Tekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Mageltving Gård

Tidligere Bondegård,  matrikel nr. 2a Mageltving pr. Vesterborg

Mageltving Møllevej 14, 4943 Torrig

Tidligere fæstegård under Pederstrup Gods

 

 

I Mageltving ligger der 7 gårde, de tre i Birket og 4 i Vesterborg Sogn. Gården var fæstegård under godset Pederstrup og hed dengang Bondegård. Mageltvinggård ligger i Vesterborg og burde egentlig ikke være med blandt gårde i Birket, men da den ligger lige på grænsen og samtidig har jord,  som hører til Birket,  har vi valgt at beskrive den. Mageltvinggården har også opkøbt jorden, der hørte til gårdene  Torriggård og Øster Kongstedgård. Ved Folketællingen i 1787 er der 41 personer og fæsteren var Frederich Andersen. 

 

1787 - Folketælling: Frederich Andersen, f. 1748, Bonde og gårdmand, Anne Jochumsdatter, f. 1744, hans kone, Karen Marie Frederiksdatter, f. 1779, deres datter, Kirsten Frederiksdatter, f. 1782, deres datter, Barbara Jochumsdatter, f. 1758, konens søster, vanføer (handicappet) og almisse, Hans Rasmussen, f. 1769, tjenestekarl og Jochum Olsen, f. 1774, tjenestedreng.

 

1801 - Folketælling: Frederich Andersen, f. 1748, Anne Jochumsdatter, f. 1744, hans kone, Karen Marie Frederiksdatter, f. 1779, deres datter, Kirsten Frederiksdatter, f. 1782, deres datter, Bendix Andersen, f. 1791, plejesøn, Barbara Jochumsdatter, 1758, konens søster, underholdes af husbonden.

 

1802 - Datteren Karen Marie Frederiksdatter blev gift den 30. august 1802 i Vesterborg Kirke med Anders Jørgensen, f. 1769.

 

1830 - Anders Jørgensen dør den 7. november 1830.

 

1831 - Ungkarl Jørgen Musse Jeppesen, 24 år blev gift med enken Karen Marie Frederiksdatter, 51 år

 

1834 - Folketælling: Jørgen Musse Jeppesen, f. 1807, gårdmand, Karen Marie Frederiksen, f. 1779, hans kone, Hans Ramussen, f. 1807, deres søn, Rasmus Nielsen, f. 1820, deres søn, Maren Nielsdatter, f. 1810, deres datter, Grethe Jochumsdatter, f. 1824, plejedatter.

 

1840 - Folketælling: Jørgen Musse Jeppesen, f. 1807 (33 år) gårdmand, Karen Marie Frederiksen, f. 1779 (61 år), hans kone, Kirsten Frederiksen, f. 1782, enke, konens søster der forsørges, Magrethe Jochumsdatter, 17 år, plejedatter + 3 tjenestefolk.

 

1850 - Folketælling: Jørgen Jeppesen, f. 1807, gårdmand, gift, Karen Marie Frederiksen, f. 1779, hans kone, Kirsten Frederiksen, f. 1782, enke, konens søster der forsørges, Stine Jochumsdatter, f. 1841, plejedatter + 5 tjenestefolk

 

1858 - Karen Marie Frederiksdatter dør den 28. januar og begravet i Vesterborg Kirke den 5. februar 1858, 79 år gammel.

 

1860 - Folketælling: Jørgen  Musse Jeppesen, f. 1807, gårdmand og enkemand, Kirsten Frederiksdatter, f. 1782, enke, aftægtskone, plejes hos husfaderen, Johanne Clausdatter, 1824, tjenestepige + fire andre tjenestefolk.

 

Jørgen Musse Jeppesen blev gift i Halsted Kirke den 8. august 1860 med tjenestepigen Johanne Clausdatter. Hun var født i 1821 og var datter af gårdmand Frederik Clausen, Bulbro.

 

1867 - Jørgen Musse Jeppesen dør den 15. maj 1867.

 

1869 - Enken Johanne Clausdatter blev gift med Peder Rasmussen Smed, f. 27. marts 1841  i Vesterborg Kirke den 19.2 1869. Hun var enke efter Jørgen Musse Jeppesen (11.3 1807-15.5 1867)  Peder Rasmussen Smed var søn af en søster til Jørgen Musse Jeppesen, Kirstine Margrethe Jeppesdatter (23.1 1818-20.1 1848) og gårdmand på Johan Clausens Gård i Hejringe. Rasmus Pedersen Smed. f.  1809. Peder var også bror til  Christine Margrethe Rasmusdatter på Stryhnseje i Torrig.

 

1880 - Folketælling: Peder Rasmussen Smed, f. 1842, gårdejer, Johanne Clausen, f. 1825, hans kone, Johannes Amandus Petersen, f. 1878, plejebarn, + 4 tjenestefolk.

 

1897 - Peter Anton Thomsen købte Mageltvinggården. Han havde været gårdejer af Villadegård i Svinsbjerg inden han købte Bondegård/Mageltvinggården. Han var søn af gårdmand på Gravergården i Svinsbjerg Hans Thomsen, (f. 26.7 1839) og Anne Hansen, (9.1 1846-9.8 1870). Forældrene blev gift i Sandby Kirke den 1. maj 1869.  Anton Thomsen blev gift i Horslunde Kirke den 25. november 1892 med Anna Poulsen, f. 27.8 1871 i Svinsbjerg. Hun var datter af gårdmand på Jyderodsgård i Svinsbjerg Niels Poulsen og Sofie Rasmussen (f. 1837)

 

Anna og Anton Thomsen fik 9 børn:

 

1) Hans Jacob Niels Thomsen (13.2 1893-20.11 1969) - Proprietær på Egelund, gift med Elna Kofoed (20.7 1897-10.3 1989) De fik to børn: Børge Kofoed Thomsen, Egelund og Rita Sofie Thomsen, gift med Jeppe Madsen, Glirevang.

 

2) Bertha Sofie Thomsen, (7.4 1896 - 10.6 1925) - Gift med Hans Christian Arthur Olsen, (17.10 1891 - 23.7 1953) bestyrer af Askelund og senere forpagter af  Klinkeskovgård i Kragenæs. De fik ingen børn

 

3) August Johannes  Abraham Thomsen, f. 24.8 1897 - Læge, gift i 1927 med  Elise Margrethe Petersen (f. 15.9 1900). De fik en datter: Bente Thomsen, f. 25.5 1929. Boende i Løjtertoft på Nordborg.

 

4) Aksel Sofus Thomsen, 8.11 1898 - 8.12 1898

 

5) Asta Thomsen, f. 30.6 1899 - gift den 8. juni 1924 i Vesterborg Kirke med gårdejer i Lindelse Hans Edmund  Hansen, 18.5 1901 i Svinsbjerg, søn af gårdejer Carl Viggo Hansen og Dorthea Margrethe Rasmussen, Vester Karleby.

 

6) Dagny Thomsen, f. 30.1 1901 - Gift med  enkemanden efter sin storesøster  Bertha Sofie Thomsen Hans Christian Arthur Olsen

 

7) Axel Thomsen, f. 28.4 1902

 

8) Osvald Thomsen, (21.5 1903-12.1 1982) - Købmand i Våbensted, gift med Karen Johanne Ploug (28.8 1909-28.8 1983). De fik to børn: Adser Børge Ploug Thomsen, (1932-1990) og Lykke Ploug Thomsen (1936-1985)

 

9) Mary Thomsen, f. 6.3 1906 - gift  med Kristian Kruchow Pedersen, gårdbestyrer i Hunseby, senere gårdejer i Anderstrup

 

10) Ella Thomsen, f. 2.6 1908

 

11) Kaj Thomsen, (18.7 1909-12.5 1987 i Holbøl) - gift med Marie Dorthea Abild. De fik to børn: Niels og ?

 

12) Edda Thomsen, f. 15.7 1912 -  gift den 6.11 1937 i Vesterborg Kirke  med bager i Hellerup Ole Elming, f. 4.10 1915, søn af maler Edvard Kristensen Elming og Mette Kristine Lauridsen, Aulum.

 

1901 - Folketælling: Anton Thomsen, f. 6.8 1870 i Sandby, Anna Poulsen, f. 27.8 1871 i Svinsbjerg, Johanne Thomsen, f. 24.8 1897, Asta Thomsen, f. 23.6 1899, Pige, f. 30.1 1901 + tjenestefolkene Hansigne Hansen, f. 23.1 1882, ugift, jomfru, Laura Nielsen, f. 3.4 1886, tjenestepige, Hjalmar Clausen, f. 18.4 1876, ugift, tjenestekarl, Julius Hansen, f. 8.1 1883 i Vesterborg, tjenestekarl f. 25.8 1889, Karl Hansen, tjenestedreng, Frederik Rasmussen, f. 8.4 1880 i Vesterborg, logerende,  Anna Larson, f. 26.9 1838 i Sverige, kom til sognet i 1870, logerende.

 

1924 - Peter Anton Thomsen var i bestyrelsen for Landmændenes Andels Slagteri i Nakskov. Samtlige 1800 andelshavere hæftede en for alle og alle for en for alle forpligtelser i overensstemmelse med lovenes paragraf 3.

 

Peter Anton Thomsen købte matrikel nr. 13a Torrig og gården blev lagt ind under Mageltvinggården.

 

1928 - Anna Poulsen døde den 6. oktober 1928 og blev begravet i Vesterborg Kirke, 64 år gammel.

 

1930 - Peter Anton Thomsen solgte gården til Edvard Friis den  2. august 1930. Edvard Friis, f. 12.1 1876 i Løjtofte. Han var søn af gårdejer på Hvidkilde i Vesterborg Peder Morten Nielsen Friis og Rasmine Kirstine Hansen, som de købte i 1881. Edvard blev i Birket Kirke gift den 24.4 1903 i Birket Kirke med Mathilde Klinke, f. 18.10 1883, datter af sognerådsformand Rasmus Hansen Klinke og Inger Kirstine Hansen, Nygård.

Mathilde og Edvard fik tre børn:

1) Inge Friis, f. 11.9 1905

2) Edith Friis, f. 10.10 1909 - blev gift den 23.2 1934 i Vesterborg Kirke med ingeniør Kaj Viktor Rasmussen, f. 12. juni 1903 i Øster Hæsinge i Svendborg Amt, søn af forpagter Anders Rasmussen og Ane Birgitte Rasmussen, Fautrupgård, Fyn

3) Peter Friis, f. 29.9 1912

Inden  Edvard Friis og familien kom til Mageltving var han gårdejer af Hejegård 3a i Tvede.

1930 - Samme år som de overtager Mageltvinggården dør Mathilde Klinke den 12. juli og begravet i Vesterborg Kirke den18. juli 1930, 46 år gammel.

1937 - Tidligere proprietær Peter Anton Thomsen dør den 10. marts på Nakskov Sygehus og begravet i Vesterborg Kirke den 16. marts 1937.

1939 - Christian Viggo Pedersen, f. 9. juli 1896 købte Magletvingården den 27. juni 1939 til en pris på kr. 177.500,00 for matriklerne 1b, 2a, 3b, 3h, 12d og  12f Mageltving  og 1b Bønnet, 13a Torrig. Han er søn af gårdejer af Frisenlund i Skovlænge Hans Peder Pedersen og Constance Julie Hansen. Han blev gift i Vigsnæs Kirke  den 4. august 1922 med Asta Hansen, f. 29.1 1900. Hun var datter af gårdejer Hans Peder Hansen og Sidsel Marie Anna Brandt, Vigsnæs Sogn Asta og Christian fik fire børn:

1) Ruth Pedersen, f. 20.2 1924 i Stokkemarke

2) Peder Hans Pedersen, f. 23.11 1927 i Stokkemarke

3) Inger Pedersen, f. 1.6 1929 i Stokkemarke

4) Børge Pedersen, f. 10.7 1930 i Stokkemarke

Inden de købte Mageltvinggården havde Asta og Christian Pedersen Blansmosegård i Kældernæs.

1942 - Tidligere gårdejer af Mageltvinggården rentier og enkemand Edvard Friis dør den 28. februar og begravet i Vesterborg Kirke den 7. marts 1942, 66 år gammel. Boede i Horslunde By.

1946 - Christian Pedersen dør den 26. oktober på Rigshospitalet og begravet i Vesterborg Kirke den 31. oktober 1946. Gården overtages af hans enke Asta Pedersen, født Hansen.

1957 - Sønnen Børge Pedersen overtager Mageltvinggården ifølge skøde af 3. februar 1957 til en pris på kr. 362.305,00.

1962 - Børge Pedersen købte Øster Kongstedgård 11a i St. Lindet af Frans Jørgen Elbæk og gården blev lagt ind under Mageltvinggården.

1976 - Landbrugspligten ophører og jorden fra Torriggården blev solgt fra og har nu matrikel nr. 14g og er nu på 5.829 m2 eller lidt mere end 1 tønderland. Børge Pedersen købte jorden som var ca. 98,5 tønderland og har matrikel nummer 13a og hører nu under Vesterborg 2a med flere, Magletvinggård.

1979 - Asta Hansen dør den 21.? 1979, 79 år gammel og begravet i Vesterborg Kirke.

1999 - Magletvingården sælges af Børge Pedersen til Jørgen Viggo  Laursen til en samlet pris på kr. 8.000.000,00 for matriklerne: 1b Bønnet, 12f Mageltving, 11a St. Lindet, 13a Torrig, 2a Mageltving. Jørgen Viggo Laursen er født den 22.6 1949.

2006 - Tidligere gårdejer af Mageltvinggården Børge Pedersen dør den 6. november 2006, 76 år gammel og begravet i Vesterborg Kirke.

 

2017 - BBR meddelelse på boligliga.dk (Danmarks uafhængige boligside):  Stuehuset er opført i 1880, det samme som 4 af avlsbygningerne. 2 er opført i 2004/2005.

 

Areal 119,7 hektar:

 

Mageltvinggården 2a i Mageltving: 40,6 hektar, 

 

Uden navn matrikel 13a i Torrig: 54,4 hektar,

 

Øster Kongstedgård 11a i Store Lindet: 13,7 hektar,

 

Uden navn matrikel nr. 1b Bønnet: 6,4 hektar,

 

Uden navn matrikel nr. 12f i Mageltving By, 4,6 hektar.

 

Mageltvinggården, med de tilhørende ejendomme, havde en ejendomsværdi i 2009 på kr.  36.000.000,- og i 2015 på kr.  27.500.000,00.

 

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

Peter Anton Thomsens hustru Anna Poulsen stammede fra Jyderodsgård i Svinsbjerg.

August Johannes Abraham Thomsen blev uddannet læge og var en tid på Als. Han blev gift Elise Margrethe Pedersen.

Nummer 11 af børnene Kaj Thomsen blev gift med Maria Dorthea Abild og fik to børn.

Peter Anton Thomsen var med i bestyrelsen for Landmændenes Andels Slagteri i 1924…..

Den ældste søn Hans J. N. Thomsen blev gift med Elna Kofod fra Egelund

Peter Anton Thomsens forældre havde Gravergård i Svinsbjerg

De 7 gårde under Pederstrup i Mageltving. Der er fire gårde, som hører under Vesterborg og 3 i Birket Sogn i Mageltving. Nummer to er Bondegaard som i dag er hedder Mageltving.

Til Mageltvinggården hører to store matrikler til, nemlig Torriggården  og Øster Kongstedgård  (Rød - ) sidstnævnte blev opkøbt i 1962)

Asta Pedersen, født Hansen drev gården fra hendes mands alt for tidlige død i 1946 og til den yngste søn Børge kunne overtage den i 1957, da var Børge 27 år.

Asta & Christian Viggo Pedersen havde Blansmosegård på Blansmosevej i Kældernæs, hvor deres fire børn er født.

Øster Kongstedgård i Store Lindet blev solgt til Børge Pedersen i begyndelsen af 60`erne.

Børge Petersen, proprietær fra 1957 - 1999 (42 år)

Familiegravestedet for familien Pedersen  på Vester-borg Kirkegård.

Blansmosegård

Hejegård

Hvidkilde

Edvard Friis` forældre havde Hvidkilde i Skovhuse og han selv havde Hejegård (herunder) i Tvede inden han købte Mageltvinggården.

Edvard Friis` gravsten på Vesterborg Kirkegård.

Anna & Peter Anton Thomsen ligger begravet i Vesterborg

Den ældste datter Ruth blev gift med Lauritsen, Tilkegård og Peder Pedersen købte en gård på Falster

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn