ToftegårdTekstboks:

Forside:          Om Arkivet:        Nyhedsarkiv    Artikler:     Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt                

Næste

Tidligere fæstegård under godset Pederstrup

Matrikel nr. 8a, Rosningevej 61,  St. Lindet, 4953 Vesterborg

Hartkorn: 4 tønder, 2 skæpper, 1 fjerdingkar, 2 2/11

 

Godset Pederstrup tegner i 1805 arvefæste med flg. gårde: Hestehavegård,  Toftegård, Bønnekegård, Vester Kongstedgård og Øster Kongstedgård, som alle får det samme hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11. Ludvigslund havde fået samme hartkorn i 1784.

 

1768 - Niels Rasmussen - Ungkarl fra St. Lindet fæster den gård i St. Lindet, som Peder Ziersen hidtil havde i fæste og for kort tid siden fradøde. (Fæsteprotokollen den 20. august 1768)

1787 - Niels Rasmussen Kok, f. 12.5 1742 i Birket blev gift med Peder Ziersens enke Ane Jensdatter, f. 1730. De havde en datter:

1) Birthe Nielsdatter, f. 1771

1794 - Ane Jensdatter døde 63 år gammel og Niels Rasmussen Kok blev gift igen med Ane Dorthe Hansdatter, f. 1774 i Ravnsby. Hun var datter af gårdmand på Ladegård  Hans Rasmussen Møller (1740-1784) og Inger Poulsdatter (1740-1812), Ravnsby. De fik 4 børn:

1) Ane Nielsdatter, f. 1796

2) Hans Nielsen Kok, f. 1797

3) Rasmus Nielsen Kok, f. 1798

4) Peder Nielsen Kok, f. 1800

1802 - Niels Rasmussen Kock døde og blev begravet i Birket Kirke den 13. februar 1802, 59 år gammel. Hans enke Ane Dorthe Hansdatter blev gift igen den 27. marts 1802 med Hans Sigvardsen fra Vester Kongstedgård.

1805 - Niels Nielsen fæster Toftegård i Store Lindet som arvefæster (Fæsteprotokollen 31. december 1805) Hartkorn: 4 - 2 - 1 - 2 2/11. Så antagelig er han kommet til efter Niels Rasmussen Koks død i 1802. 

 

1830 - Ny fæster er Hans Larsen, f. 1793 i Horslunde. Han blev gift med Ane Kirstine Christensdatter (kaldet Fugl), f. 1796 i Horslunde.

 

De fik tre døtre (med blå skrift)

 

1) Mette Kirstine Hansdatter, 6.11 1826 i Vesterborg - 5.10 1910 - (begravet den 11.10 1910, 83 år gammel af en blodprop i hjertet) Gift med gårdmand Christen Jensen Stub, f. 1800, Glirevang. Mette Kirstine og Christen Jensen Stub fik 6 børn:

 

1) Jens Christensen Stub, f. 24.1 1849, - Senere gift med Karen Kirstine   Pedersen ”Krogh”, f. 12. august 1851 (en søster til Jørgen Christensen Krog, Kroghsminde) og gårdejer af Toftegård fra 1874-1922)

2) Sinnel Christensen, f. 6.5 1851 - Gift med Rasmus Hansen Klinke, Nygård (2. hustru)

3) Maren Christensen, f. 29.7 1854 - Gift med en gårdejer i Barmninge

4) Anna Stine Christensen, f. 10.11 1856 - Gift med sognefoged Peder Jensen, Graverdal i Branderslev

 

5) Hans Jørgen Christensen Stub, f. 15.11 1860 (Navneændring ifølge kirkebogen til Stub den 5. juni 1905)

 

6) Dorthea Christensen, f. 1.8 1863 - Gift med redaktør Fønns, Stubbekøbing Avis.

Efter Christen Jensen Stubs død får Mette Kirstine Hansdatter et uægte barn med Ole Jensen, Kellernæs: Rasmus Kristian Stub, f. 1868 - Senere gårdejer af Gadestoftegård i Birket.

 

 

2) Hanne Rasmine Hansen, f. 4. august 1833 - Gift med gårdmand  Peter Poulsen Skafte (28.10 1806-12.2 1885) , Kringelborg

 

3) Ane Dorthe Hansen, f. 31. maj 1836 - Gift med sin morbror Hans Christian Fugl (han er søster til  og de emigrereret til Tandil i Argentina. Han blev kaldt Juan - da argentinerne  ikke kunne sige navnet Hans. Han grundlagde en stor koloni i Tandil med møller til de store marker med hvede.

Derudover har de også  konens brodersøn Hans Olsen, f. 1831 også i Horslunde, hvor han blev opdraget, men er nu tjenestekarl

 

1874 - Barnebarnet Jens Christensen Stub overtog og frikøbte Toftegård. Jens Christensen Stub blev gift den 1. november 1876 i Birket Kirke med Karen Kirstine Pedersen ”Krogh”, f. 12. august 1851, datter af gårdejer Peder Olsen Krogh (1819-7.9 1873) og Grethe Olsdatter, f. 14.12 1821 i Torrig.  (Karen var  søster til Jørgen Pedersen Krogh, Kroghsminde og Marie Olivia Pedersen fra Bakkegård).

 

De fik en datter:

 

1) Agnes Hansine Christensen ”Stub”, f. 14. februar 1880

 

1901 - Folketælling: Jens Christensen Stub, 52 år, gårdejer, Karen Kirstine Pedersen Krog, 49 år, hans kone, Rasmine Pouline Nielsen, f. 17.3 1886 i Birket, tjenestepige og Sven Marius Nielsen, f. 8.7 1887 i Stokkemarke, tjenestekarl.

 

1915-1920 - Beskrivelse i Danske Gårde af la Cour: ”Matrikel nr. 8a St. Lindet: Hartkorn: 4 tønder, 4 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 1/4 album: Ejendomsskyld kr. 28.000,- Brandassurance: kr. 10.000. Areal 44 tønderland, deraf ager 41 tønderland, mose 2 tønderland og have/gårdsplads 1 tønderland. Ager marken drives i en 6 marksdrift: Havre, halvbrak, byg, roer, byg og 1 års græs. Jordens bonitet er dels ler– og dels let muldet. Der holdes 9 køer, 5 slagtekreatur af ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 2 får. Sidste år solgtes 4 fedesvin. Jorden ligger samlet ved gården mod nord over et fladt terræn. Alle bygningerne er af ældre stråtækket bindingsværk, tildel omrestaureret af nuværende ejer Jens Christensen Stub”.

 

1922 - Datteren Agnes Hansine Christensen Stub, f. 14.2 1880 blev gift den 29. april 1922 i Birket Kirke med restauratør i Ravnsby Christen Maagaard Laursen, f. 12. juni 1886 (også stavet Christen), søn af gårdmand  Mikkel Laursen og Frederikke Jensen, Sønder Vinge Sogn.  Omkring dette tidspunkt overtager de Toftegård. De fik en søn:

 

Jens Stub Laursen, f. 29. august 1922

 

1922 - Beskrivelse af C.C. Haugner om Birket Sogn: Toftegård 8a 44 tønderland, 4 1/4 tønder hartkorn. 47.000 Kr. Ejendomsskyld og 35.450 kr.  Jordværdi. 

 

1929 - Karen Kirstine Pedersen Krogh døde den 16. januar og begravet den 23. januar 1929 i Birket Kirke, 77 år gammel af koldbrand.

 

1930 - Folketælling: Christian Maagaard Laursen, f. 12.7 1887, gårdejer, Agnes Hansine Stub, f. 12.2 1880, hans hustru, Jens Laursen Stub, f. 29.8 1922, deres søn, Jens Christensen Stub, 25.1 1849, mandens svigerfar,  Ingemann Andersen, f. 16.10 1916 i Birket, tjenestedreng, Marie Bertha Christiansen, f. 29.10 1874 i Halsted Avnede, tjenestepige.

 

1932 - Jens Christensen Stub døde den 8. august og begravet i Birket Kirke den 12. august 1932, 83 år gammel af urinforgiftning og alderdom.

 

1932 - Cirka dette år brændte Toftegård. Den lå sydligere, men blev flyttet op på den nuværende Rosningevej 61 og skyldes kortslutning.

 

1933 - Hans Christian Johnsen, f. 9. januar 1909 i Tjenstrup på Falster overtog Toftegård. Han var søn af gårdejer Carl Christian Johnsen, f. 1882, (Forældrene gift i Eskildstrup Kirke den 8.12 1905) og Anna Regina Rasmussen i Maglebrænde Sogn på Falster.   og han blev gift i Ørsted Kirke, Vejle Amt den 21. marts 1933 med Karen Brødsgaard Madsen, f. 8.6 1912. De får tre børn:

 

1) Henning Heine Johnsen, f. 16. januar 1939 - 24. maj 1939 (Leukæmi)

2) Grethe Johnsen, f. 1.5 1940

3) Jørn Johnsen, f. 23. september 1942.

 

1940 - Folketælling: Hans Christian Johnsen, f. 9.1 1909, gårdejer, Karen Brødsgaard Madsen, f. 8.6 1939, hans hustru, Grethe Johnsen, f. 1.5 1940, Kaj Ole Hansen, f. 29.8 i Vesterborg, tjenestekarl.

 

1946 - Erik Nielsen købte Toftegård. Han var gift med Eli Nielsen og han kom fra Fejø,  hvor de boede fra 1941 til 1946.

 

1948 - Torben Ebbe-Pedersen overtog gården efter Erik Nielsen, der herefter boede et halvt år bagved Sildebjerggård, inden de flyttede til Torrig, hvor de boede fra 1948-2004 og hvor Eli havde et vaskeri. I 2004 flyttede Eli op i en af lejlighederne på Birketlunden. Torben Ebbe-Pedersen, f. 8. september 1916 i Musse Sogn. Han er søn af gårdejer Vilhelm Pedersen og Marie Sørensen Ebbe i Store Musse. Torben Ebbe-Pedersen blev gift i Sakskøbing Kirke den 17. juni 1947 med Ellen Margrethe Quist, f. 28. juni 1910 i Købelev.  De fik følgende børn:

 

1) Jytte Ebbe-Pedersen, f. 26. april 1949

2) Ulla Ebbe-Pedersen, f. 28. juni 1952

 

19?? - Torben Ebbe-Pedersen døde og begravet i Birket Kirke (- begik selvmord ved at skyde sig med en revolver i laden)

 

1982 - Ifølge endeligt skøde af 28.4 1982 solgte Ellen Margrethe Ebbe-Pedersen Toftegård til Jørgen Erik Krog Trolle til en købspris på kr. 1.225.000,00. Inden Jørgen Trolle købte gården havde han i nogle år i forvejen haft den i forpagtning. Jørgen Trolle, f. 15. oktober 1951 er søn af tidligere gårdejer på Højdigegård Kaj Michael Krog Trolle, 18.12 1926 og Edith Vita Jacobsen, f. 10.4 1929, Hejringe. Jørgen Trolle er storebror til Henrik Trolle, f. 10.1 1956, der overtog barndomshjemmet i Hejringe

 

2013 - Jørgen Trolle solgte ifølge endeligt skøde af 4. marts 2013 gården til Henrik Christensen, f. 8.3 1967 til en købspris på kr. 5.600.000,00.

 

2016Henrik Christensen, f. 8.3 1967 overtog Slettemark i 29. april 2016 ifølge skøde til kr. 8.925.000,-  og ejer i dag foruden Slettemark også Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar)  Toftegård (pr. 4.3 2013 - 21 hektar) i Store Lindet. Der er 58 hektar til Slettemark.

 

Henrik Christensen blev gift i maj 2000 med Eva Christensen, f. 26. maj 1969,   De har to døtre:

 

1) Katja Christensen f. 27.10 2000

2) ?

 

Eva er uddannet pædagog og arbejder som tilsynsførende i dagplejen og underviser i relations kompetence i Lolland Kommune. Henrik er foruden landbruget  også underdirektør i DLG øst, Maribo.

 

1) Slettemark (pr. 29.4 2016 - 58 hektar inklusiv  Glirevang og Bønnekegård)

2) Ludvigslund (pr. 7.2 2012 - 31 hektar)

3) Kallehavegård (pr. 18.6 2010 - 60 hektar) 

4) Toftegård (pr. 4.3 2013 - 23 hektar)

 

Har du oplysninger/rettelser til det skrevne eller billeder som har relation til gården så kontakt venligst Per H. Knudsen på 20575813 eller phk@agerspris.dk

 

 

 

 

 

Toftegård

På denne side af den røde streg er der links til ske-ma over gårde i Birket Sogn

Datteren Mette Kirstine Hansdatter blev gift med Christen Jensen Stub, Glirevang og hendes søn Jens Christensen Stub overtog hans morfars gård, Toftegård i 1874. Billedet herunder er Jens, bare kaldet Stub og hans hustru Karen Kirstine Pedersen ”Krogh”.

 

Jens & Karen Kirstine Stub

Jens Christensen Stub

Datteren Agnes Hansine Stub blev gift med Christen Laursen og havde forældrenes gård fra 1922 til 1933

Christen Maagaard Laursen

Jens Stub Laursen, søn af Christen Maagaard Laursen. Blev uddannet mejerist på Lindet Mejeri.

Kortspil på Kallehavegård. Fra venstre: Jens Christensen Stub & hustru Karen Kirstine Pedersen, Toftegård. Nr. 3 & 4: Andrea & Peder Jacobsen Skytte. 5 & 6:  Niels Rasmussen & Anne Kristine Jessen, Ernstminde  nr. 7 & 8 Christian Skafte og hustru Anne Johanne (Hanne) Carlsen, Kringelborg.

Torben Ebbe-Pedersen, gårdejer fra 1948-1981

Eli & Erik Nielsen havde Toftegård en kort periode på 2 år fra 1946-1948. Eli åbnede senere vaskeri i Torrig (lige overfor Vestervang)

Torben Ebbe-Pedersen og hans hustru Ellen Margrethe Quist og en af deres døtre. Ellen Margrethe solgte Toftegård til Jørgen Trolle i 1982.

Torben Ebbe-Pedersen - 1949

Agnes Hansine Stub &

Christen Maagaard Laursen

Familien Jens Stub, Toftegård

Gårde i Store Lindet

Ludvigslund 2a

Vedbyvej 15

4953 Vesterborg

Slettemark 3a

Skovhusevej 42

4943 Vesterborg

Bønnekegård 4a

(Rosningevej 56)

Nedlagt

Ernstminde 6a

Rosningevej 86

4953 Vesterborg

Hestehavegård 7a

(Rosningevej - ingen nr.)

Nedlagt

Toftegård 8a

Rosningevej 61

4943 Torrig

Kallehavegård 9a

Dalbyvej 18

4953 Vesterborg

Glirevang 10a

Dalbyvej 15

4943 Vesterborg

Vester & Øster

Kongstedgård 12a

Kapellanvej 40

4943 Torrig

Kapellangård  14a

Kapellanvej 35

4943 Torrig

Gårde i Birket Sogn

 

Birket:

 

Anker Christensens Gård - Bakkegård - Borresminde - Brunmosegård - Brunshøj - Bavnehøjgård - Egelund - Gadetoftegård - Henningshåb/Boelsgård - Lyngmosegård - Slotsgård

Hejringe

Hejringegård - Højdigegård - Mejerigården - Gl.Savskærergården/Erik Skottes Gård 5a - Jeppesens Gård/Ny Savskærergården 3aSkovly - Strandgården  - Thagegård

Hjelmholt:

Fuglsang - KollinggårdSkovgård

Kragenæs:

Borregård - Klinkeskovgård - Søgård

Lille Lindet:

Dalbygården - Kringelborg - Nygård - Sildebjerggård

Mageltving:

Askelund  - Kraghsminde - Kraghs GårdMageltvinggård - Saxtofte

Ravnsby:

Bakkemosegård - Bjørnseje/Ravnsbygård - Ellevehøjgård - Glentehøjgård - Klintehøjgård - Ladegård -   Ravnshøjgård - Slothgård

Store Lindet:

Bønnekegård - ErnstmindeGlirevang - HestehavegårdKallehavegårdKapellangård - Ludvigslund  - SlettemarkToftegård - Vester & Øster Kongstedgård

Torrig:

Agerspris - - Birkevang - Damgård  - Kroghsminde - Lynbækgården - Lysholmgård - Matrikel nr. 13a - P. Carstensens Gård - Skovlyst - SofiesmindeSolgården - Stampegård - Stryhnseje - Torriggården - Valdemar Stryhns Gård - Vennerslund

Øvrige:

Ravnsbys Historie af Peter Hovmand - Birket Sogn af C. C. HaugnerSlægten på Klintehøj af Grete Verdich - Store Lindet af Robert Skytte - Kort beskrivelse af alle gårdene - Pederstrup Gods

 

Forside:       Om Arkivet:          Sidste Nyt:           Artikler:       Gårde:    Portrætter:     Slægtsforskning:      Kontakt