Sognerådsformand Julius KristensenTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:      Nyhedsarkiv      Artikler:      Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

1912 - 1917 i Birket Sogn

Jørgen Julius Christensen var født den 26. december 1857 i Stokkemarke.  Julius, som han i daglig tale blev kaldt,  var gårdejer på Damgård i Torrig, beliggende på det nuværende Poppelalle. Julius var Birkets tredje sognerådsformand efter Peder Stryhn og Rasmus Klinke, hvor han repræsenterede partiet Venstre. Julius var gift med Maren Johanne Jørgensen.

 

Herunder en beskrivelse af Julius Kristensens privatliv:

 

 

1889 - Plejedatteren Maren Johanne Jørgensen, f. 13.8 1857, der er barnebarn af fæsteren på Damgård fra 1833-1847 Johan Poulsen, blev gift den 15. marts 1889 i Birket Kirke med Jørgen Julius Kristensen, f. 26.12 1857 og døbt i Stokkemarke Kirke den 5.4 1858. Han er søn af husmand og væver Kristen Jørgensen, f. 7.1 1826 i Birket og Maren Eriksdatter, f. 13.3 1824 på Fejø. Da Julius blev gift opholdt han sig hos sognefoged Christian Madsen i Skovhuse, medens Maren Johanne Jørgensen opholdt sig hos sin plejefar Hans Marcussen. Hans Marcussen har frikøbt Damgård, men overdrager den til sin svigersøn samme år. Skøde af 30.0 1889 - Købspris: Kr. 25.627,00. Julius og Maren fik tre børn:

1) Jørgen Marius Kristensen, f. 18.6 1892

 

2) Christian John Kristensen, f. 18.4 1895 - Senere gårdejer af Damgård fra 1943-1964. Hans navn er stavet således ved hans dåb, men da han blev gift var efternavnet stavet med C.

 

3) Aage Ludvig Kristensen, f. 1900 - Senere gift med Karen Ingeborg Lund og var gårdejer i Nøbbølle

 

1890 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, 31 år, landmand, Maren Johanne Jørgensen, 32 år, hans kone, Hans Marcussen, 74 år, particulier, Hans Laurits Jensen, 22 år, tjenestekarl og Caroline Andersen, 16 år, tjenestepige.

 

1901 - Folketælling: Julius Kristensen, 43 år, gårdejer, gift, Maren Johanne Jørgensen, 43 år, hans hustru + deres tre sønner, Hans Marcussen, 84 år, aftægtsmand, Alfred Henningsen, 21 år, tjenestekarl og Julie Jensen, 18 år, tjenestepige.

 

1903 - Jørgen Julius Kristensen var ejer af både Damgård og Valdemar Stryhns Gård  i 1903, for han udstykker matrikel nr. 3c til - Se skøde….

 

 

1910 - Tidligere gårdejer Hans Marcussen dør den 17. juli på Sct. Josefs Hospital i København af en blodprop. Hans blev begravet i Birket Kirke den 24. juli, 94 år gammel.

 

1912 - Jørgen Julius Kristensen blev valgt til sognerådsformand i Birket Kommune for partiet Venstre, hvor han sad indtil 1917, hvor Julius Ingersen efterfulgte ham.

 

1913 - Julius Kristensen købte matrikel nr. 21a af P. Jørgensen ifølge skøde af 28. januar til en købspris på kr. 36.229,00.

 

1916 - Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, er på Ullerup Højskole ifølge folketællingen. 

 

1920 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 4a med flere af Torrig. Hartkorn: 6 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 2½ album. Ejendomsskyld kr. 36.000.00, brandassurance for bygningerne 11..678 kr. Areal 49½ tønderland, deraf 48½ tønderland ager og 1 tønderland have og gårdsplads. Ager marken drives i en 7 marks drift med byg, benyttet brak, sukkerroer, byg, havre og 1 års græs.

Jordens bonitet er lermuldet. Der holdets 11 køer, 4 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 1 plag. Sidste år solgtes 12 fedesvin. Jorderne er jævne og strækker sig hovedsageligt mod nord. Alle bygningerne er ældre og opførte i bindingsværk og stråtage. Hovedbygningen ligger  mod nord og er der indlagt elektricitet. Ejendommen er i god drift og ligger kønt. Ejer er Julius Christensen og han er gift med Maren Johanne Jørgensen, f. i Lindet.

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Damgård 4a: med flere: ca. 50 tønder land, ca. 6 ½ tønder hartkorn, 67.500 kr. Ejendomsskyld, 52.300 kr. jordværdi.

 

1923 - Landmand i Torrig Christian John Kristensen blev gift i Birket Kirke den 30. december 1931 med Astrid Petrea Rasmussen, f. 19.3 1901. Hun var datter af murermester i Torrig Hans Peder Rasmussen, f. 21.1 1867 i Horslunde og Laurine Maren Stine Jensen, f. 20.1 1867 i Birket. Forældrene blev gift i 1888 og Astrid var den yngste af 6 søskende. De fik følgende børn:

 

1) Peder Juul Christensen, f. 24. maj 1924

2) Elisabeth Christensen, f. 26. december 1925

3) Ellen Maren Christensen, f. 31. januar 1928

 

1925 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, f. 2.12 1857 i Stokkemarke, gårdejer, enkemand, Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, søn og medhjælper, Astrid Petrea Rasmussen, f. 19.3 1901 i Birket, svigerdatter, Peter Juul Christensen, f. 22.5 1924, sidstnævntes søn, Hans Peter Hjalmar Antonsen, f. 23.5 1908 i Horslunde, medhjælper og Karla Viola Jørgensen, f. 21.10 1908 i Tillitse, husassistent.

 

1931 - Astrid Petrea Rasmussen dør den 27. august og begravet i Birket Kirke den 1. september 1931, 30 år gammel af en blodprop. Christian John Kristensen var gårdforpagter, da hun døde.

 

1932 - Damgård brændte den 15. oktober kl. 11.40 på grund af børns leg med tændstikker. Gården blev genopført.

 

1933 - Christian John Kristensen blev gift anden gang den 23. september med sin husbestyrerinde  Else Jørgensen, f. 10.4 1908. Hun var datter af tømrermester i Torrig Jørgen Alfred Jørgensen og Thora Rasmine Blak, kaldet for Mine.

 

Christian og Else fik tre børn:

 

1) Inge Christensen, 24. marts 1935-19.4 1975, kun 40 år gammel - Gift den 19.9 1953 i  Birket Kirke  Frans Jørgen Elbæk, 11.4 1928 i Mau Sogn i Ålborg Amt - 12.8 1981, 51 år gammel. Han var søn af gårdejer i Mau Kaj Peter Pedersen Elbæk og Alma Johansen. De købte Øster Kongstedgård i begyndelsen af 50`erne, men solgte den igen i `62 for at blive  købmand i Halsted.  De fik fire børn

 

1) Karsten Elbæk, f. 16.1 1955, i Birket

2) Morten Elbæk, f. 16.12 1956, i Birket

3) Kirsten Elbæk, f. ——- i Halsted

4) Mette Elbæk, f. 1.12 1965 i Halsted - Senere gårdejer af Damgård og gift med Niels Sønderskov Hansen fra Vindeby Hedegård

 

2) Jørgen John Christensen, f. 11. september 1936

 

3) Julius Christensen, f. 7. april 1939 - Senere gift med Minna Molin og emigrerede til Amerika, selvom han overtog Damgård efter faderen.

 

1940 - Folketælling: Jørgen Julius Kristensen, f. 26.12 1857, gårdejer, enke, Christian John Kristensen, f. 18.4 1895, hans søn, medhjælper, gift, Else Jørgensen, f. 10.4 1908, svigerdatter + de 6 børn Peder Juul, Elisabeth og Ellen Maren fra første ægteskab, Inge, Jørgen John og Julius (1 til 14 år)

 

1943 - Sønnen Christian John Kristensen købte Damgård ifølge skøde af 22. november 1943 på matrikel nr. 4a og 21a for kr. 95.000,00.

 

1943 - Gårdejer Jørgen Julius Kristensen dør den 27. november 1943 på Nakskov Sygehus, 85 år gammel. Han blev begravet i Birket Kirke den 2. december.

 

2007 - Gården sælges den 31. januar til Mette Hansen, f. 1. december 1965 for en kontant købesum af kr. 3.900.000.00. Der er ca. 28,5 hektar til Damgård. Mette Hansen er datter af Inge Kristensen & Frans Jørgen Elbæk - og niece til Julius Kristensen. Mette og hendes mand Niels Hansen har Vindeby Hedegård i  Vindeby. Niels og Mette Hansen er også forpagtere af Solgården, samt netop i 2017 har købt Vester Kongstedgård af Claus Nielsen.

 

 

Sognefogeder & Sognerådsformænd

 

 

 

 

NæsteSognerådsformand Julius KristensenNæste

Maren Johanne Jensdatter

f. 15.5 1804 i Vesterborg

 

Gift den 19. april 1825 i Vesterborg Kirke

 

I deres ægteskab var der to sønner

 

Maren var gift to gange, anden gang med Christen Knudsen og fik 5 børn

 

Jørgen Julius

Christensen

f. 26.12 1857 (Døbt i Stokkemarke Kirke den 5.4 1858)

 

Sogneråds-formand

1912-1917

Birket

 

Gårdejer

Damgård

Torrig

 

 

 

 

Maren Johanne

Jørgensen

f. 13.8 1857

 

 

Gift den 15.3 1889 i Birket Kirke

 

I deres ægteskab var der 3 sønner:

 

 

 

 

Bedsteforældre

 

Jørgen

Jensen

f. 1825

 

Lille Lindet

 

Søn af Jens Jørgensen og Birthe Olsdatter i Lille Lindet

Birthe Marie

Johansen

f. 26.2 1834

 

 

Datter af gårdmand Johan Poulsen og Maren Johanne Pedersdatter, Torrig

 

Erik

Nielsen

f. 1792 på Ærø

 

Husmand

 

Til-/kaldenavn:

Væver

Jørgen Andreasen

f. 1795 i Birket og død den 8.4 1832

 

 

Forældre ukendte

 

 

Maren

Pedersdatter

f. 1793 på Fejø

 

I deres ægteskab var der 5 døtre og en søn, hvoraf nr. 5 var Maren

 

4xtipoldeforældre

4xtipoldeforældre

2xtipoldeforældre

2xtipoldeforældre

4xtipoldeforældre

3xtipoldeforældre

3xtipoldeforældre

Niels

Knudsen

1738 - 1810

Marstal

 

Døde på Fejø og i skriftet står der at boets tilstand var overmåde ringe…

 

Forældre

kendes ikke

Kirsten

Laursdatter

f. 1750 i Rise, Ærø.

 

Trolovet den 6.9 1770 i Rise Kirke.

 

I deres ægteskab var 8 børn, hvoraf nr. 5 var Erik

 

Forældre ukendte

Tipoldeforældre

Peder Mortensen

1750 - 1817

 

Gårdmand, Vesterby, Fejø

 

Til-/kaldenavn

Badike

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen

Olsdatter

1762 - 1832

 

I deres ægteskab var der 4 døtre og 4 sønner, hvoraf nr. 5  var Maren

 

 

Tipoldeforældre

Oluf

Hansen

1717 - 1783

 

Bomand på Fejø

Gård nr. 31

 

Til-/kaldenavn:

Krog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna

Jørgensdatter

1736-27.11 1794

Fejø

 

Gift den 20.6 1760 i  Fejø Kirke

 

I deres ægteskab var der 1 datter

 

 

Morten

Pedersen

1705 - 1762

 

Gårdmand

Fejø

 

Til-/kaldenavn

Badike

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe

Jeppesdatter

1711 - 1775

Fejø

 

Gift den 13.5 1736 i Fejø Kirke

 

I deres ægteskab var der 2 døtre og 6 sønner

 

Søren

Larsen

f. 1733 i Vesterborg

 

Husmand i Vesterborg

 

Til-/kaldenavn

Dath

Forældre ukendte

 

 

 

 

 

 

Maren

Pedersdatter

f. 1740

 

Gift den 12.11 1760

 

Datter af Peder Simonsen (død i 1763),  som var fæstegårdmand under Pederstrup og ukendt….

Jeppe

Jeppesen

1672 - 1724

 

Kronens fæstegårdmand, Fejø

Elisabeth

Jørgensdatter

1675-1740

 

Gift i 1700 på Fejø

 

I deres ægteskab var der 5 børn, hvoraf nr. 3 var Margrethe

Peder

Hansen

1682 - 1766

 

Bomand

Fejø

 

Til-/kaldenavn

Badike

 

 

 

Kirsten

Pedersdatter

1683-1758

 

Gift 1704 i Fejø Kirke

 

I deres ægteskab var der 4 sønner og 2 døtre, hvor nr. 1 var Morten

Hans Pedersen

1650 - 1724

Kronens fæstegårdmand

Fejø

 

omkring 1675 - 76: Hans Pedersen Badike fæster en gård i Østerby med jord som Jeppe Pedersen fradøde foromk 1684 - 85:Laurits Olsen, Jørgen Olsen, Rasmus Jensen Brun og Hans Pedersen Badike fæster og steder to tredjedele af Erik Urtekræmmers gård skylder 2 skp.

 

Forældre ukendte

 

NN

Olsdatter

 

 

I deres ægteskab var der to børn: Birgitte Hansdatter og Peder Hansen

 

Forældre ukendte

Peder

Olufsen

Død ca. 1731 på Fejø

(begr. 5.5 1731)

 

Kronens fæstegårdmand

Til-/kaldenavn

Smed

Gift 2 gange 2. gang med

Mette Mortensdatter

 

 

 

 

Maren

Jensdatter

1662 - 1698

Fejø

 

Gift 1682 i Fejø Kirke

 

I deres ægteskab var der 7 børn, hvoraf nr. 1 var Kirsten

Jeppe

Hansen

1640 - 1672

Fejø

 

Kronens

Fæstegårdmand

 

Søn af Hans Jeppesen, kronens fæstegårdmand på Fejø

 

 

 

Else

Jørgensdatter

Død 1725

(begr.  juleaften 1725)

 

 

Gift 1670 i Fejø Kirke.

I deres ægteskab var der 1 søn….

 

4xtipoldeforældre

Jørgen

Olufsen

Gårdmand på Fejø

 

 

 

 

NN

 

I deres ægteskab var der 4 børn: Elisabeth, Oluf, Hans og Karen

Skifte af 1722

Jørgen Olsen, bomand i Østerby Børn med hans 1ste hustr: Ole Jørgensen Hans Jør-gensen, bomand i Østerby gift med Karen Andersdatter, Karen Jørgensdatter, Erik Peder-sens hustru Lisbeth Jørgensdatte, Jeppe Jeppesens hustru Børn med hans 2den hustru Anna Peders-datter Peder Jørgensen Margrete Jørgensdatter gift med Lars Rasmussen JuulPå de 2 små børn vegne deres salige moders broder Anders Pedersen, bomand.

Ane

Hansdatter

f. 1772  i Vesterborg

 

Gift den 22. oktober 1791 i Vesterborg Kirke.

 

I deres ægteskab var der 2 døtre og to sønner

 

Forældre ukendte

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt              

Maren Johanne & Jørgen Julius Kristensen overtog hendes barndomshjem Damgård samme år  de blev gift i 1889. Herunder deres gravsten på Birket Kirkegård.

Næste

2xtipoldeforældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

Forældre

Christen

Jørgensen

f. 7.1 1826 i Birket

 

Husmand og væver i Torrig

 

Dødt i Birket Kirke den 9. februar 1826

 

Maren

Eriksdatter

f. 13.3 1824 på Fejø

 

Gift den 7.1 1853 i Birket Kirke

 

I deres ægteskab var der 1 datter Maren Stine Christensen (f. 1853) og Jørgen Julius Christensen

 

 

Jens

Sørensen

1766 - 1851

Vesterborg By

 

Husmand i Skovhuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Christensens anetræ

 

 

  Portrætter

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

Sognerådsformand

Julius

Kristensen

1912-1917

Sognerådsformand

Rasmus

Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897

 

 

Portrætter

 

 

Sognerådsformand

Borgvald

Kock

1964-1970

 

Sognerådsformand

Hans

Knudsen

1927-1964

f.1889 - d. 1972

 

Sognerådsformand

Julius

Ingersen

1917-1927

f.1858 - d. 1939

 

Sognerådsformand

Julius Kristensen

1912-1917

 

Sognerådsformand

Rasmus Klinke

1880– 1912

Sognerådsformand

Peder Hansen

Stryhn

1868-1880

 

Sognefoged

Hans

Brix

1823-1897