KollinggårdTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Kollinggård

Kollinggård - matrikel nr. 4a Hjelmholt

Fæstegård under Pederstrup Gods

 

Navnet Kollinggård er et af de ældste gårdnavne i Birket Sogn og ud over Kollinggård kendes kun navnet på Kollemosegård i Lindet fra de gamle jordebøger.

 

1785 - Christen Laursen fra Svinsbjerg fæster Kollinggård i Hjelmholt som Peder Jensen hidtil havde i fæste og fradøde. (Fæsteprotokollen den 21.10 1785)

 

1787 - Christen Laursen, f. 1743 var gift med Johanne Rasmusdatter, f. 1749.  De fik tre børn:

 

1) Kiersten Christensdatter, f. 1779

2) Peder Christensen, f. 1783

3) Lars Christensen, f. 1785

 

1787-1788 - Johanne Rasmusdatter dør og Christen Laursen blev gift tredje gang (den første kendes ikke) med Maren Andersdatter, f. 1760. De får 3 børn

 

1) Christen Christensen, f. 1789

2) Rasmus Christensen, f. 1794

3) Anders Christensen, f. 1799

 

1812 - Christen Larsens hustru Maren Andersdatter dør den 12. januar 1812, 52 år gammel. Christen Larsen afstår Kollinggård til sin søn  Peder Christen-sen (Fæsteprotokollen den 20. marts 1812). Peder Christensen er født 1782 i Horslunde.

 

Peder Christensen blev gift med Ane Christensdatter, f. 1788 i Store Lindet. Hun er datter af gårdmand på Hestehavegård Christen Hansen Smed (1764-11.3 1854) og Birthe Mortensdatter, (1757-3.6 1791) De får 3 børn.

 

1) Hans Pedersen, f. 15.4 1813 - Skomager

2) Rasmus Pedersen, f. 12.2 1815 - 25.2 1898

3) Maren Johanne Pedersdatter, f. 9.11 1816

4) Dorthe Johanne Pedersdatter, f. 19.9 1817 - Senere gift med teglværksbestyrer Kristen Jensen Ditlev, Store Lindet (1814-4.9 1884)

5) Anders Pedersen, f.

6) Birthe Pedersdatter, f. 2.5 1824

 

1834 - Ane Christensdatter dør den 10. februar 1934 og begravet i Birket Kirke den 23. februar 1834, 46 år gammel.

 

1835 - Peder Christensen blev gift igen med Maren Jørgensdatter, f. 1778 i Stokkemarke. De fik ingen børn.

 

1844 - Ved matrikel opmålingen er fæsteren på Kollinggård Peder Christensen.

1846 - Maren Jørgensdatter dør den 20. oktober og begravet i Birket Kirke den 26. oktober, 69 år gammel.

 

Peder Christensens yngste datter Birthe Margrethe Pedersen, f. 2. maj 1824 blev gift med Niels Hansen, f. 22. december 1814 og søn af glarmester Hans Langer og Kirstine Rasmusdatter i Torrig.

 

Birthe og Niels Hansen fik tre piger:

 

1) Ane Nielsen, f. 30.3 1847

 

2) Maren Nielsen, f. 12.12 1848 (faderen er på dette tidspunkt indsidder og bor på Kollinggård)

 

3) Lene Margrethe Mathilde Nielsen, f. 4.5 1858 (faderen Niels Hansen har overtaget fæstningen af Kollinggård)

 

1850 - Folketælling: Peder Christensen, 68 år, enkemand og gårdmand, Niels Hansen, 37 år, svigersøn, arbejdsmand, Birthe Pedersen, f. 1824, hans kone, Ane Nielsen, f. 1847, deres datter, Maren Nielsen, f. 1848, deres datter,  Stine Pedersen, f. 1833, tjenestepige.

 

1860 - Ved folketællingen var Peder Christensen gået på aftægt og svigersønnen Niel Hansen har overtaget fæstningen af Kollinggård.

 

Hans Rasmussen var søn af husmand i Store Lindet, (men benævnt som gårdejer ved hans død) Rasmus Pedersen, f. 1815  og Margrethe Jeppesdatter, f. 1818 i Horslunde. Hans havde 5 søskende, deriblandt (Ane Sofie Rasmusdatter, f. 1845, gift med fisker Frits Jensen, Kragenæs,  Peter Rasmussen blev gift med Karen Kirstine Jensen i 1883)

 

1880 - Folketælling: Hans Rasmussen, 21 år, gårdejer, Mathilde  Nielsen, 21 år, hans hustru.

 

Mathilde Nielsen, f. 4.5 1858 og Hans Rasmussen fik fire sønner:

 

1) Niels Marius Rasmussen, f. 10. september 1886

2) Axel Rejnholt Rasmussen. f.  24. januar 1890

3) Aage Juul Ejnar Rasmussen, f. juleaften 1892

4) Johannes Rasmussen, f. 1. marts 1896

 

1890 - Folketælling: Hans Rasmussen, 31 år, gårdejer, Mathilde Nielsen, 31 år, hans hustru, Niels Marius Rasmussen, f. 10.9 1886, deres søn,  Axel Rejnholt Rasmussen, f. 24.1 1890, deres søn, Peder E. Pedersen, f. 1887 i Birket, plejebarn, Hans Andreas Christiansen, f. 1877 i Utterslev, Thora Mathilde Boesen, f.1872 i Vesterborg, tjenestepige.

 

1901 - Ved folketællingen i 1901 var der i husstanden familien med fire børn også plejesønnen Peder Emil Kristijan Pedersen, f. 7.3 1886 og søn af pigen Kirsten Nielsen, 37 år og udlagt barnefadder  enkemand, particulier Hans Pedersen Nebbe, Korsør.

 

1911 - Folketælling: Hans Rasmussen,  f. 28.2 1858, gårdejer, gift, Mathilde Nielsen, f. 4.5 1858, hans hustru, Johannes Rasmussen, f. 1.3 1896, deres søn, Karen Petersen, 29.7 1896 i Græshave, Tjenestepige.

 

1921 - Folketælling: Hans Rasmussen, 63 år, gårdejer, Mathilde Nielsen, 63 år, hans hustru, Aksel Rasmussen, 31 år, deres søn, Johannes Rasmussen, 25 år, deres søn, Rosalia Pryztuta, 25 år, tjenestepige.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Kollinggård 4a: med 21 tønderland, ca. 3 tønder hartkorn, 36.000 kr. Ejendomsskyld og 24.100 kr. jordværdi.

 

1930 - Folketælling: Hans Rasmussen, 72 år, gårdejer, Mathilde Nielsen, 72 år, hans hustru, Axel Rejnholt Rasmussen, 40 år, ugift, deres søn, Poul Hansen, f. 8.5 1915 i Horslunde, tjenestedreng.

 

1932 - Gårdbestyrer Axel Rejnholt Rasmussen blev gift den 27. maj i Birket Kirke med  sygeplejerske i Vordingborg Dora Ingrid Jensen, f. 11. marts 1902 i Rold Sogn. Hun var datter af boelsmand i Tåruphede, Rold Sogn Jens Jensen og Adrienne Kathrine Marie Hausehild.  Ingrid og Axel  adopterede to sønner:

 

1) Axel Birger John Rasmussen, f. 24. marts 1936 i København

2) Karl Svend Rasmussen, f. 12.1 1940 på Fejø.

 

1939 - Lene Margrethe Mathilde Nielsen døde den 15. maj på Nakskov Sygehus og begravet den 20. maj 1939, af lårbensbrud og lungebetændelse, 81 år gammel.

 

1940 - Folketælling: Axel Rejnholt Rasmussen, 50 år, gårdejer, gift, Dora Ingrid Rasmussen, 38 år, hans hustru, Axel Birger Rasmussen, f. 24.3 1936, Karl Svend Rasmussen, f. 12.1 1940 og Hans Rasmussen, 82 år og aftægtsmand.

 

1941 - Forhenværende gårdejer Hans Rasmussen døde den 2. december i Korsløkke, Odense og begravet den 9. december 1941 i Birket Kirke, 83 år gammel. Gården blev solgt til Henry Laurits Hansen, født 18.7 1911 født på Agersholm i Egholm. Han var søn af Signe Marie Kristine Christiansen, f. 10.12 1887 i Egholm og Peter  Morten Hansen, f. 21.10 1884 i Gloslunde (Gift den 1. februar 1911). Henry Laurits Hansen havde 6  brødre Niels Christian Hansen, f. 23.1 1913, Frank Hansen, f. 30.1 1917, Lars Peter Nordal Hansen, f. 9.11 1920, Bertel Aagaard Hansen, f. 7.3 1922, Willy Rømer Hansen, f. 8.8 1923 og Hans Lyderich Hansen, f. 12.5 1926.

 

1981 -  Henry Hansen døde tragisk, da han var til begravelse i Nøbbet Kirke, af en blodprop.

 

1981 - Svend Øvli Rasmussen, Stryhnseje overtog jorden,  der hørte til Kollinggård og som nu har matrikel nummer 4b. Arealet er på 7,8 hektar (78000 m2). Pris: 800.000,00 Kr. Samtidig blev bygningerne til Kollinggård, der nu har matrikel nr. 4a,  solgt til Otto Paludan og Gyrithe Freisleben, inklusiv matrikel nr. 2g for 450.000.

 

1983 - Kollinggård 4a blev ifølge skøde af 10.8 1983 solgt til Eigil Ravn, Carsten Siems og Trine Ravn. I 1985 solgte Carsten Siems sin tredjedel til de to andre.

 

2017 - I dag står skolelærer Trine Vejbæk Ravn som ejer af Kollinggård, der har ca. 0,6 hektar (6833 m2). Jorden der hørte til Kollinggård er lagt ind under Stryhnseje og er på ca. 7,8 hektar + 1,6 hektar fredsskov. Se Stryhnseje

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk 

 

 

 

 

Kollinggård, HjelmholtKollinggård, Hjelmholt

Agersholm og til venstre et billede af en af Henry Laurits Hansens brødre landmand  Frank Hansen, f. 1917.

1989

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn

Gårde i Kragenæs

Borregård 1a

Kragenæsvej 25a

4943 Torrig

Klinkeskovgård 2a

Toldmestervej 11

4943 Torrig

Søgård 3a

Kragenæsvej 39

4943 Torrig

Skovsted 4

Kragenæsvej 25b

4943 Torrig

Gårde i Mageltving

Magletvinggården 2a

Mageltving Møllevej 14

4943 Torrig

Askelund 12a

Spurvevej 35

4943 Torrig

Kraghsminde 13a

Magletving Møllevej 6

4943 Torrig

Kraghs Gård 13b

Kapellanvej 45

4943 Torrig 

Saxtofte 14a

Mageltving Møllevej 2

 4943 Torrig

Gårde i Hjelmholt

Fuglsang 1a

Egholmvej 75

4943 Torrig

Skovgård 3a

Egholmvej 65

4943 Torrig

Kollinggård 4a

Egholmvej 55

4943 Torrig

Oversigt

Gårde i Birket Sogn