Tekstboks: Tekstboks: Birket Lokalhistorisk Arkiv

Forside:          Om Arkivet:       Nyhedsarkiv               Artikler:         Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

85

Birket Gymnastikforening blev stiftet den 12. oktober 1903 og samtidig også en af de ældste foreninger på Vestlolland.

 

Da Birket GF havde 50 års jubilæum i 1953 skrev Vestlollands Tidende følgende om den stiftende generalforsamling:

 

Sadelmager Nielsen bød velkommen paa Indbydernes Vegne og opfordrede General-forsamlingen til at vælge Dirigent. Paa Forslag af Gaardejer  Christian Stub, Birket, valgtes Gæstgiver Nielsen, Kragenæs, som takkede for valget og opfordrede Generalforsamlingen til at udtale sig om Sagerne.

 

Første Sag paa Dagsordenen: Oprettelse af en Gymnastikforening for Birket og Omegn, vedtoges enstemmig - til et Kontingent af 3,00 pr aktiv Deltager at regne fra 14 Aars Alderen og 1,50 Kr. pr. aktiv Deltager til 14 Aars Alderen.

 

Andet Punkt paa Dagsordenen:

Om der ved Generalforsamlingen skal benyttes skriftlig Afstemning, og om Bestyrelsen selv vælger deres Formand, vedtoges  enstemmig.

 

Tredje Punkt paa Dagsordenen:

Valg af Bestyrelse. Valgt blev:

 

Sadelmager Nielsen Hedvig, 33 stemmer

(Carl Anton Nielsen Hedvig)

 

Kontrolassistent A. Hansen, 23 stemmer

 

Maler (Carl Vincent) Lund, 21 stemmer

(f. 22.1 1866 i Birket - gift med Anna Sofie Marie Stryhn, f. 9.10 1873 i Birket)

 

Lærer  (Oluf) Jansen, 19 stemmer

 

Købmand (Peder) Hansen, 17 st.

(f. 7.8 1852 i Hunseby -  gift med Birtha Marie Christiane  Larsen, f. 13.3 1867 i Lille Lindet)

 

Til Suppleanter valgtes:

 

Grd. Harald Stryhn, Brunmosegård i Birket

(f. 9.7 1872 på Fuglsang i Hjelmholt, søn af Peder Hansen Stryhn og Christiane Rasmine Christians-datter)

 

Grd. (Rasmus) Kristian Stub, Gadetoftegård i Birket (f. 20.9 1868 i Lindet - gift med Anna Sofie Margrethe Stryhn, f. 24.3 1871 på Fuglsang i Hjelmholt)

 

Til Revisorer valgtes

 

Smedemester Julius (Reinholt Frederík)  Jensen, Lindet   (f. 13.11 1863 i Birket, søn af Smed Jens Christian Rasmussen og Else Marie Larsen, Birket - Gift med Laura Rasmussen, f. 7.9 1865 i Bregninge, Langeland)

 

Grd. P. (Hans Peter) Sloth, Slotsgård i Birket. (f. 14.12 på Slothsgård i Ravnsby, ungkarl død i 1910)

 

Til den dannede Komite valgtes:

 

Gæstgiver A. (Anders) Nielsen, Kragenæs  Kro (f. 15.4 1863 i Horsens - gift med Magdalene Lundsgaard, f. 4.7 1864 i Skals. Kom til kommunen i 1897)

 

Grd. Carl Banke, Skovlyst i Torrig, (f. 22.3 1863 på Louisenlund i Skovhuse - gift med Maren Kathrine Christiane Stryhn, f. 10.6 1865 på Fuglsang i Hjelmholt. Svigerfar til Arne Skude)

 

Købmand  (Peder) Hansen, Lindet, 

 

Ungkarl B. Stryhn, Torrig

 

Ungkarl Ludvig Paaske, Mageltving (f. 8.5 1881, gårdejer af Bønnekegård i Lindet fra 1913-1915. Gift to gange og udvandrede til USA i begyndelsen af 20`erne.  søn af Anders Jensen Paaske, Saxtofte i Magletving )

 

Dermed sluttede Generalforsamlingen og der udbragtes et kraftig Leve for Foreningen”…….

 

Af referatet kan man udrede,  at der har været mindst 113 til generalforsamlingen og den følgende aften blev 54 indmeldt i Birket & Omegns Gymnastikforening, som var foreningens oprindelig navn. I løbet af vinteren kom tallet op på 145 medlemmer. Gymnastikforeningen gjorde gymnastik i forsamlingshuset, som lå der, hvor Signe Stub Sognegård ligger i dag. I løbet af den første sæson blev der bestilt gymnastik-redskaber for 80 kr.

Vestlollands Tidende i 1953

Birket Gynmastikforenings historieNæste

Oluf T. Jansen var førstelærer på Birket Skole og kom ind i den første bestyrelse i 1903 med 19 stemmer.

7. Sofus Knudsen var formand for Birket Gymnastikforening i 24 år i ´30`erne og 40`erne og er den der har været næst længst på posten efter den nuværende formand Henning J. Rasmussen der har siddet siden 1990.

1. Sadelmager Carl Anton Nielsen Helvig  (1903-1908)

4. Arne Skude (f. 24.1 1889 - 2.4 1985) Gårdejer af Bakkegården i Birket 1914-1981. Gift med Ingrid Bonke fra Skovlyst i Torrig. 2 børn: Svend Erik og Inger Margrethe.

Malermester Karl Vincent Lund, f. 22.1 1866 i Birket, kom i bestyrelsen med 21 stemmer

Carl Banke kom i den dannede Komite

Poul Harald Peder Stryhn, bestyrer på Brunmosegård fra 1902 til sin død som 34 årig i 1906, blev valgt til suppleant

1903 - Ved det næste møde den 21. oktober blev det bestemt, at tømrer Johannes Jørgensen skulle lave og opstille redskaber, pris kr. 80,00. Der blev også bestilt to madrasser for 30,00 kr. samt 11 kroner for hø!

 

1904 - Den første opvisning var i 1904 under ledelse af mejerist Hans Jørgensen Skotte, Lindet og Marie Martha Jansen (datter af lærer Oluf Jansen og senere gift med forpagter Mathiesen fra Ørbygården, underviste lejlighedsvis på Birket Skole)

 

1907 - Ved generalforsamlingen blev der stillet forslag om at optage boldspil og ændre foreningens navn til Birket og Omegns Idrætsforening. Bager Svend Søegaard foreslog at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer, men det krævede en ekstra ordinær generalforsamling.

 

1909-10 - var der 108 passive og 90 aktive medlemmer

 

1912 - Man vedtog at anskaffe en fane. Den skulle indvies på Kragenæs Hotel og Orla Birkedahl Nielsen (søn af sadelmager Nielsen Helvig). Hans Thomsen, Egelund var delingsfører gennem flere år. Det var foreningens glansperiode, da hans herrehold blev Lolland Falster mestre i Rødby den 30.6 1912. Hans Thomsen deltog ved Olympiaden i 1912 i Stockholm

 

1913 - Ved følgende gymnastikopvisninger blev der hentet faneplader hjem og påsat fanen:

 

Nr. 1 Rødby 6.7 1912

Nr. 2: LFS 6.7 1913.

Nr. 3: Nysted LFSG 1919,

Nr. 4: BGF 1924

Nr. 5: Gymnastikstævne i Kragenæs 1928

Nr. 6: Opvisning i Søllested 1950

 

1921 - Regnskabet balancerede med 475,26 kr.

 

1928 - Foreningens 25 års jubilæum blev holdt på Kragenæs Hotel. Ved opvisningen var entreindtægten på 5,00 kr.

Samme år tog foreningen andre store opgaver op, såsom komedie-basar og gymnastik-opvisning i Pederstrup.

 

1933 -  Dilettanterne opførte ”Det Gamle Guld”

 

1943 - Foreningens 40 års jubilæum blev henlagt på grund af besættelsen og mærklægning. Indtil 40 års jubilæet havde der været 14 forskellige formænd, nogle sad i flere perioder.

 

1951 - Birket Boldklub blev indlemmet i Birket Gymnastikforening. Klubben havde dyrket fodbold og håndbold og vundet flere Lolland Falster mesterskaber, bl.a. et juniorhold i 30`erne i fodbold og tre mesterskaber i drenge A 1939-40 og 41. I 1939 var træneren Peder Skafte og Harry Buch var formand for klubben. Klubben spillede i de år på en græsmark på Agerspris i Torrig.

 

Drenge A vinder Lolland Falster mesterskabet i håndbold.

 

1952 - Der blev afholdt fastelavnsridning med start klokken 8.00 med præsentationsridning gennem Birket og så ellers rundt i området. Frokosten blev indtaget på kroen, og efter pausen fortsatte man gennem Kragenæs til Torrig. Der var fest for børnene om eftermiddagen. Der var præmier til den smukkeste og den komiske udklædte.

 

1953 - Drenge B vandt LF mesterskabet i håndbold

 

1954 -  Birket GF vedtog at uddele flidspræmier til de børn, der ikke forsømte hele vinteren. Også i 1954 måtte gymnastikken udsættes, da forsamlingshuset var under ombygning, og den nye skole ikke var færdig.

 

1955 - Der kom badminton og som stadig er en god aktivitet.

 

1956 - Håndbolden var på sit højeste og der blev holdt pokalstævne på sportspladsen søndag den 19. august og følgende hold blev inviteret: Stokkemarke, Nøbbet, Vesterborg, Løjtofte, Vestenskov, Dannemare, Rødby, Lindemark og Holeby.

Om aftenen spiste man medbragt mad i forsamlingshuset, hvor der var dans bagefter til Leonhartsens Orkester. Kl. 22.oo uddeltes der præmier til vinderne af pokalstævnet. Billetprisen var 2,50 kr.

 

Fortsættes

 

 

 

 

 

 

Historien år for år:

Tømrer Johannes Jør-gensen fik bestillingen og lavede og opstillede de første redskaber i 1903 for 80 kr.

Martha Jansen ledte den første gymnastikop-visning i 1904 sammen med mejerist Jørgensen, Lindet

Svend Søegaard, søn af bagermester Frederik Søegaard, foreslog at man udvidede bestyrel-sen til 7 personer i 1907.

Hans Thomsen var den bedste af Birkets mange dygtige gymnaster, og var med til OL i Stockholm i 1912

Børge Thomsen, søn af Hans Thomsen var også en dygtig gymnast og også i håndbold, hvor han vandt  LF mesterskabet i drenge A i 1939

Dilettant i Forsamlingshuset 1928

Fastelavnsridning i 1952. Kusk Nulle Edvardsen foran John Hansen, Lindet, Rudolf Olsen, Mejerigården og Leif Rasmussen, Kragenæs

Harry Buch, var yderst aktiv, han var gymnastikleder, håndtræner, og så var han også formand for Birket Boldklub.

Mange har snakket om en glansperiode for Gymnastikforeningen og hvis man ser på historien, så er der nok snarere flere glansperioder. Den første kom i 10`erne altså i forrige århundrede, da Birkets herrehold i Rødby blev nummer 1 den 30. juni 1912 under ledelse af proprietær Hans Thomsen, Egelund (Jørgen Thomsens farfar). Præmien var en faneplade og derfor måtte foreningen anskaffe sig en fane. Klubbens daværende formand Arne Skude blev den første til at så et søm i fanen, da den blev indviet på Kragenæs Kro. Hans Thomsen var i mange år klubbens fanebærer.   Birket Gymnastikforening har i gennem årene haft mange idrætsgrene på programmet foruden gymnastik.

I 1951 kom håndbold på programmet, da Birket Boldklub blev nedlagt og  kom til at præge foreningen igennem 30 år, inden håndboldafdelingerne i Birket GF og Nøbbet GF slog sig sammen til Ravnsborg Håndboldklub. Forud var der gået en følelsesladet diskussion,  som delte medlemmerne og bestyrelsen, men en afstemning  gav grønt lys til sammenlægningen, og Ravnsborg Håndboldklub blev stiftet i 1979.  Siden må skeptikerne nok indrømme,  at det var en god beslutning med sammenlægningen.  Ravnsborg Håndboldklub fik siden stor succes med deres damer, som opnåede divisionsstatus i 1989 og i mange år var den stærkeste dameklub på LF….. Birket GF opnåede sit første LF mesterskab i håndbold i Drenge A allerede i 1951 og to år efter kom så det andet, ligeledes var det drengene der igen vandt, denne gang i B-rækken.  (Mere følger)

 

Badminton kom til i 1955 og i dag er der stadig badminton i Birket gymnastiksal og foreningen har nogle få timer i Ravnsborg Hallen til badminton.

 

Fortsættes

Et af de første  billeder af Birket Gymnastikforenings medlemmer fra 1904. De 68 gymnaster er fotograferet foran forsamlingshuset.

Frederik Hansen Søegaard var bagermester i Birket og blev foreningens anden formand i 1908 til 1909.

Se også       50 års jubilæet i 1953       75 års jubilæet i 1978          100 års jubilæet i 2003

Orla Birkedahl

Nielsen

Forside:       Om Arkivet:         Nyhedsarkiv                Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt     

Næste

 

Foreninger

 

Birket & Omegns

Borgerforening

Historie

Birket Bordtennisklubs

Historie

 

 

Birket Boldklubs

Historie

Birket Gymnastikforenings

historie

 

Da Birket GF fyldte 50 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldte 75 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldt 100 år

Se avisudklippene

 

Formænd i Birket GF

 

 

Foreninger

 

Birket & Omegns

Borgerforening

Historie

Birket Bordtennisklubs

Historie

Birket Boldklubs

Historie

Birket Gymnastikforenings

historie

 

Da Birket GF fyldte 50 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldte 75 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldt 100 år

Se avisudklippene

 

Formænd i Birket GF