Tekstboks: Tekstboks: Birket Lokalhistorisk Arkiv

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv               Artikler:   Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt       

85

Se også       50 års jubilæet i 1953       75 års jubilæet i 1978          100 års jubilæet i 2003

Formænd i Birket Gynmastikforening

  Forside:        Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Næste

Oluf T. Jansen var førstelærer på Birket Skole og kom ind i den første bestyrelse i 1903 med 19 stemmer.

3. Hans Knudsen, formand fra 1909-11.

1. Sadelmager Helwig Niel-sen (1903-1908)

18. Knud Aage Knudsen - 1972-78. Gårdejer på Agerspris fra 1972-1981. Sad i Byrådet i Ravnsby fra 1978 til sin død i 1981.

19. Jørgen Olsen, formand fra 1978-1980, hvor håndbolden blev skilt fra Birket og Nøbbet GF  til Ravnsborg Hånd-boldklub

20. Martin Lund (24.2 1931-2.5 1992) Chauffør. Gift med Kätty. 5 børn, Jan, Henning,  Sussi, Jørgen & Jesper. Formand for Birket GF 1980-82

4. Arne Skude (f. 24.1 1889 - 2.4 1985) Gårdejer af Bakkegården i Birket 1914-1981. Gift med Ingrid Bonke fra Skovlyst i Torrig. 2 børn: Svend Erik og Inger Margrethe.

6. Hans J. N.  Thomsen, (1893-1969) proprietær Egelund 1922-1965.  Herunder Hans Thomsen fra OL 1912

8. Sofus Knudsen var formand for Birket Gymnastikforening i 24 år i ´30`erne og 40`erne…..

10. Harry Buch var en gymnastik lærer i Birket,  og også formand i en periode.

11. Snedkermester Magnus Kristian Doll (f. 4.9 1921 i Sædinge) var formand for Birket Gymnastik-forening fra omkring 1951-52…..

13. Svend Holger Pedersen var formand  for Birket GF.

14 Agnes Tofte - Lærer på Birket Skole, var formand for Birket GF og første kvinde,  der havde posten. Af de 23 formænd har kun to kvinder været formand, nemlig førstnævnte og i begyndelse af halvfjerdserne Sylla Holt…..

16. Svend Henningsen (bror til Martin Henningsen) var formand for Birket Gymnastikforening i 60`erne. Han boede lige op til boldbanerne  i huset ved siden af Sparekassen, Ravnsbyvej 4.

15. Hans Kristian Buch Jørgensen, f.  21.9 1944,  søn af Kaj Carlo Hansen Nielsen og Karen Buch. Udlært mekaniker hos Walter Johansen, arbejdede derefter hos Martin Henningsen, inden han flyttede til København. Bror til Erik Buch Jørgensen, Kapellanvej.

Tekstboks:

Børge Thomsen

12. Leif Hansen, f. 26.7 1931 i Lindet - 20.4 2004 i Helsingør. Formand i ¨tresserne.

 

             Formænd i

          Birket Gymnastikforening

1960`erne - 2018

 

13.

?

Svend H. Pedersen (26.11 1918-7.6 1990) gårdejer af Lysholmgård i Torrig 1944-1990. Kasserer i Birket GF 41 fra 1949-1990. Var både kasserer og formand i en periode .Æresmedlem i Birket GF og lederpokal i Ravnsborg. Ugift

 

 

 

 

 

14.

?

Agnes Tofte, f. 1926 i Sønderjylland, uddannet på Vordingborg Seminarium.  Ansat i 1953 som skolelærer på Lindet Skole og dernæst fra 1954  på Birket Centralskole, pensioneret i 1993. Boede i en af lærerboligerne på Birket Gammel Skole. Ugift.

15.

1965-1967

Hans Kristian Buch Jørgensen, f.  21.9 1944,  søn af Kaj Carlo Hansen Nielsen og Karen Buch. Udlært mekaniker hos Walter Johansen, arbejdede derefter hos Martin Henningsen, inden han flyttede til København. Bror til Erik Buch Jørgensen, Kapellanvej.

 

 

16.

1967-1970

Svend Helge Henningsen, f. 27. oktober 1922 i Svinsbjerg. Søn af parcellist Alfred Henningsen, f. 19.12 1879 og Johanne Ottosen, f. 2.6 1882. Gift med Else Vera Ziersen, f. 6.10 1924. De fik en datter: Birgit Lillian Henningsen, f. 2.2 1946.  Chauffør

 

 

 

17.

1970  - 1972

Sylvia ”Sylla”  Holt. Var gift med Sven. 2 sønner: Henning & Erik

 

 

 

 

 

 

18.

1972 - 1978

Knud Aage Knudsen (22.2 1929 - 24.1 1981) Søn af Helen Margrethe Hansen (1892-1976) og Hans Knudsen (1889-1972), Agerspris i Torrig.  gårdejer på Agerspris 1972-1981 i Torrig. Gift med Annalise Marna Marie Hansen (28.2 1930 i Sandby - 16.3 2016, 4 børn: Lars, Claus, Per & Kim.

 

 

 

19.

1978 -  1980

Jørgen Olsen, f. 2.10 1951. Gift med Bitten Hansen, to børn: Maj-Britt & Lizette. Også tidligere formand for Ravnsborg Håndboldklub. Årets leder i Ravnsborg 1995.

 

 

 

 

 

20.

1980 - 1982

Martin Lund (24.2 1931-2.5 1992) Chauffør. Født i Jylland og var soldat i København da han mødte Kätty Nielsen fra Amager, som han blev gift med. 5 børn, Jan, Henning,  Sussi, Jørgen & Jesper. Kom til Birket i 1961.

 

 

 

 

21

1982 - 1988

Jørgen Kofoed Thomsen, f. 4.1 1958 i Helsingør, proprietær Egelund. Søn af Elga Møller og  Børge Kofod Thomasen, f. 16.10 1922 og Gift med Else Marie. 2 sønner Peter Christian og Niels Jacob. Barnebarn til tidligere formand Hans J. N. Thomsen

 

 

 

 

 

22.

  1988  - 1990

Erik Skotte, f. 18.1 1924 i Rudkøbing, gårdejer af Savskærergården i Hejringe 1962-1989. Gift med Anna Margrethe Møller Pedersen. 6 børn: Anni, Birgit, Lone, Niels Peter, Lars & Claus.

 

 

 

 

23.

1990 -

Henning J. Rasmussen, f. 27.3 1948 i Keldernæs. Søn af Kaj Peder Rasmussen, f. 8.2 1917 og Anni Kirstine Petersen, f. 23.7 1923. Henning er den formand der har siddet længst på posten, i 2018 28 år.  Bor på Bandholmvej 67, gift med Lizzi Nielsen, to børn: Allan & Dorte. Også formand for Birket Vandværk.

 

 

 

 

 

             Formænd i

          Birket Gymnastikforening

        1903-1960`erne

 

1.

1903 - 1908

Sadelmager Carl Anton Nielsen Helvig, født 14.6 1872 i Nebbelunde. Søn af og træskomand Ole Nielsen Helvig, f. 1836 og  Ane Kristne Jacobsen, f. 1842. Gift  i Bandholm Kirke den 26.11 1897 med Maren Kristine Hansen, f. 7.7 1871 i Østofte. 2. børn: Orla Birketdahl Nielsen, f. 5.9 1898 og Rosa Birkedahl Nielsen, f. 12.9 1900.

 

2.

1908 - 1909

Frederik Hansen Søegård, f. 12.2 1851 i Stokkemarke - d. 28.2 1926. Møller og bageribestyrer i Ravnsby, senere bagermester i  Birket.  Kom til Birket Sogn i 1899 fra Horslunde. Gift med Maria Johanne Anne Suhr, f. 9.4 1859 i Birket. Sønnen Frederik overtager senere Birket Bageri.

 

3.

1909 - 1911

Hans Knudsen (f.13.12 1889 - 23.12 1972). Søn af gårdejer Jens Frederik Knudsen og Inger Hansen, Agerspris Gårdejer af Agerspris i Torrig 1927-1972. Gift med Margrethe Hansen. 5 børn, deriblandt Knud Aage Knudsen (1929-1981) formand nr. 18  fra 1972-1978

 

 

4.

1911 - 1921

Arne Skude (f. 24.1 1889 - 2.4 1985) søn af Christian Mortensen Skude og Marie Olivia Pedersen, Bakkegård i Birket. Gårdejer af Bakkegården i Birket 1914-1981

Gift med Ingrid Bonke fra Skovlyst i Torrig. 2 børn: Svend Erik og Inger Margrethe. Arne Skude var i over 25 år vurderingsmand i Østifternes Brandforsikring 

 

5.

1921-1923

Helge Valdemar Rahbek (f. 6.3 1898 i Ringkøbing - 1.1 1983) 2. lærer i Birket, førstelærer på Femø og skoleinspektør på Lisbjergskolen 1946-1966. Gift med Asta Stub, Gadetoftegård i Birket.  Hasle-Skejby-Lisbjerg Sogneråd fra 1933-40, 43-46 & 50-62. Århus Byråd fra 1964-66.

 

6.

1923-1925

Hans J. N.  Thomsen (f. 1893 - d.1969) proprietær Egelund 1922-1965. Gift med Elna Kofoed. To børn: Børge Kofoed Thomsen og Rita Madsen (mangeårig gymnastikleder i Birket GF. Deltog i  OL i Stockholm i 1912.

 

7.

1925-

Hans Thorkild Pedersen, f. 18.7 1903  på Anker Christensens Gård. Søn af Ole Pedersen og Bolette Bertine Borre. Forpagter i 1930 af gården. Faderen Ole Pedersen solgte i 1934 gården til Anker Christensen. Hvad der herefter skete med familien vides ikke.

 

8.

?

Sofus Knudsen  (formand i 24 år - f. 1892– d. 1964). Søn af gårdejer Jens Frederik Knudsen og Inger Hansen, Agerspris.  Gårdejer af Solgården i Torrig 1917-1962. Gift med Ottense Pedersen. 4 børn: Erik, Else, Inger og Poul Henning.  Sognefoged  fra 1939 til 1964 og formand for menighedsråde i 23 år, samt arbejdede i Sparekassens filial i Birket i 25 år som assistent. Han var også med i bestyrelsen i Vestlollands Landbo-forening, Hagl-Skadesforsikringen, Lollands Tidende og i Slagteriets bestyrelse .  Broder til nr. 3 Hans Knudsen

 

9.

?

Helge Herman Klinke, (03.12.1913-1976),  voksede op i Lindet og gik i skole i Birket. Søn af graver Hans Edvard Hansen Klinke og Antonia Benedikte Larsen. Efter endt tømrerlærer hos en tømrermester i Kastager arbejdede han som svend i Birket inden han i fyrrene blev tømrermester i Kragenæs. I 1938 var Helge Klinke med til at nedbryde tårnene på Pederstrup i forbindelse med tilbageføringen af hovedbygningen. Gift i Birket Kirke den 1.6 1941 med Ella Dagny Jensen, f. 23.7 1909 i Ulstrup Sogn. De fik to sønner og en datter: Poul Henning, f. 5.12 1944, Jørgen Erling (1947-1948), Kirsten Marie Klinke, f. 20.8 1946

 

10.

-

Harry Buch, f. 9.4 1915, gårdejer af Kapellangården i Lindet fra 1943-1951. Gift den 5.11 1944 med Ester Marianne Nielsen, f. 25.8 1920. 1 søn Thorsten, f. 10.5 1950.  Mangeårige gymnastikleder i 30-40`erne. Flyttede til Sverige, hvor han døde. Morbroder til nr. 15 Hans Christian Buch Jørgensen.

 

 

11.

1953-

Magnus Kristian Doll (født 4.9 1921 i Sædinge  - gift med Bertha Marie Klinke, datter af graver Hans Edvard Klinke. Svoger til Helge Herman Klinke. Snedkermester

12.

?

Leif Hansen, f. 26.7 1931 i Lindet - 20.4 2004 i Helsingør. Søn af Rosa Marie Margrethe Lund, f. 30.3 1908 i Birket og Hans Hansen, f. 18.3 1905 i Slemminge, matrikel nr. 2 i  Lindet. Gift med Inge og fik to sønner.  Arbejdede bl.a. hos Højgaard & Schultz, Panum Instituttet.

 

Foreninger

 

Birket & Omegns

Borgerforening

Historie

Birket Bordtennisklubs

Historie

Birket Boldklubs

Historie

Birket Gymnastikforenings

historie

 

Da Birket GF fyldte 50 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldte 75 år

Se avisudklippene

 

Da Birket GF fyldt 100 år

Se avisudklippene

 

Formænd i Birket GF