Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:     Nyhedsarkiv                 Artikler:          Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Birket Kirke set fra Lyngmosevej er bygget omkring 1350 i gotisk stil. Den er noget yngre en de mange landsby kirker som typisk er fra 11-1200 tallet.

Klokketårnet fra ca. 1350,  regnes i dag for at være Danmarks ældste tømmer konstruktion. Klokketårnets skelet er bygget  af ege planker. Se billeder nederst på siden.

Præstegården ligger få hundrede meter fra Kirken.

Klokketårnet ved Birket Kirke. Foto: Per H. Knudsen

Omkring Birket Kirke ligger der en del gravhøje og ved Kirken er klokketårnet bygget oven på en jernaldergrav.

Klokketårnet har flere gange fået ny beklædning som her på billedet fra 1974.

 

For nogle få år siden er der bygget en kopi af klokketårnet fra Birket på Bornholm

 

 

Et kik ind i Birket Kirke, hvor man bagerst oppe på balkonen kan se orgelet, bygget af Knud Gudme, Svendborg i 1866….

Kirkens døbefont er en gotlandsk kalkstenfont fra omkring 1200. På den ottekantede kumme ses fabeldyr...

Birket Kirke blev kraftigt ombygget omkring 1500 og alle de nuværende hvælv er fra den periode. På billedet til venstre ses et billede af Birket Kirke fra omkring 1910. Få år før lykkedes det at afdække kalkmalerier fra omkring 1520.

Birket Kirke. Foto: Per H. Knudsen

At klokketårnet  ved Birket Kirke er berømt vidner om at klokketårnet er bygget som kopi af medarbejdere på Bornholms Middelaldercenter. Klokketårnet er placeret ovenpå en jernaldergrav som endnu ikke er udgravet, medens den på Bornholm er bygget på 9 store  kampesten.

Birket Kirke

Klik på et af ovenstående billeder for at komme direkte til siden

Birket KirkeRavnsborg SlotsruinBirket BavnehøjGlentehøjKragenæs HavnBirket SognBirket KirkeRavnsborg SlotsruinBirket BavnehøjGlentehøjKragenæs HavnBirket SognLokale Seværdigheder

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Billedet af Birket Kirke er fra ca. 1910

I kirkens kor ses et brudstykke af kalkmaleri – med et billede af Jesus i Getsemane have med disciplene Peter, Jakob og Johannes – tillige med Judas, der vinker ad vagten. Øverst ses en pelikan, der hugger sig i brystet og mader ungerne med sit blod.

Kirkens gamle altertavle findes på Nationalmuseet, som et af museets klenodier – den nuværende altertavle er malet af Georg Wahl omkring år 1800 – og forestiller Jesu gravlæggelse. I koret er indmuret tre ligsten – vedr. begravelser fra 1600-tallet. Prædikestolens ældste dele stammer fra beg. af 1500-tallet – men ældst er  døbefonten med fabeldyrrelieffer  fra 1300-tallet. Endvidere ejer kirken to kirkeskibe: et tremasters orlogsskib ”Constitutionen” fra 1850 og en fregat ”Ruth” fra 1916.