Skoleinspektør fra 1988-2004Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Skoleinspektører på Birket Skole fra 1866 - 2004

John Kåre Bjørnson

Født i 1951 og har norske rødder. Bjørnson er uddannet skolelærer fra Jonstrup Seminarium i 1974 og kom fra en stilling som højskolelærer på Haslev Højskole.  Bjørnson blev den sidste skoleinspektør og nåede at være ansat i 16 år. Siden er John Kåre Bjørnson blevet skoleinspektør i Søllested.

Da Birket Centralskole blev skåret i 2000 røg elevtallet fra 86 til 66 elever. Da beslutningen om helt at lukke Birket Centralskole var der 20 elever tilbage……..

 

Kristelig Dagblad, 2001

Skoleinspektør, cand.pæd. John Kåre Bjørnson, Kragenæsvej 5.

 John Kåre Bjørnson tog lærereksamen fra Jonstrup i 1974, men arbejdede i syv år som landsdelssekretær i FDF ved virke i Vestjylland, inden han i 1981 fik ansættelse som lærer ved Aulum Byskole. Året efter blev han højskolelærer ved Haslev Højskole, og siden 1988 har han været skoleinspektør for Birket Centralskole i Ravnsborg Kommune. John Kåre Bjørnson blev cand.pæd. i kristendomskundskab i 1987. Omkring 1980 var han med i kredsen bag opførelsen af Ellebæk Kirkens Ungdomscenter i Holstebro. Han har desuden undervist konfirmander og minikonfirmander, og siden 1993 har han været medlem af Birket menighedsråd og redaktør af kirkebladet. I 1997 var han Lolland-Falster Stifts repræsentant ved den tværkirkelige Leuenbergersamtale i Berlin. John Kåre Bjørnson udsendte i 1980'erne tre historiske bøger om københavnske sporvogns-linjer og har netop skrevet bogen »Folkeskolen - du, jeg og tilliden«. Endelig vil han være kendt af Kristeligt Dagblads læsere som kronikør og debattør. Der er reception i morgen klokken 13-15 på Birket centralskole. Endvidere prædiker fødselaren ved gudstjenesten i Birket Kirke på søndag klokken 10. (Ovenstående har stået i Kristelig Dagblad i 2001 i forbindelse med Bjørnsons 50 års fødselsdag)

 

 

Skoleinspektør John Kåre Bjørnson:
Eksamener:
- Lærereksamen, Jonstrup statsseminarium, Lyngby, 1974.
- Pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.), Danmarks Lærerhøjskole, 1987.
- ½ årsværk i etik og religionsfilosofi, Københavns universitet, prøve 2003.
Tidligere ansættelser:
- Forbundssekretær i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF), 1974-81.
- Lærer, Aulum byskole, Aulum-Haderup kommune, 1981-82.
- Højskolelærer, Haslev Højskole (i dag Haslev Idrætsefterskole), 1982-88.
- Skoleinspektør, Birket centralskole, Ravnsborg kommune, 1988-2004.
Udgivelser:
- Folkeskolen - et pædagogisk forhold, Syddansk Universitetsforlag 2002.

Amatører, hold fingrene fra skolen….

6.8 2002  -  Information

Af Kristian Villesen

»Radioavisen, godmorgen. Folkeskolen skal…..rttch.«

Allerede her slukker skoleleder John Kåre Bjørnson for sin radio. Han er træt af hele tiden at få at vide, hvad folkeskolen skal og ikke skal. Det skriver han i en ny debatbog: Folkeskolen – et pædagogisk forhold. »Jeg bliver rasende, når jeg hører nogen sige, at folkeskolen skal noget. Ingen skal give ordrer til folkeskolen på den måde.« Det, der især irriterer John Kåre Bjørnson, er, at det ofte er råd fra amatører, der bliver blæst op i medierne: »Problemet er, at alle har et forhold til folkeskolen, fordi de selv har gået der, har børn der og så videre. Men det gør dem jo ikke til eksperter i pædagogik. Man hører aldrig den slags bedrevidende udtalelser om fag som jura eller medicin.« John Kåre Bjørnson ønsker ikke at lægge låg på en debat om folkeskolen – tværtimod – men debatten skal foregå på et ordentligt fagligt niveau. »Det er frustrerende hele tiden at skulle høre amatører fortæller om, hvordan man bude gøre det, man er uddannet til. Lærerne har brug for arbejdsro,« siger John Kåre Bjørnson.

Uforstående politikere De kom-munale politikere er blandt dem, der får på puklen for at blande sig for meget i debatten. I Kommunernes Landsforening (KL) er man aldeles uforstående over for kritikken. »Selvfølgelig blander vi os i debatten. Kommunerne driver skolerne, og derfor er vi i KL ganske enkelt forpligtede til at kommentere på den måde, tingene foregår på i folkeskolen,« siger formanden for KLs Børne- og Kultur udvalg, Bjørn Dahl (V). Han mener desuden, at kritikken af politikernes inkompetence er forfejlet:» Vi har en række dygtige og erfarne folk til at kommentere på skoleområdet, og flere af dem har selv været ansat i folkeskolen i mange år,« siger Bjørn Dahl.
John Kåre Bjørnson fastholder sin kritik: »Politikerne bør tænke sig bedre om og drøfte deres idéer med lærerne, inden de udtaler sig om forholdene i folkeskolen.«

Farlige forældre Også forældrenes kommentarer til folkeskolen kan irritere John Kåre Bjørnson. Forældreorganisationen Skole & Samfund har netop offentliggjort en punktvis oversigt over, hvad de forventer af lærerne. I den lyder det blandt andet, at læreren skal tie stille, så forældrene kan komme til orde. Hos Skole & Samfund har man valgt at opstille kravet, fordi man mener, at lærerne taler for meget på eksempelvis for-ældremøder.

»Lærerne er for talende. De giver ikke nok plads til forældrene, og derfor er det umuligt at få en dialog i gang,« siger næstformand i Skole & Samfund, Solveig Gaarsmand. Hvis det er dialog, man ønsker, så er metoden helt forkert, siger John Kåre Bjørnson: »Det er en helt forkert måde at starte en dialog på. De definerer læreren som en modpart, der skal tie stille, og det er et udmærket eksempel på, hvordan lærerne bliver udsat for uberettiget kritik fra amatører.«
Og resultatet af det hele er trætte lærere: »Man bliver træt, når man hele tiden skal høre på
den slags udtalelser. Gnisten bliver slukket, fordi man føler sig forbigået. De mange kommentarer bunder jo dybest set i mistillid til lærernes evner, og hvis man føler, at det, man laver, ikke bliver værdsat, så er det klart, at man mister motivationen for at fortsætte,« siger John Kåre Bjørnson.

Næste

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

John Kåre BjørnsonTekstboks:

Ved formand for Birket menighedsråd John Kåre Bjørnsons død skriver provst Bjarne Abildtrup Madsen, Fejø, følgende mindeord:

Det var ikke helt uventet, da jeg modtog meddelelsen om John Kåre Bjørnsons død, men alligevel efterlod det en sorg i hjertet over tabet af denne store kapacitet.

I de senere år sled han med kræften, og kræften sled på ham, men han var sej til det sidste og ville ikke give op, for der var så meget endnu, der skulle gøres og opleves. Men nu har vi fået den sidste julehilsen fra ham, og der er blevet en trofast kirkegænger færre i Birket Kirke.

John Kåre Bjørnson var til dels af den gamle skole, skoleinspektør og tjenestemandsansat. Han var inde i regelsættet, og hos ham var der altid orden i sagerne. For arbejdet var et kald, der skulle forvaltes under skyldig hensyntagen til embedet.

Ligesom han aldrig blev færdig med at dygtiggøre sig inden for sit felt, idet han til stadighed læste videre og gerne deltog i diverse debatter. Det resulterede blandt andet i debatbogen ”Folkeskolen - et pædagogisk forhold” fra 2002 på Syddansk Universitetsforlag, hvor han måtte i tv-programmet Deadline og forklare sig og forsvare sig, når han hævdede, at pædagogik er vigtigere end politik, og at forholdet mellem lærer og elev er vigtigere end alt andet, hvis der skal holdes skole, og det skal der.

Ellers var det det daglige og slidsomme og møjsommelige arbejde, der kendetegnede hans virke, hvor han altid virkede loyalt over for sit ansættelsesforhold og med en arbejdsindsats langt ud over det forventede. Ligesom man i det frivillige arbejde kunne regne med ham. John Kåre Bjørnson blev uddannet folkeskolelærer fra Jonstrup Statsseminarium i 1974, hvorefter han virkede som landsdelssekretær (konsulent) for FDF med Vestjylland som sit særlige område, indtil han i 1981 blev ansat som lærer ved Aulum Byskole. Allerede året efter blev han højskolelærer ved Haslev Højskole, hvor han var, indtil han i 1988 blev skoleinspektør for Birket Centralskole.

Efter skolens lukning i 2004 virkede han i en overgangsperiode som skoleinspektør ved Fejø Centralskole, indtil han i 2006 blev hentet til Søllested Skole, der i 2008 blev lagt ind under Nordvestskolen i de nye skolestrukturer. Grundet kræftsygdommen fratrådte han den 31. oktober 2011 sin stilling, kort før han fyldte 60 år.

I de mellemliggende år var han blevet cand.pæd. i kristendomskundskab (1987), og i 2000 opnåede han den såkaldte 2-tilladelse til at søge præsteembede i folkekirken. Hans store interesse for kristendommen og folkekirken blev blandt andet omsat i et aktivt medlemskab af Birket Sogns Menighedsråd af to omgange, fra 1993-2005 og fra 2012, hvor han på det seneste menighedsrådsmøde blev genvalgt som formand. I første periode redigerede han selv kirkebladet.

Også det frivillige arbejde nød godt af hans store kapacitet, for eksempel i forbindelse med hans repræsentation af FDF i Pederstrup Efterskoles bestyrelse.

John Kåre Bjørnson vil blive savnet for den store kapacitet i såvel folkekirken som det frivillige arbejde. Mest vil han selvsagt blive savnet af familien, til hvem mine tanker går.

Skoleinspektør fra 1988-2004NæsteNæste

Skole-

inspektører

 

Lars  Jørgensen

1866-1885

Oluf T. Jansen

1885-1923

Anker M.

Olsen

1923-1963

Hemming 

Christiansen

1963-1969

Vagn E.

Jørgensen

1969-1988

John Kåre

Bjørnson

1988-2004

Birket

Centralskole

 

 

Birket Skoles Historie

 

 

Birket Skoles Historie 2

 

 

5 generationer  på

 Birket Skole

 

 

Skoleholdere & Skoleinspektører

(3.3 2012)

 

 

Skolebilleder fra

Birket Skole