Tekstboks: Birket Lokalhistorisk ArkivTekstboks:

Klik på et af ovenstående billeder for at komme direkte til siden

Torrig Station før & nu.  Stationen var den næstsidste inden endestationen i Kragenæs.  Nakskov—Kragenæs  banen blev bygget i 1915-17 og eksisterede indtil 1967….

Birket Centralskole blev indviet i 1954 og kostede lidt over en halv million. Skolen blev bygget for penge fra Signe Stub Legatet. Bygningen er tegnet af arkitekt Christensen, Maribo. Han var begyndt på tegningerne i 1941,  og havde licitation i 1942, men så kom restriktionerne og sagen blev henlagt. Skolen lukkede til august 2008. I dag er Birket Skole blevet til Birket Kulturhus og huser bl.a. Birket Lokalhistorisk Arkiv og Birket Borgerforening, samt Birket Boldklub.

Birkets største arbejdsplads er Funch Turistfart der bl.a. har busruterne fra Nakskov—Kragenæs & Maribo—Kragenæs. Derudover køres total busser i det gamle Ravnsborg Kommune...

Luftfoto af Lindet, med kirken lige i midten af billedet.

Signe Stub Sognegård er placeret der hvor det gamle forsamlingshus lå. Sognegården blev købt af Lola Løg som brugte det gamle forsamlingshus til kantine for fabrikkens arbejdere. Lola Løg ligger der hvor Rasmussen A/S i dag ligger (se billede nederst på siden)

”Signe Stubs Hus” ligger selvfølgelig på Signe Stubsvej. Huset købte hun og sine søskende efter at de havde solgt deres barndomshjem. I dag er der rejst en skulptur af et par træsko til minde om Signe Stub på en plads oppe ved Birket Kirke.

Kragenæs Station var endestation for Lollands Banens strækninger fra Nakskov til Kragenæs og for  Maribo til Kragenæs (kun 17 år da strækningen blev nedlagt  i 1947)

Birket Alderdoms Hjem blev bygget i begyndelsen af 1934. For mange år siden blev alderdomshjemmet lukket. I dag er Birket Lunden  stadig for de ældre med beskyttede lejligheder. Birket  Lokal Historisk Arkiv har også adresse i Birket Lunden, nemlig på hovedbygningens første sal…..

Birket KirkeRavnsborg SlotsruinBirket BavnehøjGlentehøjKragenæs HavnBirket SognBirket KirkeRavnsborg SlotsruinBirket BavnehøjGlentehøjKragenæs HavnBirket SognLokale SeværdighederDiverse fotos fra Birket Sogn - 1Diverse fotos fra Birket Sogn - 2

Forside:          Om Arkivet:     Nyhedsarkiv                Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

   Forside:       Om Arkivet:      Sidste Nyt:        Artikler:    Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt               

Næste

Landsbyen Torrig er nævnt i kronens skøder tilbage i 1447 som "Thorwigh" - i 1688 som "Tårrig Bye".

Efter svenskekrigen opregner landsbyen de skader gårde og huse har lidt som følge af svenskernes hærgen. De kongelige vurderingsmænd vil dog ikke godtage bøndernes liste, idet de mener, at en del af skaderne skyldes bøndernes misligholdelse og ikke krigen. 18 bønner og 10 husmænd betegnes som værende ved magt - et udtryk for at gården er i nogenlunde stand, og at de kan klare sig selv. 4 gårde kaldes brøstfældige og manden forarmet. Et par af gårdene var helt ødelagte, og jorden overtaget af andre.

I en jordebog fra 1671 er nævnt 24 bøndergårde og 10 husmænd i Torrig.

På et kort fra ca. 1795 ses byens gårde liggende tæt sammen med hver deres kålhave, og de mange strimler jord tæt op til gården.

I 1844 matriklen, der for Birket sogns vedkommende er opmålt i 1833, er antallet faldet til 16 bøndergårde og husmændenes antal steget til 25.

Før udskiftningen lå gårdene nogenlunde på rad. Det var derfor muligt at udstykke jorden op til gårdene, og kun matr. nr. 12, 13 og 14 blev flyttet ud.

Mange af gårdene ligger i dag som de gjorde dengang. I forbindelse med etableringen af Kragenæsbanen i 1915/17 skete der dog en del forandringer i det centrale Torrig

Billeder fra 2008