidig blev der anlagt roe baner til at transportere roerne, der kom også en bane ud til Ravnsby, hvor så sukkerroerne blev læsset på disse små banevogne og så ellers kørt ind til Saftstationen.

 

1901 - Folketællingen på Bakkemosegård: Peter Hovmand, 61 år, gårdejer, Marie Hovmand, 41 år, husmoder, Jens Hovmand, 20 år, landmand, Christen Hovmand, 17 år, landmand, Rasmus Hovmand, 16 år, landmand, Julius Hovmand, 12 år barn, Bertha Hovmand, 6 år, barn og Anna Hansen, 25 år, tjenestetyende.

 

1905 - Gårdene i Ravnsby købte nu et stort tærskeværk i fællesskab til at tærske kornet om efteråret. Dette tærskeværk blev trukket af en petroleumsmotor, men i 1912 blev der bygget Elværk i Lindet og trukket el ledninger til Ravnsby, så der kunne komme elektrisk lys i husene. Samtidig blev der købt elmotor til tærskeværket.

 

1914 - Desværre var der ikke så meget kendskab til farligheden af den nye energiform, så el ledningerne i bygningerne var ikke så godt beskyttet. Det viste sig også katastrofalt, idet da tærskningen skulle påbegyndes i august dette år skete der en kortslutning ved elmotoren i den fyldte korn-lade. Det bevirkede at alle gårdens bygninger brændte ned til grunden, men heldigvis var alle husdyrene på marken og dermed redde livet, men alt indbo i huset gik tabt, tillige med tærskeværket og andre maskiner og redskaber.

Der blev hurtigt planlagt opførelse af nye bygninger. Disse nye bygninger blev nu opført uden for landsbyen, længere mod syd og mere i midten af markerne. Allerede inden nytår kunne dyrene komme på stald i de nye stalde.

Det fælles tærskeværk jo også brændt, men med forsikringen kunne der anskaffes et nyt. Dette tærskeværk blev brugt af gårdene frem til 1941, hvor selskabet blev opløst.

 

1915 - Gården forpagtes nu af to af sønnerne Rasmus Hovmand og Julius Hovmand i fællesskab. Der var nu plads til at udvide husdyrholdet med dobbelt så mange køer og mange flere svin.

 

1921 - Peder Christensen Hovmand dør den 11. oktober og bliver begravet i Birket Kirke den 11.10 i Birket Kirke. Peder Christensen blev 82 år og var gårdejer i 42 år. Julius Christensen Hovmand, som er yngste søn køber nu gården af sin mor Marie Kirstine Jensen Paaske og hun bliver boende på gården på aftægt. De andre søskende flyttede alle fra sognet: Rasmus Hovmand købte en gård i Stokkemarke, mens de to andre sønner flere år før havde købt gårde. Christen Hovmand i Kettinge og Jens Hovmand i Kastager. Bertha blev gift med taxavognmand  Emil Sørensen, Vordingborg.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Bakkemosegård 60 tønderland, 5 tønder hartkorn, 65.000 kr. Ejendomsskyld og 42.000 kr. jordværdi.

 

1931 - Julius Hovmand (42 år) blev gift i Utterslev Kirke den 24. april med Gerda Bothilde Nielsen, født 30. december 1904 i Horslunde. Datter af landpostbud Jens Peter Nielsen (f. 19.8 1865 i Ørsløkke) og Anna Marie Biel Knudsen, (f. 22.4 1867 i Pederstrup), Utterslev.

 

1932 - Gerda og Julius får tre børn: Peter Erik Hovmand, f. 28. juni 1932, Jørgen Henning Hovmand, f. 21. marts 1934 og Bodil Marie Hovmand, f. 2. september 1936.

 

1943 - 1946 - I disse år var der en større tørveproduktion på tørvemosen, hvor en entreprenør forestod og ejede maskinerne og vognene, som anvendtes til fremstillingen af tørvene.

 

1961 - Der blev iværksat en større afvanding af Ravnsby moser og ligeledes af det lave område ud mod stranden. Her blev der anlagt en pumpestation.

 

1965 - Sønnen Peter Erik Hovmand køber Bakkemosegård af sin forældre for 350.000,-. Samme år køber broderen Jørgen nabogården Ladegård og de driver nu gårdene i fællesskab.

 

1973 - Julius Christensen Hovmand dør 84 år gammel og blev begravet i Birket Kirke.

 

1975 - Peter Hovmand bliver gift den 20. september med Birthe Skafte Madsen, f. 6. januar 1939 på Kringelborg. Datter af gårdejer Sofus Albert Madsen,  (12.10 1903– 1989) og Emma Margrethe Skafte (16.1 1907-1972).  Birthe og Peter får to børn: Marianne Hovmand, f. 19.12 1976 og Niels Hovmand, f. 19.6 1982. Det år forpagtes Kringelborg af Birthes forældre og drives sammen med Bakkemosegård. Se mere under Kringelborg.

 

1987 - Birthe Skafte Madsen arver sine forældres gård og gårdene er fortsat sammen.

 

1999 - Kringelborg forpagtes ud til Arne Ejgil Sørensen, f. 31.8 1960 i Magletving Holme, men Bakkemosegård drives videre, dog nu uden husdyrhold. Mælkeproduktionen blev stoppet i 1979, derefter var der kødkvæg indtil 1997.

 

2010 - Birthe Hovmand dør den 29. maj 2010, 71 år gammel.

 

2013 - Gården sælges til Jonas Henriksen, f. 25.3 1985 ifølge skøde af 28. oktober 2013 til en kontant købesum på kr. 5.419.000,- for matrikel nr. 8a, 8b og 16h Ravnsby. (se salgsopstillingen nederst på siden med beskrivelse af areal af hus og bygninger, samt samlet ha.).

 

2016 - Ejendomsvurderingen var i 2016 på kr. 6.500.000,00 og havde ca. 34 hektar jord. Peter Hovmand flyttede til Nakskov.  Se også Ravnsby Historie

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 ellerphk@agerspris.dk 

Bakkemosegård har der været 23 fæstere og gårdejere fra 1572– til Peter Erik Hovmand i 1965 kom til gården. Hovmand slægten har været i 4 generationer fra 1831 - til Peter Hovmand solgte gården. 

Fæstere/gårdejere

Marie Caroline Pedersdatter (1813-1879) var Christen Rasmussen Hovmands (1803-1886) tredje hustru. Christen Rasmussen Hovmand var fæster på Bakkemosegård fra 1831 - til sønnen Peder Christensen Hovmand frikøbte gården i 1879.

Marie Kirstine Jensen Paaske (1859-1944) og gårdejer Peder Christensen Hovmand (1839-1921). Herunder hendes forældre gårdejer Jens Rasmussen Paaske (1811-1873) og Ane Pedersen, (1819-1875), Vestenskov

Gerda Bothilde Nielsen (1904-1979) og Julius Christensen Hovmand (1888-1973) Gårdejer fra 1921-1965. Herunder hendes forældre: landpostbud Jens Peter Nielsen (1865-1949) og Anna Marie Biel Knudsen, (1867-1946), Utterslev.

Birthe Skafte Madsen (6.1 1939-29.5 2010) og Peter Erik Hovmand (f. 28.6 1932). Herunder hendes forældre Sofus Albert Madsen & Emmy Margrethe Skafte, Kringelborg.

LANDBRUGS-NYT 17. april 1990

Bakkemosegård

På denne side af den røde streg er links til skema over gårde i Birket Sogn

Beskrivelse fra 1992 i ”Danske Gårde”

Beskrivelse fra 1920

Bakkemosegård ´1988 Dansk Luftfoto

1572-

1584

 

Oluf Ravn (12 år)

1584

Søn ? (?)

Jep Olsen Ravn

1608-1614

 

Peder Hansen (8 år)

1614 -

?

 

Anders Jepsen

1662-1664

Jørgen Rasmussen

Storm (2 år)

1664-1667

Jørgen Rasmussen Storm

 Mads Hansen (3 år)

1667-1672

Mads Hansen,

Søren Pedersen

Rasmus Nielsen (5 år)

1672-

1676

Mads Hansen

Søren Pedersen (4 år)

1676-

1692

 

Mads Hansen (16 år)

1692-

1701

Mads Hansen

Henrik Pedersen (9 år)

1701-

1715

Henrik Pedersen

Laurs Pedersen (14 år)

1715-

1728

 

Laurs Pedersen (13 år)

1728-

1751

 

Anders Hansen (23 år)

1751-

1753

Laurs Michelsen Thorsen

(2 år)

1753-

1765

Rasmus Christophersen

(12 år)

1765-

1787

Rasmus Christiansen

(22 år)

1787-

1814

Niels Rasmussen Musse

(27 år)

1814-

1830

Søn (16 år)

Poul Nielsen Musse

1830-

1831

Enken (1 år)

Ane Jensdatter

1831-

1879

Ægtemanden (48 år)

Christen Rasmussen Hovmand

1879-1915

Søn  (frikøber gården)  (42 år)

Peder Christensen Hovmand

1915-1921

Sønner (forpagter gården)

Rasmus Christensen Hovmand & Julius Christensen Hovmand

1921-1965

Søn (44 år)

Julius Christensen Hovmand

1965-

?

Søn

Peter Erik Hovmand

?

 

?

Gårde i Ravnsby

Bjørnseje/Ravnsbygård 5a

Ravnsborgvej 14

4943 Torrig

Slothgård 6a

Ravnsborgvej 22

4943 Torrig

Ravnshøjgård 4a

Ravnsborgvej 23

4943 Torrig

Ladegård 7a

Ravnsborgvej 26

4943 Torrig

Bakkemosegård 8a

Ravnsborgvej 31

4943 Torrig

Glentehøjgård 1a

Møllelungvej  6

4943 Torrig

Ellevehøjgård 2a

Glentehøjvej 12

4943 Torrig

Nedlagt (Dodekaliterne)

Klintehøjgård 3a

Glentehøjvej 6

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt